Διάφορα

Αρχική Διάφορα

Οι ιεράρχες μας συνεργοί στον φόνο του 15χρονου από την Αρκαδία.

συνεργοί στον φόνο

Οι ιεράρχες μας συνεργοί στον φόνο του 15χρονου από την Αρκαδία.

Οι ιεράρχες μας συνεργοί στον φόνο του 15χρονου από την Αρκαδία.


Ένα παιδί από χωριό που διακονεί την Εκκλησία, δεν θα ακούσει ποτέ τι λέει ο κάθε Χρήστος ή ο κάθε τυπάκος που έχει ιστολόγιο. Θα ακούσει τι λένε οι Ιεράρχες μας. Ο αρχιεπίσκοπος μας, ή ο Μητροπολίτης Δημητριάδος.

Οι προτροπές – από εδώ το εμβόλιο και από ‘κει ο τάφος, την μία. Από την άλλη η σύσταση για εμβολιασμό των παιδιών.

Και μετά έχει το θράσος ο κάθε Ναυπάκτου να χρησιμοποιεί τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που σήμερα θα τους έφτυνε στο πρόσωπο. Που σήμερα θα έφριττε με όλα αυτά. Που σήμερα θα τον ονόμαζαν ψεκασμένο και παλιοκαλόγερο, αλλά τώρα βολεύει να τον επικαλούνται.

Ποιος θα πληρώσει γι’ αυτό το παιδάκι, αλλά και για τα επόμενα; Σίγουρα ούτε ο Ναυπάκτου, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ο Αντίχριστος Δημητριάδος.

Αυτούς πρέπει να κυνηγήσει πρώτα η οικογένεια.

ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ

Κλειδωμένοι ἔξω…

Κλειδωμένοι ἔξω…
τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας


Κλειδωμένοι ἔξω ἀπό τό Σπίτι τοῦ Πατέρα τους. Προφανῶς μπερδεμένοι, φοβισμένοι καί οἱ ἴδιοι (ἀρκετοί ἴσως καί βαθύτατα τρομοκρατημένοι) ἀπό τά ψέματα τῆς καθεστωτικῆς ἀλητείας καί τῆς χυδαιότερης προπαγάνδας πού ἔζησε ποτέ αὐτός ὁ τόπος. Καί σίγουρα παραζαλισμένοι κι ἀπό τήν πρωτοφανῆ ἐμπειρία τοῦ ἀντίχριστου διωγμοῦ πού συνεχῶς κλιμακώνεται.

Κι ἄς μήν τό ἔχουν ἀκόμη ἅπαντες πλήρως συνειδητοποιήσει ὅτι περί αὐτοῦ πρόκειται. Κι ἄς ὑπάρχουν ἐπίσης καί ἀρκετοί πού συνήθισαν πλέον νά τά θεωροῦν φυσιολογικά ὅλα αὐτά (μοιραῖο ἐπίχειρο, μεταξύ ἄλλων καί αὐτό, μιᾶς ἐκπτωτικῆς πορείας δεκαετιῶν για ἕνα λαό σκοτεινεμένο καί ἀκατήχητο πλέον, πού ἀκόμη κι ὅταν δεν τον κυριεύει ἡ ἀπιστία ἤ ἡ πλήρης ἀδιαφορία, τόν κατατρώει ἡ σύγχυση καί ἡ ἄγνοια). Καί τώρα πλέον ὄχι μόνο μπερδεμένοι, ἐκμαυλισμένοι, ἀκατήχητοι. Ὄχι μόνο πεπτῶτες καί ἀμνήμονες. Τώρα πιά κλειδωμένοι καί ἔξω.

Ἐπί ἕνα καί πλέον χρόνο κλειδωμένοι ἔξω. Καί αὐτό δέν ἀλλάζει βεβαίως οὔτε καί ὅταν δῆθεν ἀνοίγουν οἱ ναοί, ἀλλά μέ ὅλα τά ἀποτρόπαια μέτρα τῶν ἀριθμητικῶν περιορισμῶν καί τῆς ἐκβιαστικῆς καί βλάσφημης ὑγειονομικῆς ὑστερίας. Μέτρα ὄχι ἀσφάλειας, ἀλλά ἀποκλεισμοῦ. Καί αὐτά πού ἤδη ζήσαμε, ἀλλά καί ὅσα πολύ χειρότερα θά δοῦμε στό ἐγγύς μέλλον. Οί ἐφιαλτικές εἰκόνες τῶν ἐκατοντάδων ἱερωμένων πού περίμεναν σέ ἀτέλειωτες οὐρές γιά νά λάβουν πιστοποιητικά ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά μπορέσουν νά μποῦν στους ναούς καί νά τελέσουν τίς μεγαλοβδομαδιάτικες ἀκολουθίες, δέν ἦταν παρά ἡ τρομακτική προτύπωση μιᾶς συνέχειας ἀκόμη πιό ἐφιαλτικῆς. Τό ἴδιο και οἱ διώξεις τῶν ἄλλων ἱερέων, ἐκείνων πού ἀρνήθηκαν νά μετάσχουν στην ἀθλιότητα τῆς ἀπολυμαντικῆς ὑστερίας καί στό ὄνειδος τῆς διημέρου Ἀναστάσεως. Τό ἴδιο ἐπίσης καί οἱ ναοί πού σφραγίζονται κατά τό δοκοῦν τοῦ κάθε μητροπολίτη (ὅποτε ἐμφανίζεται κάποιο…κροῦσμα), τό ἴδιο καί τά Μυστήρια πού βλέπουμε κατά τόπους νά «ἀναστέλλονται» (κόντρα σε κάθε λογική και σε κάθε πνευματική ἀνάγκη). Τό ἴδιο καί γενικότερα οἱ πιστοί πού σε ὁλοένα και μεγαλύτερη κλίμακα ἀποκλείονται καί ἐκδιώκονται ἀπό τούς ναούς, ἐπειδή δέν δέχονται νά συμμετάσχουν στην ἔκπτωση καί τήν ἐκτροπή.

Κλεισμένοι ἔξω λοιπόν. Πέρα καί πάνω ἀπό ὅλα τά ἄλλα, αὐτό εἶναι τό πιό ἀποτρόπαιο. Κλειδωμένοι καί ἀποκλεισμένοι. Στυγνά ἀποδιωγμένοι ἀπό τή λατρεία Του, βίαια στερημένοι ἀπό τίς μεγάλες Του εὐεργεσίες, πού Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς καί βασιλείας. Προδομένοι ἀπό τούς ἴδιους τούς ποιμένες τους, πού ἐν πλήρει συνειδότι παρέδωσαν τό λογικό ποίμνιο βορά στούς ἐξαγριωμένους λύκους. Πουλημένοι ἀπό τούς ἴδιους τούς ταγούς, πού αὐτοβούλως καί αὐτεξουσίως ἄνοιξαν διάπλατα τίς πύλες γιά νά μποῦν μέσα οἱ ὁρκισμένοι ἐχθροί. «Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ Πατήρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω» ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός (Κατά Ἰωάννην στ΄ 37). Κενό γράμμα καί αὐτό γιά κάποιους προφανῶς.

Καί ἐκεῖνοι μέν μᾶς κλείδωσαν ἔξω ἀπό τό Σπίτι μας, ἔχοντας παραβιάσει κάθε ἐντολή Του, ἔχοντας ρίξει τά Ἅγια τοῖς κυσίν, ἔχοντας καταπατήσει τήν ἀποστολή πού Ἐκεῖνος τούς ἀνέθεσε καί γενόμενοι σύμφυρμα μιαρό μέ τούς ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου. Ἐμεῖς ὅμως, «υἱοί ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι»; Ἐμεῖς θά καταλάβουμε ἐπιτέλους κάποια στιγμή; Θά συνειδητοποιήσουμε ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ἐμμονή στήν ἀμετανοησία, ποῦ μᾶς βγάζει ἡ πλατιά ὁδός τῆς ἀπιστίας (ἀλλά καί ἡ ἄλλη, ἡ ἴσως ἀκόμη χειρότερη, ἐκείνη τῆς διαστρεβλωμένης πίστης), ποῦ μᾶς σπρώχνει ἡ ἔλλειψη θάρρους καί ὁμολογίας, ἡ ἀδιαμαρτύρητη σύμπλευση μέ τούς πεπτωκότες ταγούς, ἡ ἀπραξία καί ἡ ἀπάθεια ἀπέναντι στούς λυμεῶνες; Θά ἀνανήψουμε ἄραγε ἐπιτέλους; Θά ἔλθουμε ποτέ εἰς ἑαυτόν;

Πάντως τά πράγματα γίνονται ὅλο καί πιό ξεκάθαρα πιά. Τά σημεῖα τῶν Καιρῶν ὅλο καί πιό ἔκδηλα, οἱ προειδοποιήσεις ἄνωθεν ὅλο καί πιό ἐκκωφαντικές. Καί μαζί τους ξεκαθαρίζει ὁλοένα καί περισσότερο ὅτι ὅσα παθαίνουμε στό ἐξῆς εἶναι θέμα προσωπικῆς καί ἀπολύτως συνειδητῆς βούλησης, ὅτι ὀφείλονται καθαρά στή δική μας θέληση καί ἐπιλογή καί ὄχι σέ ὁποιαδήποτε ἀντιληπτική ἀδυναμία. Δέν τίθεται πλέον θέμα ἄγνοιας, οὔτε καί χωροῦν δικαιολογίες καί ἐλαφρυντικά. Μετά ἀπό ὅσα ἔχουμε βιώσει, ἡ ἐμμονή μας στόν κατήφορο ἰσοδυναμεῖ πλέον μέ ἔργο ἀσύγγνωστης αὐτοχειρίας. Και αὐτή εἶναι μία ἀνείπωτα τραγική διάσταση, πού κάνει τα παραπάνω ἐρωτήματα ἀκόμη πιό ἀγωνιώδη…

Από πού προήλθε ο κορωνοϊός: Ποιος άνοιξε το κουτί της Πανδώρας; Η Φύση ή κάποιο εργαστήριο; (Μέρος 2ο)

Από πού προήλθε ο κορωνοϊός

Από πού προήλθε ο κορωνοϊός: Ποιος άνοιξε το κουτί της Πανδώρας; Η Φύση ή κάποιο εργαστήριο; (Μέρος 2ο)

 


Συγγραφέας: Nicholas Wade, 5η Μαΐου, 2021

Ο Nicholas Wade είναι συντάκτης και συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και έχει αρθρογραφήσει στα γνωστά έντυπα Nature, Science, New York Times…


 

Όπως γίνεται φανερό είναι πολύ δύσκολο η πανδημία να ξεσπάσει 1500 χιλιόμετρα μακριά από τη Wuhan και στη συνέχεια να εμφανιστεί εκεί χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος ενδιάμεσα.

Για τη θεωρία που μιλάει για εργαστηριακή προέλευση, τα πράματα είναι πολύ πιο εύκολα. Η Wuhan είναι η πόλη όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Ιολογίας της Κίνας και στο οποίο -είναι επίσης γνωστό- ότι οι ερευνητές μετατρέπουν γενετικά κορωνοϊούς για να επιμολύνουν ανθρώπους. Μάλιστα, η δουλειά τους αυτή γινόταν σε εργαστήρια με πολύ περιορισμένους κανόνες ασφαλείας (BSL2). Δεν θα μας προκαλούσε έκπληξη λοιπόν αν κάποιος ιός της μολυσματικής φύσης του SARS2 εμφανιζόταν εκεί, μια και θα μπορούσε να είχε διαφύγει από τα ήδη χαλαρά μέτρα ασφαλείας των εργαστηρίων. 

 1. Η φυσική ιστορία και η εξέλιξη: η αρχική εντόπιση της πανδημίας είναι ένα μικρό μέρος του όλου προβλήματος. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι το τι συμβαίνει πραγματικά στη Φύση. Είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στη Φύση να γίνουν τέτοιες διαπιδύσεις ιών από είδος σε είδος. Το καρφί των κορωνοϊών είναι φτιαγμένο για να επιτίθεται σε κύτταρα νυχτερίδας και μόνο εκεί. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές φυσικές μεταλλάξεις για να υπάρξει κάποιο είδος καρφιού που να μολύνει ανθρώπους. Οι περισσότερες μεταλλάξεις αποτυγχάνουν πριν καν γίνουν επικίνδυνες. Μια τέτοια επικίνδυνη μετάλλαξη θα έπρεπε να γίνει στο RNA του ιού και να ενσωματώνει ένα διαφορετικό αμινοξύ στο καρφί του έτσι ώστε να είναι ικανό να μολύνει κύτταρα άλλου είδους. Κι όλο αυτό έπρεπε να γίνει πρώτα σε έναν ενδιάμεσο ξενιστή ο οποίος στη συνέχεια να βρίσκεται σε επαφή με τον άνθρωπο. Η αλυσίδα είναι μεγάλη.

Στην περίπτωση του SARS1, οι ερευνητές μπόρεσαν να βρουν την πορεία μετάλλαξης της πρωτεΐνης του καρφιού και πώς αυτή μεταλλάχθηκε βήμα προς βήμα σε ένα παθογόνο οργανισμό. Μετά από τις νυχτερίδες πέρασε στις μοσχογαλές, όπου και έπρεπε να συμβούν έξι ακόμα μεταλλάξεις στο καρφί του μέχρι να καταλήξει να γίνει μια ήπια μόλυνση στον άνθρωπο. Μετά από 14 μεταλλάξεις, ο ιός προσαρμόστηκε πιο εύκολα στην ανθρώπινη βιολογία και μετά από ακόμα τέσσερις μεταλλάξεις, η επιδημία ξεκίνησε. Αυτά συνέβησαν με τον SARS1 και τη μακρά του πορεία μέχρι να γίνει παθογόνος. 

 Στη περίπτωση όμως του SARS2 δεν υπάρχει μια αντίστοιχη ιστορία. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο ιός δεν είχε μεταλλαχθεί καθόλου, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Από την πρώτη του εμφάνιση, ο ιός ήταν απολύτως εξειδικευμένος σε ανθρώπινα κύτταρα. Ενώ ο SARS1 έπρεπε να περάσει από 18+ μεταλλάξεις για να γίνει ήπια μολυσματικός στον άνθρωπο, ο SARS2 είχε «ως δια μαγείας» γίνει μολυσματικός στον άνθρωπο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Η Alina Chan από το Broad Institute αναφέρει τα εξής: «την εποχή που ανακαλύφθηκε ο SARS-CoV-2, στα τέλη του 2019, ήταν απολύτως προσαρμοσμένος στα ανθρώπινα κύτταρα και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας».

Ακόμα και αυτοί που αμφισβητούν την εργαστηριακή προέλευση του ιού δεν μπορούν να μην παραδεχτούν την εξαιρετικά περίεργη ομοιομορφία του SARS2 γονιδιώματος. Ο ίδιος ο Baric, ο δάσκαλος της Shi, γράφει ότι «τα πρώτα στελέχη ιών που βρέθηκαν στην Wuhan έδειξαν πολύ περιορισμένη γενετική ποικιλομορφία, κάτι το οποίο δηλώνει ότι ο ιός θα πρέπει να προήλθε από ένα και μόνο συγκεκριμένο στέλεχος». 

Το μοναδικό προγονικό στέλεχος θα ήταν βεβαίως απόλυτα συμβατό με την εργαστηριακή προέλευση του ιού, μια και τέτοιες καταστάσεις δεν συμβαίνουν στη Φύση όπου αντιθέτως έχουμε πολλά ενδιάμεσα στάδια μέχρι κάποιος οργανισμός να φτάσει να γίνει τόσο επικίνδυνος και ειδικός στον άνθρωπο. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτής της ομοιομορφίας του γονιδιώματος του SARS2 είναι ότι δεν συμβαδίζει με τη θεωρία του ενδιάμεσου ξενιστή, μια και κανένας τέτοιος ξενιστής δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι ο SARS2 είχε πρώτα επωασθεί σε ένα ξενιστή που δεν ξέρουμε ακόμα. Ή ότι ήρθε από ένα ξενιστή μακριά από την Κίνα… 

Όλες αυτές οι προσπάθειες ανεύρεσης της προέλευσης του ιού είναι πολύ τραβηγμένες. Αντιθέτως αυτοί που πιστεύουν στην εργαστηριακή του προέλευση έχουν σαφώς πιο εύκολη δουλειά μπροστά τους. Ο SARS2 είχε εξ αρχής προσαρμοστεί στα ανθρώπινα κύτταρα, μια και είχε καλλιεργηθεί σε ανθρωποποιημένα ποντίκια και καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων. Ακριβώς δηλαδή όπως περιγράφει ο Daszak τη δουλειά που θα κάνανε οι ερευνητές που ο ίδιος χρηματοδοτούσε. Το γονιδίωμα του ιού δεν παρουσιάζει ποικιλομορφία διότι αυτή είναι η «σφραγίδα» των εργαστηριακών καλλιεργειών, όλα είναι ομοιόμορφα. 

Οι υποστηρικτές της εργαστηριακής προέλευσης αστειεύονται λέγοντας ότι «και βέβαια ξέρουμε ποιος είναι ο ενδιάμεσος ξενιστής για τον SARS2. Είναι ένα ανθρωποποιημένο ποντίκι στα εργαστήρια της Wuhan»!

 1. Το σημείο κατάτμησης της φουρίνης: το σημείο αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος της ανατομίας του ιού, παρόλα αυτά φέρει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης όσον αφορά στη μολυσματική ικανότητα του ιού, ειδικά στον άνθρωπο. Βρίσκεται στη μέση της πρωτεΐνης του καρφιού του SARS2 κι είναι το κλειδί για να εξιχνιάσουμε το γρίφο από πού προήλθε ο ιός. 

Η πρωτεΐνη του καρφιού έχει δύο υποομάδες με ξεχωριστούς ρόλους η καθεμιά. Η πρώτη ομάδα λέγεται S1 και είναι υπεύθυνη για να αναγνωρίζει τον υποδοχέα του κυττάρου με τον οποίο θα συνδεθεί, γνωστός και ως υποδοχέας της Αγγειοτενσίνης 2. Ο υποδοχέας αυτός βρίσκεται στην επιφάνεια των κυττάρων που επενδύουν τις αεροφόρες οδούς του ανθρώπου. Η δεύτερη ομάδα λέγεται S2 και παίζει τον εξής ρόλο: με το που θα συνδεθεί ο ιός με τον υποδοχέα, η S2 προκαλεί τη σύζευξη της μεμβράνης του ιού με τη μεμβράνη του κυττάρου. Αυτή η σύζευξη έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει το γονιδίωμα του ιού μέσα στο ανθρώπινο κύτταρο. Αφού μπει στο κύτταρο ξεκινάει η διαδικασία πολλαπλασιασμού του ιού με τη βοήθεια των μηχανισμών του ίδιου του κυττάρου. 

Κι εδώ έρχεται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο η φουρίνη και το σημείο κατάτμησής της. Για να γίνει η είσοδος του ιού στο κύτταρο -αφού έχει προσδεθεί στον υποδοχέα- πρέπει οι ομάδες S1 και S2 να κοπούν, να διασπαστούν. Και πού γίνεται αυτή η κατάτμηση? Ακριβώς στο σημείο ένωσης των δύο αυτών ομάδων, στο σημείο δηλαδή κατάτμησης της φουρίνης. Μόνο αν το καρφί του ιού κοπεί ακριβώς στο συγκεκριμένο σημείο -και μόνο τότε- ο ιός γίνεται εξαιρετικά μολυσματικός. Αλλιώς δεν μπορεί να μπει μέσα στο ανθρώπινο κύτταρο. 

Η οικονομία της Φύσης έχει φροντίσει έτσι ώστε ο ιός να μη φέρει ο ίδιος τα «εργαλεία κοπής» που απαιτούνται για να σπάσουν οι δυο υποομάδες του καρφιού. Βασίζεται στο εκάστοτε κύτταρο για να κάνει τη δουλειά αυτή. Τα ανθρώπινα κύτταρα έχουν ένα τέτοιο εργαλείο κοπής, μια πρωτεΐνη, η οποία ονομάζεται φουρίνη. Η φουρίνη είναι υπεύθυνη για την κοπή οποιασδήποτε πρωτεϊνικής αλυσίδας που φέρει μια συγκεκριμένη -και μόνο- αλληλουχία αμινοξέων πάνω της. Η αλληλουχία των αμινοξέων που την ενεργοποιούν είναι η εξής: προλίνη-αργινίνη-αργινίνη-αλανίνη ή PRRA για συντομία. Η PRRA είναι η αλληλουχία των αμινοξέων που βρίσκεται στην καρδιά του σημείου κατάτμησης της φουρίνης στον SARS2. Σ’αυτό ακριβώς το σημείο θα κοπεί το καρφί του SARS2 για να μπορέσει να εισέλθει στο κύτταρο. Αν ο SARS2 δεν είχε τη συγκεκριμένη αλληλουχία αμινοξέων στο συγκεκριμένο σημείο του καρφιού του (μεταξύ των δυο υποομάδων S1 και S2) δεν θα μπορούσε να μπει στα ανθρώπινα κύτταρα. 

Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται το εκπληκτικό: από τη γνωστή υπεροικογένεια των Βήτα-κορωνοϊών, κανείς μα κανείς ιός δεν φέρει πάνω του ένα τέτοιο σημείο κατάτμησης της φουρίνης. Μόνο ο SARS2 έχει αυτό το σημείο πάνω του, ενώ οι άλλοι κορωνοϊοί έχουν τελείως διαφορετικό μηχανισμό κοπής της αλυσίδας τους και σε άλλο σημείο. 

Πώς λοιπόν ο SARS2 απέκτησε αυτό το σημείο κατάτμησης της φουρίνης? Με άλλα λόγια, πώς ένας ιός ο οποίος δεν είναι φτιαγμένος για να εισέρχεται σε ανθρώπινα κύτταρα, ξαφνικά αποκτά το σημείο εκείνο που τον καθιστά ικανό να χρησιμοποιεί τη φουρίνη των ανθρώπινων κυττάρων? Κάτι τέτοιο έγινε ύστερα από φυσική εξέλιξη ή κάποιοι ερευνητές το έβαλαν εκεί σε κάποιο πείραμα «λειτουργικού κέρδους»? 

Ας δούμε τη φυσική εξέλιξη: οι ιοί εξελίσσονται με δυο μηχανισμούς είτε με μετάλλαξη είτε με ανασυνδυασμό. Η μετάλλαξη γίνεται με μια τυχαία αλλαγή στο DNA (ή στο RNA για κορωνοϊούς) που έχει ως αποτέλεσμα ένα αμινοξύ μιας πρωτεΐνης να αλλάζει με ένα άλλο. Πολλές από αυτές τις μεταλλάξεις δεν είναι ωφέλιμες για τον ιό και η Φυσική Επιλογή επιλέγει μόνο τις χρήσιμες. Για παράδειγμα, ο ιός SARS1 είναι προϊόν μετάλλαξης, όπου η πρωτεΐνη του καρφιού του μεταλλάχθηκε για να προσβάλλει πρώτα τις μοσχογαλές και μετά τον άνθρωπο. 

Για τον ιό της πανδημίας όμως, τον SARS2, είναι εξαιρετικά δύσκολο να έγινε κάτι τέτοιο από μια τυχαία μετάλλαξη. Το σημείο κατάτμησης της φουρίνης είναι μια συγκεκριμένη αλληλουχία αμινοξέων που πρέπει να βρίσκονται στην απολύτως σωστή σειρά και στην απολύτως σωστή θέση μεταξύ των S1  και S2 υποομάδων. Η μετάλλαξη είναι μια τυχαία διαδικασία η οποία πυροδοτείται από λάθη αντιγραφής στα γονιδιώματα των ιών ή από κάποια χημική βλάβη μεταξύ των γονιδίων. Τυπικά, κάποια μετάλλαξη θα γίνει σε ένα αμινοξύ και σε διαφορετική κάθε φορά θέση στην πρωτεϊνική αλυσίδα. Μήπως τότε η αλληλουχία PRRA συνέβη με τον άλλο τρόπο, με ανασυνδυασμό?

Ανασυνδυασμός συμβαίνει όταν δυο ιοί μπουν στο ίδιο κύτταρο και τα γονιδιώματά τους αναμιγνύονται έτσι ώστε η επόμενη γενιά να φέρει η μία γονιδιακό υλικό της άλλης. Στην περίπτωση των κορωνοϊών όμως δεν συναντάται πουθενά αυτή η αλληλουχία PRRA για την κατάτμηση από τη φουρίνη. Πώς λοιπόν μπορεί να βρεθεί με ανασυνδυασμό κάτι που δεν υπάρχει στο γονιδίωμα κανενός κορωνοϊού? Ο ανασυνδυασμός ως θεωρία δεν έχει και πολύ αξία λοιπόν.

Οι υποστηρικτές της φυσικής προέλευσης του SARS2 επιχειρηματολογούν ότι «η αλληλουχία PRRA μπορεί να προήλθε από κάποιο κορωνοϊό που ακόμα δεν γνωρίζουμε». Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι αληθινό μια και οι κορωνοϊοί είναι ιοί για νυχτερίδες κι οι νυχτερίδες δεν χρειάζονται αυτή την αλληλουχία για να βάλουν τον ιό στα κύτταρά τους. Προφανώς, γι’αυτό και δεν έχει βρεθεί κανένας κορωνοϊός μέχρι τώρα που να φέρει αυτή την αλληλουχία.

Το επόμενο επιχείρημα λέει ότι «ο ιός SARS2 απέκτησε την αλληλουχία από τους ανθρώπους. Κάποιος πρόγονος του ιού αυτού είχε κυκλοφορήσει σε ανθρώπινους πληθυσμούς και κάποτε-κάπως απέκτησε αυτήν την αλληλουχία από τα ανθρώπινα κύτταρα». 

Αν κάτι τέτοιο ήταν όντως αλήθεια, θα έπρεπε να υπήρχαν ίχνη των ασθενών αυτών σε διάφορα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, κανένα νοσοκομείο της Wuhan ή της  Hubei δεν αναφέρει ασθενείς με συμπτώματα όπως αυτά του SARS2 για μήνες πριν να ξεσπάσει η πανδημία. 

Η φυσική προέλευση του ιού δυσκολεύεται για να σταθεί ως θεωρία…

Ας δούμε όμως τη θεωρία της εργαστηριακής προέλευσης. Γι’αυτούς που πιστεύουν ότι ο ιός προήλθε από κάποιο εργαστήριο, το θέμα της υπεύθυνης αλληλουχίας PRRA είναι πολύ εύκολο να εξηγηθεί. «Από το 1992 κιόλας η διεθνής κοινότητα Ιολόγων γνωρίζει ότι αν κάποιος θέλει να κάνει έναν ιό πιο μολυσματικό πρέπει να βάλει τη συγκεκριμένη αλληλουχία στο σημείο όπου χωρίζονται οι δυο υποομάδες (S1 και S2) στο καρφί του ιού», γράφει ο Steven Quay, ένας επιχειρηματίας βιοτεχνολογίας ο οποίος ενδιαφέρεται για την προέλευση του ιού SARS2. Και συνεχίζει ο Quay «η διεθνής Βιβλιογραφία αναφέρει 11 πειράματα «λειτουργικού κέρδους» στα οποία γινόταν ακριβώς αυτό, η τεχνητή πρόσθεση της συγκεκριμένης αλληλουχίας στο ιό για να μετατραπεί σε εξαιρετικά μολυσματικό. Στα πειράματα αυτά συμπεριλαμβάνονται κι αυτά που γίνονταν στα εργαστήρια της Wuhan με την επίβλεψη της Shi».

 1. Η υπόθεση των κωδικονίων: τα κωδικόνια (οι τριπλέτες του DNA) της συγκεκριμένης αλληλουχίας PRRA δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη θεωρία της φυσικής προέλευσης.

Κάθε γενετικός κώδικας χρησιμοποιεί τριπλέτες DNA για να καθορίσει ένα αμινοξύ σε μια πρωτεϊνική αλυσίδα. Όταν διαβάζουμε το DNA σε ομάδες των τριών, τα 4 είδη του DNA μπορούν να συνδυαστούν σε 4 Χ 4 Χ 4 ή 64 διαφορετικές τριπλέτες, ή κωδικόνια όπως λέγονται. Στη Φύση υπάρχουν 20 διαφορετικά είδη αμινοξέων και αρκετά από αυτά μπορούν να κωδικοποιηθούν από παραπάνω από μια τριπλέτα. Για παράδειγμα, το αμινοξύ αργινίνη μπορεί να κωδικοποιείται από έξι τριπλέτες CGU, CGC, CGA, CGG, AGA ή AGG (όπου τα A, U, G και C αντιστοιχούν στα 4 διαφορετικά είδη RNA). 

Κι εδώ η ιστορία γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Οι διαφορετικοί ζωντανοί οργανισμοί έχουν συγκεκριμένη «προτίμηση» σε τριπλέτες. Τα ανθρώπινα κύτταρα για παράδειγμα, προτιμούν να κωδικοποιούν την αργινίνη με τις τριπλέτες CGT, CGC ή CGG. Αντιθέτως, οι κορωνοϊοί δεν προτιμούν την τριπλέτα CGG για την κωδικοποίηση της αργινίνης. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας όταν δούμε πως κωδικοποιείται η αργινίνη στο σημείο κατάτμησης της φουρίνης (PRRA) στο γονιδίωμα του SARS2. 

Με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορούμε να δούμε όλη τη σειρά των 30.000 νουκλεοτιδίων  που απαρτίζουν το γονιδίωμα του SARS2. Έτσι θα δούμε ότι κανένας άλλος κορωνοϊός δεν έχει αυτή την αλληλουχία κατάτμησης της φουρίνης, παρά μόνον ο SARS2. Ο μόνος ιός που είναι πιο συγγενικός σ’αυτόν είναι ο RaTG13. Αν βάλουμε τους δυο αυτούς ιούς δίπλα-δίπλα και τους συγκρίνουμε, θα δούμε ότι ο SARS2 έχει μια σειρά 12 νουκλεοτιδίων ακριβώς πάνω στην ένωση των δύο υποομάδων, S1 και S2. Αυτή η ένωση κωδικοποιείται από την εξής αλληλουχία: T-CCT-CGG-CGG-GC. Η CCT κωδικοποιεί την προλίνη, οι δύο CGG την αργινίνη και η GC είναι η αρχή της GCA που κωδικοποιεί την αλανίνη. 

Θυμάστε τι είπαμε παραπάνω για την προτίμηση των κορωνοϊών στην κωδικοποίηση της αργινίνης? Ο SARS2 έχει δυο τριπλέτες κωδικοποίησης της αργινίνης (CGG-CGG) οι οποίες δεν συναντώνται πουθενά αλλού στα γονιδιώματα των Βήτα-κορωνοϊών. Πώς λοιπόν ο SARS2 απέκτησε αυτές τις δυο τριπλέτες που είναι φτιαγμένες για να ελκύονται από ανθρώπινα κύτταρα κι όχι από κύτταρα νυχτερίδας? 

Πώς μπορεί κάποιος που υποστηρίζει τη θεωρία της «φυσικής προέλευσης» του ιού να δικαιολογήσει αυτήν την απίθανη δομή του σημείου κατάτμησης της φουρίνης στον SARS2? Για να προσπαθήσει κάποιος κάτι τέτοιο θα πρέπει να υποθέσει ότι υπήρξε ένα γεγονός τυχαίου ανασυνδυασμού στο γονιδίωμα του ιού και εισήλθε η συγκεκριμένη αλληλουχία των 12 νουκλεοτιδίων η οποία δεν απαντάται πουθενά αλλού στους κορωνοϊούς και μάλιστα όλη αυτή η διαδικασία έγινε ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται ο ιός για να γίνει εξαιρετικά μολυσματικός στον άνθρωπο… 

«Παρ’ότι ακούγεται τρελό, οι ιοί είναι ειδικοί για να κάνουν απίστευτα πράματα» απαντούσε ο David L. Robertson από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, ο οποίος θεωρεί την εργαστηριακή προέλευση του ιού μια απλή θεωρία συνομωσίας. «Τυχαίοι ανασυνδυασμοί γίνονται πολύ συχνά σ’αυτούς τους ιούς και μάλιστα  στην πρωτεΐνη του καρφιού όπου οι τριπλέτες φαίνονται παράδοξες μόνο και μόνο επειδή δεν τις έχουμε μελετήσει».  

Το επιχείρημα του Robertson -ότι η Εξέλιξη μπορεί να φέρει αποτελέσματα που φαίνονται απίθανα- μπορεί να έχει κάποια βάση, η Φυσική Επιλογή όμως δεν τον δικαιώνει. Οι ιοί υπόκεινται κι αυτοί στους κανόνες της Φυσικής Επιλογής ειδικά όταν η εξέλιξή τους φτάνει στο κρίσιμο σημείο της επιβίωσης. Κι αν χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι των αριθμών όπως κάνει ο Robertson, τότε πρέπει να το τραβήξουμε πολύ μακριά για να δικαιολογήσουμε το «ένα στο δισεκατομμύριο ή και παραπάνω» που χρειάστηκε να γίνει ένας τέτοιος ανασυνδυασμός στο γονιδίωμα του SARS2. Και δεν είναι μόνο αυτό… Για να γίνει «φυσικά» η αλληλουχία PRRA θα έπρεπε να γίνουν πολλά τέτοια «ένα στο δισεκατομμύριο» γεγονότα και μάλιστα ταυτόχρονα. Επιπλέον, κάθε ένα από αυτά θα έπρεπε να περάσει από τους πολύ αυστηρούς νόμους της Φυσικής Επιλογής. 

Αντιθέτως, για τη θεωρία της «εργαστηριακής προέλευσης» του ιού, τα πράματα είναι πολύ εύκολα και δεν εκπλήσσουν κανέναν. Αν κάποιος δηλαδή ήθελε να βάλει αυτήν την διαβόητη αλληλουχία PRRA στο γονιδίωμα του SARS2, το μόνο που θα έπρεπε να κάνει ήταν να συνθέσει στο εργαστήριο την αλληλουχία που κωδικοποιεί την PRRA και για να το κάνει αυτό θα χρησιμοποιούσε την τριπλέτα CGG. 

«Όταν είδα ότι το σημείο κατάτμησης της φουρίνης στο γονιδίωμα του ιού και πρόσεξα τις τριπλέτες αργινίνης, τότε είπα στη γυναίκα μου «τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια» όσον αφορά την προέλευση του ιού» έλεγε ο David Baltimore, ένας διαπρεπής Ιολόγος και πρώην πρόεδρος του περίφημου Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, το CalTech. «Μόνο και μόνο αυτό το χαρακτηριστικό (η τριπλέτα της αργινίνης) δυναμιτίζει τη θεωρία της φυσικής προέλευσης του ιού» συνέχιζε ο Baltimore. 

Υπάρχει και μια τρίτη θεωρία προέλευσης του ιού, ας τη δούμε κι αυτή: η θεωρία αυτή λέει ότι ο ιός μετεπήδησε κατευθείαν από τις νυχτερίδες στον άνθρωπο, χωρίς κάποιο ενδιάμεσο ξενιστή όπως παλιότερα ο SARS1 κι ο MERS. Ο David Robertson -που είδαμε παραπάνω- είναι κύριος υποστηρικτής αυτής της θεωρίας. Η θεωρία του λέει ότι ο ιός αυτός μπορεί να επιμολύνει κι άλλα είδη εκτός από τις νυχτερίδες. Κι ότι αυτή την ικανότητα την απέκτησε ο ιός αυτόματα, μόνος του. Επειδή οι νυχτερίδες βρίσκονται παντού στην νότια και κεντρική Κίνα, ο ιός τους είχε την ευκαιρία να περάσει στους ανθρώπους. Αυτή η θεωρία μπορεί να βοηθήσει στο γιατί δεν βρέθηκε ενδιάμεσος ξενιστής στον SARS2. Επίσης βοηθάει στο γιατί ο ιός δεν έχει αλλάξει από τότε που πέρασε στους ανθρώπους, ήταν ήδη πολύ μολυσματικός, οπότε δεν χρειαζόταν «βελτίωση». Αν η θεωρία του Robertson όμως ήταν σωστή, θα βλέπαμε τον SARS2 να είναι το ίδιο μολυσματικός στους ανθρώπους (πανδημία), αλλά και στις νυχτερίδες από τις οποίες προήλθε. Το ζητούμενο όμως είναι ότι ο SARS2 δεν μολύνει τις νυχτερίδες…

«Δείγματα νυχτερίδων στις οποίες δοκιμάστηκε η μολυσματικότητα του SARS2 έδειξαν ότι οι νυχτερίδες αυτές πολύ δύσκολα επιμολύνονταν από τον ιό αυτό, κι ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι οι νυχτερίδες αυτές δεν είναι η αιτία επιμόλυνσης των ανθρώπων από τον ιό SARS2» έγραφε στο πόρισμά της μια διεθνής επιτροπή ειδικών ιολόγων. 

Παρόλα αυτά, ας δούμε πιο λεπτομερώς την ιστορία και τη θεωρία του Robertson. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι κορωνοϊοί μπορούν να επιμολύνουν κατευθείαν τους ανθρώπους, όπως έγινε με τους εργάτες των ορυχείων που καθάριζαν περιττώματα νυχτερίδων στις σπηλιές της Yunnan, τον Απρίλιο του 2012. Οι εργάτες αυτοί ασθένησαν με συμπτώματα παρεμφερή με αυτά του COVID-19 και τρεις από αυτούς τελικά υπέκυψαν. Ο ιός που απομονώθηκε τότε ως υπεύθυνος ήταν ο RaTG13, ο κοντινότερος συγγενής του SARS2 και βρέθηκε στο ορυχείο Mojiang. Πυκνό μυστήριο καλύπτει το πώς ο ιός αυτός έχει πολύ μικρή μολυσματική ικανότητα στις νυχτερίδες από τις οποίες -θεωρητικά- προήλθε ενώ αντιθέτως επιμολύνει ανθρώπους. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και 8 ακόμα ιοί τους οποίους είχε μαζέψει η Shi και η ομάδα της από τις σπηλιές αυτές. Η Shi δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των ερευνών της, κάτι το οποίo θα είχε πολύ ενδιαφέρον, μια και οι ιοί αυτοί θα έριχναν φως σε προγονικές μορφές του SARS2, αν κάτι τέτοιο ισχύει. 

Μόνο οι εργάτες στα ορυχεία αυτά διατρέχουν τον κίνδυνο επιμόλυνσης? Η ομάδα της Shi είχε επανειλημμένως επισκεφτεί τις σπηλιές αυτές με την ομάδα της και είχε μαζέψει πάνω από 1300 είδη νυχτερίδων. Τουλάχιστον οκτώ τέτοιες «επισκέψεις» στο ορυχείο της Mojiang αναφέρει η Shi στην περίοδο των ετών από 2012 μέχρι 2015. Και δεν ήταν μόνο αυτό το ορυχείο που επισκέπτονταν οι ερευνητές, πολλές ακόμα σπηλιές στη Yunnan είχαν γίνει το πεδίο μελετών της Shi. 

Αν φανταστούμε την εικόνα των ερευνητών να ανακατεύουν περιττώματα νυχτερίδων στις σπηλιές αυτές, τότε θα καταλάβουμε το συνδετικό κρίκο μεταξύ της Wuhan και της Yunnan. Θα μπορούσαν να είχαν μολυνθεί οι ίδιοι οι ερευνητές σε ένα από αυτά τα ταξίδια τους ή ακόμα και δουλεύοντας με αυτούς τους ιούς στο εργαστήριό τους στο Ινστιτούτο Ιολογίας στη Wuhan. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι ο ιός αυτός ήταν ένας φυσικός ιός που διέφυγε από το εργαστήριο κι όχι κάποιος που κατασκευάστηκε.

Η θεωρία της «κατευθείαν από τις νυχτερίδες» προέλευσης του ιού είναι μια θεωρία που πρέπει να ξεπεράσει ανυπέρβλητα εμπόδια: 1) πώς μπορεί να εξηγήσει την εξαιρετικά μικρή μολυσματική ικανότητα των ιών αυτών σε νυχτερίδες? Από αυτές προήλθε, άρα θα έπρεπε να μολύνονται αυτές πρώτα. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. 2) πώς μπορεί επίσης να εξηγήσει την περιβόητη αλληλουχία PRRA στο σημείο κατάτμησης της φουρίνης? Κι ακόμα, πώς μπορεί να ερμηνευτεί το φαινόμενο εμφάνισης των τριπλετών που «προτιμούν» τα ανθρώπινα κύτταρα κι όχι αυτά των νυχτερίδων από τις οποίες -με βάση τη θεωρία αυτή- προήλθαν? 

Πού βρισκόμαστε μέχρι τώρα: αυστηρά μιλώντας, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για καμία θεωρία προέλευσης του ιού. Υπάρχουν όμως αντιθέτως ισχυρές ενδείξεις που «γέρνουν» προς τη μια πλευρά. Οι αναγνώστες μπορούν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, αν και φαίνεται πως αυτοί που επιλέγουν την εργαστηριακή προέλευση μπορούν να εξηγήσουν πολύ πιο εύκολα όλα τα χαρακτηριστικά του ιού της πανδημίας SARS2. 

Είναι αποδεδειγμένο γεγονός ότι οι ερευνητές στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan εκτελούσαν πειράματα «λειτουργικού κέρδους» (Gain of Function) και μάλιστα ότι τα πειράματα αυτά είχαν σκοπό να κάνουν εξαιρετικά μολυσματικούς τους κορωνοϊούς στον άνθρωπο. Για αυτό το σκοπό, οι ερευνητές δουλεύανε με τους κορωνοϊούς σε ανθρώπινα κύτταρα και σε ανθρωποποιημένα ποντίκια. Αν ποτέ μπορούσε να υπάρξει ένας ιός της μολυσματικότητας του SARS2 στον άνθρωπο, από πού αλλού θα ερχόταν? Οι ερευνητές που δούλευαν στα εργαστήρια δεν είχαν εμβολιαστεί εναντίον των ιών αυτών μια και δεν υπήρχε γνωστό εμβόλιο τότε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονταν τα πειράματα αυτά, δεν ακολουθούσαν τα σωστά πρωτόκολλα ασφαλείας και βρίσκονταν στο επίπεδο BSL2, το ίδιο επίπεδο ενός απλού Οδοντιατρείου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το να διαρρεύσει ένας τέτοιος ιός έξω από το Ινστιτούτο δεν είναι καθόλου απίθανο. Επίσης, από όλη την αχανή έκταση της Κίνας, η πανδημία ξεκίνησε περιέργως στη γειτονιά του Ινστιτούτου της Wuhan. Ο ιός αυτός, ήταν ήδη εξαιρετικά ειδικός (μολυσματικός) για τα ανθρώπινα κύτταρα, μια και είχε ήδη δοκιμαστεί σε ανθρώπινα κύτταρα και ανθρωποποιημένα ποντίκια. Επιπλέον, ο ιός αυτός είχε ένα πολύ ειδικό μέρος στην πρωτεΐνη του καρφιού του, το σημείο κατάτμησης της φουρίνης, το οποίο δεν απαντάται πουθενά αλλού στην υπεροικογένεια των Βήτα-κορωνοϊών και μάλιστα το σημείο αυτό είναι φτιαγμένο από τριπλέτες κωδικοποίησης της αργινίνης που είναι κι αυτές άγνωστες στους κορωνοϊούς. Αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι τα αρχεία του Ινστιτούτου είναι απολύτως σφραγισμένα, τι παραπάνω χρειάζεται κανείς για να κατευθυνθεί προς τη σωστή θεωρία προέλευσης του ιού?

Αντιθέτως, οι ενδείξεις για τη φυσική προέλευση του ιού είναι πολύ φτωχές. Το βασικό τους επιχείρημα βρίσκεται στο ότι ο SARS2 είχε παράλληλη πορεία με τους SARS1 και MERS. Τίποτε όμως δεν μπορεί να το αποδείξει αυτό, μια και δεν έχει βρεθεί ο ενδιάμεσος ξενιστής για τον SARS2 παρότι οι Κινέζοι επιστήμονες έχουν ψάξει σε πάνω από 80.000 είδη ζωντανών οργανισμών. Επιπλέον δεν έχει βρεθεί ούτε ο αρχικός πληθυσμός των νυχτερίδων από τον οποίον προήλθε ο SARS2. Αντιθέτως ξέρουμε πολύ καλά από ποιους πληθυσμούς πέρασε και ο SARS1 και ο MERS. Δεν υπάρχει κανένα νοσοκομειακό αρχείο από ασθενείς που να δείχνει την πορεία μετάλλαξης των SARS1 και MERS στον πολύ μολυσματικό τύπο του SARS2. Επίσης δεν υπάρχει καμία εξήγηση πώς η πανδημία ξέσπασε έξω από την πόρτα του Ινστιτούτου της Wuhan και πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμιά εξήγησε το πώς ο ιός απέκτησε αυτή τη διαβόητη αλληλουχία PRRA στο σημείο κατάτμησης της φουρίνης, κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στους Βήτα-κορωνοϊούς. Κι ούτε επίσης υπάρχει εξήγηση πώς αυτή η αλληλουχία αποτελείται από τριπλέτες DNA (κωδικόνια) που έχουν συνάφεια με τα ανθρώπινα κύτταρα κι όχι αυτά των νυχτερίδων. 

Τα αρχεία του Ινστιτούτου της Wuhan θα διαφώτιζαν την υπόθεση αυτή. Αν όμως ριχτεί άπλετο φως σ’αυτό το θέμα, πολλοί ερευνητές από το Ινστιτούτο θα έχουν σοβαρά Νομικά προβλήματα. Οι Κινεζικές αρχές θα έχουν μεγάλο πρόβλημα μια και θα αντιμετωπισθούν ως εγκληματική οργάνωση από οποιοδήποτε δικαστήριο. Αν εξαιρέσει κανείς μερικούς γενναίους Κινέζους επιστήμονες που βγήκαν και μίλησαν ανοιχτά για την υπόθεση αυτή, τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα είναι και τα μόνα που θα έχουμε ποτέ.  

Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος που θα προσπαθήσουμε να εξιχνιάσουμε το ποιος είναι ο πραγματικά υπεύθυνος για την πανδημία αυτή, έστω και με ελλιπή στοιχεία. Τα πράματα είναι πολύ απλά, αν θέλουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ μια παρόμοια τραγωδία, πρέπει να ξέρουμε από πού προήλθε. Καταρχήν, πρέπει να ριχτεί άπλετο φως στην διαβόητη έρευνα «λειτουργικού κέρδους» και στο πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αν αρχίσουμε από αυτό, θα πρέπει να εξετάσουμε το ποιος έδωσε το «πράσινο φως» για μια τέτοια έρευνα. Ποιος επέτρεψε στους επιστήμονες να κάνουν μια έρευνα με τόσο τεράστιο ρίσκο και μηδενικό κέρδος? Κι αν όντως προήλθε από ένα τέτοιου είδους πείραμα ο ιός αυτός, πώς διέφυγε από τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου? Οι ρόλοι για ένα τέτοιο τραγικό συμβάν κατανέμονται ως εξής: 

 1. Κινέζοι Ιολόγοι: Καταρχήν οι Κινέζοι ιολόγοι οι οποίοι πραγματοποιούσαν τα πειράματα του «λειτουργικού κέρδους» είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για την πανδημία αυτή μια και είχαν ελλιπέστατα μέτρα ασφαλείας στα εργαστήριά τους για έναν ιό της μολυσματικότητας του SARS2. Αν όντως ο ιός αυτός ξέφυγε από τα εργαστήριά τους, αξίζουν την κατακραυγή του κόσμου μια και προκάλεσαν το θάνατο σε πάνω από τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Παρότι η Shi είχε εκπαιδευτεί από Γάλλους ιολόγους, είχε συνεργαστεί με Αμερικανούς κι όντως ακολουθούσε -θεωρητικά- τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας, η ευθύνη για τη διαφυγή ενός τόσο μολυσματικού ιού πέφτει πάνω στις πλάτες της. 

Έχουμε χρησιμοποιήσει το Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan ως τον καθρέφτη αυτής της ιστορίας. Μπορεί να έγιναν τα πειράματα για τον SARS2 σε κάποιο άλλο εργαστήριο, κάπου αλλού στην Κίνα, και μάλιστα σε μια προσπάθεια να κατασκευαστεί το εμβόλιο εναντίον του ιού αυτού. Μέχρι να αποδειχτεί κάτι τέτοιο, η Shi παραμένει στο κέντρο όλων των ερευνών μια και αποτελεί το κομβικό πρόσωπο στο γρίφο αυτό. 

 1. Οι Κινεζικές Αρχές: παρότι οι Κινεζικές Αρχές δεν κατασκεύασαν τον SARS2, το σίγουρο είναι ότι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να συγκαλύψουν τα αίτια της τραγωδίας αυτής καθώς και τις δικές τους ευθύνες σε αυτή. Σφραγίσανε όλα τα αρχεία του Ινστιτούτου και κλείσανε όλες τις βάσεις δεδομένων για τους ιούς. Από τα ελάχιστα στοιχεία που άφησαν να διαρρεύσουν, τα περισσότερα ήταν ψέματα και από τα υπόλοιπα βλέπει κανείς πώς προσπάθησαν να κατευθύνουν την κοινή γνώμη προς μια και μόνο κατεύθυνση. Κάνανε ό,τι μπορούσαν να διαχειριστούν το κλιμάκιο του ΠΟΥ και να το οδηγήσουν σε ένα ατέρμονο κυνήγι φαντασμάτων. Μέχρι τώρα, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διώξουν την ευθύνη από πάνω τους κι όχι να κάνουν μια σοβαρή έρευνα στην υπόθεση αυτή. 
 2. Η διεθνής κοινότητα των Ιολόγων: όπως κάθε επιστημονική κοινότητα, οι Ιολόγοι γράφουν άρθρα στα ίδια επιστημονικά περιοδικά, πηγαίνουν στα ίδια συνέδρια και ψάχνουν χρηματοδότηση από τις ίδιες πηγές. Οι ιολόγοι ξέρανε πολύ καλύτερα από όλους μας το πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η έρευνα «λειτουργικού κέρδους». Άλλα ο πειρασμός των παρεχόμενων κονδυλίων για τέτοιου είδους έρευνα ήταν πολύ μεγάλος. Τα «λεφτά ήταν πολλά» γι’αυτά τα πειράματα κι αυτό τους οδήγησε να πιέσουν τις Αρχές να σταματήσουν τη Διεθνή Συμφωνία εναντίον αυτού του είδους της έρευνας που είχε γίνει το 2014. Λίγο αργότερα, το 2017, η Συμφωνία αυτή έπαψε να ισχύει. 

Είναι περιττό να επαναλάβει κανείς ότι τα οφέλη από μια τέτοια έρευνα είναι απολύτως μηδενικά ενώ τα ρίσκα τεράστια. Κι αν όντως γίνονταν τέτοια πειράματα με τους ιούς SARS1 και MERS αυτά θα έπρεπε να γίνονταν σε εργαστήρια με μέτρα ασφαλείας από BSL3 και πάνω. Και φυσικά θεωρείται αδιανόητο το ενδεχόμενο να γινόταν ερευνητική δουλειά πάνω σε νέους κορωνοϊούς όπως ο SARS2. Όπως και να έχει το πράμα, οι επιστήμονες σ’όλον τον κόσμο παίζανε με τη φωτιά!..

Από το 2014 ακόμα, μια επιτροπή με το όνομα Cambridge Working Group «χτύπησε το καμπανάκι» για αυτού του είδους τις έρευνες που σκοπό είχαν τη δημιουργία νέων μολυσματικών ιών. Και μάλιστα συγκεκριμένα, αναφέρονταν σε ιούς παρεμφερείς με τον ιό SARS2. «Ο κίνδυνος από διαφυγή τέτοιων ιών από εργαστήρια αγγίζει το επίπεδο μιας πιθανής πανδημίας» γράφουν σε μια αναφορά τους. «Εργαστηριακή κατασκευή τόσων μολυσματικών ιών πέρα από τη γνωστή ινφλουέντσα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Πιθανή διαρροή θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια καταστροφή ανεξέλεγκτων διαστάσεων παγκοσμίως», συνεχίζουν. 

Όταν μοριακοί βιολόγοι κατάφεραν για πρώτη φορά να δείξουν πώς μπορεί να γίνει μεταφορά γονιδιακού υλικού από έναν οργανισμό σε έναν άλλο, κατέληξαν να κάνουν ένα συνέδριο το 1975 στην πόλη Asilomar για να συζητήσουν τις πιθανές παρενέργειες μιας τέτοιας γνώσης και τα ρίσκα που είχε. Παρά τις αντιρρήσεις μερικών, φτιάχτηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας για όποιον έκανε τέτοια πειράματα. Στο μέλλον, όταν η γνώση σ’αυτό το πεδίο θα ήταν περισσότερη, θα μπορούσε κάποιος να χαλαρώσει τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με την επικινδυνότητα των πειραμάτων που έκανε. 

Θα περίμενε κανείς, ύστερα από μια τέτοιου είδους πανδημία και τόσους νεκρούς, να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από την πλευρά των ιολόγων στην έρευνα του «λειτουργικού κέρδους». Κάτι τέτοιο δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει. Πολλοί ιολόγοι ειρωνεύονται και θεωρούν θεωρίες συνομωσίας τα περί της εργαστηριακής προέλευσης του ιού. Άλλοι πάλι ιολόγοι παραμένουν σιωπηλοί. Έχουν οχυρωθεί πίσω από ένα ισχυρό τείχος σιωπής που έχουν υψώσει οι Κινέζοι και μ’αυτόν τον τρόπο αναβάλλουν τις απαντήσεις στα πιεστικά ερωτήματα των δημοσιογράφων και ουσιαστικά στην οργή της κοινής γνώμης. Για να το πούμε πολύ απλά, τα επαγγέλματα που δεν μπορούν να βάζουν όρια μόνα τους, κάποιος άλλος οφείλει να τα οριοθετεί. 

 1. Ο ρόλος των ΗΠΑ στη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Ιολογίας της Wuhan: από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και τον Μάϊο του 2019, το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων (NIAID), μέρος του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (NIH) των ΗΠΑ, χρηματοδοτούσε μέσω του Daszak και της εταιρείας του, της EcoHealth Alliance, την έρευνα «λειτουργικού κέρδους» (Gain of function) σε κορωνοϊούς στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan. Άσχετα με το αν τελικά ο ιός κατασκευάστηκε σε εργαστήριο, και μόνο το γεγονός ότι το NIH χρηματοδοτεί έρευνα τόσο μεγάλου ρίσκου σε ξένα ερευνητικά κέντρα με ελλιπή μέτρα ασφαλείας, είναι άξιο απορίας. Αν αποδειχτεί όμως ότι ο SARS2 όντως κατασκευάστηκε στο εργαστήριο, τότε το ΝΙΗ θα βρεθεί στην πολύ άσχημη θέση να έχει χρηματοδοτήσει μια έρευνα καταστροφικών διαστάσεων που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρία εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και πάνω από μισό εκατομμύριο Αμερικανούς. 

Δυστυχώς η ευθύνη των ΝΙΗ και NIAID δεν σταματά εδώ. Την εποχή που τα κονδύλια πηγαίνανε από το ΝΙΗ στη Wuhan μέσω της EcoHealth Alliance του Drazsak ήταν εν ενεργεία η διεθνής συμφωνία κατά των πειραμάτων «λειτουργικού κέρδους» (gain of function research). Πώς κατόρθωσε το ΝΙΗ να παρακάμψει τη συμφωνία αυτή και να συνεχίζει να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους έρευνες? Από το Νόμο, οι έρευνες αυτές δεν θα έπρεπε να γίνονται. Κι όμως στη Wuhan συνεχίζονταν και με Αμερικανικά χρήματα… 

Κάποιος φρόντισε να βάλει ένα «παραθυράκι» στη συμφωνία αυτή έτσι ώστε αυτός που θέλει, να μπορεί να συνεχίζει τα πειράματά του και ο Νόμος να μην του κάνει τίποτε. Να θυμίσουμε ότι η συμφωνία αυτή έλεγε ρητά «απαγορεύονται πειράματα «λειτουργικού κέρδους» ειδικά αυτά τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της παθογένειας των ιών». Στη σελίδα 2 όμως της συμφωνίας υπάρχει μια εξαίρεση. Αυτή η εξαίρεση λέει «η μόνη περίπτωση που τέτοιου είδους πειράματα μπορούν να επιτραπούν είναι αν ο πρόεδρος του USG funding agency κρίνει ότι τα πειράματα αυτά είναι απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας Υγείας σε εθνικό επίπεδο». 

Και ποιος είναι ο πρόεδρος στον οποίον αναφέρεται αυτή η εξαίρεση? Ο πρόεδρος του NIAID είναι ο πολύς Anthony Fauci και ο πρόεδρος του ΝΙΗ -την εποχή εκείνη- ήταν ο Francis Collins. Είτε ο πρώτος είτε ο δεύτερος είτε κι οι δυο μαζί θα μπορούσαν να επικαλεστούν αυτήν την εξαίρεση και να παρακάμψουν το Νόμο για να συνεχίσουν τη ροή κονδυλίων προς τη Shi και την ομάδα της στη Wuhan. 

Σε μια συνέντευξή του στο Independent Science News ο Ebright αναφέρει συγκεκριμένα «δυστυχώς, οι πρόεδροι των ΝΙΗ και NIAID δώσανε το «πράσινο φως» για τέτοια απαγορευμένα πειράματα επικαλούμενοι το παράλογο επιχείρημα ότι η έρευνα αυτή ήταν απαραίτητη για τη δημόσια Υγεία». 

Ακόμα κι όταν η συμφωνία σταμάτησε να ισχύει το 2017, στη θέση της μπήκε ένας άλλος παρεμφερής οργανισμός. Αυτός είχε την ονομασία Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight (P3CO), θα τον μεταφράζαμε ελεύθερα ως «Οργανισμός για τον Έλεγχο Παθογόνων Οργανισμών και η Επίβλεψή τους». Ο οργανισμός αυτός σκοπό είχε η κάθε Υπηρεσία που ήθελε να χρηματοδοτήσει έρευνα τέτοιου είδους με μικροοργανισμούς επιπέδου πανδημίας να είναι υποχρεωμένη να το δηλώσει και να περάσει από εξέταση από ένα πάνελ ειδικών. Αυτή η εξέταση θα έβρισκε αν το ρίσκο ήταν μεγαλύτερο από τα οφέλη μιας τέτοιας έρευνας και αν το έκρινε πολύ επικίνδυνο δεν θα γινόταν η χρηματοδότηση. Για κάποιο περίεργο λόγο, και ο Fauci και ο Collins ουδέποτε έστειλαν τις έρευνες αυτές στον Οργανισμό, συνεχίζει ο Ebright. Και τελειώνει «και οι δύο Fauci και Collins ματαίωναν συστηματικά τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου, του Κογκρέσου, πολλών επιτροπών ιολόγων και απλών επιστημόνων για έλεγχο αυτού του είδους των ερευνών». 

Είναι πιθανόν οι δύο αυτοί αξιωματούχοι να είχαν άλλα κριτήρια για αυτή τους την επιλογή, κριτήρια τα οποία δεν μπορεί να τα γνωρίζει το Κοινό. Ένα τέτοιο παράδειγμα ας πούμε θα ήταν ότι με το να χρηματοδοτούν τέτοια έρευνα στη Wuhan, θα μπορούσαν να κατασκοπεύουν τις Κινεζικές προσπάθειες κατασκευής όπλων βιολογικού πολέμου. Όποιος όμως και να είναι ο πραγματικός λόγος, το σίγουρο είναι ένα: το ΝΙΗ χρηματοδοτούσε τις έρευνες «λειτουργικού κέρδους» από τις οποίες θα μπορούσε να παραχθεί ένας εξαιρετικά μολυσματικός ιός του επιπέδου του SARS2 σε κάποιο μακρινό εργαστήριο και με ελλιπέστατα μέτρα ασφαλείας. Πώς μπορείς να προστατεύσεις το Κοινό όταν οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλειά του είναι αυτοί που επιτρέπουν τέτοιου είδους πειράματα? 

Συμπέρασμα: αν όντως ο SARS2 κατασκευάστηκε στο εργαστήριο, πώς δεν είναι παγκοσμίως γνωστό? Όπως έγινε γνωστό μέχρι τώρα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να μιλάνε γι’αυτό. Η λίστα ξεκινάει από τις Κινεζικές αρχές και συνεχίζει με Αμερικανούς και Ευρωπαίους επιστήμονες που δεν βιάζονται να κάνουν αυτό το γεγονός γνωστό στον κόσμο. Να πούνε δηλαδή ότι η έρευνα που κάνανε τόσα χρόνια στα εργαστήριά τους είναι η υπεύθυνη για την πανδημία. Ούτε και άλλοι επιστήμονες από άλλα πεδία έχουν πάρει το λόγο να ζητήσουν μια κάποια διαφάνεια στις έρευνες αυτές. Ποιος να είναι άραγε ο λόγος για αυτό το φαινόμενο? 

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, ας δούμε πώς διανέμονται τα κονδύλια για την έρευνα. Υπάρχει μια επιτροπή ειδικών από διάφορα πανεπιστήμια οι οποίοι ελέγχουν την αξία της ερευνητικής δουλειάς και αποφαίνονται αν αξίζει ή όχι. Όποιος όμως ερευνητής δεν «συμμορφώνεται προς τας υποδείξεις» και έχει κάποια διαφορετική άποψη σε ένα επιστημονικό θέμα, διατρέχει τον κίνδυνο να μην εγκριθεί ποτέ το κονδύλι για την έρευνά του. Κάτι τέτοιο, όπως είναι φυσικό, σημαίνει και το τέλος της καριέρας του «αντάρτη» ερευνητή. Αν ακολουθήσει κάποιος το ίχνος των κονδυλίων μπορεί να βρει και το νόημα πολλών ερευνητικών εργασιών. 

Θα ρισκάρανε οι Daszak και Andersen την επιστημονική τους φερεγγυότητα για το τίποτε? Αν το πιστεύει κανείς αυτό, καλό θα ήταν να ρίξει μια ματιά στο ποια ονόματα φιγουράρουν ως παραλήπτες των 82 εκατομμυρίων δολαρίων, ενός κονδυλίου που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2020 από το NIAID.

Εδώ είναι η επίσημη ιστοσελίδα για το υψηλότατο αυτό κονδύλι: https://www.niaid.nih.gov/news-events/niaid-establishes-centers-research-emerging-infectious-diseases

Τα ονόματα των Daszak και Andersen είναι στην τρίτη και τέταρτη σειρά των παραληπτών. 

Κι εδώ φαίνεται μια απίστευτα ομοιότητα που έχουν η Αμερικανική κυβέρνηση με την κυβέρνηση της Κίνας: καμιά τους δεν θέλει να πέσει φως στην έρευνα της Shi η οποία έπαιρνε κονδύλια από την Αμερική για να δουλεύει σε κορωνοϊούς. Μόνο να φανταστεί μπορεί κανείς εδώ τι είδους συζητήσεις θα γίνονταν στο παρασκήνιο μιας τέτοιας κατάστασης όπου οι Κινέζοι θα λέγανε στους Αμερικανούς «κι αν η έρευνα που θέλετε να κάνετε είναι τόσο επικίνδυνη γιατί την χρηματοδοτείτε και μάλιστα στο δικό μας έδαφος?». Κι ο Αμερικανός να απαντάει «απ’ό,τι φαίνεται εσύ είσαι αυτός που άφησε τον ιό να διαφύγει. Αλλά ειλικρινά τώρα, πρέπει να μιλάμε γι’αυτό δημοσίως?». 

Ο Fauci είναι ένας δημόσιος Λειτουργός ο οποίος έχει υπηρετήσει το Κοινό κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Trump και συνέχισε να βρίσκεται στο πόστο του με την προεδρία του Biden. Είναι θα λέγαμε ο «τσάρος» για την προφύλαξη του Κοινού από τον COVID-19. To Κογκρέσο δεν βιάζεται να σύρει έναν τέτοιο δημόσιο Λειτουργό στα δικαστήρια κι ούτε να τον αναγκάσει να δώσει απαντήσεις σε πολύ καυτά ερωτήματα του στυλ «γιατί χρηματοδοτούσες τέτοιες έρευνες στη Wuhan»?

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι κάτι που επίσης χρειάζεται να σχολιαστεί. Κυριαρχεί μια απόλυτη ησυχία και κανένα Μέσο δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει μια εν τω βάθη ανάλυση της όλης υπόθεσης. Κανένα Μέσο δεν θέλει να ασχοληθεί με τη θεωρία της εργαστηριακής προέλευσης του ιού και μόνο σποραδικά θα βρει κανείς κάποιο άρθρο γι’αυτήν. Θα περίμενε κανείς ότι ο ιός που σκότωσε μέχρι στιγμής τρία εκατομμύρια ανθρώπους θα ήταν στο κέντρο όλων των ερευνών για να εξιχνιαστεί από πού προήλθε και πώς. Κι ακόμη παραπάνω, ότι οι έρευνες αυτές θα έστρεφαν το επίκεντρό τους στο γενικό πεδίο ερευνών «λειτουργικού κέρδους» και πώς αυτές καταφέρουν και επιβιώνουν. Ή το πώς ακριβώς κατάφερε το ΝΙΗ και το NIAID να παρακάμψει το Νόμο και αν αυτή η εξαίρεση που χρησιμοποίηση ήταν άξια λόγου ή όχι. Για κάποιο περίεργο λόγο, η παραδοσιακή περιέργεια δημοσιογράφων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχει σιγάσει… 

Όπως η Ιταλική μαφία, έτσι κι εδώ φαίνεται πως ο χώρος έχει τη δική της «ομερτά». Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν επιστημονικά θέματα, σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους του πολιτικού χώρου, φαίνεται ότι έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη στις πηγές τους. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο ρόλος τους είναι να περνάνε τη σοφία των «ολίγων και εκλεκτών» στους κοινούς θνητούς. Όταν λοιπόν οι επιστήμονες κρατάνε το στόμα τους κλειστό, οι δημοσιογράφοι αυτοί δεν έχουν τι να πουν. 

Ίσως ένας ακόμη λόγος είναι η ιδεολογική μετατόπιση της πλειονότητας των Μέσων στο χώρο της Αριστεράς. Επειδή ο πρόεδρος Trump είπε ότι ο ιός ξέφυγε από κάποιο εργαστήριο της Wuhan, αυτό πήγε κατευθείαν στον «κάλαθο των αχρήστων» δεδομένου του μίσους των Μέσων προς τον πρόεδρο Trump. Το είπε ο Trump? Δεν έχει απολύτως καμία αξία. Ακόμα όμως και οι Μυστικές Υπηρεσίες που έλεγαν τότε ότι «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το σενάριο διαφυγής από εργαστήριο», δεν έβρισκαν «ευήκοα ώτα» μια και ήταν ο Trump πρόεδρος. Και το παράξενο είναι ότι όταν τα ίδια πράματα είπαν άνθρωποι του Biden, όπως ας πούμε η Avril Haines, διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είχαν την ίδια τύχη. Πολύ απλά το ενδεχόμενο η πανδημία να προήλθε από κάποια διαφυγή δεν έτυχε καμίας έρευνας και κανενός ενδιαφέροντος. 

Οι άνθρωποι όμως που έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους για κοντά δυο χρόνια τώρα αξίζουν μια πιο εμπεριστατωμένης μελέτης στο θέμα αυτό. Είναι βέβαιο ότι μια τέτοια μελέτη θα αναδυθεί στο μέλλον από κάπου. Σε τελευταία ανάλυση, η θεωρία της φυσικής προέλευσης δεν έχει κερδίσει ούτε ένα ίχνος αποδεικτικού στοιχείου από τότε που διατυπώθηκε, εδώ και πολλούς μήνες. Ίσως η διεθνής κοινότητα των Ιολόγων να χαρακτηριστεί τελικά ως μια ομάδα που σκέφτεται με συντεχνιακά κριτήρια. 

Ένα είναι το σίγουρο όμως, ότι κάποια στιγμή η Κοινή Γνώμη θα ξεπεράσει την τυφλή, ιδεολογική απαξίωση στον Trump και θα καταφέρει να δει αυτά που μπορεί να συνέβησαν στη Wuhan με την σκόπιμη ανάπτυξη εξαιρετικά μολυσματικών κορωνοϊών για τον άνθρωπο.

Και τότε θα αρχίσουν τα όργανα…

Ευχαριστίες

Ο πρώτος άνθρωπος που μελέτησε σοβαρά την προέλευση του ιού SARS2 ήταν ο Yuri Deigin, ένας επιχειρηματίας βιοτεχνολογίας από τη Ρωσία και τον Καναδά. Σε μια μακρά και πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη του έκανε πραγματική ανατομία στη μοριακή βιολογία του ιού και ανέφερε πρώτος από όλους την πιθανότητα ο ιός αυτός να είναι αποτέλεσμα κατασκευής στο εργαστήριο. Η μελέτη του αυτή δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2020 και αποτέλεσε σταθμό στην προσπάθεια εξιχνίασης της προέλευσης του ιού. Ο Deigin είχε τόσο πολλές πληροφορίες μέσα στη μελέτη του για τον ιό αυτόν, που πολλοί είπαν ότι «κάποια μυστική υπηρεσία το έγραψε». Η μελέτη όμως αυτή έχει γραφτεί με τέτοια ιλαρότητα και χιούμορ που ούτε η CIA ούτε η KGB διαθέτουν όταν γράφουν αναφορές. Δεν βλέπω το λόγο αμφισβήτησης του Deigin ως συγγραφέα της μελέτης αυτής. 

Στα χνάρια του Deigin βρέθηκαν πολλοί ιολόγοι λίγο μετά τη δημοσίευσή της μελέτης του. Ο Nikolai Petrovsky υπολόγισε με ακρίβεια πόση ακριβώς έλξη ασκεί ο ιός SARS2 σε υποδοχείς ACE2 πολλών κυττάρων και με μεγάλη έκπληξη βρήκε ότι η έλξη αυτή είναι η μεγαλύτερη για τα ανθρώπινα κύτταρα. Αυτό και μόνο τον έκανε να συμπεράνει ότι ο ιός ίσως είχε κατασκευαστεί στο εργαστήριο.  Η Alina Chan επίσης δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο δείχνει πώς ο ιός SARS2 εξ αρχής ήταν πολύ καλά προσαρμοσμένος στα ανθρώπινα κύτταρα. 

Ένας από τους καταξιωμένους επιστήμονες που τόλμησαν να αμφισβητήσουν τη φυσική προέλευση του ιού ήταν ο Richard Ebright, ο οποίος προ πολλού είχε ειδοποιήσει το Κοινό για την επικινδυνότητα των ερευνών αυτών του «λειτουργικού κέρδους». Ένας ακόμη είναι ο David A. Relman από το πανεπιστήμιο Stanford. Έλεγε τότε «ενώ υπάρχουν ισχυρές γνώμες για την προέλευση του ιού, κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν υπάρχει για να στηρίξει τη μια ή την άλλη θεωρία». Εύσημα επίσης πρέπει να δοθούν στον Robert Redfield, διευθυντή του Centers for Disease Control and Prevention, το περίφημο CDC των ΗΠΑ ο οποίος είπε στο κανάλι CNN, το Μάρτιο του 2021 ότι «κατά πάσα πιθανότητα» η αιτία της πανδημίας ήρθε από «κάποιο εργαστήριο», μια και αμφισβητούσε το ενδεχόμενο κάποιος κορωνοϊός νυχτερίδας να μετατράπηκε μέσα σε μια μέρα σε εξαιρετικά παθογόνο στους ανθρώπους. «Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε χρόνο για να γίνει και δεν βρέθηκε ποτέ μια τέτοια πορεία με τον SARS2». 

Ένα στοιχείο άξιο συγχαρητηρίων ανήκει στον Steven Quay, ενός ιατρού-ερευνητή, ο οποίος μελετώντας νοσοκομειακά αρχεία και χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία κατόρθωσε να βρει ότι τα πρώτα κρούσματα κορωνοϊού ήρθαν από τη Wuhan και μάλιστα από τη γραμμή Νο 2 του τρένου που συνδέει το Ινστιτούτο με το αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε ότι ακριβώς εκείνη την χρονική περίοδο είχε δημιουργηθεί ο ιμάντας που θα μετέφερε τον ιό από το Ινστιτούτο της Wuhan σε όλη την υφήλιο.

Επίσης ο Milton Leitenberg, τον Ιούνιο του 2020 δημοσίευσε σειρά στοιχείων που έδειχναν προς την εργαστηριακή προέλευση του ιού.

Ο Francis Bacon είχε πει κάποτε ότι «η αλήθεια είναι η κόρη του Χρόνου κι όχι της Εξουσίας». Οι προσπάθειες όσων αναφέρθηκαν στη μελέτη που μόλις διαβάσατε αποδεικνύουν του λόγου του το αληθές…

Το πρώτο μέρος εδώ..

 

Από πού προήλθε ο κορωνοϊός: Ποιος άνοιξε το κουτί της Πανδώρας; Η Φύση ή κάποιο εργαστήριο; (Μέρος πρώτο)

Δρ. Κάρυ Μαντέι: Είστε κυριολεκτικά το ινδικό χοιρίδιο και το ποντίκι του εργαστηρίου.

Δρ. Κάρυ Μαντέι: Είστε κυριολεκτικά το ινδικό χοιρίδιο και το ποντίκι του εργαστηρίου.

Μετάφραση ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

Δρ. Κάρυ Μαντέι: Είστε κυριολεκτικά το ινδικό χοιρίδιο και το ποντίκι του εργαστηρίου.

Απόσπασμα συνέντευξης στο The New American

Αυτό είναι εντελώς πειραματικό για το ανθρώπινο γένος. Να γνωρίζετε ότι δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ πριν στην ανθρωπότητα και ότι όλοι όσοι δεχτούν αυτού του είδους την ένεση στην πραγματικότητα συμφωνούν να συμμετέχουν στην διαδικασία ενός πειράματος. Είστε κυριολεκτικά το ινδικό χοιρίδιο και το ποντίκι του εργαστηρίου. Θα προσμετρηθείτε σε όλα τα πειράματα. Το πρώτο που θα ολοκληρωθεί θα είναι στο τέλος του 2022. Άλλη μια φορά λοιπόν, πρόκειται περί ενός πειράματος. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα σας συμβεί μέχρι να περάσουν χρόνια.

 

Κάνουν ένα τόσο διαφορετικό εμβόλιο διότι δεν ταυτοποίησαν ποτέ ή δεν έχουν καταγράψει ολόκληρο τον ιό. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και πέντε άλλες χώρες τουλάχιστον δεν τον έχουν καταγράψει και εάν δεν έχει καταχωρηθεί ολόκληρος ο οργανισμός δεν μπορούν να τον βάλλουν σε ένα εμβόλιο και εν συνεχεία να σου τον περάσουν με ένεση. Είχαν μόνο κομμάτια του γενετικού υλικού που βρήκαν, γι’ αυτό έπρεπε να το κάνουν με διαφορετικό τρόπο.

Πήραν λοιπόν κομμάτια γενετικού υλικού που βρήκαν σε κάποιο πνευμονικό υγρό μερικών ασθενών που είχαν κόβιντ 19. Υπέθεσαν ότι αυτό το γενετικό υλικό έκανε τους ανθρώπους να αρρωσταίνουν. Υπάρχουν μερικά κενά στο γενετικό υλικό, έτσι χρησιμοποίησαν ένα πρόγραμμα υπολογιστή και η τεχνητή νοημοσύνη συμπλήρωσε τα κενά που λείπουν.

Τώρα λοιπόν έχουμε κάτι που ονομάζεται ανασυνδυασμένο (recombinant). Είναι ένας ανασυνδυασμένος κώδικας. Έχουμε λοιπόν κάτι από τη φύση, έχουμε κάτι από ένα πρόγραμμα υπολογιστή και έτσι έφτιαξαν τον κώδικα. Μετά έβαλαν έναν κώδικα μέσα σε μια νανοτεχνολογία, ένα περίβλημα νανο λιπιδικού σωματιδίου και το βάζουν μέσα στο διάλυμα. Και αυτό είναι το υλικό που εγχύουν στον άνθρωπο.

Και η ιδέα είναι ότι αυτός ο κώδικας ή αυτό το περίβλημα που είναι νανοτεχνολογία, θα ξεγελάσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και θα ξεγελάσει το κύτταρό σας να τον δεχτεί, και τότε θα παράγετε εσείς αυτόν τον κώδικα μέσα στο σώμα σας. Θα φτιάχνετε κυριολεκτικά μέσα στο σώμα σας αυτόν τον ιό που έχει δημιουργηθεί στο εργαστήριο. Αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία της ανθρωπότητας και όπως μπορείτε να φανταστείτε δεν υπάρχει αρχή ή τέλος. Δεν γνωρίζουμε για πόσο καιρό θα φτιάχνετε αυτά τα κομμάτια αυτού του γενετικού υλικού μέσα στο σώμα σας.

Έχουμε από τώρα κάποιες ιδέες για το τι μπορεί να σας συμβεί αλλά είναι απίστευτο ότι πειραματιζόμαστε πάνω σε ανθρώπους, διότι, επαναλαμβάνω, έχουμε κάτι συνθετικό μέσα στο ανθρώπινο σώμα, κάτι που δεν είναι από τη φύση. Επίσης, μέρος αυτού του γενετικού κώδικα που θα παράγει το σώμα σας είναι ανάλογο με πολλά πράγματα που ήδη βρίσκονται από τη φύση μέσα στο σώμα σας.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας δώσω ένα παράδειγμα.

ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ

Υπάρχει μια πρωτεΐνη που ονομάζεται συγκυτίνη (syncytin) που συμβαίνει να βρίσκεται στον πλακούντα μιας γυναίκας και επίσης στο σπέρμα του άρρενος. Λοιπόν, η πρωτεΐνη αυτή συμβαίνει να είναι μέρος του κώδικα που εισάγεται δια της ενέσεως μέσα στους ανθρώπους, και το σώμα σας θα μάθει να επιτίθεται σε ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα σας μπορεί να μάθει να επιτίθεται στον εαυτό του όταν εσείς μείνετε έγκυος και όταν αρχίσει να δημιουργείται ο πλακούντας. Θα μπορούσε να επιτεθεί σε αυτόν ή θα μπορούσε να επιτεθεί στο σπέρμα σας. Είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό διότι θα μπορούσε να καταστήσει την στειρότητα ένα τεράστιο ζήτημα.

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Επίσης μέρος του Α χρωμοσώματός μας -πολύ σημαντικό, υπεύθυνο για την γονιμότητα και τη νοημοσύνη– συμβαίνει να είναι ανάλογο με ένα μέρος της πρωτεΐνης που φτιάχνουμε τον κώδικα σε αυτήν την ένεση, στο εμβόλιο. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το χρωμόσωμα Α στο ανθρώπινο σώμα. Και πάλι την γονιμότητα, και τη νοημοσύνη. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό.

HIV1 – AIDS

Ένα ακόμη σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι βρήκαμε μέσα στον κώδικα 18 υπομονάδες του HIV1. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα σας θα παράγει και 18 υπομονάδες του HIV1. Oι κατασκευαστές τώρα λένε, μην ανησυχείτε, δεν θα προκαλέσει HIV. … Δεν το γνωρίζουν αυτό. Το πείραμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν οι άνθρωποι αναπτύξουν HIV ή/και AIDS. Αυτό είναι τρομακτικό.

Πρέπει να εμποδίσουμε αυτό το είδος του πειραματισμού στην ανθρωπότητα διότι διακυβεύονται πάρα πολλά.

Μετάφραση ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

Πηγή The New American

Κατεβάστε και μοιραστείτε αυτό το βίντεο

Δρ. Κάρυ Μαντέι: Είστε κυριολεκτικά το ινδικό χοιρίδιο και το ποντίκι του εργαστηρίου.

Απόλυση των μη εμβολιασμένων ζητάει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Απόλυση των μη εμβολιασμένων

Απόλυση των μη εμβολιασμένων ζητάει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

 

World Economic Forum tells employers to fire unvaccinated employees

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προέτρεψε τις εταιρείες να απολύσουν το μη εμβολιασμένο προσωπικό τους,  τη Δευτέρα, στο πλαίσιο ενός «Jobs Reset».

«Λάβετε το εμβόλιο του COVID-19 – ή, ενδεχομένως, θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε συνέπειες από τον εργοδότη σας # COVID19 # JobsReset21», αναφέρει το tweet που πλέον έχει διαγραφεί. Το tweet συνοδεύτηκε από ένα γραφικό που δείχνει τους αριθμούς δημοσκοπήσεων των εταιρειών που θα απολύουν τους υπαλλήλους επειδή αρνούνται να λάβουν το εμβόλιο.

Ένα άρθρο στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που συνδέθηκε με τις ανάρτησεις (στο twitter) δημιούργησε διάφορες αξιώσεις, στηριζόμενο σε αποτελέσματα δημοσκοπήσεων.

“Το σαράντα τοις εκατό των εταιρειών που ερωτήθηκαν σε μια νέα έκθεση απαιτούν από όλους τους υπαλλήλους να εμβολιαστούν κατά του COVID-19” – “Οι εργαζόμενοι θα ενθαρρυνθούν αλλά δεν θα απαιτηθεί να εμβολιαστούν”, από το 32% των εταιρειών και «Οι ανησυχίες για την ψυχική υγεία και η εξάντληση έχουν αυξηθεί στην ατζέντα από την έναρξη της πανδημίας».

Απόλυση των μη εμβολιασμένων ζητάει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Το Nationalfile.com αναφέρει: Αφού δημιουργήθηκε ντόρος από  το παραπάνω  tweet, το WEF το διέγραψε και έκανε μια πιο σιωπηλή ανάρτηση αυτή τη φορά, πάλι με γράφημα και  σύνδεσμο, αλλά με διαφορετική λεζάντα: «Έρευνα: Θα απαιτούσατε από τους υπαλλήλους σας να εμβολιαστούν για τον covid-19; # COVID19 # JobsReset21 “.

Τα σχόλια της νέας ανάρτησης γέμισαν γρήγορα με στιγμιότυπα οθόνης του πρώτου, διαγραμμένου tweet.

 

 

Οι πληροφορίες στον ιστότοπο του WEF περιγράφουν ορισμένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο φόρουμ «Jobs Reset» του 2021 στη Γενεύη της Ελβετίας, όπως «Καταπολέμηση του συστημικού ρατσισμού: 56 εταιρείες σχηματίζουν παγκόσμιο συνασπισμό για να φέρουν τη φυλετική δικαιοσύνη στο χώρο εργασίας», που περιγράφεται ως «Η νέα πρωτοβουλία του Φόρουμ, που υποστηρίζεται από εταιρικούς ηγέτες, στοχεύει να θέσει νέα παγκόσμια πρότυπα για τη φυλετική και εθνοτική δικαιοσύνη στις επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε προηγουμένως το National File, το Great Reset είναι μια ιδέα που εισήχθη για πρώτη φορά από το WEF και υποστηρίχθηκε με ενθουσιασμό από τον Καναδό πρωθυπουργό Justin Trudeau ως ένα πιθανό θετικό υποπροϊόν της πανδημίας του Covid-19.

Πηγή Κειμένου στα αγγλικά: newspunch.com
Μετάφραση: orthopraxia.gr

Απόλυση των μη εμβολιασμένων ζητάει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Τα «εμβόλια»-Frankenstein μπορούν να επηρεάσουν το γενετικό μας υλικό!

Τα «εμβόλια»-Frankenstein μπορούν να επηρεάσουν το γενετικό μας υλικό!


Κλεάνθης Γρίβας – Δρ. Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

(Ψυχίατρος, νευρολόγος, διδάκτωρ Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπουδές: Ιατρική, Κοινωνιολογία. Τακτικός συνεργάτης πολλών περιοδικών και των εφημερίδων “Θεσσαλονίκη” (από το 1963) και “Ελευθεροτυπία” (Αθήνα). Συντάκτης της Έκθεσης για τα Ναρκωτικά της Ειδικής Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (1986).)


Σημείωση ΧΒ: Ο Κλεάνθης Γρίβας είναι αριστερός και  λογικά καθόλου θρησκευόμενος (γι’ αυτό και η χρήση των λόγων του Κ. Καστοριάδη από κάτω). Πάντως, μακάρι να ήταν οι Χριστιανοί σήμερα τόσο τολμηροί όσο είναι ο καθηγητής.

Προσωπικά τον εκτιμώ αρκετά, διότι έχει το θάρρος της γνώμης του, άσχετα αν εγώ δεν συμφωνώ σε αρκετά απ’ όσα λέει. Στο αντικείμενο του είναι εξαιρετικός και πολύ διαβασμένος πάντως και οι αναλύσεις του πάνω στον κόβιντ είναι εξαιρετικές. 


«Το σύστημα και τα μέσα ενημέρωσης “εκπαιδεύουν” (δηλαδή, παραμορφώνουν μεθοδικά) τους ανθρώπους ώστε να μην μπορούν να ενδιαφέρονται για οτιδήποτε ξεπερνά τα μερικά δευτερόλεπτα ή τα μερικά λεπτά, το πολύ. Εδώ, έχουμε να κάνουμε με μια συνωμοσία, όχι με την αστυνομική αλλά με την ετυμολογική έννοια της λέξης: ότι όλα αυτά «πάνε μαζί» προς την ίδια κατεύθυνση, την κατεύθυνση μιας κοινωνίας όπου οποιαδήποτε κριτική χάνει την αποτελεσματικότητά της».

Κορνήλιος Καστοριάδης: Η άνοδος της ασημαντότητας

«Η εμπειρία και η ιστορία μάς διδάσκουν ότι οι λαοί και οι κυβερνήσεις δεν έμαθαν ποτέ τίποτα από την ιστορία, και ποτέ δεν έδρασαν βάσει αρχών που συνάγανε απ’ αυτή».

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)

Η μόνη αγωνία μας πρέπει να είναι πάντα να μη βρεθούμε ποτέ συμπαραταγμένοι με τον δήμιο.

Κ.Γ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΤΟ DNA ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ

 1. ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟDNA(Κλεάνθης Γρίβας)
 2. ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ: ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΕΣΑ ΜΑΣ(καθ.Gottfried Schatz)
 3. ΤA«ΕΜΒΟΛΙA»COVID ΜΠΟΡOYN ΝΑ ΑΛΛΑΞOYN ΜΟΝΙΜΑ ΤΟ DNA
 4. ΤA«ΕΜΒΟΛΙA»COVID ΜΠΟΡOYN ΝΑ ΕΠΙΔΡΑΣOYN ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ
 5. ΣΧΟΛΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΤΟ DNA ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ

Μπορεί το mRNA να επιδρά στο ένα από αυτά και όχι και στο άλλο;

Στην ιστοσελίδα αυτή εκφράστηκε στο παρελθόν ένα λογικό ερώτημα: Μπορούν τα «εμβόλια» mRNA να τροποποιήσουν όχι μόνο το DNA των κυττάρων αλλά και το DNA των μιτοχονδρίων, χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει η ζωή όπως την ξέρουμε;

Δύο πρόσφατες έρευνες που δείχνουν ότι μπορούν να τροποποιήσουν τόσο το DNA κυττάρων όσο και το DNA των μιτοχονδρίων (ένα θέμα ταμπού για το οποίο μέχρι πρότινος επικρατούσε άκρα της «γνώσης» σιωπή):

 • Σύμφωνα με την πρώτη:τα «εμβόλια» mRNA για την COVID μπορούν να αλλάξουν μόνιμα το γονιδιωματικό DNA του ανθρώπου.

Η έρευνα έγινε από επιστήμονες του Whitehead Institute for Biomedical Research (Cambridge, MA), της John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences και του Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering του Harvard University (Cambridge, MA). Και δημοσιεύθηκε στο Pubmed στις 13 Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο «SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome». (βλ. μέρος 3 του παρόντος)

 • Σύμφωνα με την δεύτερη:η πρωτεΐνη της ακίδας του ιού SARSCov-2 βλάπτει τα κύτταρα και επιβεβαιώνει ότι η COVID-19 είναι μια κυρίως αγγειακή νόσος.

Η έρευνα έγινε με τη συνεργασία ερευνητών του Salk Institute και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, και δημοσιεύθηκε στο Circulation Research και το Salk Institute News στις 30 Απριλίου 2021, με τίτλο «SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2» (βλ. μέρος 4 του παρόντος)

Πριν από δύο εβδομάδες ένας μοριακός βιολόγος (λειτουργός της επιστήμης και όχι της fake-επιστήμης) μου έστειλε ένα mail στο οποίο, μεταξύ άλλων, σημείωνε: «Είναι λυπηρό που ελάχιστοι μόνο γιατροί και άλλοι ερευνητές γνωρίζουν σε βάθος τι είναι και τι κάνουν τα μιτοχόνδρια».

Σ’ αυτό θα μπορούσα να προσθέσω: «Οι περισσότεροι θεωρούν τα μιτοχόνδρια ως (δευτερεύοντα) οργανίλια των κυττάρων, ενώ αυτά αποτελούν την αιτία της ύπαρξης, της επιβίωσης και της λειτουργίας όλων των κυττάρων, αλλά και της συγκλονιστικής δυνατότητας να εξελιχθούν από τους μονοκύτταρους πολυκύτταροι οργανισμοί, και τελικά εμείς».

Αυτό το mail με ώθησε να δημοσιοποιήσω τις προαναφερόμενες σημαντικές έρευνες σε συνδυασμό:

α) με τις προσωπικές μου ανησυχίες για τις συνέπειες της δράσης του συνθετικού mRNA των «εμβολίων» στο DNA των κυττάρων και των μιτοχονδρίων. [βλ. μέρος 1 του παρόντος]

β) με το άκρως διαφωτιστικό δοκίμιο για τα «Μιτοχόνδρια» του Gottfried Schatz (1936-2015), διακεκριμένου επιστήμονα, διεθνώς καταξιωμένου στον χώρο της έρευνας και ομότιμου καθηγητή της βιοχημείας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τί είναι τα μιτοχόνδρια, τα οποία αποτελούν τη βάση της ομαλής λειτουργίας όλων των κυττάρων, χωρίς τα οποία είναι θα ήταν αδύνατο να υπάρξει η ζωή όπως την ξέρουμε. (βλ. μέρος 2 του παρόντος] Και

γ) με ορισμένα σχόλια που συναρτώνται άμεσα με το εξεταζόμενο πρόβλημα. [βλ. μέρος 5 του παρόντος)

 1. ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ)DNA

Μπορεί το mRNA να επιδρά στο ένα από αυτά και όχι και στο άλλο;

Οι μελέτες που αναφέρονται παρακάτω θέτουν επί τάπητος δύο κρίσιμα ερωτήματα.

1)  Θα μπορούσαν τα «εμβόλια» mRNA να αλλάξουν μόνιμα το DNA του πυρήνα των κυττάρων; Η απάντηση δίνεται στο τρίτο μέρος του παρόντος. Και είναι καταφατική.

2) Θα μπορούσαν τα «εμβόλια» mRNA να τροποποιήσουν το DNA των μιτοχονδρίων των κυττάρων;  Η απάντηση δίνεται στο τέταρτο μέρος του παρόντος. Και είναι καταφατική.

Στα κύτταρά μας, που δέχονται την επίθεση του συνθετικού mRNA των «εμβολίων», δεν υπάρχει ένα αλλά δύο DNA: ένα DNA που βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων και ένα DNA που βρίσκεται στα μιτοχόνδρια, δηλαδή στις «κινητές μπαταρίες» του κυττάρου που «κολυμπούν» στο κυτταρόπλασμα, χάρη στα οποία έγινε δυνατή η εξέλιξη της ζωής από τους αρχέγονους  μονοκύτταρους οργανισμούς σε πολυκύτταρους πριν από 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια με τελική -ατυχή- κατάληξή της τον άνθρωπο, δηλαδή εμάς.

Εξ ου και το άκρως κρίσιμο ερώτημα (στο οποίο αποφεύγουν να απαντήσουν όλοι παράφρονες Frankenstein της γενετικής κοπτο-ραπτικής που, υποδυόμενοι τους «επίγειους θεούς» (έσχατη ύβρις), ασχολούνται με την κατασκευή και την προώθηση των «εμβολίων» mRNA:

Πώς είναι δυνατόν το συνθετικό mRNA που εισάγεται στα κύτταρα με τα «εμβόλια» να επιδρά μόνο στο DNA των κυττάρων και όχι στο DNA των μιτοχονδρίων», από τα οποία εξαρτάται η συνολική λειτουργία, η υγεία και η ζωή κάθε έμβιου όντος, το οποίο δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς αυτά;

Φυσικά, γεννιέται το ερώτημα γιατί πρέπει τα μιτοχόνδρια να περιέχουν γενετικό υλικό για λίγους μόνο κληρονομικούς χαρακτήρες, όταν το γενετικό υλικό για όλους τους υπόλοιπους βρίσκεται καταγραμμένο στα χρωμοσώματα του κυτταρικού πυρήνα. Λογική εξήγηση δεν φαίνεται να υπάρχει. Η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί  στην ιστορία του φαινομένου της ζωής, μια ιστορία τόσο μεγαλειώδη και συναρπαστική όσο καμιά άλλη, που σκιαγραφείται με τρόπο εύληπτο στο δοκίμιο για τα «Μιτοχόνδρια» του Gottfried Schatz (1936-2015), που παρατίθεται αμέσως μετά (στο δεύτερο μέρος του παρόντος).

 1. ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ: ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

[για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και τι μας περιμένει ενδεχομένως]

του καθηγητή Gottfried Schatz

Gottfried Schatz (1936-2015): Διακεκριμένος επιστήμονας και διεθνώς καταξιωμένος στον χώρο της έρευνας, καθηγητής βιοχημείας. Δίδαξε σε πολλά ανώτατα ιδρύ­ματα (ανάμεσα τους, το Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το περίφημο Biozentrum του Πανεπιστημίου της Βασιλείας, του οποίου διετέ­λεσε διευθυντής επί σειρά ετών). Υπήρξε ένας από τους ερευνητές που ανακάλυψαν το μιτοχονδριακό DNA και τιμήθηκε με πολλά βραβείο για την προσφορά του στην έρευνα και την επιστήμη. Μέλος στις Ακαδημίες Επιστημών πολλών χωρών (ΗΠΑ, Σουηδία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία) και σύμβουλος πολλών επιστημονικών ιδρυμά­των. Γενικός γραμματέας του Ευρω­παϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ) και πρόεδρος του Ελβετικού Συμβουλίου Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η τέχνη είχε στη ζωή του εξίσου σημαντική θέση με την επιστήμη. Μέχρι τον θάνατο του έγραφε άρθρα και βιβλία επιστημονικής εκλαΐκευσης, ενώ συμ­μετείχε ως βιολονίστας σε μεγάλες ορχήστρες κλασι­κού ρεπερτορίου μαζί με τη Δανέζα σύζυγό του, Merete.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι από το βιβλίο του «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ, Δοκίμια ενός βιοχημικού για τον άνθρωπο, τις προσδοκίες του και τον κόσμο που τον περιβάλλει (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015)

Τα κύτταρα του σώματος αντλούν ενέργεια από την καύση των θρεπτικών συστατικών που περιέχει η τροφή μου. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν μηχανισμό που λέγεται «κυτταρική αναπνοή». Κατά την κυτταρική αναπνοή καταναλώνεται οξυγόνο για τις καύσεις που γίνονται μέσα στα κύτταρα, και παράγεται ενέργεια. Ένα μέρος της αποθηκεύεται υπό τη μορφή χημικής ενέργειας, η οποία είναι απαραίτητη για την επιβίωση των κυττάρων.

Όσο εντατικότερα εργάζεται ένα κύτταρο τόσο πιο έντονα αναπνέει. Τα εγκεφαλικά κύτταρα αναπνέουν πιο έντονα από τα υπόλοιπα κύτταρα του σώματος μου. Ένα γραμμάριο εγκεφαλικών κυττάρων παράγει στον ίδιο χρόνο 10.000 φορές περισσότερη ενέργεια από την ενέργεια που παράγει ένα γραμμάριο μάζας του Ήλιου που φωτίζει τη γη!

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στις ειδικές βιολογικές δομές που λειτουργούν στο εσωτερικό του κυττάρου σαν μικροσκοπικές μηχανές καύσης, δηλαδή τα μιτοχόνδρια.

Στο μικροσκόπιο, τα μιτοχόνδρια θυμίζουν συνήθως μεμονωμένα διάσπαρτα σκουληκάκια, μερικές φορές όμως μπορεί και να μοιάζουν με ένα μεγάλο δίχτυ απλωμένο μέσα σ’ ολόκληρο το κύτταρο. Τα μιτοχόνδρια έχουν δικό τους γενετικό υλικό, όπου υπάρχουν καταγραμμένες οι απαραίτητες γενετικές πληροφορίες για τη παραγωγή των 13 μιτοχονδριακών πρωτεϊνών, που καθεμιά τους είναι απολύτως απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία αυτής της «βιολογικής» μηχανής καύσης. Αν λείπει ή αν είναι ελαττωματική έστω και μία απ’ αυτές τις πρωτεΐνες, τότε ενδέχεται να εμφανιστεί τύφλωση, κώφωση, μυοπάθεια, άνοια ή πρόωρος θάνατος.

Φυσικά, γεννιέται το ερώτημα γιατί πρέπει τα μιτοχόνδρια να περιέχουν γενετικό υλικό για λίγους μόνο κληρονομικούς χαρακτήρες, όταν το γενετικό υλικό για όλους τους υπόλοιπους βρίσκεται καταγραμμένο στα χρωμοσώματα του κυτταρικού πυρήνα. Λογική εξήγηση δεν φαίνεται να υπάρχει. Θα πρέπει να αναζητήσουμε την απάντηση στην ιστορία του φαινομένου της ζωής, ιστορία τόσο μεγαλειώδη και συναρπαστική όσο καμιά άλλη.

Ζωντανά κύτταρα υπάρχουν πάνω στον πλανήτη μας εδώ και τουλάχιστον 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τα πρώτα κύτταρα παρήγαν ενέργεια μάλλον με ζύμωση, όπως κάνουν σήμερα οι ζυμομύκητες, οι οποίοι διασπούν το σάκχαρο σε αιθανόλη (οινόπνευμα) και διοξείδιο του άνθρακα. Οι ζυμώσεις παράγουν βέβαια μικρή ποσότητα ενέργειας, αλλά έχουν το πλεονέκτημα να μη χρειάζονται οξυγόνο, κάτι που είχε αποφασιστική σημασία για τους αρχέγονους οργανισμούς, αφού το αέριο αυτό δεν υπήρχε στην ατμόσφαιρα της νεαρής Γης.

Καθώς οι αρχέγονοι οργανισμοί εξαπλώνονταν στην επιφάνεια του πλανήτη, κατανάλωναν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες από τις χημικές ενώσεις που ήταν απαραίτητες για τις ζυμώσεις τους. Κάποια στιγμή, λοιπόν, μάλλον αντιμετώπισαν μια σοβαρή ενεργειακή κρίση. Την κατάσταση έσωσε η εμφάνιση ενός οργανισμού νέου είδους που είχε την ικανότητα να τρέφεται από το ηλιακό φως, προσφέροντας έτσι στον έμβιο κόσμο του πλανήτη μας μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας: τη σύντηξη ατομικών πυρήνων στον Ήλιο. Οι οργανισμοί αυτοί, που χρησιμοποιούσαν ως πηγή ενέργειας το ηλιακό φως, κατέκλυσαν τη Γη με ταχύτατους ρυθμούς, όπως δείχνουν και. σήμερα οι τεράστιοι, σωροί των απολιθωμάτων τους.

Ωστόσο, η αξιοποίηση του ηλιακού φωτός είχε ως αποτέλεσμα τη διάσπαση του νερού και την παραγωγή οξυγόνου, το οποίο ήταν επιβλαβές για τα κύτταρα λόγω της οξείδωσης που προκαλούσε. Η τοξική δράση του οξυγόνου οδήγησε πιθανότατα στο πιο μαζικό κύμα θανάτων στην ιστορία του πλανήτη μας. Ευτυχώς, όμως, για τη διαδικασία της εξέλιξης, που διακρίνεται για την ευρηματικότητά της, τα τοξικά κατάλοιπα αποτελούν πάντοτε έναυσμα για την εμφάνιση του καινούργιου. Πριν περάσει πολύς καιρός, λοιπόν, εμφανίστηκε στη Γη ένας νέος τύπος κυττάρου που είχε την ικανότητα να χρησιμοποιεί το επιβλαβές οξυγόνο για την καύση των οργανικών καταλοίπων άλλων κυττάρων, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη ενέργεια για να ζήσει.

Με τον τρόπο αυτό «ανακαλύφθηκε» η κυτταρική αναπνοή. Μολονότι τα κύτταρα που είχαν την ικανότητα να αναπνέουν ζούσαν παρασιτικά από τα υπολείμματα άλλων κυττάρων, αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια πολύ πετυχημένη μορφή ζωής, διότι είχαν το πλεονέκτημα να αυξάνονται ακόμα και στη διάρκεια της νύχτας ή σε μέρη απρόσιτα από το ηλιακό φως.

Επομένως, πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου υπήρχαν στον πλανήτη μας τρία κύρια είδη έμβιων όντων που όλα έμοιαζαν με τα σημερινά βακτήρια. Και τα τρία διέθεταν ελάχιστο γενετικό υλικό, άρα δεν είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς γενετικές πληροφορίες για να δημιουργήσουν σύνθετους πολυκύτταρους οργανισμούς.

▪ Το πρώτο είδος ζούσε από την ενέργεια του ηλιακού φωτός.

▪ Το δεύτερο είδος ζούσε από την καύση των καταλοίπων του πρώτου.

▪Το τρίτο είδος δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Συνέχιζε να ζει, όπως οι αρχαιότεροι οργανισμοί, όχι με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή μέσω της ζύμωσης οργανικών ουσιών.

Κι όμως, αυτό το τρίτο οπισθοδρομικό είδος είχε την τύχη πριν από 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια να πετύχει κάτι αριστουργηματικό: Προσεταιρίστηκε αερόβιους οργανισμούς, τους χρησιμοποίησε για την παραγωγή ενέργειας και, κατά πάσα πιθανότητα, τους προσέφερε -ως αντάλλαγμα- ένα περιβάλλον που τους εξασφάλιζε αυξημένη προστασία και μεγαλύτερη ασφάλεια για το γενετικό υλικό τους.

Αυτή η συμβίωση φαίνεται ότι άρεσε πολύ και στους δύο «συντρόφους», γι’ αυτό και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δημιούργησε ένα νέο είδος κυττάρων με γενετικό υλικό από δύο έμβια όντα, που ήταν πλέον σε θέση να δημιουργήσει σύνθετους οργανισμούς, όπως φυτά και ζώα.

Στα επόμενα 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια, τα αερόβια βακτήρια προσαρμόστηκαν τόσο καλά μέσα στον προστάτη-ξενιστή τους, που του παραχώρησαν το μεγαλύτερο μέρος του γενετικού τους υλικού, και έτσι ήταν πλέον αδύνατο να ζήσουν χωρίς αυτόν. Έγιναν τα όργανα της αναπνοής του, αυτά που σήμερα ονομάζουμε μιτοχόνδρια.

Κι εγώ είμαι ο μακρινός απόγονος της συνένωσης δύο διαφορετικών έμβιων όντων που συνέβη πριν από 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων μου δεν είναι παρά ένα θλιβερό απομεινάρι του γενετικού υλικού βακτηρίων που άλλοτε ζούσαν ως αυτοτελείς οργανισμοί.

Καθώς η εγκατάσταση τους μέσα στον ξενιστή αποκτούσε με την εξέλιξη μόνιμο χαρακτήρα, άρχισαν τα αερόβια βακτήρια να αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες από τις μεταβολικές λειτουργίες του, με αποτέλεσμα στο τέλος να μην μπορεί ούτε ο ξενιστής να ζήσει χωρίς αυτά. Όταν τα κύτταρα του σώματος μου διαιρούνται, τα δύο νέα, θυγατρικά κύτταρα δεν κληρονομούν μόνο το γενετικό υλικό των κυτταρικών μου πυρήνων, αλλά και τα μιτοχόνδριά μου μαζί με το γενετικό τους υλικό. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν να επιζήσουν.

Αναφορικά με την κληρονόμηση των μιτοχονδρίων, ο ρόλος του πατέρα φαίνεται ασήμαντος, δεδομένου ότι τα μιτοχόνδρια ενός γονιμοποιημένου ωαρίου προέρχονται μόνον από τη μητέρα. Τα μιτοχόνδρια των σπερματοζωαρίων είτε δεν καταφέρνουν ποτέ να διεισδύσουν στο ωάριο είτε -αν τελικά το κατορθώσουν- δεν έχουν την παραμικρή ελπίδα να υπερισχύσουν απέναντι στα εκατοντάδες χιλιάδες μιτοχόνδρια του πολύ μεγαλύτερου ωαρίου της μητέρας.

Τα μιτοχόνδρια ρυθμίζουν τις καύσεις τους πολύ προσεκτικά, περιορίζοντάς τες όταν το κύτταρο διαθέτει επαρκείς ποσότητες ενέργειας. Αν αυτού του είδους η ρύθμιση αποτύχει, οι συνέπειες είναι ολέθριες για τον οργανισμό. Τραγικό παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης υπήρξε η 27χρονη Σουηδή που το 1959 κατέφυγε σε μια κλινική αναζητώντας βοήθεια, διότι ίδρωνε υπερβολικά ακόμα και σε μεγάλο ψύχος, αλλά και επειδή, παρά την αφύσικη όρεξή της, παρέμενε αδύνατη σαν σκελετός. Οι γιατροί διέγνωσαν βέβαια ότι οι καύσεις των μιτοχονδρίων της βρίσκονταν εκτός ελέγχου, αλλά δεν μπορούσαν να της προσφέρουν την παραμικρή βοήθεια. Δέκα χρόνια αργότερα, η κοπέλα οδηγήθηκε απελπισμένη στην αυτοκτονία.

Δυστυχώς, ακόμα και στα υγιή μιτοχόνδρια οι καύσεις δεν λειτουργούν αλάνθαστα. Παράγουν επικίνδυνα κατάλοιπα που μπορούν να καταστρέψουν σημαντικά δομικά υλικά του κυττάρου με τον μηχανισμό της οξείδωσης. Σε μια τέτοια κατάσταση κινδυνεύει ιδιαίτερα το γενετικό υλικό, δηλαδή το DNA, διότι σχεδόν κάθε χημική μεταβολή οδηγεί σε μια μετάλλαξη που μπορεί να βλάψει ή και να θανατώσει το κύτταρο.

«Χημικές σπίθες» από τις καύσεις των μιτοχονδρίων μου, προκαλούν καθημερινά στο γενετικό μου υλικό εκατοντάδες (αν όχι χιλιάδες) μεταλλάξεις. Πρέπει, λοιπόν, να θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που τα κύτταρά μου καταφέρνουν να τις εξουδετερώνουν σχεδόν όλες. Ωστόσο, κάποιες από τις μεταλλάξεις αυτές –κυρίως όσες συμβαίνουν στο γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων μου- δεν εξουδετερώνονται. Πολλαπλασιάζονται με την πάροδο του χρόνου, αργά μεν αλλά χωρίς διακοπή. Γι’ αυτό, τα μιτοχόνδριά μου δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να συνθέσουν τις 13 γενετικά καθορισμένες πρωτεΐνες τους, με αποτέλεσμα να προμηθεύουν στα κύτταρά μου ολοένα και λιγότερη ενέργεια.

Προφανώς, οι επιβλαβείς συνέπειες της ήδη ασθμαίνουσας κυτταρικής μου αναπνοής είναι συνυπεύθυνες για τη γήρανση όχι μόνο των μιτοχονδρίων, αλλά και ολόκληρου του σώματος μου.

Αν έχω την τύχη -ή την ατυχία- να γίνω ενενήντα χρονών, τότε κάθε μυϊκό μου κύτταρο θα πρέπει να τα βγάζει πέρα με δέκα φορές λιγότερη ενέργεια απ’ ό,τι όταν ήμουν νέος. Οι πιο δυσοίωνες προοπτικές, πάντως, αφορούν τον εγκέφαλο και την προέκτασή του προς τα έξω, δηλαδή τον αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών μου. Επειδή τα κύτταρα αυτών των δύο ιστών χαρακτηρίζονται από πολύ έντονη κυτταρική αναπνοή, εισπράττουν την ελλιπή λειτουργία των μιτοχονδρίων μου σε όλο της το μεγαλείο και απειλούνται απ’ αυτήν περισσότερο από κάθε άλλο σωματικό ιστό μου.

Για ασθένειες όπως η Πάρκινσον, η Αλτσχάιμερ, η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και γενικά για όλες τις φοβερές ασθένειες του γήρατος, μπορούν να θεωρηθούν συνυπεύθυνες -μαζί με άλλους παράγοντες- και οι «σπίθες», υπό μορφή χημικών ενώσεων, τις οποίες παράγουν τα μιτοχόνδρια που έχουν υποστεί βλάβη.

Η γήρανση των μιτοχονδρίων αυξάνει την αποβολή βλαβερών παραπροϊόντων, τα οποία στη συνέχεια επιταχύνουν τη γήρανση ακόμα πιο πολύ. Απ’ αυτό τον φαύλο κύκλο, τα κύτταρα μπορούν τις περισσότερες φορές να βγουν μόνο με την κυτταρική αυτοκτονία. Όταν τα μιτοχόνδρια έχουν υποστεί τόσο σοβαρές βλάβες ώστε να μην μπορούν πλέον να παράγουν επαρκή ποσότητα ενέργειας, στέλνουν χημικά μηνύματα στο κύτταρο, δίνοντάς του εντολή να αυτοκτονήσει. Τότε το κύτταρο αρχίζει να αποικοδομείται, δηλαδή να «πέπτει» κυριολεκτικά τον εαυτό του, περιβάλλει τα υπολείμματά του με μεμβράνες και τα αφήνει να γίνουν λεία των διάσπαρτων φαγοκυττάρων του οργανισμού. Με αυτό το χαρακίρι, το κύτταρο αποτρέπει την παραγωγή καταλοίπων, αλλά και την εμφάνιση φλεγμονής στον περιβάλλοντα ιστό.

Βλέπουμε, με λίγα λόγια, ότι το κύτταρο ενορχηστρώνει την αυτοκτονία του με την ίδια επιμέλεια που ρυθμίζει την αύξηση και τη διαίρεσή του.

Τι άλλο θα μπορούσε αλήθεια να μου δείξει με πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η ζωή και ο θάνατος είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένα κομμάτια μιας ενιαίας ολότητας; Ακριβώς όπως η Περσεφόνη βασίλευε πλάι στον Άδη στο βασίλειο των νεκρών, ενώ ταυτόχρονα ήταν και κόρη της Δήμητρας, της θεάς της γονιμότητας, έτσι και τα μιτοχόνδριά μου, την ίδια στιγμή που δίνουν ζωή στα κύτταρά μου μπορούν και να προαναγγείλουν τον θάνατο τους. Είναι φανερό πως τα αερόβια βακτήρια και ο ξενιστής τους δεν κατάφεραν ακόμη να συμφωνήσουν απόλυτα μεταξύ τους. Εξακολουθούν ν” αναζητούν τον δρόμο όπου θα μπορούσαν ακόμη πιο απρόσκοπτα να πορευτούν μαζί. Τα μιτοχόνδρια είναι πράγματι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Κι όμως, δεν παύουν ταυτοχρόνως να είναι και κάποιοι ξένοι που απλώς κατοικούν μέσα μου.

 1. ΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ»COVIDΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΤΟ DNA 

Πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι μπορεί

Η μελέτη για τον SARS-CoV-2 με τίτλο «SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome», που έγινε από επιστήμονες του Whitehead Institute for Biomedical Research (Cambridge, MA), της σχολής John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, και του Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering του Harvard University (Cambridge, MA) και δημοσιεύθηκε στο Pubmed στις 13 Δεκεμβρίου 2020.

Η έρευνα για τα «εμβόλια» mRNA δείχνει το πώς αυτά τα «εμβόλια» θα μπορούσαν να αλλάξουν μόνιμα το γονιδιωματικό DNA του ανθρώπου, σύμφωνα με τον βιοχημικό-μοριακό βιολόγο Doug Corrigan, Ph.D., που λέει ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Το 2020, τα συστημικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης κατέστησαν τα «εμβόλια» για την COVID κυρίαρχη αφήγηση, πριν καν να συμβούν θάνατοι που «αποδόθηκαν» στον κορωνοϊό.

Αυτή του είδους η κάλυψη των συστημικών ΜΜΕ έδωσε μια πολύ κερδοφόρα ώθηση στις δημόσιες σχέσεις των εταιρειών που παρασκεύαζαν εμβόλια» αγγελιοφόρου RNA (messenger RNA)   (τα οποία η Big Pharma προσπαθούσε επί δεκαετίες να κατασκευάσει ανεπιτυχώς και κανένα από τα οποία δεν εγκρίθηκε ποτέ για ανθρώπινη χρήση).

Υπό κανονικές συνθήκες, το σώμα δημιουργεί («μεταγράφει») mRNA από το DNA στον πυρήνα ενός κυττάρου. Στη συνέχεια, το mRNA ταξιδεύει έξω από τον πυρήνα στο κυτόπλασμα, όπου παρέχει οδηγίες σχετικά με τις πρωτεΐνες που πρέπει να δημιουργηθούν.

Συγκριτικά, τα «εμβόλια mRNA» στέλνουν το  ωφέλιμο φορτίο τους mRNA που συντίθεται χημικά (σε συνδυασμό με οδηγίες παραγωγής πρωτεϊνών ακίδων) απευθείας στο κυτόπλασμα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των «Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων» (CDC) και των περισσότερων επιστημόνων των «εμβολίων» mRNA, «η σχέση του συνθετικού mRNA και του DNA μας, σταματά εδώ» (πώς, άραγε;)!!!. Με βάση αυτό τον ισχυρισμό, τα CDC βεβαιώνουν ότι «τα εμβόλια mRNA δεν επηρεάζουν ούτε αλληλοεπιδρούν με το DNA μας με κανέναν τρόπο». (sic)

Τα CDC ισχυρίζονται πρώτον, ότι το mRNA δεν μπορεί να εισέλθει στον πυρήνα του κυττάρου (όπου βρίσκεται το DNA μας) και δεύτερον, ότι το κύτταρο (με μαγικό τρόπο) «απαλλάσσεται από το mRNA αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που έχει».

Η μελέτη για τον SARS-CoV-2 με τίτλο «SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome», κατέληξε σε ορισμένα ευρήματα για τον φυσικό κορωνοϊό, τα οποία δημιουργούν σημαντικά ερωτήματα για το πώς λειτουργεί το ιικό RNA.

Τα μέλη της επταμελούς ομάδας των επιστημόνων έκαναν την έρευνα, επειδή «μπερδεύτηκαν από το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανθρώπων που βρίσκονται θετικοί στην COVID-19 με το τεστ PCR, πολύ μετά την αποδρομή της λοίμωξης».

Τα βασικά ευρήματά τους ήταν τα εξής:

1) Το RNA του ιού SARS-CoV-2 «μπορεί να μεταγραφεί αντίστροφα σε ανθρώπινα κύτταρα».

2) «Αυτές οι αλληλουχίες DNA μπορούν να ενσωματωθούν στο κυτταρικό γονιδίωμα και στη συνέχεια να μεταγραφούν» (ένα φαινόμενο που ονομάζεται «ρετρο-ολοκλήρωση»).

3) Υπάρχουν κυτταρικές οδοί για να εξηγήσουν πώς συμβαίνει αυτό.

Σύμφωνα με τον βιοχημικό και μοριακό βιολόγο Dr. Doug Corrigan, Ph.D., αυτά τα σημαντικά ευρήματα (που έρχονται σε αντίθεση με το «τρέχον βιολογικό δόγμα») ανήκουν στην κατηγορία των «πραγμάτων που ήταν απολύτως και αναμφισβήτητα βέβαιο ότι δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Αλλά όμως συμβαίνουν».

Σύμφωνα με τον Dr. Doug Corrigan, τα ευρήματα των ερευνητών των Ινστιτούτων που προαναφέρθηκαν, έθεσαν επίσης υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς των CDC σχετικά με τα εμβόλια mRNA, Στην πραγματικότητα, ένα μήνα πριν εμφανιστεί το προσχέδιο της μελέτης που παρουσιάζεται εδώ, ο Corrigan είχε ήδη γράψει ένα ιστολόγιο στο οποίο περιγράφει τους πιθανούς μηχανισμούς και τους τρόπους με τους οποίους τα εμβόλια mRNA θα μπορούσαν να προκαλέσουν το ίδιο φαινόμενο.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2021, σε μια δεύτερη ανάρτηση με τίτλο «Μελέτη ρίχνει περισσότερο φως στο κατά πόσον ένα εμβόλιο mRNA μπορεί να αλλάξει μονίμως το DNA», ο Dr. Corrigan τόνισε ότι τα ευρήματα της ερευνητικής ομάδας του Harvard σχετικά με το RNA του κορωνοϊού έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα εμβόλια mRNA – γεγονός που περιγράφεται ως «ένας ελέφαντας στο δωμάτιο». Αν και δεν ισχυρίζεται ότι το RNA του εμβολίου θα συμπεριφέρεται απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεται το RNA του φυσικού κορωνοϊού (δηλαδή, μεταβάλλοντας μονίμως το γονιδιωματικό DNA), ο Corrigan θεωρεί ότι αυτή η πιθανότητα υπάρχει και χρειάζεται να ελεγχθεί προσεκτικά.

Κατά την άποψη του Corrigan, η συμβολή του προτύπου είναι ότι «επικυρώνει ότι αυτό είναι τουλάχιστον εύλογο και πιθανό».

Αντίστροφη μεταγραφή

Όπως υποδηλώνει ο όρος «αντίστροφη μεταγραφή», το μονοπάτι DNA-προς-mRNA δεν είναι πάντα μονόδρομος. Τα ένζυμα που ονομάζονται αντίστροφες μεταγραφάσες μπορούν επίσης να μετατρέψουν το RNA σε DNAεπιτρέποντας στο τελευταίο να ενσωματωθεί στο DNA που βρίσκεται στον κυτταρικό πυρήνα.

Η αντίστροφη μεταγραφή δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη. Οι γενετιστές αναφέρουν ότι «πάνω από το 40% των γονιδιωμάτων των θηλαστικών αποτελούν τα προϊόντα της αντίστροφης μεταγραφής».

Τα προκαταρκτικά ευρήματα που ανέφεραν οι ερευνητές του Harvard δείχνουν ότι τα ενδογενή ένζυμα αντίστροφης τρανσκριπτάσης μπορούν να διευκολύνουν την αντίστροφη μεταγραφή των RNA κοροναϊού και να προκαλέσουν την ενσωμάτωσή τους στο ανθρώπινο γονιδίωμα.

Οι συγγραφείς προτείνουν ότι, ενώ οι κλινικές συνέπειες απαιτούν περαιτέρω μελέτη, οι επιβλαβείς επιδράσεις είναι μια ξεχωριστή πιθανότητα και -«ανάλογα με τις θέσεις εισαγωγής των ενσωματωμένων ιογενών θραυσμάτων στο ανθρώπινο γονιδίωμα και την υποκείμενη κατάσταση της υγείας ενός ατόμου- θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν” μια πιο σοβαρή ανοσοαπόκριση … όπως μια «καταιγίδα κυτοκίνης» ή αυτοάνοσες αντιδράσεις.

Το 2012, μια μελέτη έδειξε ότι η ενσωμάτωση του ιογενούς γονιδιώματος θα μπορούσε «να οδηγήσει σε δραματικές συνέπειες για το κύτταρο-ξενιστή, συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής του γονιδίου, της παρεμβολής μεταλλαξογένεσης και του κυτταρικού θανάτου».

Ο Corrigan ισχυρίζεται ότι οι οδοί, που θεωρείται ότι διευκολύνουν την αναδρομική ενσωμάτωση του RNA του ιού (ή του εμβολίου) στο DNA του κυττάρου-ξενιστή «δεν είναι άγνωστοι σε άτομα που κατανοούν τη μοριακή βιολογία σε βαθύτερο επίπεδο».

Η συζήτηση του μοντέλου για την αντίστροφη μεταγραφή και την ενσωμάτωση γονιδιώματος προκάλεσε ένα πλήθος αρνητικών σχολίων από αναγνώστες που δεν επιθυμούν να θέσουν υπό έλεγχο την ορθότητα του ισχύοντος βιολογικού δόγματος, ενώ μερικοί απ’ αυτούς υποστήριξαν την ανάκληση της εν λόγω μελέτης με το άκρως «επιστημονικό επιχείρημα» ότι «οι θεωρητικοί συνωμοσίας … θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη μελέτη για να αποδείξουν ότι τα εμβόλια mRNA μπορούν στην πραγματικότητα να αλλάξουν τον γενετικό μας κώδικα».

Ωστόσο, οι κριτικά σκεπτόμενοι αναγνώστες συμφώνησαν με τον Corrigan ότι η μελέτη εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, ένας αναγνώστης δήλωσε ότι λείπουν τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι «η πρωτεΐνη ακίδων εκφράζεται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα (ας πούμε 1-3 ημέρες) μετά τον εμβολιασμό», προσθέτοντας ότι: «Βέβαια, πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει. Αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη για αυτό».

Στην πραγματικότητα, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα πόσο καιρό παραμένει εντός των κυττάρων το συνθετικό mRNA των εμβολίων (και, συνεπώς, για πόσο καιρό διατηρούνται οι οδηγίες που δίνονται στα κύτταρα για την παραγωγή πρωτεΐνης των ακίδων).

Κανονικά, το φυσικό RNA είναι ένα μόριο «εύθραυστο και ασταθές». Και σύμφωνα με τους επιστήμονες, «αυτή η ευθραυστότητα ισχύει για το mRNA οποιουδήποτε ζωντανού όντος, είτε ανήκει σε φυτό, σε βακτήρια, σε ιό ή σε άνθρωπο».

Αλλά το συνθετικό mRNA στα  «εμβόλια» για την COVID είναι μια διαφορετική ιστορία. Στην πραγματικότητα, εκείνο που τελικά επέτρεψε στους επιστήμονες και τους κατασκευαστές εμβολίων να βγουν από το αδιέξοδο των εμβολίων mRNA στο οποίο βρίσκονταν εδώ και δεκαετίες, ήταν η ανακάλυψη του πώς να τροποποιούν χημικά το mRNA για να αυξήσουν τη σταθερότητα και τη μακροζωία του – με άλλα λόγια, να παράγουν συνθετικό RNA που διατηρείται στα κύτταρα πολύ περισσότερο από το ιικό RNA, ή από το RNA που συνήθως παράγουν τα κύτταρά μας με φυσικό τρόπο προκειμένου να επιτευχθεί η κανονική παραγωγή πρωτεϊνών.

Ο Corrigan εικάζει ότι «η αυξημένη μακροζωία του συνθετικού mRNA αυξάνει την πιθανότητα να μετατραπεί σε DNA».

Επιπλέον, επειδή το «εμβόλιο» mRNA σχεδιάστηκε για να είναι πιο αποτελεσματικό στη μετάφραση σε πρωτεΐνες, «οι αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πιο συχνές και πιο έντονες με το «εμβόλιο» σε σύγκριση με τον φυσικό ιό».

Νυν υπέρ πάντων το… δολάριο

Ο Corrigan αναγνωρίζει ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να απορρίψουν τις προειδοποιήσεις του, λέγοντας «εάν ο ιός είναι σε θέση να το επιτύχει αυτό, τότε γιατί θα πρέπει να με νοιάζει εάν το εμβόλιο κάνει το ίδιο πράγμα;». Η απάντησή του είναι συναρπαστική:

«Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο σενάριο κατά το οποίο οι άνθρωποι εκτίθενται τυχαία και ακούσια στον κορωνοϊό και υφίστανται μια διαφοροποίηση στη γενετική τους κατάσταση μέσω της αντίδρασης τους στο φυσικό mRNA του κορωνοϊού και στο σενάριο κατά το οποίο εμβολιάζουμε σκόπιμα δισεκατομμύρια ανθρώπους με ένα συνθετικό mRNA που θα προκαλέσει μια διαφοροποίηση στη γενετική τους κατάσταση, ενώ τους διαβεβαιώνουμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει».

Δυστυχώς, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, φαίνεται ότι ο «αγώνας για τον εμβολιασμό του κοινού» δικαιολογεί τη ανάληψη αυτών των επιπλέον κινδύνων.

 • Στις 17 Νοεμβρίου 2021, ηJerusalem Post  προειδοποίησε τους αναγνώστες της ότι «ο κόσμος θα αρχίσει να εμβολιάζεται με αυτά τα εντελώς νέα και επαναστατικά εμβόλια, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους». Αλλά, ένας Ισραηλινός διευθυντής νοσοκομείου έσπευσε να υποστηρίξει ότι «δεν αξίζει να περιμένουμε ακόμη δύο χρόνια για την εμφάνιση των μοναδικών και άγνωστων κινδύνων ή των πιθανών μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των εμβολίων mRNA».

Ο Tal Brosh, επικεφαλής της Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων στο Νοσοκομείο Samson Assuta Ashdod, δήλωσε στην The Jerusalem Post:

«Όταν η Moderna ολοκλήρωσε τη δοκιμή της Φάσης 1 [η φάση 3 αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τον Σεπτέμβριο του… 2023], η Independent περιέγραψε το εμβόλιό της ως εξής: «Χρησιμοποιεί μια ακολουθία γενετικού υλικού mRNA που κατασκευάζεται σε ένα εργαστήριο. Αυτό, όταν εγχέεται στο σώμα σας, πρέπει να εισβάλει στα κύτταρα σας και στους μηχανισμούς παραγωγής πρωτεϊνών των κυττάρων (που ονομάζονται ριβοσώματα) προκειμένου να παραχθούν τα ιογενή συστατικά τα οποία, στη συνέχεια, εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα για την καταπολέμηση του ιού… Σε αυτήν την περίπτωση, το mRNA-1273 της Moderna έχει προγραμματιστεί για να κάνει τα κύτταρα σας να παράγουν την περίφημη πρωτεΐνη της ακίδας του κορωναϊού». Και συνέχισε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο αλλάζει τον γενετικό κώδικα των ανθρώπων. Αντίθετα, μοιάζει περισσότερο με μια συσκευή USB (το mRNA) που εισάγεται σε έναν υπολογιστή (το σώμα σας). Δεν επηρεάζει τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή αλλά εκτελεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα». [!!!]

 • Στις ΗΠΑ, ο ενθουσιασμός για την τεχνολογίαmRNA είναι εξίσου αόριστος. Λίγες μέρες μετά την δημοσιοποίηση από τα CDC των ενημερωμένων στοιχείων  τους που δείχνουν ότι μέχρι τις 26 Μαρτίου 2021 είχαν αναφερθεί πάνω από 2.200 θάνατοι ατόμων που είχαν κάνει τα «εμβόλια» mRNA της Pfizer και της  Moderna, το περιοδικό Atlantic εγκωμίασε τη νέα τεχνολογία, αναφέροντας ότι το «έξυπνο» συνθετικό mRNA και η τεχνολογία mRNA στα εμβόλια της Pfizer και της Moderna για την COVID, αντιπροσώπευαν μια «σημαντική ανακάλυψη» που θα μπορούσε να «αλλάξει τον κόσμο».

Αντί να απορρίπτουν την ανάγκη των αναδρομικών μελετών για τις επιπτώσεις του ξένου DNA ως «θεωρία συνωμοσίας», οι επιστήμονες θα πρέπει να αποδυθούν σε πραγματικές μελέτες σχετικά με το mRNA που χορηγείται με τα «εμβόλια», προκειμένου να εκτιμήσουν τους πραγματικούς κινδύνους.

Για παράδειγμα, ο Corrigan πιστεύει ότι ενώ τα εργαστηριακά δεδομένα (in vitro) σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές (μία από τις πηγές δεδομένων που εξετάστηκαν από τους ερευνητές του Harvard) προσφέρουν «αεροστεγή» αποτελέσματα, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να καταδειχτεί οριστικά και πέραν πάσης αμφιβολίας η πραγματική γονιδιωματική μεταβολή μέσω «PCR, αλληλουχίας DNA ή Southern Blot σε καθαρισμένο γονιδιωματικό DNA τόσο σε ασθενείς με COVID-19 όσο και σε εμβολιασμένα άτομα».

[Southern Blot: είναι μια εργαστηριακή τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ακολουθίας ενός ορισμένου DNA σε δείγμα αίματος ή ιστού» – US National Institutes of Health]

Ωστόσο, αντί να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ερευνητικά κενά, οι εταιρείες επιμένουν στη δυνατότητά τους να χρησιμοποιήσουν το γενετικά επεξεργασμένο mRNA για να «καθοδηγήσουν τα κύτταρά μας» και «να παράγουν σχεδόν οποιαδήποτε πρωτεΐνη» υπάρχει στον πλανήτη.

Στις 10 Μαρτίου 2021, σε δελτίο τύπου  η Cision PR Newswire ανέφερε ότι τα «εμβόλια» mRNA, είναι οι σαφείς νικητές στον αγώνα για την παρασκευή εμβολίων για την COVID-19…  και όλες οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες  δοκιμάζουν τώρα την τεχνολογία mRNA συνάπτοντας συμφωνίες αδειοδότησης ή/και συνεργασίας με καθιερωμένες εταιρείες RNA».

Σε παλιά κινούμενα σχέδια της Disney, οι θεατές έβλεπαν συχνά τον πλούσιο θείο του Ντόναλντ Ντακ, τον Σκρουτζ Μακ Ντάκ, «να γουρλώνει τα μάτια του, τα οποία σταδιακά έπαιρναν το σχήμα του συμβόλου του δολαρίου» όταν σκεφτόταν διάφορες ευκαιρίες για να αυξήσει τον ήδη τεράστιο πλούτο του.

H προθυμία των στελεχών φαρμακευτικών εταιρειών να παραβλέψουν τους μακροπρόθεσμους (και ενδεχομένως πολυγενετικούς) κινδύνους των εμβολίων mRNA, πρέπει να οφείλεται στο ότι διακατέχονται «οράματα εισροής ενός πακτωλού δολαρίων», αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας ατέλειωτης σειρά προϊόντων τύπου mRNAplug and play».

[Βλ. και «Θα μπορούσε το εμβόλιο mRNA να αλλάξει μόνιμα το DNA; Πρόσφατη μελέτες δείχνουν ότι μπορεί». https://childrenshealthdefense.org/defender/science-mrna-vaccines-alter-dna/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=a04b6cfd-3d34-4217-a12d-061d7ff47b68

 1. ΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ»COVIDΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΡΑΞΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ

(διαδραματίζοντας επιπρόσθετο βασικό ρόλο στην ασθένεια Covid-19 που είναι κυρίως αγγειακή νόσος)

Οι ερευνητές του Salk Institute και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια αποδεικνύουν ότι η πρωτεΐνη της ακίδας του ιού βλάπτει τα κύτταρα και επιβεβαιώνουν ότι η COVID-19 είναι κυρίως αγγειακή νόσος.

Circulation Research Vol. 128, No. 9SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2 – Υuyang Lei. Jiao Zhang. Cara R Schiavon. Ming He. Lili Chen. Hui Shen. Yichi Zhang. Qian Yin. Yoshitake Cho. Leonardo Andrade. Gerald S Shadel. Mark Hepokoski. Ting Lei. Hongliang Wang. Jin Zhang. Jason XJ Yuan. Atul Malhotra. Uri Manor. Shengpeng Wang. Zu-Yi Yuan και John YJ Shyy

 • RECEARCH CIRCULATION, 31Μαρτίου2021

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902

 • SALK INSTITUTEΝews, 30 Απριλίου 2021

https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/

LA JOLLA – Οι επιστήμονες γνώριζαν εδώ και καιρό ότι οι πρωτεΐνες των ακίδων του ιού SARSCoV-2 βοηθούν τον ιό να προσκολληθεί σε υγιή κύτταρα, να εισέλθει σ’ αυτά και να τα μολύνει. Τώρα, μια μεγάλη νέα μελέτη δείχνει ότι οι πρωτεΐνες της ακίδα του ιού (που συμπεριφέρονται διαφορετικά από εκείνες που κωδικοποιούνται με ασφάλεια από εμβόλια ) παίζουν επίσης βασικό ρόλο στην ίδια την ασθένεια.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 30 Απριλίου 2021 στο Circulation Research , δείχνει ότι η COVID-19 είναι μια αγγειακή νόσος, και σκιαγραφεί το πώς ακριβώς ο ιός SARS-CoV-2 επιτίθεται στο αγγειακό σύστημα και το βλάπτει σε κυτταρικό επίπεδο. Τα ευρήματα βοηθούν στην εξήγηση της ευρείας ποικιλίας των φαινομενικά μη- συνδεδεμένων μεταξύ τους επιπλοκών της COVID-19 και θα μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα για νέα έρευνα για πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Το διάσημο Ινστιτούτο Salk, που ιδρύθηκε από τον πρωτοπόρο Jonas Salk εφευρέτη ενός εκ των δύο εμβολίων για την πολιομυελίτιδα, πραγματοποίησε και δημοσίευσε μια επιστημονική μελέτη που αποκαλύπτει ότι η πρωτεΐνη της ακίδας του SARSCoV-2 είναι αυτή που προκαλεί στην πραγματικότητα αγγειακές βλάβες τόσο σε ασθενείς με covid όσο και σε εμβολιαζόμενους, προωθώντας εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές, ημικρανίες, θρόμβοι αίματος και τις επιβλαβείς αντιδράσεις που έχουν ήδη σκοτώσει χιλιάδες Αμερικανούς (πηγή: VAERS.hhs.gov).

Και με τα 4 εμβόλια covid που χρησιμοποιούνται σήμερα, εγχέεται στον εμβολιαζόμενο πρωτεΐνη της ακίδας του ιού είτε με την τεχνολογία mRNA (Pfizer, Moderna) είτε με την τεχνολογία του γενετικά τροποποιημένου αδενοϊού-φορέα (AstraZeneca, Johnson & Johnson), προκειμένου να καθοδηγηθεί ο οργανισμός να παρασκευάσει την πρωτεΐνη της ακίδας του ιού, η οποία (όπως έχει πλέον δειχθεί) προκαλεί αγγειακές βλάβες και τα συναφή μ’ αυτές συμβάντα (π.χ. θρόμβοι του αίματος), που οδηγούν στο θάνατο πολλούς εμβολιαζόμενους.

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τα εμβόλια σχεδιάστηκαν για να περιέχουν το ίδιο το στοιχείο που σκοτώνει ανθρώπους .

Ο ισχυρισμός της βιομηχανίας εμβολίων και των προπαγανδιστών της ότι «η ακίδα πρωτεΐνης είναι αδρανής και ακίνδυνη», είναι επικίνδυνα ανακριβής, όπως αποδεικνύΟυν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια και του Ινστιτούτου Salk προειδοποιώντας ότι: Η πρωτεΐνη της ακίδας του ιού που υπάρχει σε όλα τα εμβόλια Covid «καταστρέφει τα κύτταρα» και προκαλεί «αγγειακή νόσο» ακόμη και χωρίς ιό.

Σε μελέτη με τίτλο, «Η πρωτεΐνη της ακίδας του κορωνοϊού παίζει πρόσθετο ρόλο-κλειδί στην πρόκληση της νόσου»  (The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness), που δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου 2021 στο Circulation Researchτο Ινστιτούτο Salk προειδοποιεί ότι «οι ερευνητές και οι συνεργάτες του Salk δείχνουν ότι η πρωτεΐνη της ακίδας του ιού βλάπτει τα κύτταρα, επιβεβαιώνοντας ότι η COVID-19 είναι μια κυρίως αγγειακή νόσος», που αποδεικνύει ότι ο ιός SARS-CoV-2 επιτίθεται στο αγγειακό σύστημα σε κυτταρικό επίπεδο. Και ότι οι πρωτεΐνες του ιού (που συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά από εκείνες που κωδικοποιούνται με ασφάλεια από εμβόλια) παίζουν βασικό ρόλο στην παραγωγή της ίδιας της ασθένειας.

Αποσπάσματα από τη μελέτη:

Ο αναπληρωτής καθηγητής και ερευνητής Uri Manor, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης, λέει:

 • «Πολλοί θεωρούν ότι η Covid-19 είναι αναπνευστική νόσος, αλλάστην πραγματικότητα είναιαγγειακή ασθένεια. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μερικοί άνθρωποι υφίστανται εγκεφαλικά επεισόδια και γιατί άλλοι εμφανίζουν προβλήματα σε διάφορα μέρη του σώματος: Το κοινό στοιχείο ανάμεσά τους είναι ότι όλα έχουν αγγειακό υπόβαθρο.

 • «Η πρωτεΐνη SARS-CoV-1 [Spike] προάγει τις πνευμονικές βλάβες μειώνοντας το επίπεδο των υποδοχέων ACE2 στους μολυσμένους πνεύμονες. Στην τρέχουσα μελέτη, δείχνουμε ότι η S πρωτεΐνη από μόνη της μπορεί να βλάψει τα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα (ECs) μειώνοντας την προστατευτική δράση και τα επίπεδα των υποδοχέων ACE2και αναστέλλοντας,κατά συνέπεια, τη μιτοχονδριακή λειτουργία».

[ΣτΕ: οι υποδοχείς ACE2 βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων και ο ιός χρησιμοποιεί τις πρωτεϊνικές ακίδες που έχει στην επιφάνειά του για να συνδεθεί μ’ αυτούς με τους υποδοχείς ACE2 προκειμένου να διεισδύσει στα κύτταρα].

 • Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει παρόμοιο αποτέλεσμα όταν τα κύτταρα εκτέθηκαν στον ιό SARS-CoV-2, αλλά αυτή είναι η πρώτη μελέτη που έδειξε ότι η βλάβη συμβαίνει όταν τα κύτταρα εκτίθενται μόνα τους στην πρωτεΐνη της ακίδας.

 • «Η μελέτη παρέχει για πρώτη φορά μια σαφή επιβεβαίωση και λεπτομερή εξήγηση του μηχανισμού μέσω του οποίου η πρωτεΐνη της ακίδας του ιού βλάπτει τα κύτταρα των αγγείων».

 • Υπήρχε μια αυξανόμενη συναίνεση στο ότι το SARS-CoV-2 επηρεάζει το αγγειακό σύστημα, αλλάδεν ήταν κατανοητότο πώς ακριβώς το έκανε αυτό. Οι επιστήμονες που μελετούν άλλους κοροναϊούς υποπτεύονται εδώ και πολύ καιρό ότι η πρωτεΐνη της ακίδας του ιού συνέβαλε στην καταστροφή των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων, αλλά για πρώτη φορά τεκμηριώνεται αυτή η διαδικασία.

 • Σ’ αυτή τη νέα μελέτη, οι ερευνητέςδημιούργησαν έναν «ψευδοϊό»που περιβάλλεται από τις πρωτεϊνικές ακίδες του κλασικού κορωνοϊού SARS-CoV-2 αλλά δεν περιείχε πραγματικό ιό. Η έκθεση σε αυτόν τον «ψευδοϊό» είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν βλάβες στους πνεύμονες και τις αρτηρίες ενός ζωικού μοντέλου – αποδεικνύοντας ότι η πρωτεϊνική ακίδα από μόνη της ήταν αρκετή για να προκαλέσει ασθένεια. Τα δείγματα των ιστών έδειξαν φλεγμονή στα ενδοθηλιακά κύτταρα στα τοιχώματα της πνευμονικής αρτηρίας.

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα επανέλαβε αυτή τη διαδικασία στο εργαστήριο, εκθέτοντας στην πρωτεΐνη της ακίδας του ιού υγιή ενδοθηλιακά κύτταρα (άλλων αρτηριών) και αποδείχθηκε ότι αυτή η πρωτεϊνική ακίδα προκάλεσε βλάβη στα κύτταρα δεσμεύοντας τον υποδοχέα ACE2. Αυτή η δέσμευση διέκοψε τη μοριακή σηματοδότηση της ACE2 στα μιτοχόνδρια (οργανίδια που παράγουν ενέργεια για τα κύτταρα ή αλλιώς «κινητικές μπαταρίες των κυττάρων»), προκαλώντας την καταστροφή και τον κατακερματισμό των μιτοχονδρίων.

 • «Εάν αφαιρέσετε τις δυνατότητες αναπαραγωγής του ιού, ο ιόςεξακολουθεί να έχει σημαντική επιβλαβή επίδραση στα αγγειακά κύτταρα,απλώς και μόνο λόγω της ικανότητάς του να συνδέεται με τον υποδοχέα της πρωτεΐνης S (που είναι τώρα διάσημος χάρη στην COVID). Περαιτέρω μελέτες με μεταλλαγμένες ακίδες πρωτεΐνες θα παράσχουν επίσης νέα εικόνα για τη μολυσματικότητα και τη σοβαρότητα των μεταλλαγμένων ιών SARS CoV-2».

 • Στη συνέχεια μελετήσαμετην επίδραση της πρωτεΐνης S στη μιτοχονδριακή λειτουργία.Οι συγκεντρωτικές εικόνες των επιθηλιακών κυττάρων EC που υποβλήθηκαν σε αγωγή με S1 πρωτεΐνη αποκάλυψαν αυξημένο μιτοχονδριακό κατακερματισμό, δείχνοντας αλλοιωμένη μιτοχονδριακή δυναμική…

 • Επιπλέον, η υπερέκφραση ACE2-L προκάλεσε αυξημένο ρυθμό βασικής οξύτητας, γλυκόλυση που προκαλείται από γλυκόζη, μέγιστη γλυκολυτική ικανότητα και γλυκολυτικό αποθεματικό (Σχήμα D). Επίσης, τα επιθηλιακά κύτταρα EC που επωάστηκαν με πρωτεΐνη S1είχαν εξασθενημένη μιτοχονδριακή λειτουργία αλλά αύξησαν τη γλυκόλυση,σε σύγκριση με τα κύτταρα ελέγχου που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με IgG…

 • Τα δεδομένα μας αποκαλύπτουν ότι από μόνη της μόνο η πρωτεΐνη S μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ενδοθήλιο,που εκδηλώνεται με μειωμένη μιτοχονδριακή λειτουργία και δραστηριότητα eNOS αλλά από αυξημένη γλυκόλυση. Φαίνεται ότι η S πρωτεΐνη στα ενδοθηλιακά κύτταρα EC αυξάνει το οξειδοαναγωγικό στρες και μπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση AMPK, αυξημένη ρύθμιση του παράγοντα MDM2 [Mdm2: είναι σημαντικός αρνητικός ρυθμιστής του καταστολέα όγκου p53] και τελικά αποσταθεροποίηση των υποδοχέων ACE2».

 • Οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα διαυγάσουν αναλυτικά τον μηχανισμό με τον οποίο η σύνδεση αυτήβλάπτει τα μιτοχόνδρια και τα αναγκάζει να αλλάξουν σχήμα.

Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που τεκμηριώνει τον μηχανισμό με τον οποίο οι πρωτεΐνες της ακίδας του ιού (ακόμη και εκείνες που δεν έχουν ενεργό ιικό συστατικό) προκαλούν αγγειακή βλάβες δεσμεύοντας τους υποδοχείς ACE2, αναστέλλοντας τη λειτουργία των κυτταρικών μιτοχονδρίων.

Η μελέτη (που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και του Salk Institute που είναι υπέρ εμβολίων), παρότι ότι λέει πως «τα αντισώματα που δημιουργούνται από εμβολιασμό μπορούν να προστατεύσουν τον οργανισμό από την πρωτεΐνη της ακίδας του ιού», ωστόσο διαπιστώνει ότι «η πρωτεΐνη της ακίδας του ιού μπορεί να προκαλέσει τεράστια βλάβη στο αγγειακό σύστημα όταν εγχέεται σε ένα άτομο και όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αυτού του ατόμου επιτίθεται στην πρωτεΐνη της ακίδας του ιού και την εξουδετερώνει, η ζημιά μπορεί να σταματήσει».

Με άλλα λόγια, το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου προσπαθεί να τον προστατεύσει από τη βλάβη που προκαλείται από το εμβόλιο, πριν ο ασθενής καταλήξει από τις ανεπιθύμητες ενέργειες . Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε άτομο που πραγματικά επιβιώνει από το εμβόλιο για την covid το κάνει μόνο και μόνο επειδή το έμφυτο ανοσοποιητικό του σύστημα το προστατεύει από το εμβόλιο, και όχι με το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι όπλο και το ανοσοποιητικό μας σύστημα μάς προστατεύει απ’ αυτό.

Το συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι τα εμβόλια για την covid προκαλούν αγγειακές παθήσεις και προκαλούν άμεσα βλάβες και θανάτους που οφείλονται σε θρόμβους αίματος και άλλες αγγειακές αντιδράσεις. Όλα αυτά προκαλούνται από την πρωτεΐνη της ακίδας του ιού που τροποποιήθηκε εσκεμμένα στα εμβόλια για την covid-19, η οποία εγχέεται στους εμβολιαζόμενους, γεγονός που είναι ευρέως γνωστό και διακηρύσσεται από τη βιομηχανία εμβολίων.

A picture containing text Description automatically generated

Αντιπροσωπευτικές εικόνες αγγειακών κυττάρων ενδοθηλιακού ελέγχου (αριστερά) και κυττάρων που έχουν υποστεί αγωγή με την πρωτεΐνη SARS-CoV-2 Spike (δεξιά) δείχνουν ότι η πρωτεΐνη αιχμής προκαλεί αυξημένο μιτοχονδριακό κατακερματισμό σε αγγειακά κύτταρα. (κλικ εδώ για την εικόνα σε υψηλή ανάλυση). [Salk Institute]

 1. ΣΧΟΛΙΑ

 1. Dr.Sucharit Bhakdi: Οι εμβολιασμοί για την covid πρέπει να σταματήσουν αμέσως και τα εμβόλια να ανακληθούν

blob:https://www.brighteon.com/e90e0cb1-4870-4875-a8ef-e877e134743c

https://www.naturalnews.com/2021-05-07-salk-institute-reveals-the-covid-spike-protein-causing-deadly-blood-clots.html

Με βάση τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών, όλα τα «εμβόλια» COVID πρέπει να αποσυρθούν αμέσως και να επανεκτιμηθούν για τις μακροπρόθεσμες παρενέργειές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το κυβερνητικό Σύστημα Καταγραφής των Παρενεργειών των Εμβολίων (VAERS), οι θάνατοι από εμβόλια το 2021 είναι (μέχρι στιγμής) σχεδόν 4.000% υψηλότεροι από όλους τους θανάτους από εμβόλια κατά το 2020. Τι νέο υπάρχει στο πεδίο των εμβολίων το 2021 σε σχέση με το 2020; Η απάντηση είναι αυτονόητη: Η εφαρμογή των εμβολίων covid τα οποία εμπεριέχουν την πρωτεΐνη της ακίδας του ιού που προκαλεί αγγειακές βλάβες. Οι Αμερικανοί που πέθαναν μετά τη λήψη των «εμβολίων» COVID είναι ήδη χιλιάδες (και οι ρεαλιστικές εκτιμήσεις αποτιμούν αυτό τον αριθμό σε δεκάδες χιλιάδες) και αυξάνονται καθημερινά.

Ο μηχανισμός είναι πλέον καλά κατανοητός: Με τα «εμβόλια» COVID εγχέονται στον εμβολιαζόμενο πρωτεΐνες της ακίδας του ιού, οι οποίες προκαλούν αγγειακές βλάβες και συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων, πράγμα που οδηγεί στον σχηματισμό θρόμβων του αίματος οι οποίοι κυκλοφορούν στον οργανισμό και κατακλύζουν διάφορα όργανα (καρδιά, πνεύμονες , εγκεφάλου, κ.λπ.), προκαλώντας θανάτους που οφείλονται σε «εγκεφαλικά επεισόδια» ή «καρδιακές προσβολές» ή «πνευμονική εμβολή», που κοινή αιτία τους είναι η αγγειακή βλάβη που προκαλείται από την πρωτεΐνη της ακίδας του ιού.

Στην ουσία, με τα «εμβόλια» COVID, σε εκατομμύρια ανθρώπους γίνεται έγχυση με τεχνητούς παράγοντες πήξης του αίματος και μετά πεθαίνουν από θρόμβους του αίματος, ενώ όλα τα συστημικά εταιρικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης και οι επιστήμονες της Big Pharma εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι «όλα τα εμβόλια COVID είναι εντελώς ασφαλή και δεν προκαλούν καμία βλάβη».

 1. Τα «εμβόλια»mRNAμετατρέπουν το σώμα μας σε εργοστάσιο παραγωγής βιολογικών όπλων με πρωτεϊνικές ακίδες για να εκθέσουν και άλλους

Τα «εμβόλια» mRNA μετασχηματίζουν τα κύτταρα του σώματος του ανθρώπου σε εργοστάσια παρασκευής πρωτεϊνών των ακίδων του ιού, εισάγοντας στην κυκλοφορία του αίματος σωματίδια αυτών των πρωτεϊνών του ιού. Ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνητών διαπιστώνει επίσης ότι αυτά τα σωματίδια της πρωτεΐνης του ιού αυξάνουν ή μεταδίδονται από τους εμβολιασμένους στους μη-εμβολιασμένους, προκαλώντας σοβαρές παρενέργειες σε άτομα που δεν εμβολιάστηκαν ποτέ, αλλά έχουν έρθει σε στενή επαφή με άλλα άτομα που είχαν εμβολιαστεί.

 • Στον παρελθόν,στην τεχνολογία πίσω από αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται «αυτοαναπαραγόμενα εμβόλια», είχαν πρωτοστατήσει γιατροί και ερευνητές που εργάζονταν για το ρατσιστικό καθεστώς του απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής, που σχεδίασαν πρώτοι ειδικά αυτοαντιγραφόμενα εμβόλια-όπλα με στόχο να διαχυθούν στον μαύρο πληθυσμό της Νότιας Αφρικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή που εγκυμονούσε η ύπαρξή τους για την κυρίαρχη τεχνοκρατική ελίτ.

 • Σήμερα,ολόκληρος ο πληθυσμός του πλανήτη είναι στόχος παρόμοιων βιολογικών όπλων καθώς οι «ιδιοκτήτες του κόσμου» προσπαθούν να μειώσουν τον «πλεονάζοντα» (κατά τη γνώμη τους) πληθυσμό σε παγκόσμια κλίμακα, («τις ζωές που δεν αξίζει ή δεν χρειάζεται να βιωθούν», σύμφωνα με τη σύγχρονη εκδοχή της ναζιστικής επιχείρησης Aktion-T4), ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος ή τη χώρα προέλευσης, προκειμένου να σταθεροποιήσουν και να διευρύνουν την εξουσία τους.

Μόλις φέτος, η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Johns Hopkins Bloomberg γιόρτασε αυτή την τεχνολογία των αυτοαναπαραγόμενων εμβολίων και ζήτησε να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη παγκόσμιου μαζικού εμβολιασμού, με τη χρήση μηχανισμών επιτήρησης (όπως τα drone επιτήρησης και τα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης) που επιβάλλουν και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα «εμβόλια» για την covid.

Στην πραγματικότητα, τα «εμβόλια» mRNA λειτουργούν ως εργοστάσια παραγωγής βιολογικών όπλων,  μετατρέποντας τους ανθρώπους σε «κόμβους» παραγωγής και μετάδοσης τους και προκαλώντας αγγειακές βλάβες και θανάτους σε ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είχαν ακόμη εμβολιαστεί.

Όλα τα «εμβόλια» covid συνιστούν επικίνδυνα ιατρικά πειράματα. Ωστόσο στις αδαείς μάζες που υφίστανται πλύση εγκεφάλου, επαναλαμβάνεται στερεότυπα ότι όλα τα «εμβόλια» COVID «έχουν εγκριθεί» από οργανισμούς όπως η FDA και η ΕΜΑ, ως ασφαλή και αποτελεσματικά

Αυτό αποτελεί ένα πελώριο ψέμα:  Η αλήθεια είναι ότι η FDA και η ΕΜΑ ποτέ μέχρι σήμερα δεν χορήγησαν κανονική θεραπευτική άδεια σε οποιοδήποτε «εμβόλιο» Covid-19, χορήγησαν άδεια μόνο άδεια για «χρήση έκτακτης ανάγκης» (EUA). Άλλωστε, δεν είχαν την εξουσία να χορηγήσουν «κανονική» άδεια χρήσης τους, δεδομένου ότι για κανένα από τα «εμβόλια» Covid δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές τους που θα δείξουν εάν τα εμβόλια covid-19 είναι «ασφαλή και αποτελεσματικά»:

Σύμφωνα με τους φακέλους που κατέθεσαν στις αρμόδιες αρχές οι ίδιοι οι παρασκευαστές των «εμβολίων» COVID, οι κλινικές δοκιμές τους αναμένεται να ολοκληρωθούν -αν ολοκληρωθούν- το Φθινόπωρο του… 2023. Το γεγονός ότι και οι δύο ρυθμιστικοί οργανισμοί (FDA και EMA) χορήγησαν στα «εμβόλια» COVID άδεια «χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) σημαίνει απλώς ότι όσοι εμβολιάζονται μ’ αυτά συμμετέχουν ως πειραματόζωα σε ένα επικίνδυνο ιατρικό πείραμα με άγνωστες συνέπειες.

Συνεπώς, όσοι κάνουν τα «εμβόλια» COVID έχουν εξ’ αντικειμένου πλήρη άγνοια των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρενεργειών τους, και απλώς λειτουργούν ως «υπνοβάτες» υπό την επίδραση της πλύσης εγκεφάλου, του τρόμου και της σύγχυσης που καλλιεργούν τα συστημικά εταιρικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης, τα οποία βομβαρδίζουν το κοινό επαναλαμβάνοντας το προφανές αυταπόδεικτο ψεύδος ότι «τα εμβόλια covid έχουν εγκριθεί από τη FDA και την ΕΜΑ και δεν έχουν βλάψει κανέναν», τη στιγμή που τα δεδομένα των αρμόδιων συστημάτων καταγραφής των παρενεργειών των εμβολίων (το κυβερνητικό VAERS στις ΗΠΑ – VAERS.hhs.gov και  το αντίστοιχό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση) αποδεικνύουν το αντίθετο.

Αυτό το συμπέρασμα είναι πλέον αναμφισβήτητο: Με τα «εμβόλια» COVID εγχέεται κυριολεκτικά τους ανθρώπους η ίδια η ουσία που τους προκαλεί βλάβες και θανάτους. Αυτά δεν είναι φάρμακα. Είναι ιατρικός βιασμός της ανθρωπότητας.

Το κατεστημένο της ιατρικής συντεχνίας που προωθεί τα «εμβόλια» COVID σε συνεργασία με την Big Pharma εμπλέκεται για μια ακόμη φορά σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επιπέδου Ολοκαυτώματος. Ο αδίστακτος μαζικός φονιάς ναζί γιατρός Josef Mengele θα ήταν σίγουρα περήφανος για τους ομοτέχνους του που τον διαδέχθηκαν.

Η διάσημη περιπαικτική αποστροφή του Αϊνστάιν σύμφωνα με την οποία «όταν τα γεγονότα δεν ταιριάζουν με τη θεωρία, τότε τα γεγονότα είναι λάθος», έχει αποκτήσει ισχύ «επιστημονικού» δόγματος στους κόλπους του πολιτικού, οικονομικού και ακαδημαϊκού κατεστημένου της σύγχρονης εποχής. Η απολύτως αναγκαία ανατροπή αυτού του αφανιστικού δόγματος προϋποθέτει πριν απ’ όλα τη συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη δεν μπορεί να μας εφοδιάσει με τις ύστατες απαντήσεις. Μπορεί μόνο να μας προμηθεύσει με τις κατάλληλες ερωτήσεις.

Κλεάνθης Γρίβας

Άγιος Παχώμιος ο Μέγας (15.05)

Άγιος Παχώμιος ο Μέγας

Άγιος Παχώμιος ο Μέγας

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού


    Ανάμεσα στις μεγάλες μορφές του ορθοδόξου μοναχισμού ξεχωρίζει και ο άγιος Παχώμιος, τον οποίο η Εκκλησία μας τον προσαγόρευσε Μέγα, τόσο για την προσωπική του ασκητική οσιότητα, όσο και για την συμβολή του στη διαμόρφωση του κοινοβιακού μοναχικού ιδεώδους.

     Γεννήθηκε το 292 στην περιοχή της Κάτω Θηβαΐδος της Αιγύπτου από ειδωλολάτρες γονείς. Έζησε στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου (306-337) και σε ηλικία 20 ετών κατετάγη στον αυτοκρατορικό στρατό και συμμετέσχε στον εμφύλιο πόλεμο εναντίον του Λικινίου. Για τον Χριστιανισμό άκουσε για πρώτη φορά στο στράτευμα και είδε τη διαφορετική ζωή και το ήθος των Χριστιανών και εντυπωσιάστηκε. Χριστιανοί στρατιώτες τον κατήχησαν στη νέα πίστη. Όταν απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού αποφάσισε να πάει στην έρημο, προκειμένου να συναντήσει αγίους γέροντες για να διδαχτεί περισσότερα για τον Χριστιανισμό και να λάβει το άγιο Βάπτισμα. Η ζωή των αγίων ασκητών τον ενθουσίασε και αποφάσισε να ακολουθήσει και ο ίδιος την ασκητική ερημική ζωή. Τέθηκε δε υπό την πνευματική καθοδήγηση του ονομαστού ασκητή Παλάμονος, του οποίου έγινε ακόλουθος και μιμητής για έξι περίπου χρόνια.

       Περί το 320 και μετά την κοίμηση του αγίου γέροντος πνευματικού του, αποφάσισε να εγκατασταθεί σε μια έρημη νησίδα του Νείλου ποταμού, την Ταβέννη, στην Άνω Θηβαΐδα. Τον ακολούθησε ένας ευλαβής και πιστός μοναχός, ονόματι Ιωάννης, με τη βοήθεια του οποίου ίδρυσε μια μικρή μονή. Εκεί απομονωμένος από τον κόσμο ο Παχώμιος αγωνιζόταν για την προσωπική του κάθαρση με προσευχή, νηστεία, αγρυπνία και αδιάκοπη άσκηση αποκοπής των παθών. Με τον προσωπικό του αγώνα και τη χάρη του Θεού έγινε θεοφόρο σκεύος αγιότητας. Η φήμη του δεν άργησε να γίνει γνωστή στη γύρω περιοχή και να προσελκύσει πλήθος ερημιτών, οι οποίοι συνέρρεαν στην απομονωμένη νησίδα για να πάρουν την ευλογία του και να ζητήσουν τις πνευματικές του νουθεσίες. Πολλοί από αυτούς δήλωναν ότι ήθελαν να εγκαταβιώσουν πλησίον του. Έτσι σε σύντομο χρόνο η νησίδα Ταβέννη αριθμούσε περισσότερος από 14.000 μοναχούς! Αξιώθηκε ο Παχώμιος να είναι ο μεγαλύτερος οικιστής μοναχών στην ιστορία της Εκκλησίας.

        Οι μοναχοί της Ταβέννης ονομάστηκαν Ταβεννησιώτες και ζούσαν σε μικρά οικήματα ανά τρεις. Ο συγγραφέας της λεγομένης «Λαυσαϊκής Ιστορίας», που συνέγραψε περί το 420 ο Παλλάδιος, αναφέρει πως ο Παχώμιος βλέποντας αυτόν τον μεγάλο αριθμό των αναχωρητών, άτακτα ζώντας, χωρίς κανόνες, αποφάσισε να τους συνενώσει σε κοινόβιο, κάτω από την καθοδήγηση ενός ηγουμένου. Να μένουν σε ενιαίο χώρο, τη Μονή, να έχουν κοινή προσευχή, κοινό φαγητό, κοινή ενδυμασία, κοινή εργασία, κοινά έσοδα και έξοδα. Για το λόγο αυτό κατάρτισε κανόνες, οι οποίοι θα γίνονται αποδεκτοί από τους μοναχούς και θα καθορίζουν τη ζωή τους στο κοινόβιο.

       Οι πολυάριθμοι μοναχοί Ταβεννησιώτες αποδέχτηκαν τους κανόνες και συνενώθηκαν, αποτελούντες το πρώτο κοινόβιο μοναστήρι στην ιστορία του χριστιανικού μοναχισμού. Ο Παχώμιος θεωρείται ο θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού. Η κύρια ενασχόληση των μοναχών ήταν η κοινή πρωινή και βραδινή προσευχή. Η εργασία ήταν υποχρεωτική για όσους μπορούσαν να εργάζονται και το κέρδος της εργασίας έμπαινε σε κοινό ταμείο για την συντήρηση όλων και όσων δε μπορούσαν να εργαστούν. Ήταν υποχρεωμένοι να φορούν ομοιόμορφη ενδυμασία, η οποία αποτελούνταν από λινό ποδήρη χιτώνα, ζώνη τρίχινη και κωνοειδές κουκούλιο, το οποίο έφτανε ως τους ώμους. Υποδήματα σπάνια φορούσαν. Κοινή ήταν επίσης

και η τροφή και τα γεύματά τους αποτελούνταν από φυτικές τροφές, τυρί και νερό. Κατά την ώρα τους γεύματος επικρατούσε σιγή και οι μοναχοί συνεννοούνταν μεταξύ τους με νεύματα. Κάλυπταν επίσης τα πρόσωπά τους ώστε να βλέπουν μόνο την τράπεζα και να μη διασπάται η προσοχή τους με τους άλλους μοναχούς.

       Οι Ταβεννησιώτες μοναχοί κοιμούνταν ελάχιστα και ουδέποτε σε κλίνη, αλλά καθιστοί. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κοινωνούσαν των Αχράντων Μυστηρίων, αφού προηγείτο η αλληλοσυγχώρηση και ο ασπασμός της αγάπης μεταξύ τους. Ο Παχώμιος όρισε να είναι χωρισμένοι σε εικοσιτέσσερα τάγματα, καθένα χαρακτηριζόμενο από τα γράμματα της αλφαβήτου. Σε αυτά κατατάσσονταν ανάλογα με την πνευματική τους ωριμότητα και την συμπεριφορά τους στο κοινόβιο.

        Ο άγιος Παχώμιος δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από τους άλλους μοναχούς, αλλά συμμετείχε το ίδιο με αυτούς στο κοινόβιο με τους ίδιους κανόνες. Αν και ηγούμενος, ουδέποτε διαφοροποιήθηκε από τους άλλους μοναχούς στη διακονία. Το έτος 348 εκδηλώθηκε πανώλη στο κοινόβιο, όπου προσβλήθηκαν πολλοί μοναχοί από τη νόσο και πέθαναν. Ο άγιος Παχώμιος περιποιούνταν με αυταπάρνηση τους ασθενείς μοναχούς. Ωστόσο προσβλήθηκε και αυτός από τη νόσο, ασθένησε και απέθανε. Τον διαδέχτηκε στην ηγουμενία ο όσιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος, μια άλλη επίσης σημαντική μορφή του μοναχισμού. Η μνήμη του Μεγάλου Παχωμίου τιμάται στις 15 Μαΐου.  

       Η ικανότητα του αγίου Παχωμίου να συνενώσει και να διοικήσει τόσες χιλιάδες ανθρώπους υπήρξε θαυμαστή και μόνο η δύναμη και η χάρις του Θεού μπορεί να την εξηγήσει. Η βιογραφία του αναφέρει πως τους κανόνες του κοινοβιακού μοναχισμού του υπαγόρευσε άγγελος Κυρίου. Ο άγιος Παχώμιος έβαλε όπως είπαμε τα θεμέλια του κοινοβιακού μοναχισμού, ο οποίος είναι σύμφωνος με την χριστιανική διδασκαλία. Αποτελεί δε τον πυρήνα της ιδανικής κοινωνικής συμβιώσεως και τον οδηγό για την ιδανική κοινωνία, η οποία μπορεί να φέρει την πολυπόθητη ειρήνη, αδελφοσύνη και αγάπη στην ανθρωπότητα. Γι’ αυτό και ο άγιος Παχώμιος χαρακτηρίζεται μέγας!

Άγιος Παχώμιος ο Μέγας (15.05)

Μητροπολίτης κηρύττει στον ναό ψευδώς ότι πέρασε την ασθένεια του κορονοϊού!

κηρύττει στον ναό ψευδώς

Μητροπολίτης κηρύττει στον ναό ψευδώς ότι πέρασε την ασθένεια του κορονοϊού!

Γράφει ο Σπυρίδων Ζορμπαλάς


Χριστός ανέστη αδελφοί, αλλά όπως φαίνεται από τα τρέχοντα γεγονότα, με τελευταίο αυτό των αλλαγών της αναστάσιμης ακολουθίας, η Μεγάλη Παρασκευή του έθνους μας συνεχίζεται, εν μέσω βλασφημιών προς τον Θεό όπως και τότε.

Ένα λυπηρό γεγονός που έρχεται να προστεθεί στα υπάρχοντα ατοπήματα της διοικούσης εκκλησίας είναι και το περιστατικό που παρουσιάζει το άρθρο αυτό. Μητροπολίτης λοιπόν, που η έδρα της Μητροπόλεώς του βρίσκεται στο νομό Αττικής και ο οποίος είναι σφόδρα υπέρμαχος των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό εντός των ιερών ναών, χρησιμοποίησε στο κήρυγμά του υπέρ των μέτρων, το έωλο επιχείρημα ότι και αυτός κόλλησε και πέρασε την ίωση του κορονοϊού.

Ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται συχνά με σκοπό να ενισχύσει το φόβο των ανθρώπων, παρόλο που ουσιαστικά είναι παράλογο καθώς ουδείς σώφρων άνθρωπος θα ισχυριζόταν ότι ο λαός του Θεού (λαϊκοί, ιερείς και αρχιερείς) έχουν κάποιου είδους «ειδική» ανοσία απέναντι στον κορονοϊό. Όλοι κινούνται μέσα σε μία κοινωνία και έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους και αυτό είναι ένας λόγος που και άνθρωποι της Εκκλησίας κατά καιρούς έχουν νοσήσει. Όμως το πραγματικά απίστευτο σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο συγκεκριμένος δεσπότης ουδέποτε ασθένησε από κορονοϊό. Μία κυρία που βρισκόταν στο εκκλησίασμα όταν έγινε το σχετικό κήρυγμα, πλησίασε στο τέλος το δεσπότη και από ενδιαφέρον τον ρώτησε για την περιπέτειά του, λαμβάνοντας έκπληκτη από τον ίδιο την απάντηση ότι δεν πέρασε κορονοϊό αλλά πνευμονία! Ερωτηθείς επίσης από κάποιους πιστούς για το συγκεκριμένο θέμα, άνθρωπος του περιβάλλοντός του επιβεβαίωσε ότι ο δεσπότης ουδέποτε ασθένησε από κορονοϊό. Το όνομα του ανθρώπου αυτού, της κυρίας καθώς και του Μητροπολίτη είναι στην διάθεσή μου αλλά δεν επιθυμώ να τα παρουσιάσω εδώ.

Διαμαρτυρήθηκε κανείς από το εκκλησίασμα για το περιεχόμενο του δεσποτικού κηρύγματος; Προφανώς όχι! Υπεράσπισε κανείς μία άλλη ηλικιωμένη κυρία όταν ο αλητήριος επίτροπος μέσα στον μητροπολιτικό ναό της αυτής Μητροπόλεως άπλωσε το χέρι του και βιαίως της ανέβασε την μάσκα μέχρι τα μάτια της, προσβάλλοντάς την; Απολύτως ουδείς! Άρα, η περίπτωση να ελεγχθεί ο συγκεκριμένος δεσπότης για αυτή τη στάση του παρουσιάζεται μηδαμινή. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Η αλήθεια αγαπητοί μου είναι ότι οι επίσκοποι ενεργούν έτσι γιατί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Γι’ αυτό και –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- τέτοιοι μας αξίζουν ! Και όσο ο πιστός λαός συμπεριφέρεται κατά αυτό τον τρόπο, εφησυχάζοντας την συνείδησή του πίσω από μία ουσιαστικά αρρωστημένη υπακοή, χωρίς να ελέγχει τα κακώς κείμενα, το κακό θα προχωράει μέχρι να έρθει η κάθαρση εξ ουρανού, με τρόπο βέβαια όχι ευχάριστο. Σκοπός λοιπόν αυτού του άρθρου όπως ίσως αντιλαμβάνεστε, είναι να καταδείξει ότι η πνευματική κατάσταση της Εκκλησίας μας προχωράει προς το χειρότερο και αν δεν ευαισθητοποιηθεί ο καθένας στον εκκλησιαστικό περίγυρό του ώστε να σταματήσουν τέτοιες συμπεριφορές, θα οδηγηθούμε με ευθύνη όλων μας σε πολύ χειρότερες καταστάσεις.

Μητροπολίτης κηρύττει στον ναό ψευδώς ότι πέρασε την ασθένεια του κορονοϊού!

«Χριστιανική» σχιζοφρένεια;

σχιζοφρένεια

«Χριστιανική» σχιζοφρένεια;


 

Χριστιανοί με μάσκες και αντισηπτικά πήγανε να τιμήσουνε (;) την Παναγία μας στον εσπερινό της μεγάλης εορτής της Ζωοδόχου Πηγής. Αλήθεια όταν άκουσαν τροπάρια σαν το παρακάτω, δεν ντράπηκαν; Άραγε πιστεύουμε στα όσα λένε τα τροπάρια ή νομίζουμε πως είναι παραμύθια; Είναι ή δεν είναι μια μορφή σχιζοφρένειας το να πιστεύεις πως η Παναγία μας θα σε θεραπεύσει (και στο σώμα) και από την άλλη να φοβάσαι να ασπαστείς και την εικόνα της, μήπως και κολλήσεις κανένα μικρόβιο;

«Χριστιανική» σχιζοφρένεια;

Σαλπίσωμεν φιλέορτοι ἐν ὕμνοις, σκιρτήσωμεν ἐν ὕδασι καὶ χορεύσωμεν εὐφραινόμενοι, τοῖς ἀενάως πλημμυροῦσι τῆς ζωηφόρου Πηγῆς. Βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες συντρεχέτωσαν, καὶ Πηγῆς τὴν χάριν προχείτωσαν ἀφθόνως· Βασιλεῖς γὰρ ἔσωσε, τοὺς ἐν κλίνῃ συσχεθέντας δέ, τῇ προσψαύσει ἐξανέστησε. Ποιμένες τε καὶ σύμπαντες, τὴν ὀμβροφόρον νεφέλην, τὸ σωτήριον συνελθόντες ἀρυσώμεθα, οἱ ἐν νόσοις ἀπαλλαγὴν, οἱ ἐν κινδύνοις τὴν ῥῶσιν, τὴν ἀναψυχὴν οἱ ἐν δίψει· τὰ ὄμματά τε οἱ τυφλοί, οἱ κωφεύοντες τήν εὐηκοΐαν, τὴν ἰατρείαν οἱ καχεκτοῦντες, οἱ ἐν θανάτοις τὴν ζωηφόρον, οἱ πάντες τὴν πανταχοῦ πιστοῖς προρρέουσαν, ὕδατα σωτηρίας, ἀνακροτήσαντες, οὕτω κράξωμεν· Ἀείζωα προχέουσα νάματα, ἐκ Πηγῆς ἁγνή, μὴ διαλίπῃς Παρθένε πρεσβεύουσα πάντοτε ὑπὲρ τῶν δούλων σου.

«Χριστιανική» σχιζοφρένεια;

Ιερατικών παρωδιών συνέχεια και έχει ο Θεός!

Ιερατικών παρωδιών συνέχεια

Ιερατικών παρωδιών συνέχεια και έχει ο Θεός!

Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 


         Διεξερχόμενος το Συναξάριον της σήμερον, 5ης Μαίου τ.έ., επληροφορήθην διά την εόρτιον ημέραν προς τιμήν της αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.

        Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η κατά την 2αν Μαίου εορτή της ανακομιδής των λειψάνων του εν αγίοις Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, κατά τυπικήν διάταξιν μεταφερθείσα, ήγετο και αύτη σήμερον.

       Παρακινούμενος από προ πολλών ημερών αναγγελθείσαν γραπτήν πληροφορίαν, παρά του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, ότι κατά την εόρτιον ημέραν θα ετίθετο προς προσκύνησιν τεμάχιον λειψάνου του Μεγάλου Ιεράρχου, ένυχα λίαν, διά τον φόβον της πληθύος των προσκυνητών και του μεγέθους του ναού, έσπευσα εις τον φερώνυμον ιερόν ναόν, προς εκπλήρωσιν στοιχειωδών λατρευτικών καθηκόντων μου.

       Αδυνατώ και τώρα να εκφέρω την έκπληξιν, την οποίαν μου ενεποίησε το ερμητικόν κλείσιμον, ου μόνον του Ιερού Ναού, αλλά και πάσης διόδου επιτρεπούσης την έστω και κατ’ ελάχιστον προσέγγισίν του.

      Όλως παραδόξως, υπήρχε απόλυτος ησυχία, εξικνουμένη εις νεκρικήν σιγήν. 

      Μετ’ ου πολύ και διαπορούμενος το τίνι λόγω τα συμβαίνοντα, είχον την ατυχή συγκυρίαν να αναγνώσω μίαν ολιγόλογον απυθμένου θράσους ανακοίνωσιν, εκπορευόμενην εκ της Ιεράς Μητροπόλεως και του φερωνύμου Ιερού Ναού, η οποία επληροφόρει τους πιστούς ότι «Λόγω κρουσμάτων (;) ο ναός θα παραμείνει κλειστός», δηλονότι ότι δεν θα ετελείτο Θεία Λειτουργία.

       Το παράδοξον της ανακοινώσεως, ως προαναφέρω, ήτο ότι εξεπορεύετο συναινούσης της Ιεράς Μητροπόλεως ή αποκλειστικώς και κατ’ ουσίαν υπ’ αυτής, του ναού προδήλως συνεπικουρούντος.

         Αυθορμήτως ψελλίσας το «Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου» και κατευνάσας τον θίασον των ευσεβών προσκυνητών απεχώρησα, εκφράζων εσωτερικώς τον έκδηλον αποτροπιασμόν και την ολοσχερή ημετέραν απογοήτευσιν.

        Επί όλων αυτών διαπορούμαι εισέτι, τίνι τρόπω θα ηδύνατο να μεταδοθή ο επάρατος ιός διά της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας υπό μόνον των λειτουργών κεκλεισμένων των θυρών, ως είθισται εσχάτως, και μάλιστα αδιαμαρτυρήτως, Καισαρικής εντολής ένεκεν;  

       Θα μετεδίδετο εις τους λειτουργούς ερήμην ποιμνίου και μάλιστα λαμβάνοντος πάσαν προφύλαξιν;

       Μετέχων ακροθιγώς των θείων παραγγελμάτων, εκφερομένων δι’ αποφάσεων των Αγίων και Μεγάλων Οικουμενικών Συνόδων, ως αυτής της Ζ’ εν Νικαία, πέραν του Ψαλμικού «εν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν», καταθέτω σταχυολογών τας συναφείς προς το θέμα αποφάνσεις, εστιάζων κυρίως την προσοχήν μου εις τον 2ο Κανόνα, ορίζοντα ότι «ψάλλοντες συντασσόμεθα τω Θεώ», απαραβάτως της τηρήσεως και  διαφυλάξεως της εντολής από τους Χριστιανούς, εξαιρέτως όμως από «τους την ιερατικήν αμπεχομένους αξίαν». 

       «Ο απείργων (εμποδίζων) της λειτουργίας» ή «σεπτόν ναόν κλείων, ως μη γίνεσθαι εν αυτώ τας του Θεού Λειτουργίας, και εις αναίσθητον την εαυτού μανίαν (η εκδήλωσις θυμού, διά την τέλεσιν της Αναστασίμου Θείας Λειτουργίας –κατά την Τυπική τάξιν και όχι κατά τα κελεύσματα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου-) επιπέμπων, αναίσθητος όντως εστί». Πράττοντες κατά παράβασιν των Ιερών Κανόνων και της καθεστηκυίας αρχαίας τάξεως και λειτουργούντες κατά αδιανόητον τρόπον, ενέχουν τον κίνδυνον επιπέσεως πόνου ως παραβατών «εντολής Θεού» (4ος Κανών). 

      Είναι ευνόητος η επισήμανσις ότι διά των ενεργειών αυτών σκανδαλίζεται το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα και μεμψιμοιρεί εν δικαίω εις βάρος εκκλησιαστικών ταγών, τοιούτως και λεγόντων και πραττόντων. Η ευαγγελική ρήσις: «ουαί […] δι’ ου το σκάνδαλον έρχεται» ευρίσκει γόνιμον το έδαφος εις το προκείμενον ολίσθημα. 

       Επιτέλους, «Στώμεν Καλώς», ενστερνιζόμενοι και τηρούντες Πατρώους Νόμους και Ιεράς Παραδόσεις!   

       Πάντα ταύτα μετερχόμενοι και λέγοντες επ’ ουδενί επιδιώκομεν να θεωρηθώμεν ευσεβέστεροι πάντων, άλλ’ ως επιδιώκοντες την επαναφοράν εις την Κανονικήν Τάξιν, η οποία εσχάτως βιάζεται πολλαχόθεν.    

 

Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

τ. Καθηγητής Πατρολογίας και Ερμηνείας Πατερικών Κειμένων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ)
τ. Διευθυντής Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΑΕΣΘ)
τ. Πρόεδρος Διοικούσης Επιτροπής της ΑΕΑΘ
τ. Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΑΕΑΘ

Ιερατικών παρωδιών συνέχεια και έχει ο Θεός!

Δημοφιλή Άρθρα

Τα αγαπημένα σας

εκκλησίας

Η κρατική σφηκοφωλιά της ΕΡΤ ετοιμάζεται για δεύτερο γύρο πολέμου κατά...

0
Η κρατική σφηκοφωλιά της ΕΡΤ ετοιμάζεται για δεύτερο γύρο πολέμου κατά της Εκκλησίας. Ο σεβαστός και ευγενέστατος Ιερομόναχος Ιγνάτιος της Ι. Μονής Αγίας Παρασκευής Εορδαίας, ενδεχομένως...