Ορθοδοξία

Αρχική Ορθοδοξία Σελίδα 43

Ο Μέγας Βασίλειος καταρρίπτει τη διακήρυξη της υγείας ως «το ύψιστο αγαθό»

0
Μέγας Βασίλειος

Ο Μέγας Βασίλειος καταρρίπτει τη διακήρυξη της υγείας ως «το ύψιστο αγαθό»

Μέσα στήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ

χειρί  Ιωάννη Λίτινα

«Ἐπειδὴ δυσθήρατος ἡ ἀλήθεια, πανταχόθεν ἡμῖν ἐξιχνευτέα»[i].Επειδή η αλήθεια δύσκολα συλλαμβάνεται, πρέπει από παντού να την εξιχνιάζουμε, προτρέπει ο Μέγας Ιεράρχης. Αυτό είναι ένα καθήκον που πρέπει να συνέχει κάθε πιστό που γνωρίζει τον σκοπό της κλήσεώς του.

Ανάμεσα στα μηνύματα που εξέπεμψε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος μέσω εγκυκλίων, ξεχώρισε ένα, βάσει του οποίου οικοδομήθηκε το σαθρό οικοδόμημα της  επισφαλούς για την σωτηρία της ψυχής, «αντιμετώπισης της επιδημίας covid-19».

Αυτό το μήνυμα εμπεριέχεται στο «Συνοδικό Παραμυθητικό Λόγο γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιον Πάσχα» της 10ης Απριλίου 2020, υπ’ αριθ.3019 και αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ἐνώπιον τῆς ἀγωνίας τοῦ ἀνθρώπου νά διατηρήσει τό ὕψιστο ἐπί γῆς ἀγαθό τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας, ταπεινώθηκε (σ.σ. η διοίκηση της Εκκλησίας)  καί συμπορεύθηκε μέ τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου».

Επειδή η συγκεκριμένη διακήρυξη είναι ξένη στο ορθόδοξο αγιοπατερικό φρόνημα, θα παρουσιάσουμε συνοπτικώς τη διδασκαλία του σπουδαίου Πατέρα της Εκκλησίας μας, Μεγάλου Βασιλείου για το ζήτημα, ώστε και δι’ ημών των «λίθων» να εξιχνιαστεί και ακουστεί η αλήθεια κατά το λόγο του Κυρίου μας : «λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται». (Λκ.19,40).

 Παραθέτουμε κατωτέρω σε νεοελληνική απόδοση τους λόγους του Αγίου. Αυτούσιοι στο πρωτότυπο, παρατίθενται στις αντίστοιχες σημειώσεις τέλους.

Ερμηνεύοντας τον ριδ’ Ψαλμό, διδάσκει για το ποιο είναι το αληθινό αγαθό και ποιο είναι το φρόνημα το οποίο διέπει τους ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό:

«Αγαθόν όμως είναι ο Θεός, και το πρώτο και τελειότερο από τα αγαθά. Αυτόν λοιπόν τον Θεόν αγάπησα, που είναι το πρώτον από τα επιθυμητά, και με χαρά δέχθηκα τα παθήματα χάριν Αυτού. Ποία δε είναι αυτά, τα αναφέρει (σ.σ. ο ψαλμωδός) ύστερα απ’ ολίγον: οι ωδίνες του θανάτου, οι κίνδυνοι του Άδου, η θλίψη, ο πόνος, τα οποία του εφαίνοντο όλα αγαπητά, διότι αγαπούσε τον Θεό και είχε ελπίδα, την οποία αναμένουν όσοι υπομένουν τα παθήματα υπέρ της ευσεβείας (Ορθοδοξίας)… Αγάπησα λέγει, όλα αυτά γνωρίζοντας ότι υποφέρω τους κινδύνους υπέρ της ευσεβείας, έχοντας θεατή και αθλοθέτη τον Δεσπότη των πάντων»[ii].

Παρακολουθεί τη ζωή μας, λοιπόν, ο Χριστός. Και κοιτάζει να δει το πως ανταποκρινόμαστε στις διάφορες περιστάσεις της ζωής μας προκειμένου να μας στεφανώσει ή όχι. Είναι «θεατής και αθλοθέτης». Είναι Αυτός που έδωσε εντολή[iii] να μη βάζουμε τη ζωή μας, πάνω από Αυτόν, αν θέλουμε βεβαίως να είμαστε πραγματικοί μαθητές Του  και όχι ως οι «παρατηρούντες Αυτόν». Τα παθήματα που μας συμβαίνουν ένεκεν της ευσεβείας, προκειμένου να μη χωριστούμε από Εκείνον, είναι όλα αγαπητά και είναι χάρισμα : «ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλ.1,29)
Ερμηνεύοντας τον α’ Ψαλμό ο Μέγας Βασίλειος, ομοίως κάνει λόγο για το ποιο είναι το πρώτο και αληθινό αγαθό. Κι αυτό είναι ο Θεός, όχι η υγεία, ούτε η ζωή του  «παραμυθητικού λόγου» της ΔΙΣ.

«Υπάρχει βεβαίως το αληθινό αγαθό που είναι το κυρίως και πρωτίστως αξιομακάριστον. Αυτό δε είναι ο Θεός»[iv].

 Γι’ αυτό ο Άγιος επιτιμά ως αμαθείς όσους προκρίνουν και μακαρίζουν άλλα «αγαθά» που δεν έχουν καμία αξία, όπως η υγεία:

«Οι αμαθείς όμως άνθρωποι και φιλόκοσμοι, οι οποίοι αγνοούν την φύση αυτού του αγαθού, μακαρίζουν πολλές φορές εκείνα που δεν έχουν καμία αξίατον πλούτο, την υγεία, την λαμπρότητα του βίου, εκ των οποίων κανένα δεν είναι αγαθό εκ της φύσεως του, όχι μόνο διότι εύκολα μπορεί να μεταβληθεί στα αντίθετα, αλλά και δεν μπορεί να κάνει αγαθούς αυτούς που το κατέχουν»[v].

Τίποτα από αυτά που ο κόσμος θεωρεί πρώτα και ύψιστα, δεν είναι σπουδαίο. Ο  Άγιος Βασίλειος το επισημαίνει αυτό στην ομιλία του «περί φθόνου» :

«Τίποτε από τα ανθρώπινα δεν είναι μέγα, ούτε εξαίσιο· ούτε η ευπορία στους ανθρώπους, ούτε η δόξα που ακμάζει, ούτε η υγεία του σώματος. Διότι δεν ορίζουμε ότι το αγαθό υπάρχει σ’ αυτά που παρέρχονται, αλλ’ έχουμε κληθεί να γίνουμε μέτοχοι των αιωνίων και αληθινών αγαθών… Αυτά δεν έχουν εντός τους την μακαριότητα»[vi].

Και πάλι ο ουρανοφάντωρ Άγιος επιπλήττει ως αμόρφωτον όποιον  ονομάζει «αγαθό» αυτό που είναι πρόσκαιρο και εξαφανίζεται:

«Το τελειότατον αγαθόν είναι αυτός ο Θεός· τον οποίον δεν θα στερηθούν όλοι που Τον ζητούν με πόθο. Μη λοιπόν κανείς αμόρφωτος, που δεν διακρίνει μεταξύ της εννοίας του αγαθού και του κακού, μού ονομάζει αγαθόν εκείνο που έχει πρόσκαιρη απόλαυση και εξαφανίζεται μαζί με τη φθορά του σώματος. Εκείνος που κατεβάζει στην τάξη του αγαθού τον υλικό πλούτο και τα σωματικά προτερήματα, αποδίδει το όνομα το σεμνόν και που αρμόζει μόνο στο Θεό, σε πράγματα ευτελή και ανάξια λόγου και συγχρόνως θα περιπέσει σε δυσχερέστατη αντίθεση. Διότι ή θα πει ότι οι απόστολοι, επειδή δεν ζήτησαν τον Κύριον, δεν επέτυχαν τα σωματικά αγαθά (σ.σ. ερμηνεύει το Ψλμ. 33,11 : «πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ») ή εάν ζητούν και δεν πετυχαίνουν αυτών των αγαθών, θα κατηγορήσει αυτή την Γραφή που λέγει ότι οι εκζητούντες τον Κύριον δεν θα στερηθούν κανενός αγαθού. Αλλά οι Άγιοι και εζητούσαν με πόθο τον Κύριον και δεν εστερούντο της κατανοήσεως αυτών που ζητούσαν, ούτε στερήθηκαν των αγαθών που βρίσκονται στην αιώνια ανάπαυση. Περί εκείνων κυρίως θα μπορούσε να λεχθεί το «παντός αγαθού»[vii].

Απόδειξη ο απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν επέτυχε του – κατά τον κόσμον «αγαθού» της υγείας, αλλά δεν στερήθηκε το όντως αγαθό, την κοινωνία με τον Θεό, εκ της οποίας κατείχε τα πάντα.

«Τα ανθρώπινα», λέγει προς τον «λόγιον Μάξιμον» , «είναι αμυδρότερα σκιάς και απατηλότερα ονείρων…Η σωματική ωραιότητα μαραίνεται είτε από νόσο, είτε από χρόνο». Γι’αυτό τον προτρέπει να επιμεληθεί των αρετών, ώστε να καταστήσει τον εαυτό του άξιον των αγαθών που απόκεινται στις υποσχέσεις του Κυρίου.[viii]

Και πάλι, σε επιστολή του στον Αμφιλόχιο Ικονίου, ο Ιεράρχης Άγιος αποφαίνεται ότι «υγεία και νόσος, πλούτος και πενία, δόξα και ατιμία, καθώς δεν καθιστούν αγαθούς τους κατόχους τους, δεν ανήκουν στα κατά φύσιν αγαθά… Την δε αρρώστια οι δίκαιοι δέχονται ως άθλημα, περιμένοντας μεγάλους στεφάνους για την υπομονή τους»[ix].

 Προς τούτο διδάσκει να αντιλαμβανόμαστε «την ταχεία μεταβολή των ανθρωπίνων πραγμάτων, να μη μεγαλοφρονούμε για την ευημερία μας…να περιφρονούμε την σάρκα η οποία υπόκειται σε αλλοίωση και να επιμελούμεθα την ψυχή που είναι αγαθό αθάνατο»[x].

Είναι φανερό, πως εκείνο που προσφέρεται άφθονα τους τελευταίους μήνες είναι το αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας.  Φόβος θανάτου επέπεσε παντού. Η Εκκλησία περίμενε την ηγεσία της, να κηρύξει -ως όφειλε- τη διαχρονική της διδασκαλία και να «μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθαι τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον» (Ρωμ.12,2).

Ας δούμε όμως αδελφοί, τι μας διδάσκει Ο Μ.Βασίλειος για τον φόβο:

«Δεν είναι αγαθός και σωτήριος κάθε φόβος, αλλά υπάρχει και κάποιος φόβος που είναι εχθρός, δια τον οποίο εύχεται ο προφήτης (σ.σ. Δαβίδ) να μην παρουσιασθεί στην ψυχή του, λέγοντας: «ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου». Εχθρός είναι ο φόβος του θανάτου, ο οποίος προξενεί εις ημάς δειλίαν· εκείνος που μας καταπείθει να είμεθα συνεσταλμένοι εμπρός στις εξουσίες των προσώπων. Πώς λοιπόν αυτός που φοβείται αυτά, θα μπορέσει κατά τον καιρό του μαρτυρίου να αντισταθεί προς την αμαρτίαν μέχρι θανάτου και να αποδώσει στον Κύριον το χρέος, ο Οποίος απέθανε και ανέστη δι’ ημάς; Και εκείνος που ευκόλως πτοείται από τους δαίμονες έχει μέσα του ως εχθρό τον φόβο. Και γενικώς ένας τέτοιος φόβος φαίνεται ότι είναι πάθος που γεννάται από την απιστία. Διότι κανείς πιστός ο οποίος έχει ισχυρό βοηθό πλησίον του, φοβείται κάποιον από εκείνους που προσπαθούν να τον τρομάξουν. Θέλεις να σου διηγηθώ ποιος είναι ο σωτήριος φόβος και ο φόβος που αγιάζει, ο φόβος που δημιουργείται από την επιμέλεια και όχι από πάθος; Όταν πρόκειται να διαπράξεις κάποια αμαρτία, σκέψου εκείνο το φρικτό και ανυπόφορο δικαστήριο του Χριστού…Αυτόν τον φόβο του Κυρίου διέταξε ο πατήρ να κηρύττουμε…»[xi]

Και αλλού πάλι διδάσκει πως δεν πρέπει ο χριστιανός να φοβάται και να αγωνιά στις όποιες περιστάσεις του βίου, αφήνοντας την πεποίθησή του στο Θεό, αλλά να έχει θάρρος, αφού είναι παρών ο Κύριος που τον ενδυναμώνει και τον οικονομεί και που το Άγιο Πνεύμα τον διδάσκει μέχρι και το πώς να αποκριθεί στους εναντίους.

«Οὐ δεῖ τὸν Χριστιανὸν φοβεῖσθαι, καὶ αγωνιᾷν ἐν ταῖς περιστάσεσι, μετεωριζόμενον ἀπὸ τῆς ἐν Θεῷ πεποιθήσεως· θαῤῥεῖν δὲ, ὡς τοῦ Κυρίου παρόντος, καὶ τὰ κατʼ αὐτὸν οἰκονομοῦντος, καὶ πρὸς πὰντας ἐνδυναμοῦντος, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδάσκοντος μέχρι καὶ ἀποκρὶσεως τῆς πρὸς τοὺς ὑπεναντίους» (Όρος ΞΓ’ PG.31,800)

Ας συλλογιστούμε τώρα, αν ο Άγιος επέτρεπε ή όχι, τις μάσκες μέσα στο ναό, τις απολυμάνσεις, τις αποστάσεις και τα αντισηπτικά στις αγίες εικόνες…Η απάντηση είναι προφανής.

Δοξάζουμε τον Ζωοδότη μας Χριστό, διότι μας κληροδότησε την σοφία των Πατέρων της Εκκλησίας, ώστε μέσα στο σκοτάδι που απλώθηκε σε όλο τον κόσμο, εμείς να βλέπουμε μέσα από το φως της και να πορευόμαστε.

Καταλήγουμε με έναν ακόμα λόγο του Αγίου μας :

«Τώρα δε, εάν δεν ακολουθούμε ούτε εκείνους, αποφεύγουμε δε και τους έχοντας το ίδιο με αυτούς φρόνημα, δικαίως θα έπρεπε να επιτύχουμε συγχώρεση, διότι δεν θεωρούμε τίποτε άλλο προτιμότερο από την αλήθεια και την σωτηρία μας»[xii].

[i] Μ.Βασιλείου. Περί Αγίου Πνεύματος. ΕΠΕ 10,280.

[ii] Είς τον ΡΙΔ’ Ψαλμόν. ΕΠΕ 5,402. : «Ἀγαθὸν δὲ ὁ Θεός, καὶ πρῶτον καὶ τελειότατον τῶν ἀγαθῶν. Αὐτόν τε οὖν ἠγάπησα τὸν Θεόν, τῶν ὀρεκτῶν ὄντα τὸ ἔσχατον, καὶ τὰ ὑπὲρ Αὐτοῦ παθήματα μετὰ χαρᾶς ὑπεδεξάμην. Τίνα δέ ἐστι ταῦτα μικρὸν ὕστερον διεξέρχεται, τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, τοὺς κινδύνους τοῦ ᾅδου, τὴν θλῖψιν, τὴν ὀδύνην, ἅπερ πάντα αὐτῷ ἀγαπητὰ διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλπὶδα, τὴν ἀποκειμὲνην τοῖς τὰ ὑπὲρ τῆς εὐσεβεὶας πάθη καταδεχομένους, ἐφαίνετο…Ἠγάπησα οὖν ταῦτα πάντα, εἰδώς, ὅτι ὑπὸ θεατῇ καὶ ἀθλοθὲτῃ τῷ Δεσπὸτῃ τῶν ὅλων, τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβεὶας διαφέρω κινδύνους».

[iii] «εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μου μαθητὴς εἶναι» (Λκ.14,26)

[iv] Είς τον Α’ Ψαλμόν. ΕΠΕ 5,20. : «Ἔστι μὲν οὖν τὸ κυρίως καὶ πρώτως μακαριστὸν τὸ ἀληθινῶς ἀγαθόν. Τοῦτο δε ἐστιν ὁ Θεός».

[v]  Ως άνω. ΕΠΕ 5,20. : «Ἀμαθεῖς δὲ ἄνθρωποι καὶ φιλόκοσμοι, ἀγνοοῦντες αυτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ τὴν φὺσιν, μακαρὶζουσι πολλάκις τὰ μηδενὸς ἄξια, πλοῦτον, ὑγὶειαν, περηφάνειαν βίου· ὧν οὐδέν ἐστιν ἀγαθὸν τῇ ἑαυτοῦ φύσει· οὐ μόνον καθότι ῥᾳδὶαν ἔχει τὴν πρὸς τὰ ἐναντὶα περιτροπήν, ἀλλʼ ὅτι μηδὲ ἀγαθοὺς δύναται τοὺς κεκτημένους ἀποτελεῖν».

[vi] Περί φθόνου. ΕΠΕ 6,148. : «μηδὲν μέγα, μηδὲ ὑπερφυὲς τῶν ἀνθρωπίνων  κρίνοιμεν· μὴ εὐπορίαν τὴν ἐν ἀνθρώποις, μὴ δὸξαν τὴν ἀπανθοῦσαν, μὴ σώματος εὐεξὶαν. Οὐ γὰρ ἐν τοῖς παρερχομένοις ὁριζόμεθα εἶναι τὸ ἀγαθόν, ἀλλʼ ἐπὶ αἰωνίων ἀγαθῶν καὶ ἀληθινῶν μετουσίαν κεκλήμεθα….οὐκ αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα τὸ μακάριον».

[vii] Εἰς τὸν ΛΓ´ Ψαλμόν. ΕΠΕ 5,224. : «Τὸ παντὲλειον ἀγαθὸν αὐτός ἐστιν ὁ Θεός· οὗ ουκ ελαττωθήσονται πάντες οἱ ἐκζητοῦντες Αὐτόν. Μὴ γὰρ μοί τις ἀπαίδευτος ἀδιάκριτον ἔχων τὸν περὶ τοῦ ἀγαθοῦ κσὶ κακοῦ τόπον, ἀγαθὸν ὀνομαζέτω τὸν πρόσκαιρον ἔχοντα τὴν ἀπόλαυσιν, καὶ τῇ φθορᾷ τοῦ σώματος συναπερχομένην. Ὁ γὰρ τὸν σωματικὸν  πλοῦτον καὶ τὰ σωματικὰ προτερήματα εἰς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ τάξιν κατάγων, εἰς πράγματα εὐτελῆ καὶ οὐδενὸς λόγου ἄξια ἄγειντὸ σεμνὸν καὶ μόνῳ Θεῷ πρέπον ὄνομα, καὶ ἅμα ἐναντιώματι χαλεπωτάτῳ περιπεσεῖται. Ἢ γὰρ τοὺς ἀποστόλους ἐρεῖ, παρὰντὸ μὴβἐκζητῆσαι τὸν Κύριον, μὴ τετυχηκέναι τῶν σωματικῶν ἀγαθῶν· ἢ εἰ ἐκζητοῦντες ἀπετύγχανον τῶν τοιούτων ἀγαθῶν, τῆς Γραφῆς αὐτῆς κατηγορήσει λεγούσης, μηδενός ἀγαθοῦ ἐλαττοῦσθαι τοὺς ἐκζητοῦντας τὸν Κύριον. Ἀλλά, καὶ ἐξεζήτουν οἱ ἅγιοι τὸν Κύριον, καὶ τῆς αὐτοῦ τοῦ ζητουμένου καταλήψεως οὐκ ἠλαττοῦντο, οὐδὲ τῶν ἀποκειμένων ἐν τῇ αἰωνίᾳ ἀναπαύσει ἀγαθῶν ἐστερήθησαν. Περὶ ἐκείνων γὰρ λέγοιτο ἂν κρίως τὸ «παντὸς ἀγαθοῦ».

[viii] Προς τον Λόγιον Μάξιμον. ΕΠΕ 3,386 : «Τὰ δὲ ἀνθρώπινα ταῦτα σκιᾶς ἐστιν ἀμυδρότερα καὶ ὀνεὶρων ἀπατηλότερα. Ἥ τε γὰρ νεὸτης τῶν ἠρινῶν ἀνθῶν ὀξύτερον κσταρρεῖ κσὶ ὥρα σώματος ἢ νόσῳ ἢ χρόνῳ μαραίνεται…Ὧν ἐπιμελόμενος ἄξιον σεαυτὸν καταστήσεις τῶν ἐν ἐπαγγελίαις ἀποκειμένων παρὰ τοῦ Κυρίου ἀγαθῶν».

[ix] Προς Αμφιλόχιον Ικονίου. Επιστ.236. ΕΠΕ 1,179 : «ὑγίεια καὶ νόσος, πλοῦτος καὶ πενὶα, δὸξα καὶ ἀτιμὶα, καθὸ μὲν οὐ ποιεῖ τοὺς ἔχοντας ἀγαθοὺς οὐκ ἔστι τῶν κατὰ φύσιν ἀγαθῶν…Τὴν δὲ νόσον ὡς ἄθλησιν οἱ δίκαιοι δέχονται, μεγάλους ἐπὶ τῇ ὑπομονῇ ἀναμὲνοντες τοὺς στεφάνους».

[x] Εξαήμερος στ´. ΕΠΕ 4,254  : «τῆς ταχείας τῶν ἀνθρωπίνων περιτροπῆς λαμβάνοντας ἔννοιαν, μὴ μέγα φρονεῖν ταῖς εὐημερίαις τοῦ βίου…περιφρονεῖν τῆς σαρκὸς περὶ ἣν ἡ ἀλλοίωσις, ἐπιμελεῖσθαι δὲ τῆς ψυχῆς ἧς τὸ ἀγαθόν ἀκίνητον».

[xi] Εἰς τὸν ΛΓ´ Ψαλμόν. ΕΠΕ 5,228-230 : «Οὐ πᾶς φόβος ἀγαθόν ἐστι καὶ σωτήριον, ἀλλʼ ἔστι τις καὶ ἐχθρὸς φόβος, ὃν ἀπεύχεται ὁ προφήτης ἐγγενεσθαι αὐτοῦ τῇ ψυχῇ, λέγων· «Ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου». Εχθρὸς γὰρ φόβος ὁ θανάτου ἡμῖν δειλίαν ἐμποιῶν, ὁ προσώπων ὑπεροχὰς καταπτήσσειν ἡμᾶς ἀναπείθων. Πῶς γὰρ ὁ ταῦτα φοβούμενος δυνήσεται ἐν καιρῷ μαρτυρὶου μέχρι θανάτου πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀντικαταστῆναι, καὶ ἀποδοῦναι τῷ Κυρίῳ τὴν ὀφειλὴν, τῷ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθὲντι; Καὶ ὁ ὑπὸ δαιμόνων εὐπτόητος τὸν ἐχθρὸν ἔχει φόβον ἐν ἑαυτῷ. Καὶ ὅλως, ὁ τοιοῦτος φόβος ἀπιστίας ἔοικεν ἔγγονον εἶναι πάθος. Οὐδεὶς γὰρ πιστεύων ἰσχυρὸν αὐτῷ παρεῖναι τὸν βοηθὸν, φοβεῖται ἀπό τινος τῶν ἐπιχειρούντων αὐτὸν ἐκταράσσειν. Φόβος δε ὁ σωτήριος, καὶ φόβος ἁγιασμοῦ ποιητικὸς, φόβος ὁ κατʼ ἐπιτήδευσιν, καὶ οὐχὶ κατὰ πάθος ἐγγινόμενος τῇ ψυχῇ, ποῖός ἐστι βοὺλει διηγήσομαι; Ὅταν μέλλῃς ἐπί τινα ὁρμᾶν ἁμαρτίαν, ἐννόησόν μοι ἐκεῖνο τὸ φρικτὸν καὶ ἀνύποιστον τοῦ Χριστοῦ δικαστήριον…Τοῦτον τὸν φόβον τοῦ Κυρίου διδάσκειν ἡμᾶς ὁ πατὴρ ἐπηγγείλατο…»

[xii] Προς τον Επίσκοπον Θεόφιλον ΕΠΕ 2,87 : «Νῦν δὲ εἰ μήτε ἐκείνοις συνεπόμεθα καὶ τοὺς τὰ αὐτὰ φρονοῦντας αὐτοῖς ἐκκλίνομεν, συγγνώμης ἄν δικαίως τύχοιμεν μηδὲν προτιμότερον τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσφαλείας τιθέμενοι».

Το είδαμε: aktines.blogspot.com

Με μάσκα και γάντια οι Ορθόδοξοι ιερείς στην Ιταλία!

0

Σημείωση Χρήστου Β.: Ό,τι ζητήσει η εκάστοτε κυβέρνηση ,(Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική) μας λένε, πως πρέπει να το σεβαστούν. Αν τελικά, αύριο-μεθαύριο ζητήσουν οι Τούρκοι από τον Πατριάρχη να βγει με μπούρκα, αυτός θα πρέπει να υπακούσει; 

 

Με μάσκα και γάντια οι Ορθόδοξοι ιερείς στην Ιταλία

Λίγο πριν το άνοιγμα των εκκλησιών με τη συμμετοχή πιστών στην Ιταλία, που συνέβη ακριβώς την ίδια Κυριακή με την Ελλάδα, το ιταλικό κράτος εξέδωσε ένα πρωτόκολλο, που θα επέτρεπε την επιστροφή των πιστών στις λατρευτικές συνάξεις και τα μυστήρια για όλες τις θρησκευτικές ομολογίες. Στο πρωτόκολλο αυτό υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, ενώ αναφέρεται ρητά πως οι κληρικοί δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους πιστούς κατά το Μυστήριο!

Το κείμενό του πρωτοκόλλου αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Ορθοδόξου Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας, ενώ βρίσκεται ανηρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της αυτής Μητροπόλεως.

Στην παράγραφο, που τιτλοφορείται ως «Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche» (Παρατηρήσεις που πρέπει να προσεχθούν στις λειτουργικές πρακτικές) αναφέρονται όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν αναφορικά με την τέλεση εσπερινού, Θείας λειτουργίας και ακολουθιών εν γένει.

Στην 2.1 αναφέρεται πως πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ιερέων, προκειμένου να τηρηθούν οι κανονισμοί σχετικά με τις αποστάσεις ασφαλείας. Στην 2.2. αναφέρεται ότι επιτρέπεται η παρουσία ενός ψάλτη, ο οποίος θα ψάλλει με χαμηλή φωνή. Στην 2.3 αναφέρεται πως οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να τηρούν την απόσταση ασφαλείας του 1,5 μέτρου, ενώ στην 2.4 αναφέρεται η σημαντικότερη αλλαγή που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο μερών: ο τρόπος μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο αυτή αναφέρεται επακριβώς: «Η Θεία Κοινωνία θα δίδεται αφού ο ιερεύς θα έχει φροντίσει την υγιεινή των χεριών του και θα έχει φορέσει γάντια μιας χρήσηςΟι κληρικοί θα πρέπει να φορούν μάσκα, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα και τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις – θα πρέπει δε να προσφέρουν την Θεία Ευχαριστία στο τέλος της Θείας Λειτουργίας χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους πιστούς».

Απόδοση από την ιταλική γλώσσα: Ευγενία Δίτσα

Πηγή: orthodoxianewsagency

Το είδαμε: ΑΚΤΙΝΕΣ

π. Ιουστίνος Πάρβου: Θα έλθει η ώρα που οι ποιμένες σας θα σας πουλήσουν. (βίντεο)

0
οι ποιμένες σας θα σας πουλήσουν
π. Ιουστίνος Πάρβου: Θα έλθει η ώρα που οι ποιμένες σας θα σας πουλήσουν. (βίντεο)

Γι’ αυτόν τον λόγο σήμερα είναι πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι είναι πολύ μπερδεμένοι και περιμένουν να τους πει κάποιος, να ξεκαθαριστεί μια για πάντα ότι αυτή η εποχή του μικροτσίπ είναι η εποχή του Σατανά. Και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η πνευματική μας ζωή δέχεται επίθεση.

Αυτό δεν έχει να κάνει με την παραχώρηση κάποιου εδάφους μας, κάποιου τμήματος της Ρουμανίας. Στο παρελθόν εκχωρήσαμε την Βεσσαραβία, την Μπουκοβίνα, τμήματα της Ντομπρουτζάς. Αυτήν την φορά δεν πρόκειται για την παραχώρηση κάποιου εδάφους μας ή για την απολαβή κάποιου υλικού ή οικονομικού οφέλους. Αυτήν την φορά έχει να κάνει με την υποταγή ενός ολόκληρου έθνους 20 εκατομμυρίων Ορθοδόξων κατευθείαν στην Κόλαση, στον πνευματικό θάνατο.

Γι’ αυτό πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή. Εάν δεν σας λένε τίποτα στην Εκκλησία για αυτά τα πράγματα τότε θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν πληρωθεί να παραμείνουν σιωπηλοί. Κι εσείς ως απλοί άνθρωποι, με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, ορθώς αισθάνεστε ότι από το μικρό ποίμνιο έρχεται πολύ περισσότερη αλήθεια παρά από τον ποιμένα.

Θα έλθει η ώρα που οι ποιμένες σας θα σας πουλήσουν. Θα παρακολουθούν να σας ξεσκίζουν τα άγρια ζώα και δεν θα έλθουν να σας βοηθήσουν.

Να γνωρίζετε ότι αυτά είναι στους αποκαλυπτικούς καιρούς που πρόκειται να μας χτυπήσουν άσχημα.

Μία αμερικανική ταινία στο τέλος έγραφε το εξής συμπέρασμα: μικροτσιπ = σκλαβιά. Σημαίνει ψηφιακή σκλαβιά. Δεν ζεις άλλο. Δεν ανήκεις στον εαυτόν σου. Είσαι σκλάβος σε εκείνους στους οποίους ανήκεις.

https://www.youtube.com/watch?v=ZW5aI9UHQpE

 

 


Μετάφραση Φαίη.

Το είδαμε στο φιλικό ιστολόγιο : ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

Θέλει η Εκκλησία της Ελλάδος να κάνει “μπίζνες” με τα χρήματα του λαού και εις βάρος του ελληνισμού;

0
Εκκλησία της Ελλάδος

Θέλει η Εκκλησία της Ελλάδος να κάνει “μπίζνες” με τα χρήματα του λαού και εις βάρος του ελληνισμού;

 

Σχόλιο: Άραγε, έχει βαλθεί ο Αρχιεπίσκοπος «και οι συν αυτώ» να κατεδαφίσουν ό,τι έχει μείνει όρθιο από Ελληνισμό και Ορθοδοξία;

Μήπως θέλουν ο Έλληνας του μέλλοντος να σιχαθεί την εκκλησία λόγω εκείνων;

 

Βόμβα στα θεμέλια της εκκλησίας της Ελλάδος βάζουν δημοσιεύματα της εφημερίδας “Δημοκρατία” (αλλά και της Ορθόδοξης Αλήθειας), τα οποία υποστηρίζουν πως “η Ιερά Σύνοδος έχει σκοπό να νοικιάσει κτίριά της σε ΜΚΟ αντί 9.000 ευρώ, προκειμένου να φτιαχτεί δομή υποδοχής μεταναστών στη Νέα Πέραμο”. [1]

Μπορεί να διαψεύσει ο Αρχιεπίσκοπος, ή τέλος πάντων κάποιος από την Ιερά Σύνοδο, τα δημοσιεύματα αυτά;

 

Όλοκληρη η είδηση όπως την δημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία…


26|05|2020 | Εφημερίδα Δημοκρατία

Μπίζνες του Ιερωνύμου με ΜΚΟ για δημιουργία κέντρου μεταναστών!

Σάλος έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία των Μεγαρέων έπειτα από το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής, όπου αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται να δημιουργηθεί δομή μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο 75 ΜΕ και, μάλιστα, με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, διά στόματος του αντιπεριφερειάρχη Αττικής Λευτέρη Κοσμοπούλου, η Ιερά Σύνοδος έχει σκοπό να νοικιάσει κτίριά της σε ΜΚΟ αντί 9.000 ευρώ, προκειμένου να φτιαχτεί δομή υποδοχής μεταναστών στη Νέα Πέραμο.

Όσα κατήγγειλε ο αντιπεριφερειάρχης προκάλεσαν την οργή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι το ίδιο βράδυ συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο Νέας Περάμου για να διαμαρτυρηθούν. Ήδη οι επόμενες κινήσεις των κατοίκων προβλέπονται εντονότατες, ενώ στο δημοτικό συμβούλιο συμμετείχε και ο βουλευτής της Ν.Δ. Ευάγγελος Λιάκος, ο οποίος τόνισε ότι θα μεταφέρει όλα τα αιτήματα στους αρμόδιους υπουργούς.

Η Εκκλησία λοιπόν -όπως φαίνεται- στήνει μπίζνες με ΜΚΟ, προωθώντας -με το αζημίωτο- τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην ενδοχώρα. Τα ερωτήματα, ασφαλώς, είναι τεράστια. Γιατί ο κ. Ιερώνυμος σπεύδει να «βάλει πλάτη» στα κυβερνητικά σχέδια για το Μεταναστευτικό; Μήπως αυτές οι μπίζνες με τα αρμόδια υπουργεία αλλά και τις ΜΚΟ εξηγούν -εν μέρει- την αφωνία του κατά την περίοδο της καραντίνας, που αφορούσαν το κλείσιμο των ναών; Επίσης, με ποιες ΜΚΟ συνεργάζεται η Εκκλησία; Τίποτα δεν έχει ακούσει για τον «περίεργο» ρόλο τους, τα σκοτεινά συμφέροντα που εξυπηρετούν ορισμένες εξ αυτών και τις αδιαφανείς διαδικασίες, για τις οποίες ελέγχονται;

Σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία έχει δικαίωμα (και υποχρέωση) να αξιοποιήσει την περιουσία της. Όμως αυτό πρέπει να συμβεί με όρους διαφάνειας και, κυρίως, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές ανάγκες. Αν η Εκκλησία θυσιάσει τη σχέση της με τον λαό για λίγες χιλιάδες ευρώ, τότε θα ζήσουμε άγριες καταστάσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Όσα γίνονται αυτές τις ημέρες στα Μέγαρα θα είναι μόνο η αρχή.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δομή μεταναστών που φτιάχνεται σε οικόπεδο της Εκκλησίας βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από στρατόπεδο των Ειδικών Δυνάμεων Νέας Περάμου και λίγα μέτρα μακριά από τις δεξαμενές των ΕΛ.ΠΕ. Είναι δυνατόν να προωθείται μια τέτοια ενέργεια, που ενέχει σοβαρούς κινδύνους πάσης φύσεως;

[1]https://www.dimokratianews.gr/ellada/mpiznes-toy-ieronymoy-me-mko-gia-dimioyrgia-kentroy/

 

ΑΙΣΧΟΣ! Ποιόν κοροϊδεύει η κυρία Κεραμέως; Παρέστη στην απόδοση της Αναστάσεως με μάσκα!

ΑΙΣΧΟΣ

Αλήθεια, τώρα θυμήθηκε να πάει εκκλησία; Τώρα θυμήθηκε να βάλει μάσκα; Όταν βρέθηκε στον μοναδικό χώρο που δεν μπορεί να μολυνθεί ο άνθρωπος; 

 

 

 

Μας διαφημίζει κιόλας ότι είναι Χριστιανή (της Νέα Τάξης – Με μάσκα και αντισηπτικά).

π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος: Η Νέα Εποχή θέλει όχι ν’ αδειάσουν οι εκκλησίες, αλλά να γεμίσουν με ανθρώπους που θα έχουν αλλοιωμένο το φρόνημα, την ορθόδοξο πίστη, που δεν θα είναι δηλαδή ορθόδοξοι. Κι αυτά που θα γίνονται μέσα στις εκκλησίες δεν θα είναι ορθόδοξα, θα είναι αιρετικά.

Κι ο άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός έλεγε ότι στα χρόνια του αντίχριστου θα υπάρχουν Εκκλησίες, θα γίνονται μέσα εκεί Λειτουργίες, θα βαπτίζονται, θα κηρύττουν για τις ευαγγελικές εντολές. Όμως μην τους πιστεύετε. Μόνο με τα καλά έργα μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τον αληθινό Χριστιανό.

Και βλέπουμε μια δαιμονιώδη λατρεία να εισάγεται τώρα, προσπαθούν να την εισαγάγουν μέσα στην Εκκλησία μας (ω μη γένοιτο!), αλλά τα λέμε όλα αυτά για να τα έχουμε υπόψιν μας και να αντιδρούμε και να είμαστε εδραιωμένοι στο ορθόδοξο φρόνημα και στην ορθόδοξη πίστη… [1]

[1] Πνεύματος Κοινωνία

ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό… (βίντεο)

0

Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Ο Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες Ιωσήφ σε ένα ακόμα οικουμενιστικό σόου. 


Η είδηση όπως την παρουσίασε με …καμάρι το Φως Φαναρίου.

ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)
Την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ, ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συμμετείχε στην οικουμενική προσευχή που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό στο Μπουένος Άιρες, προσκεκλημένος από το αρμόδιο Υπουργείο για τα θρησκευτικά θέματα.
Μετά από την προσευχή του Καρδιναλίου Mario Aurelio Poli, ο Μητροπολίτης Ιωσήφ εκφώνησε μια ευχή στην ελληνική γλώσσα και απήγγειλε μια προσευχή προς τον Κύριο για να σταματήσει η μάστιγα της πανδημίας του κορωνοϊού που πλήττει ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Σύμφωνα με ανακοινωθέν της Ι. Μητροπόλεως Μπουένος Άιρες:
Σήμερα 25η Μαΐου, ημέρα της εθνικής εορτής της Αργεντινής, ο Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ έλαβε μέρος στο παραδοσιακό Te Deum –δοξολογία- στο Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό της Πρωτεύουσας, ιδιαίτερα προσκεκλημένος από το Υπουργείο Λατρείας της χώρας, για να εκπροσωπήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά την ευκαιρία.
Τον Μητροπολίτη Ιωσήφ δέχθηκε θερμά ο οικοδεσπότης, Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Μπουένος Άιρες κ. Mario Aurelio Καρδινάλιος Poli, μαζί με τους Θεοφ. βοηθούς του επισκόπους κ. Joaquín Sucunza – πρωτοσύγκελλο – και Enrique Eguía Seguí, και του Οσιολ. π. Alejandro Russo, προϊστάμενο του Ναού, αφού λήθφηκαν όλα τα υγειονομικά απαραίτητα μέτρα που επιβάλλει η Πολιτεία. Συμμετείχαν επίσης στην προσευχή η Ραβίνος Σιλβίνα Τσεμέν, η Πάστορας Wilma Rommel και ο Μουφτής Abdel Nabi Alhifnawi.
ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)
Το κανονικό δοξολογικό πλαίσιο της τελετής αυτήν την φορά συγχωνεύτηκε με μια στάση βαθιάς και εγκάρδιας προσευχής, λόγω των συνθηκών που βιώνει η χώρα μας – και ολόκληρος ο κόσμος- λόγω της πανδημίας COVID-19. Σε ένα τελείως κενό Καθεδρικό Ναό, της «άνευ προηγουμένου» φετινής εθνικής εορτής, προέστη ο Σεβ. Καρδινάλιος, ο οποίος –ως είθισται- ήταν και υπεύθυνος για την παραδοσιακή ομιλία.
Το θέμα που επιλέχθηκε για την επεξεργασία της θεματολογίας εξήχθη από την ευαγγελικἠ περικοπή που διαβάστηκε, την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. Αναφερόμενος στη σημασία του πλησίον, ο Καρδινάλιος τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο Ιησούς μάς διδάσκει ότι ο πλησίον δεν είναι απλώς «ο γείτονάς μου». Δεν είναι αυτός που επιλέγω, αυτός που προσαρμόζεται στο χρόνο μου και δεν διακόπτει τη ζωή μου, τα σχέδιά μου. Ο πλησίον είναι μάλλον αυτός που παρουσιάζεται αυθόρμητα και χρειάζεται κάτι από μένα, αυτός που δεν αναμένεται, αυτός που διακόπτει την πορεία μου, διακόπτει το πρόγραμμά μου, διακόπτει τα σχέδιά μου, με κάνει να σταματώ και να υποκλίνομαι. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς τον κοιτάζουμε και πώς θα εφαρμόζουμε αυτό που υπαγορεύει η καρδιά…».
Μετά από μια σειρά αιτήσεων και την ανάγνωση της Κυριακής Προσευχής, ο Μητροπολίτης Ιωσήφ ευλόγησε στην ελληνική γλώσσα και διάβασε μια ευχή στο Θεό για την εξάλειψη της πανδημίας. Η τελετή μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση από την εθνική τηλεόραση και άλλα διαδικτυακά μέσα για όλη την χώρα.
ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)
ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)
ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)
ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)
ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)
ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)
ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)
ΤΣΙΡΚΟ με Λύκους! Συμπροσευχή με ..Ιέρειες, Ραβίνους και Μωαμεθανούς, με πρόσχημα τον ιό... (βίντεο)

Ἡ Θεία Κοινωνία θά γίνει σέ στερεά μορφή καί σφραγισμένη, δῆθεν γιά νά μήν κολλᾶνε ἀρρώστειες οἱ πιστοί

0
Θεία Κοινωνία

Ὁ Γέρων Βασίλειος γιά τούς Ναούς, τούς Ἱερεῖς, τήν Θεία Κοινωνία καί τούς Ὀρθοδόξους:

«Θά σφραγίσουν ἐκκλησίες καί θά τίς κάνουν ἀποθῆκες μέ τρόφιμα, δῆθεν γιά νά βοηθοῦν κόσμο. Θά ἀπαγορεύουν στούς ἱερεῖς νά φοροῦν καί νά κυκλοφοροῦν μέ ράσα. Θά τούς ξυρίσουν καί ὅσοι δέν ὑπακούουν, θά διώκονται. Ἡ Θεία Κοινωνία θά γίνει σέ στερεά μορφή καί σφραγισμένη, δῆθεν γιά νά μήν κολλᾶνε ἀρρώστειες οἱ πιστοί».

«Πολλοί ἐκ τῶν πιστευόντων στόν ἀληθινό Θεό θά διωχθοῦν, θά ραπιστοῦν, θά τραυματιστοῦν βαρέως, θά θανατωθοῦν, ὅμως θά δικαιωθοῦν».

«Θά βλέπουμε στήν Ἀθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη κυρίως νά γίνονται παπικές λειτουργίες. Θά ὑποχρεώνουν τούς ἱερεῖς μας νά συμμετέχουν καί ὅποιος δέν θά πηγαίνει, θά τοῦ κόβουν τόν μισθό».

Απόσπάσματα από:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, Γέρων Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, Νουθεσίες – Διδαχές, Μέρος Α΄, ἐκδ. Ἀγαθός Λόγος (σειρά Συναξάρια Ἁγίων), Ἀθήνα 2018, σσ. 74-75.

 

Το είδαμε: ΑΚΤΙΝΕΣ

Ἡ Θεία Κοινωνία θά γίνει σέ στερεά μορφή καί σφραγισμένη, δῆθεν γιά νά μήν κολλᾶνε ἀρρώστειες οἱ πιστοί

Δ. Παναγόπουλος – Οι πάντες πρέπει να είμεθα μικροί θεολόγοι (βίντεο)

0
Κάθε Χριστιανός ένας μικρός θεολόγος

Η διάδοση του Ευαγγελίου και η γνώση αυτού, αλλά και της Ορθοδόξου πίστεως, αποτελεί καθήκον και εργασία κάθε Χριστιανού και όχι μόνο του κλήρου ή των ιεροκηρύκων, μας υπενθυμίζει στην ομιλία του περί της Πρώτης Εκκλησίας ο αείμνηστος ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος. Περισσότερες πληροφορίες για τα βιβλία του αειμνήστου μπορείτε να βρείτε εδώ: https://npanagopoulos.gr/books/dimitrios-panagopoulos Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε και τις ομιλίες του (646 στον αριθμό) σε μορφή audio cd ή mp3. Για παραγγελίες και πληροφορίες απευθυνθείτε στο hi@npanagopoulos.gr ή στο 210.3224819, ή αφήστε μήνυμα εδώ.

Posted by Βιβλιοπωλείο - Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος on Sunday, May 24, 2020

Ο αείμνηστος ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος υπήρξε ένας άοκνος εργάτης του Ευαγγελίου με πλήθος καταπληκτικών ομιλιών και συγγραμμάτων. Χωρίς σπουδές και τίτλους, έχοντας όμως το σπουδαίο χάρισμα του λόγου και κυρίως την πλουσιότατη Χάρη του Κυρίου μας που τον επεσκίαζε και τον καθοδηγούσε, βοήθησε πλήθος ανθρώπων να βρούν και να ακολουθήσουν την οδό της σωτηρίας. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν επεδίωξε να αναλάβει αυτήν την διακονία αλλά ο Ίδιος ο Χριστός τον επέλεξε και του την ανέθεσε. [1]

Πηγή Βίντεο: Βιβλιοπωλείο – Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

 

Πηγές:

[1]https://www.impantokratoros.gr/dimitrios_panagopoulos_grapta.el.aspx

Με διαφορετικές λαβίδες η Θεία Κοινωνία στην Αμερική

0
Θεία Κοινωνία

Σημείωση: Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να γίνουν αυτά που μας είχε προφητεύσει ο γέροντας Βασίλειος (Θά σφραγίσουν ἐκκλησίες καί θά τίς κάνουν ἀποθῆκες μέ τρόφιμα, δῆθεν γιά νά βοηθοῦν κόσμο. Θά ἀπαγορεύουν στούς ἱερεῖς νά φοροῦν καί νά κυκλοφοροῦν μέ ράσα. Θά τούς ξυρίσουν καί ὅσοι δέν ὑπακούουν, θά διώκονται. Ἡ Θεία Κοινωνία θά γίνει σέ στερεά μορφή καί σφραγισμένη, δῆθεν γιά νά μήν κολλᾶνε ἀρρώστειες οἱ πιστοί)[1]

————————————————————————

Νέα Υόρκη- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη 


Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδόφορος έδωσε οδηγίες στους κληρικούς των κοινοτήτων της Άμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας (Νέα Υόρκη, Κονέκτικατ και Ουάσιγκτον) να προσφέρουν προσωρινά τη θεία κοινωνία στους πιστούς χρησιμοποιώντας πολλαπλά μεταλλικά κουτάλια, για μία μόνο χρήση ανά άτομο.

Οι οδηγίες περιέχονται σε εκτενές υπόμνημα με ημερομηνία 18 Μαΐου που εστάλη στους ιερείς των κοινοτήτων της Άμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, με την επισήμανση μόνο για ιερείς και ότι «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημοσιευθεί, να κοινοποιηθεί ή να αντιγραφεί σε email ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Οι οδηγίες αφορούν το σύνολο των λειτουργιών των κοινοτήτων της Μητρόπολης του Αρχιεπισκόπου, για να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αρχών, τα μέτρα υγειονομικής προστασίας κληρικών και πιστών και την προετοιμασία για το άνοιγμά τους.

Να σημειωθεί ότι από τις 21 Μαΐου ο κυβερνήτης Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο επέτρεψε τις θρησκευτικές τελετές σε χώρους λατρείας, παρουσία δέκα ατόμων.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι την Παρασκευή ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε «καθοριστικού χαρακτήρα» τον εκκλησιασμό, δίδοντας οδηγίες στο άνοιγμα των χώρων λατρείας, οι κυβερνήτες των πολιτειών είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να το πράξουν, βάση του αμερικανικού συντάγματος.

Η Άμεση Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια είναι η μόνη από τις 8 μητροπόλεις της Αρχιεπισκοπής Αμερικής έλαβε παρόμοια απόφαση για προσφορά της θείας κοινωνίας με χωριστό κουτάλι για κάθε πιστό και όπως τονίζεται είναι μόνον προσωρινό μέτρο.

Οι υπόλοιποι Μητροπολίτες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής επέλεξαν είτε να μην αναφέρουν τίποτα στις οδηγίες που έστειλαν στους ιερείς τους, είτε – όπως στην περίπτωση του Μητροπολίτη Ατλάντας Αλέξιου – να γράψουν ότι θα προσφέρεται με τον κανονικό τρόπο.

Ο Δρ. Γιώργος Παυλάκης, επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Ρετροϊών του τμήματος Εμβολίων στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον, , επικρότησε την απόφαση του Σεβασμιωτάτου.

«Ως επιστήμονας, χαίρομαι για την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής να αναπτύξει ένα υπεύθυνο πρωτόκολλο για την προστασία των ανθρώπων που συμμετέχουν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες και θέλουν να μεταλάβουν τη θεία κοινωνία. Οι οδηγίες της Αρχιεπισκοπής για τον εκκλησιασμό και για ατομική προσφορά θείας κοινωνίας, εάν εφαρμοστούν πιστά, βοηθούν στην προστασία του κοινού και είναι σύμφωνες με τις εντολές των πολιτειακών αρχών», συμπλήρωσε ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας.

Το υπόμνημα προς τους ιερείς της Άμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας λέει τα εξής (μεταξύ άλλων) σχετικά με την προσφορά της Θείας Κοινωνίας:

• Ως προσωρινό μόνο μέτρο, η Θεία Κοινωνία θα προσφέρεται μέσω των ακόλουθων διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους κληρικούς μας και τους πιστούς μας:

. Η ενορία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πολλαπλά μεταλλικά κουτάλια που θα είναι μίας χρήσης κατά τη διανομή της Αγίας Κοινωνίας.

. Ο ενορίτης θα πλησιάζει το δισκοπότηρο και θα του ζητηθεί να γείρει το κεφάλι του πίσω και να ανοίξει το στόμα του πλατιά έτσι ώστε η κοινωνία να πέσει μέσα στο στόμα του.

Ο ιερέας θα χρησιμοποιήσει ένα νέο κουτάλι για να προσφέρει κοινωνία και στη συνέχεια θα τοποθετήσει το κουτάλι σε ξεχωριστό δοχείο πριν από τον επόμενο ενορίτη.

. Αντί της μάκτρας (Communion Cloth), η ενορία θα έχει διαθέσιμες πετσέτες μίας χρήσης για τους πιστούς, και όταν πλησιάζει το δισκοπότηρο, ο ενορίτης θα πάρει μια χαρτοπετσέτα, θα την κρατά κάτω από το πηγούνι του, θα σκουπίζει το στόμα του και στη συνέχεια θα πετάει την πετσέτα. σε ένα δοχείο στο σολέα, το περιεχόμενο του οποίου θα καεί την ίδια μέρα.

. Μετά από κάθε ραντεβού, τα κουτάλια θα βυθιστούν σε βραστό νερό για να καθαριστούν».

Στις δικές του οδηγίες προς του κληρικούς της Μητρόπολης Ατλάντας, ο Μητροπολίτης Αλέξιος αναφέρει τα εξής ια την προσφορά της Θείας Κοινωνίας:

«• Θεία Κοινωνία – Επιτρέπεται η εκκλησία να παραμείνει ανοιχτή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη Θεία Λειτουργία για να κοινωνήσουν οι πιστοί που δεν είναι σε θέση να παρευρίσκονται στο ναό, δηλαδή σε καθορισμένο χώρο όπως στην αίθουσα εκδηλώσεων, στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ.

• Η Θεία Κοινωνία θα συνεχίσει να διανέμεται με τον παραδοσιακό τρόπο.

• Υφάσματα για την κοινωνία – Τα κόκκινα υφάσματα για την κοινωνία (μάκτρα) θα κρατούνται κάτω από το πηγούνι του ατόμου χωρίς να το αγγίζουν, από τους εξουσιοδοτημένους ενήλικες βοηθούς. Ο κοινωνήσας μπορεί να μην το αγγίζει και απολύτως να μην σκουπίζει το στόμα».

ΜΑΚΡΥΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ

ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΌΤΗΤΑ

ΜΑΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Έχοντας κλείσει τις πόρτες τους για πάνω από δύο μήνες στους πιστούς και περιορίζοντας τις λειτουργίες μόνο σε 3-5 άτομα ακόμη και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι ελληνορθόδοξοι ναοί σε όλη την Αμερική ξεκινούν προσεκτικά τη διαδικασία επιστροφής στις κανονικές συνθήκες.

Ο δρόμος είναι δύσκολος, γιατί οι οκτώ μητροπόλεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής μας καλύπτουν πενήντα πολιτείες όπου επικρατούν διαφορετικές υγειονομικές συνθήκες με την πανδημία και έχουν διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς.

Όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αμερικής υπό την καθοδήγηση της Συνέλευσης των Κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων των ΗΠΑ (με προεδρεύοντα τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο) δημιούργησαν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το «COVID-19 Parish Reopening Toolkit» που χρησιμοποιείται από όλες τις ενορίες.

Όλες οι μητροπόλεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, παρά τους διαφορετικούς κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ, προχωρούν με το άνοιγμα με πολύ προσεκτικά βήματα.

Μερικοί ιερείς αυτοσχεδιάζουν προκειμένου να επιτρέψουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους πιστούς να παραστούν στις λειτουργίες.

Στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πορτ Ουάσιγκτον Νέας Υόρκης, θα χρησιμοποιηθεί ο τεράστιος προαύλιος χώρος για να δοθεί η δυνατότητα στους πιστούς να παρακολουθήσουν μέσα από τα αυτοκίνητά τους τη θεία λειτουργία. Αυτή η drive-in θεία λειτουργία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από πολλούς ενορίτες στο Port Washington.

Στη Μητρόπολη της Ατλάντας που καλύπτει πολιτείες του νότου με πιο χαλαρές πολιτικές, ο Μητροπολίτης Αλέξιος εξέδωσε μια πολύ εκτεταμένη οδηγία για το άνοιγμα των ναών και τα μέτρα ασφαλείας στις εκκλησίες. Στην Ατλάντα – όπως σε κάθε άλλη Μητρόπολη – είναι απολύτως απαραίτητο να φορούν οι πιστοί μάσκα.

Στη Μητρόπολη Βοστώνης, όπου ο Κυβερνήτης της Μασαχουσέτης επέτρεψε τις θείες λειτουργίες υπό την προϋπόθεση ότι οι ναοί θα χρησιμοποιούν το 40% της χωρητικότητάς τους, ο Μητροπολίτης Μεθόδιος συμβούλεψε τους ιερείς να μην βιαστούν να ανοίξουν τους ναούς τους εκτός κι εάν είναι απολύτως έτοιμοι.

«Μια ενορία, αν μετά από προσεκτική και μελετημένη προετοιμασία θεωρήσει ότι είναι σε θέση να συμμορφωθεί με όλες τις πολιτειακές και τοπικές οδηγίες, μπορεί να αρχίσει να ανοίγει τις πόρτες της από την Κυριακή 24 Μαΐου. Ωστόσο, η πλειονότητα των ενοριών μας , μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί, και μπορεί να επιλέξει την Κυριακή 31 Μαΐου, ή ακόμα και τις 7 Ιουνίου, τη γιορτή της Πεντηκοστής, ως ημερομηνία για το άνοιγμα τους. Οι ενορίες δεν πρέπει να ξαναρχίσουν τη δημόσια λατρεία πριν να είναι έτοιμες και η απόφαση να καθυστερήσουν το άνοιγμα μπορεί να είναι η καλύτερη απόφαση για μια συγκεκριμένη κοινότητα. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης, καμία ενορία δεν πρέπει να ανοίξει τις πόρτες της για δημόσια λατρεία, εκτός εάν μπορεί να το κάνει με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες”

Στις ενορίες της Άμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, οι οδηγίες για την προετοιμασία των ναών έχουν ως εξής:

• Κάθε ενορία πρέπει να τοποθετεί σημάδια στα καθίσματα και στο δάπεδο για να εξασφαλίσει κοινωνική αποστασιοποίηση και να δημιουργήσει μια σαφή ροή κυκλοφορίας.

• Κάθε ενορία πρέπει να καταγράφει τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου κάθε συμμετέχοντος σε κάθε λειτουργία, για την περίπτωση που μια μόλυνση θα απαιτήσει ειδοποίηση.

• Όσον αφορά την πρόληψη της εξάπλωσης αυτού, ειδοποιήστε όλους τους ενορίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του CDC, οι οποίες περιλαμβάνουν επί του παρόντος: πλύσιμο των χεριών καλά και συχνά, κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος, αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων, χρήση μάσκας και διατήρηση κοινωνικής απόστασης έξι πόδια.

• Οι ναοί πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό χεριών σε εισόδους, εξωτερικούς ανελκυστήρες και άλλα σημεία εισόδου. Πρέπει να είναι βέβαιο ότι οι τουαλέτες είναι σωστά εφοδιασμένες με σαπούνι και απολυμαίνονται συχνά, ενώ να υπάρχει συνοδευτικό φύλλο καταγραφής.

• Οι θύρες πρέπει να παραμένουν ανοιχτές έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται πόμολα ή χειρολαβές.

• Οι εκκλησίες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά μεταξύ κάθε χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC. Προσδιορίστε όλους τους χώρους που απαιτούν καθαρισμό και απολύμανση στην Εκκλησία, χώρους εκδηλώσεων, τουαλέτες, χωλ, γραφεία κ.λπ. αναπτύξτε μια λίστα ελέγχου για πρωτόκολλα και διαδικασίες για συγκεκριμένες τοποθεσίες, ιδιαίτερα επιφάνειες που αγγίζονται συχνά και περιοχές που απαιτούν μεγαλύτερη υγιεινή, όπως μετρητές, πόμολα πόρτας, κάγκελα, ηλεκτρικοί διακόπτες κ.λπ.

• Πινακίδες πρέπει να αναρτώνται στην μπροστινή πόρτα της εκκλησίας που να εξηγούν τις οδηγίες και να δηλώνει τον κίνδυνο όσων εισέρχονται ανά ηλικία και τις προϋποθέσεις.

• Οι πιστοί πρέπει να συνεχίσουν να τιμούν τις εικόνες και άλλα ιερά αντικείμενα με υπόκλιση σεβασμού και να κάνουν το Σταυρό τους αντί του ασπασμού.

• Δεν πρέπει να διανέμονται ή να αφήνονται βιβλία συνόψεων για κοινή χρήση.

 

Η είδηση δημοσιεύτηκε στην romfea.

Πηγές Σημειώσεων:

[1] ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, Γέρων Βασίλειος ΚαυσοκαλυβίτηςΝουθεσίες – Διδαχές, Μέρος Α΄, ἐκδ. Ἀγαθός Λόγος (σειρά Συναξάρια Ἁγίων), Ἀθήνα 2018, σσ. 74-75.

Με διαφορετικές λαβίδες η Θεία Κοινωνία στην Αμερική

Το χέρι του Ιερέα και τα μικρόβια…

0
Το χέρι του Ιερέα και τα μικρόβια

  Το χέρι του Ιερέα και τα μικρόβια

Πολλά ακούγονται (και από τα πλέον επίσημα χείλη της διοικούσας εκκλησίας,  αλλά και από γεροντάδες, ιερείς και προφανώς λαϊκούς) για τον ασπασμό της χειρός του Ιερέως. Είναι ποτέ δυνατόν τα ευλογημένα χέρια του Ιερέα, ιδιαίτερα την ώρα της Θείας Λειτουργίας να μεταδίδουν ασθένειες; Τα δανεισμένα από τους αγίους και τον ίδιο τον Χριστό μας; Είναι δυνατόν οι Χριστιανοί να έχουν πάθει τέτοια τρέλα και μικροβιοφοβία;

Θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε, κατα το δυνατόν, το κουβάρι αυτό…

Ας πιάσουμε πρώτα το θέμα του ασπασμού της χειρός του ιερέως…

«Που το είδες εσύ γραμμένο αυτό;» λένε  κάποιοι Ιερείς και μάλιστα συμπληρώνουν «κι αν εγώ είμαι ασυμπτωματικός φορέας του ιού και κολλήσω κανέναν;» 

Είναι όμως έτσι; Μπορούμε να δούμε την ευλογημένη περίπτωση του Ιερομονάχου Χρυσάνθου Κατσουλογιαννάκη (ο οποιός δεν νόσησε ποτέ με λέπρα), που επικαλούνται ιερείς, αρχιερείς κλπ για το θέμα της μη μεταδιδόμενης ασθένειας μέσω της Θείας Κοινωνίας (το προφανές δηλαδή), όμως αυτή την φορά θα προστρέξουμε να δούμε τι συνέβαινε κατά τον ασπασμό της χειρός του. Άραγε τι γινότανε τότε (προφορική μαρτυρία στον πατέρα Θωμά Ανδρέου από τον  αρχιμανδρίτη π. Φιλόθεο Σπανουδάκη – Ηγούμενο της Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής-Τοπλού) ….  

«…Πράγματι, πήγε για πρώτη φορά γύρω στο 1947 και χτύπησε την καμπάνα για τον Εσπερινό. Την άλλη μέρα ξημέρωνε Κυριακή της Ορθοδοξίας ! Αφού τελείωσε, εξομολόγησε αρκετούς ασθενείς που περίεργοι πήγαν να δούν τον νέο τους Παπά. Την άλλη μέρα, μεγάλη μέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας – στην αρχή της Σαρακοστής, λειτούργησε και στο τέλος βγήκε στην Ωραία Πύλη να μεταδώσει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Κρατώντας τ’ Άγιο Δισκοπότηρο κάλεσε τους Χριστιανούς να προσέλθουν και να μεταλάβουν τον Χριστό. Κανείς δεν κουνήθηκε από την θέση του… Τους καλεί ο παπά Χρύσανθος να έλθουν να κοινωνήσουν, είχαν εξομολογηθεί το προηγούμενο βράδυ. Κανείς δεν έκαμε το πρώτο βήμα. Επέμεινε ο παπάς και τότε ένας δύο στην αρχή διστακτικοί και μετά όλοι μαζί πήγαν να κοινωνήσουν. Αφού απολειτούργησε ,και έδωσε το αντίδωρο, με τα χέρια του τ’ αγιασμένα, έβαλε δι ευχών και μπήκε στ’ Άγιο Βήμα να ξεφορέσει….» [1]

Προφανώς αυτό δεν θα συνέβη μόνο μια φορά, αλλά θα επαναλήφθηκε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες φορές… 

Εξυπακούεται, ότι δεν υπάρχει μόνο μια μαρτυρία, αλλά και πολλές ακόμα για τον συγκεκριμένο ιερέα. 

Ας δούμε μια άλλη όπως την διηγείται ένας πρώην λεπρός …

 «….Κάποια μέρα καθόμαστε μερικοί άντρες στην αυλή του καφενείου μας, που ήταν κοντά στην πύλη. Τότε πιο πέρα φάνηκε ένας ιερέας. Καταλάβαμε όλοι μας ότι ήρθε στο νησί, για να λειτουργήσει. Μόλις μας είδε ήρθε κοντά μας. Μας καλημέρισε με εγκαρδιότητα. Όλοι μας όρθιοι και με ελαφρά υπόκλιση τον καλωσορίσαμε. Κανένας μας όμως δεν έτεινε το χέρι του, για να τον χαιρετήσει. Ο λεπρός δεν πρέπει να χαιρετά με χειραψία. Κι αυτό, για να μη μεταδώσει την καταραμένη του αρρώστια. Τότε εκείνος μας χαιρέτησε όλους με χειραψία (ε πόσο μάλλον με χειροφίλημα)! Μας είπε απλά ότι θα μείνει κοντά μας, για να μας βοηθάει στην εκπλήρωση των χριστιανικών μας καθηκόντων. Η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη…. » [2]

Αυτός ο παπάς ήταν ατρόμητος. Ήταν άνθρωπος που δεν φοβόταν τον θάνατο. Ήταν Χριστιανός. Ήταν πιθανότατα άγιος. Γι’ αυτό και είχε την αφοβία αυτή. Γι’ αυτό και θα μπορούσε να κηρύξει περί Αναστάσεως των Νεκρών χωρίς να τον ελέγχει η συνείδηση του.

Ο ιερέας, πόση δύναμη έχει και πολλές φορές δεν το ξέρει. Γι’ αυτό του πρέπει και τιμή και σεβασμός. Προφανώς και ασπασμός σε αυτά τα ευλογημένα χέρια.

Τι συμβολίζει όμως αυτός ο ασπασμός της χειρός κατά τον άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς ;

«…Μα η ιεροσύνη του είναι από καταβολής κόσμου. Όταν, λοιπόν, του ασπάζεστε το χέρι, προσκυνάτε την ιεροσύνη του, που φθάνει διαδοχικά από τον Χριστόν και τους Αποστόλους μέχρι τον ιερέα σας. Όταν φιλάτε το χέρι του παπά σας, φιλάτε ολόκληρη την αλυσίδα των οσίων και αγίων ιερέων και ιεραρχών, από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα.  Ασπάζεστε και προσκυνάτε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, τον άγιον Νικόλαο, τον άγιον Βασίλειο, τον άγιον Σάββα και όλους τους « επίγειους αγγέλους και ουρανίους ανθρώπους», που, όταν ήταν στη γη, κοσμούσαν την Εκκλησία και τώρα στολίζουν τον ουρανό.

Είναι φίλημα άγιον, όπως γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Να ασπάζεστε, λοιπόν το χέρι του ιερέα που σας ευλογεί. Είναι ευλογημένο από τον Θεό. Με την χάρη της ιερωσύνης. Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να το φιλάτε το χέρι του ιερέα σας….» [3]

Προφανώς, τον άπιστο δεν μπορεί κανένας να τον πείσει πριν έρθει η «ώρα του» . Εδώ όμως, αυτό πρέπει να περάσει στους πιστούς – στους καλοπροαίρετους πιστούς- και γι’ αυτό παραθέτω αυτά τα στοιχεία. 

Όλα αυτά  περί του χειροφιλήματος…

Εμείς, αλήθεια, οι λαϊκοί Χριστιανοί, πρέπει να είμαστε τόσο φοβισμένοι με τους ιους; Εμείς; Να προφυλαχθούμε ναι, να φτάσουμε όμως στο σημείο της ασέβειας για να προφυλάξουμε το σαρκίο μας;

Ας μην μας λέει κανείς πως «εκπειράζουμε τον Θεόν». Ας μην μας αναφέρει το παράδειγμα του αγίου Παχωμίου ο οποίος εκοιμήθη από λοιμική νόσο, διότι ο ίδιος μας διαβεβαιώνει πως «δεν έρχεται ποτέ ασθένεια, εις τον άνθρωπον, χωρίς το θέλημα του Θεού»)[4].

Άλλωστε, από κάτι θα φύγει ο άνθρωπος. Ποτέ δεν «πεθαίνει» κανείς υγιής.  Με την ίδια λογική να μην μπαίνει και στο αυτοκίνητο, καθώς πάντα υπάρχουν πιθανότητες (ειδικά σε αυτή την περίπτωση, πολύ μεγαλύτερες από το να φύγει -χωρίς υποκείμενα νοσήματα- από κορονοϊό) να χάσει την ζωή του σε τροχαίο. 

«Καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται»[5], δεν μας δίδασκει ο Κύριος μας;

Στις επιστολές του ο μεγάλος αυτός γέροντας, ο άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής μας αναφέρει τα παρακάτω…

«…Βλέπετε; Μυρίας φοράς εδοκίμασα το τοιούτον. Όταν βάλης εμπρός σου τον θάνατον και τον περιμένης εις κάθε στιγμήν, φεύγει μακράν από σου. Όταν φοβήσαι τον θάνατον, διαρκώς σε καταδιώκει. Τρεις φυματικούς έθαψα τρέφων ελπίδα ότι θα κολλήσω και εγώ. Τα ρούχα τους εφόρεσα, όταν εξέδυσα αποθνήσκοντας, αλλ’ ο θάνατος έφυγε πηγαίνων εις τους φοβουμένους αυτόν. Είμαι ασθενής εις όλην μου την ζωήν. Δεν έκαμα ποτέ θεραπείαν. Τρώγω ενάντια επιμόνως. Αλλά που ο θάνατος!

Θέλω δε να πω, με όλα αυτά ότι, Χωρίς το θέλημα του Κυρίου, μήτε ασθενούμεν μήτε αποθνήσκομεν. Φύγε λοιπόν μακράν από μας ολιγοπιστία.

Και αφού πρώτον γνωρίσωμεν τον Θεόν ως δημιουργόν παντός αγαθού, πατέρα, προνοητήν και κηδεμόνα μας πρέπει να πιστέψωμεν εις αυτόν εξ όλης ψυχής και καρδίας και μόνον εις αυτόν να ελπίζωμεν. Και κατόπιν θα τον αγαπήσωμεν αισθόμενοι τας πολλάς σου ευεργεσίας. Και όταν τον Θεόν αγαπήσωμεν εξ’ όλης καρδίας ως πλάστην, τότε και τον πλησίον θα αγαπήσομεν ως εαυτόν, ειδότες ότι όλοι είμεθα αδελφοί, κατά φύσιν Αδάμ, και κατά Χάριν Χριστού. Και ως εκ τούτου δεν πρέπει ο άνθρωπος ο πνευματικός να θεωρή την συγγένεια της σαρκός, αφού αφιερωθή εις τον Θεόν, αλλά του πνεύματος την συγγένειαν. Διότι η σάρξ, άρρεν και θήλυ είναι δια τον πληθυσμόν, που εμείς απαρνήθημεν και ανέβημεν υψηλότερα. Λοιπόν ως πνευματικοί όπου είμεθα πρέπει και πνευματικώς να βλεπώμεθα…» [6]

Που η πίστη αυτή προφανώς και αυτή η αφοβία, αυτός είναι άγιος θα πουν πολλοί. Αγιότατος, πράγματι και εμείς είμαστε απλοί λαϊκοί.

Δικαιολογεί όμως ο άγιος Παϊσιος στους «κοινούς θνητούς» αυτή την …μικροβιοφοβία;


“Γέροντα, αυτός πού σιχαίνεται, γιατί το παθαίνει;

– Πές μου, εσύ τί σιχαίνεσαι;

– Ολα τά σιχαίνομαι.

-Τότε όλα σ’ εσένα θά ερχωνται! Και τά σκουλήκια στά φρούτα ή στά όσπρια και καμμιά τρίχα στο ψωμί κ.λπ.

– Έτσι γίνεται, Γέροντα!»

…..


– Μά άπό’ κει ξεκινάει κανείς και φθάνει πιο πέρα. Έφθασε στο σημείο νά μήν προσκυνάη, γιατί φοβόταν μήπως εκείνος πού προσκύνησε πριν άπό αυτόν τήν εικόνα είχε καμμιά αρρώστια!

– Δηλαδή, γιά νά μή σιχαίνεται κανείς, δέν πρέπει νά δίνη σημασία;

-Τις σαβούρες πού τρώνε οι άνθρωποι δεν τις βλέπουν! Αμα κάνη κανείς τον σταυρό του, εϊτε φοβία έχει εϊτε νοσοφοβία, βοηθάει μετά ό Χριστός. Έκεϊ στό Καλύβι πόσοι περνάνε πού έχουν διάφορες αρρώστιες! Και μερικοί απλοί κάνουν τον σταυρό τους, οι καημένοι, παίρνουν το κύπελλο πού έχω έκεϊ και πίνουν νερό. Οι άλλοι πού φοβούνται δεν το αγγίζουν. Ήρθε πριν από λίγες μέρες κάποιος πού είχε πολύ μεγάλη θέση σε κάποια υπηρεσία.

Τόσο φοβάται ό καημένος τά μικρόβια, πού έχει ασπρίσει τά χέρια του, γιά νά τά καθαρίζη με τό οινόπνευμα. Ακόμη και τό αυτοκίνητο του τό τρίβει με οινόπνευμα! Τον λυπήθηκα!”

……..


Νά, και σήμερα ήρθε εδώ μιά κοπέλα πού είχε νοσοφοβία. Και όταν μπήκε μέσα δεν πήρε ευχή, γιατί φοβόταν μήν κόλληση μικρόβια, και όταν έφυγε, έπειτα από τόσα πού της είπα, γιά νά τήν βοηθήσω, πάλι δεν πήρε ευχή.

¨Δεν σοϋ φιλώ τό χέρι, μοϋ λέει,γιατί φοβάμαι μήν κολλήσω μικρόβια! Τί νά πής; Κάνουν έτσι μαύρη τήν ζωή τους….” [7]Αν δεν δεχτούμε και αυτά που μας λένε οι άγιοι, αν φοβόμαστε τον θάνατο τόσο πολύ, πείτε μου πως θα εμπεδώσουν οι «άπιστοι» ότι υπάρχει Ανάσταση των Νεκρών και πρόγευση του παραδείσου;

Το παράδειγμα των αγίων και τα λεγόμενα τους, κάτι θέλουν να μας πουν.

Οι άγιοι δεν ήταν τυχαία πρόσωπα. Κατά τον άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, «Η ζωή των αγίων είναι στην πραγματικότητα αυτή η ζωή του Θεανθρώπου Χριστού, η οποία διοχετεύεται εις τους ακολουθούντας Αυτόν και βιούται από αυτούς εν τη Εκκλησία Του…».[8]

Παρατεινόμενος Χριστός οι ζωές τους και δεν φοβήθηκαν ποτέ ούτε το χειροφίλημα (από την εικόνα του Θεού – τον άνθρωπο), ούτε ασπασμούς εικόνων, ούτε μικρόβια και σωματίδια.

Φοβούνταν μόνο τον Θεό!

Χρήστος Βλαμάκης, Χανιά Κρήτης

 

Πηγές:

[1].https://www.exapsalmos.gr/2020/03/05/enas-axechastos-papas-afieromeno-se-osoys-fovoyntai-ton-koronoio/
[2]. «Κρητικές εικόνες» (Ηράκλειο, Μάης 1984)
[3]. Νικολάου Βελιμίροβιτς, https://proskynitis.blogspot.com/2013/07/blog-post_4381.html
[4]. Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθ. Εκκλησίας, Τόμος Ε’, Ματθαίου Λάγγη. σ. 413
[5]. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (18:21)
[6]. Έκφρασις Μοναχικής Εμπειρίας, Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ (ΚΑΡΥΑΙ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ), Δεκέμβριος 2011, σ.181
[7]. Αγιου Παϊσιου Λόγοι, Τόμος Γ’, σ.27-28, ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001
[8]. Ιουστίνος Ποποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, έκδοση “Αστέρος”, Αθήνα 1974, σ. 84

 

Δημοφιλή Άρθρα

Τα αγαπημένα σας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοηθικής δικαιώνει τον Μητροπολίτη Κυθήρων!

10
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοηθικής δικαιώνει τον Μητροπολίτη Κυθήρων! Πριν λίγες ημέρες διαβάσαμε στο “Πρώτο Θέμα” (21.12 -  “Βατικανό: Εμβολιαστείτε, είναι ηθικά αποδεκτό”)…. “Βλαστοκύτταρα από αποβλημένα...