Αρχική Ορθοδοξία Ἔπεσε ἡ ἰστοσελίδα τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ…!!!

Ἔπεσε ἡ ἰστοσελίδα τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ…!!!

0
Ἔπεσε ἡ ἰστοσελίδα τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ…!!!

Ἔπεσε ἡ ἰστοσελίδα τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ…

Μια ακόμα αλητεία

Ἔπεσε ἡ ἰστοσελίδα τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ…!!!

Η ανακοίνωση των αδερφών….

(ενημέρωση: το σάιτ ανέβηκε ξανά σήμερα το πρωί, έπειτα από …περιπέτεια)

Ἐδῶ καὶ λίγες ὧρες (29-12-20) ἀντιμετωπίζουμε πρόβλημα μὲ τὴν πρόσβαση στὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ (orthodoxia-ellhnismos.gr). Οἱ τεχνικοί της ἰστοσελίδας μας, ἀναζητοῦν τὸ πρόβλημα. Ἡ φωνὴ τοῦ «Ρωμαίικου» δὲν θὰ σιγήσει!

Συναντᾶμε ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπ΄ τοὺς καιροσκόπους καὶ τοὺς μικροπρεπεῖς. Οἱ ῥαδιοῦργοι ποὺ ἐργάζονται στὸ παρασκήνιο, ἐπιδιώκουμε νὰ μὴ κατορθώσουν τίποτε στὸ τέλος. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ παρεμβάσεις στὰ δύσκολα καὶ ἀκανθώδη ζητήματα ποὺ προκύπτουν. Ἡ σύγχρονή τους εἰρωνικὴ ἀφιλαδελφία κατονομάζει συχνὰ «ἀκραῖο» τὸν ἀγώνα μας διότι καταῤῥίπτουμε παγιωμένους μύθους καὶ παραδοσιακὲς πλάνες καὶ ἐνιστάμεθα παραδοσιακῶς ἐνώπιον τῶν συγχρόνων κινδύνων καὶ προκλήσεων.

Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μέχρι σήμερα μὲ ποικίλα μέσα, ἐπιδιώκουν τὴν ἐκρίζωση καὶ ἐκθεμελίωση τῆς Ῥωμηοσύνης καὶ τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Παράδοση. Ὅμως, ἡ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ ἀγωγὴ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, δὲν ἐκθεμελιώνεται τόσο εὔκολα, καθὼς εἶναι καθαρὰ θετικὴ ἐπιστήμη, χρησιμοποιεῖ θεραπεία, δηλαδὴ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ πάθη.

Συνεχίζουμε δυναμικὰ γιὰ τὸν ἀληθῆ ἁγιοπατερικὸ καὶ ῥωμαίικο διαφωτισμὸ τοῦ Γένους!

Οἱ διαχειριστὲς τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

Ἔπεσε ἡ ἰστοσελίδα τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ…!!!

Αφήστε μια απάντηση