Αρχική Διάφορα Ἐπίσκοπος διώκτης Γ΄ Θεολογικὴ μετάλαξις Π.

Ἐπίσκοπος διώκτης Γ΄ Θεολογικὴ μετάλαξις Π.

0
Ἐπίσκοπος διώκτης Γ΄ Θεολογικὴ μετάλαξις Π.

Ἐπίσκοπος διώκτης Γ΄ Θεολογικὴ μετάλαξις Π.

Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης

Ὅπως ἐξελίσονται τὰ γεγονότα, ἀναποδράστως δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ἑορτάσουμε Χριστούγεννα –μόνον τυφλὸς δὲν βλέπει τὴν μεθόδευσι- ὅπως καὶ ὅτι σὲ λίγο θὰ ἀπαιτηθῇ ἀπὸ ὅλους νὰ ἐμβολιάζονται γιὰ νὰ μπαίνουν στοὺς ναούς. Μετὰ ἀπὸ τόση ἀδρανεια, σύγχισι καὶ διαίρεσι τοῦ λαοῦ οἱ πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἄρχοντες προχωροῦν τὸ σχέδιο τους ἀργὰ, ἀλλά σταθερά, μέχρι τὴν πλήρη φασιστικοποίησι τῆς ζωῆς καὶ τὴν ὑποδούλωσι τῶν πάντων. Μποροῦμε νὰ κάνουμε κάτι ἤ θὰ περιμένουμε σὰν μαρμαρωμένοι ἱδεῖν τὸ τέλος;

 

Μὲ ἀφορμὴ τὴν παραπομπὴ σὲ δίκη τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου ἀπὸ τὸν σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείμ, ξεκίνησα νὰ γράφω κάποιες σκέψεις ἐντὸς τοῦ εὐρυτέρου πλαισίου πάντοτε τῶν γεγονότων καὶ τῶν λόγων, ἐνεργειῶν ἀλλὰ καὶ παραλείψεων ἀρχιερέων, ἱερέων καὶ λαϊκῶν.

Δὲν εἶναι σκοπὸς ἡ ὑπεράσπισις τοῦ π. Στυλιανοῦ ἤ ἡ στόχευσις τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς βεβαίως. Εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ συνειδητοποιηθῇ ἡ ἀθλία κατάστασις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος ξεκινῶντας ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους, πηγαίνοντας στοὺς ἱερεῖς καὶ καταλήγοντας στοὺς λαϊκούς. Καὶ αὐτὸ ὅχι γιὰ τὴν περιφρόνησι τῆς ἐκκλησίας, ἐννοεῖται, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὑπεράσπισί της ἀπὸ τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ ὑφίσταται καὶ ἔχει γίνει ἀγνώριστη, ὅπως βλέπουμε καὶ ζοῦμε. (Θὰ πῇ κανεὶς «σιγά ρὲ φίλε, θὰ κομίσῃς γλαῦκαν εἰς Ἀθήνας», καὶ ἔχει δίκηο, ἀλλὰ πάλι λέγω ὅτι αὐτὰ ποὺ γράφω δὲν ἀπευθύνονται στοὺς γνωρίζοντες, οὔτε στοὺς ὑποτακτικοὺς ἄνευ ὅρων σὲ ὅτι πεῖ ὁ κάθε ρασοφορεμένος. Μιλῶ μόνο γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχωντες μιὰ στρεβλὴ ἀντίληψι περὶ ἐκκλησίας, διότι ἔτσι τοὺς ἔμαθαν, μαλώνουν μὲ τὴν συνείδησί τους ποὺ τοὺς λέει ἄλλα, καὶ προβληματίζονται μέσα στὸν γενικώτερο ζόφο. Ἴσως, ἄν δὲν τοὺς μπερδέψουν περισσότερο ὅσα γράφω, νὰ ἀποτελέσουν κίνητρο γιὰ ψάξιμο. Φροῦδες ἐλπῖδες ἴσως, ἀλλὰ χρέος ὅμως πρὸς τοὺς ἐλαχίστους ἀδελφούς…)

Μπορεῖ ὁ κάθε χριστιανὸς καὶ ἰδιαιτέρως ὁ κληρικός νὰ λέῃ, χρησιμοποιῶντας τὴν ἱερατική του ἰδιότητα, ὅ,τι θέλει καὶ νομίζει καὶ ἐπιθυμεῖ; Μπορεῖ γιὰ θέματα ποὺ ἄπτονται τοῦ δόγματος, τῆς πίστεως, τῆς ζωῆς τῆς ἐκκλησίας νὰ αὐτοσχεδιάζῃ καὶ νὰ δογματίζῃ κατὰ τὸ δοκοῦν;

Μπορεῖ νὰ ἀκούγεται ὅτι «Ὅσοι ἐναντιώνονται στὸν ἐμβολιασμό, εἶναι ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν καμμία σχέσι οὔτε με τὸν Χριστό, οὔτε μὲ τὴν ἐκκλησία του. Διότι δὲν ἀγαποῦν τὸν ἄνθρωπο». Οὔτε λογικὰ στέκουν αὐτὲς οἱ φράσεις, οὔτε ἐκκλησιαστικῶς μποροῦν νὰ ὑποστηριχθοῦν. Καὶ οἱ ἴδιες οἱ λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος. Ἄς ποῦμε ἡ φράσις «ἐναντιώνονται στὸν ἐμβολιασμό», τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ ὁ μητροπολίτης. Ἡ ἐναντίωσις δὲν εἶναι κατὰ τοῦ ἐμβολιασμοῦ γενικῶς, οὔτε κατὰ τῶν ἐμβολίων γενικῶς. Δηλώνει τὴν ἐπιφυλακτικότητα ἀφ᾿ ἑνὸς γιὰ ἕνα ἀγνώστου ἀποτελεσματικότητος σκεύασμα καὶ τὴν ἀντίθεσι σὲ μία προσπάθεια βιαίας ἐπιβολῆς στοὺς ἀνθρώπους. Πολὺ δὲ περισσότερο δὲν εἶναι «κατὰ τῆς ἐπιστήμης», ὅπως συνθηματικῶς λέγει καὶ αὐτὸς , ἀκολουθῶντας τὴν κρατικὴ προπαγάνδα, τὴν ὁποῖα ὑπηρετεῖ.

Προκειμένου νὰ μὴν ἀδικηθῇ κανεὶς ἄκουσα προσεκτικὰ τὶς συνεντεύξεις τοῦ σεβασμιωτάτου στὸν ΣΚΑΪ καὶ τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου στὸν ρ/σ Φόκους.

Εἶχα σχεδὸν ἔτοιμα τὰ ἐπίμαχα σημεία καὶ κάποια κριτικὴ σἐ αὐτὰ ὅταν ἄκουσα καθ᾿ ὁδὸν στὸ ραδιόφωνο τῶν Παραπολιτικῶν πάλι τὸν σεβ. νὰ ὁμιλῇ. Ἡλπισα μήπως τὸν φώτισε ὁ Θεός, μήπως «ἠβουλήθη συνιέναι», ἀλλὰ ὅταν ἄκουσα ἀργότερα ὁλόκληρη τὴν συνέντευξι διεπίστωσα ὅτι μόνον κάτι τέτοιο δὲν συνέβη.

Ἴσως εἶμαι πολὺ παράξενος, ἤ ἔχω ὑπερβολικὲς ἀπαιτήσεις ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Μπορεῖ ὄντως νὰ μὲ ἔχουν ψεκάσει μὲ κάτι καὶ ἀρέσκομαι στὸ νὰ κρίνω καὶ νὰ κακολογῶ τοὺς ἡρωϊκοὺς ἐπισκόπους τῶν καιρῶν μας. Πάντως δὲν ἄκουσα κάτι σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς συνεντεύξεις τοῦ Πειραιῶς τὸ ὁποῖο νὰ εἶναι ἀντάξιο τῆς ἐπισκοπικῆς ἀξίας. Οὔτε οἱ θέσεις, οὔτε ὁ τρόπος. Ἔνοιωσα ἀναγούλα καὶ ἀκηδία (δικό μου τὸ πρόβλημα, βέβαια). Λέω τέρμα, δὲν ξαναασχολοῦμαι. Μιὰ ποὺ ἔκανα τόσον κόπο στὸ τέλος παραθέτω ὁλόκληρη τὴν τελευταῖα συνέντευξι ἀπομαγνητοφωνημένη. Ὅποιος ἔχει ὑπομονὴ ἄς τὴν διαβάσει καὶ ἐλπίζω νὰ μὴν νοιώσῃ τὴν ἴδια ἀπογοήτευσι ὅπως ἐγώ.

Ἀντ’ αὐτοῦ παραθέτω μερικά πατερικά χωρία χρήσιμα, νομίζω, γιὰ τὴν περίπτωσι, τουλάχιστον γιὰ τὸ σημεῖο ὅπου βγαίνει ὁ κάθε κληρικὸς καὶ λέει ὅτι τοῦ καπνίσει ὡς θέσι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπαιτεῖ ὑπακοή, ἐπὶ ποινῇ ἐξώσεως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Οἱ χριστιανοί, ἄν ἔχουν συναίσθησι βίωμα χριστιανικό, καὶ τέτοιο ἔχουν οἱ ἅγιοι πατέρες, μιλοῦν ἀπὸ ὅσα ἔμαθαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες. Δὲν ξεθαρεύουν ἀπὸ τοὺς δικούς τους λογισμούς, γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν λένε ἀπὸ τὰ δικά τους .

Καὶ ἡμεῖς ἐροῦμεν, ὅσον ἐκ τῶν Πατέρων ἐμάθομεν. Οὐ γὰρ τοῖς ἡμετέροις δεῖ θαῤῥεὶν ἡμᾶς· διὸ οὐδὲ ἡμέτερα λέγομεν. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PG 155, 89D

Δὲν μποροῦν νὰ λένε ὅτι θέλουν, νὰ καινοτομοῦν, δηλαδή, μὲ λόγο ποὺ δὲν στηρίζεται ἤ στὶς Γραφὲς, ἤ στοὺς Πατέρες ἤ στὴν κατὰ φύσιν λογική, ὥστε νὰ εἶναι ὁ λόγος τους μακρυὰ ἀπὸ αὐτὰ (δηλ. τὶς Γραφὲς, τοὺς Πατέρες καὶ τὴν κατὰ φύσιν λογική), πλασμένος μὲ ἀνθρώπινες σοφιστείες.

Οὐ δεῖ καινοτομεῖν φωνὰς μὴ ἐχούσας ἰσχὺν ἤ Γραφικὴν, ἤ Πατρικὴν, ἤ φυσικήν· ἀλλὰ ξένην καὶ διαστροφαῖς ἀνθρώπων ἐξηυρημένην. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ PG 90, 152C

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀσφαλὲς. Νὰ μιλοῦμε ἀπὸ τὶς ἅγιες Γραφές. Σὲ κάποιες περιπτώσεις μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ κοινὲς ἔννοιες καὶ παραδείγματα (τὸ φωνὰς ἐχούσαις ἰσχὺν φυσικὴν τοῦ ἁγίου Μαξίμου). Ὅμως πρέπει νὰ λέγονται ἐκείνα τὰ ὁποία ἔχουν πεῖ οἱ περισσότεροι τῶν ἁγίων καὶ ὅσα δὲν ἐναντιώνονται πρὸς τὶς ἅγιες Γραφές· καὶ αὐτὰ δευτερευόντως. Δὲν πρέπει νὰ προχωροῦμε καθόλου ἔξω ἀπὸ τὶς Θεῖες Γραφὲς, οὔτε νὰ στηρίζουμε ἐκεῖ τὸ φρόνημά μας.

Ἀσφαλέστερον διαλέγεσθαι ἀπὸ τῶν ἁγίων γραφῶν. Ἔστι δ᾿ὄτε καὶ ἀπὸ κοινῶν ἐννοιῶν καὶ παραδειγμάτων. Πλήν εκείνα λεκτέον, ὅσαπερ ἐν παραδείγμασι τῶν ἁγίων πλεῖστοι εἰρήκασι, καὶ ὅσα οὐ πρὸς ἐναντίωσιν τῶν ἁγίων Γραφῶν ὁρᾷ· καὶ ταῦτα ὡς ἐν παρέργῳ. Οὑ γὰρ ἔξω τῶν θείων Γραφῶν ὅλως δεῖ χωρεῖν, ἤ φρονεῖν. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PG 155 36D -37A

Αὐτὰ ἰσχύουν γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανούς. Ἱδιαιτέρως οἱ κληρικοί, ἐπειδὴ εἶναι διάδοχοι τῶν ἀποστόλων, ἡ ἀποστολὴ τους εἶναι νὰ μεταφέρουν τὸ μήνυμα ποὺ τοὺς ἔχει δώσει αὐτὸς ποὺ τοὺς ἀπέστειλε καὶ ὄχι νὰ λένε τοὺς δικούς τους συλλογισμοὺς. Σὲ μιὰ συγκυρία, ὅπως τὴν παροῦσα, ποὺ οἱ ἄνθρωποι διώκονται ἀπὸ τοὺς παραλογισμοὺς τῆς τυραννικῆς ἐξουσίας, χάνουν τὶς δουλειές τους, οἱκογένειες κλωνίζονται, εἶναι τόσο τὸ πλῆθος τῶν λυπημένων καὶ σκανδαλισμένων ἀνθρώπων, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ βροῦν κάθε τρόπο νὰ παραμερίσουν τὰ σκάνδαλα καὶ νὰ μεγενθύνουν τὸν ὑγιὴ λόγο τῆς πίστεως γιὰ ὅσους ζητοῦν τὴν ἀλήθεια;

Εἰ δὲ δὴ πληθὺς εἴη τοσαύτῃ τῶν λελυπημένων, πῶς οὐχ ἀπάσης εὐτεχνίας ἐν χρείᾳ καθεστήκαμεν, πρὸς τε τὸ δεῖν ἐμφρόνως περιελεῖν τὰ σκάνδαλα, καὶ τὸν ὑγιᾷ τῆς πίστεως κατευρῦναι λόγον τοῖς ζητοῦσι τὸ ἀληθές; ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ PG 77, 45

Θὰ ἐπιτευχθῇ σωστὰ αὐτὸ ἄν σκύψουμε στοὺς λόγους τῶν ἁγίων Πατέρων, φροντίσωμε νὰ τοὺς δώσουμε μεγάλη σημασία καὶ δοκιμάσουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἄν –κατὰ τὸ γεγραμμένον- βρισκόμαστε στὴν πίστι, καὶ τότε αὐτὰ ποὺ λένε οἱ δικοί μας λογισμοὶ νὰ τὰ συμπλάσσουμε καλὰ (νἀ τὰ ζημώσουμε) μὲ τὶς σωστὲς καὶ ἀνεπίληπτες γνῶμες τῶν Πατέρων.

Ἔσται δὲ τοῦτο καὶ μάλα ὀρθῶς, εἰ τοῖς τῶν ἁγίων Πατέρων περιτυγχάνοντες λόγοις, περὶ πολλοῦ τε αὐτοὺς ποιεῖσθαι σπουδάζομεν, καὶ δοκιμάζοντες ἑαυτοὺς, εἰ ἐσμὲν ἐν τῇ πίστει, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ταῖς ἐκείνων ὀρθαῖς καὶ ἀνεπιλήπτοις δόξαις τὰς ἐν ἡμῖν ἐννοίας εὖ μάλα συμπλάττομεν. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ PG 77, 45

Ἄς ἐξετάσει ὁ κάθε ἕνας τὰ ὅσα λέγει καὶ πράττει ὁ σεβασμιώτατος Πειραιῶς (καὶ ἡ λοιπὴ χορεία τῶν ὁμοφρόνων του) ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω χωρίων. Ἄς ἐξετάσει νὰ δεῖ ἄν μὲ τὸν λόγο καὶ τὶς πράξεις του προσπαθεῖ νὰ παρηγορήςῃ τοὺς λυπημένους καὶ τοὺς σκανδαλισμένους. Ἄς προσπαθήσει νὰ δῇ ἄν ὁ λόγος του ἀκολουθεῖ φωνὲς πατερικὲς ἤ τὶς διαστροφικὲς ἀπόψεις ὲπιόρκων γιατρῶν τηλεαστέρων ἐχόντων τὸ ἀκαταδίωκτο γιὰ ὅτι λένε, πολιτικῶν ἐν ἀσυλία εὑρισκομένων, πληρωμένων δημοσιογράφων καὶ κερδοσκοπούντων φαρμακευτικῶν ἐταιρειῶν.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων. 29 Νοεμβρίου 2021

Ἀπομαγνητοφωνημένη συνέντευξις τοῦ σεβ. Πειραιῶς Σεραφεὶμ στὸν Παναγιώτη Τζένο στὸν ραδιοσταθμὸ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 26 Νοεμβρίου 2021. (Μὲ κόκκινο ἔχουν τονιστεῖ κάποια σημεία, κατὰ τὴν γνώμη μου σημαντικά καὶ μὲ μπλέ κάποια πρόχειρα σχόλια δικά μου)

Παναγιώτης Τζένος Δημοσιογράφος: Εἶστε ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν στάσι ποὺ κρατοῦν ἀρκετοὶ ἱερεῖς σεβασμιώτατε… (πρὶν προλάβει νὰ ὁλοκληρώσει τὴν ἐρώτησι, ἀπαντᾶ ὁ σεβασμιώτατος)

σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ (σ.Π.Σ): Ὅχι! Δὲν εἶμαι ἱκανοποιημένος, διότι –θὰ πῶ ὅμως τὴν αἰτία, Παναγιώτη, διότι ὅπως καὶ σὺ προσπαθῶ καὶ ἐγὼ ὁ ταπεινὸς ὡς ἄνθρωπος, ὄχι ἔξυπνος ἤ ἰδιαίτερα ἐπαΐων -ὄχι, δὲν εἶμαι ἀσφαλῶς- ἀλλὰ ὡς ἄνθρωπος ποὺ ἔχω 65 χρόνια ζωῆς. Καὶ μὲ τὴν ἐμπειρία, λοιπὸν καὶ τὴν πεῖρα αὐτῆς τῆς ζωῆς, καὶ τῶν πραγμάτων ποὺ ἔχω βιώσει, ἐγὼ καὶ ὁ περίγυρός μου γενικώτερα , ἔχω νὰ πῶ ὅτι τὸ πρόβλημα ποὺ ἔχω ἐπισημειώσει ἀρκετὲς φορές, εἶναι στὴν ἀδυναμία τοῦ κράτους, στὴν ἀδυναμία τῆς πολιτείας καὶ τῶν θεσμῶν, νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν παραπληροφόρησι καὶ τὴν στρέβλωσι τῶν πραγμάτων, ἡ ὁποία δυστυχῶς δημιουργεῖ ἕνα κλίμα ἀμφισβήτησης τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος χωρὶς νὰ ὑπάρχει –αὐτὸ ποὺ λένε φέϊκ νιούζ, τέλος πάντων, τὰ ὁποία διαδίδονται . (σχόλιο: Προσέξτε! Ἡ ἐρώτησις εἶναι ἄν εἶναι ἰκανοποιημένος ἀπὸ τὴν στάσι ποὺ κρατοῦν πολλοὶ ἱερεῖς, τὴν ὁποία στάσι δὲν πρόλαβε ὁ δημοσιογράφος νὰ παρουσιάσῃ. Δὲν γνωρίζει ὁ ἀκροατὴς γιὰ ποιὰν στάσι θέλει νὰ ἐρωτήσει ὁ δημοσιογράφος. Ὅμως τὸ ἀκαριαῖον τῆς ἐπισκοπικῆς δυναμίτιδος ἔχει πυροδοτηθῇ καὶ ἡ ἔκρηξις εἶναι ἐκωφαντική…)

Θὰ πῶ ἕνα κάτι τραγικὸ. Ὑπῆρχε ἕνας ἐξαίρετος μοναχὸς στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὁ ὁποῖος εἶχε χρηματίσει πρωτεπιστάτης, συμμαθητής μου στὴν Νομική σχολή καὶ στὴν Θεολογική , ἐγκρατέστατος ἄνθρωπος καὶ νεαρᾶς ἠλικίας, γύρω στὰ 65, πέθανε ἀπὸ ἀνακοπὴ τῆς καρδιᾶς. Τὸ ἀπέδωσαν ἀμέσως κάποιες θρησκευτικὲς ἱστοσελίδες στὸν ἐμβολιασμό του, ὅτι εἶναι δῆθεν ἀποτέλεσμα τῆς τρίτης δόσης. Λοιπὸν, αὐτὸ, ἀντιλαμβάνεσαι τί διαδίδεται. Καὶ δημιουργεῖ ἐντυπώσεις καὶ δημιουργεῖ καταστάσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀνεξέλεγκτες. Αὐτὴ τὴ στιγμή, λοιπὸν, ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι καὶ στὸν χῶρο τὸν θρησκευτικό, δυστυχῶς, οἱ ὁποῖοι διαδίδουν αὐτὰ τὰ πράγματα, καὶ κανεὶς δὲν τοὺς ἀντιμετωπίζει. Οὔτε ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα. Δὲν ἔχει βγεῖ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα νὰ ἀποδείξῃ στὸν κόσμο, νὰ ἐνημερώσῃ τὸν κόσμο, ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀλήθεια. Ὑπάρχουν ἐπίσης ἄλλοι οἱ ὁποῖοι διαδίδουν ὅτι τὰ ἐμβόλια, γενικώτερα, εἶναι προϊόντα ἐκτρώσεων, χρησιμοποιοῦν ἐκτρωματικὲς σειρές, ἔχουν γίνει ἐκτρώσεις, ἀμβλώσεις, δολοφονίες ἀνυπερασπίστων παιδιῶν καὶ ἐκεὶ ἐπάνω ἔχει στηθεῖ ὅλη ἡ βιομηχανία τῶν ἐμβολίων. Καὶ ἔτσι δημιουργοῦν ἠθικὰ διλήματα σὲ πολλούς. Αὐτὰ λοιπὸν παραμένουν δυστυχῶς, χωρὶς κανέναν ἔλεγχο. Δηλαδὴ τὸ ἡλεκτρονικὸ ἔγκλημα ὑπνώττει, οἱ εἰσαγγελικὲς ἀρχὲς ὑπνώττουν, ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα περιορίζεται σὲ κάποιες ἐμβληματικὲς βέβαια, παρουσιάσεις κάποιων, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ἀναλύουν τὰ θέματα, δὲν ἐπιλύουν τέτοια ζητήματα. (σχόλιο: Ὅτι γιὰ τὰ ἐμβόλια χρησιμοποιοῦνται προϊόντα ἐκτρώσεων δὲν τὰ λένε «ἄλλοι», τὰ λένε οἱ ἴδιες οἱ κατασκευάστριες ἐταιρεῖες, τοὺς τὰ ἔχει ἀποστείλει μὲ ἐπιστολὴ ὁ π. Στυλιανὸς Καρπαθίου, κανεὶς δὲν ἀπαντᾶ καὶ ἀναρωτιέται ὁ σεβ. γιατὶ δὲν … διώκονται ὅσοι τὰ λένε καὶ γιατὶ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα σιωπᾶ. Ἐπειδὴ εἶναι ἀληθὴ σιωπᾶ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότης -ὅσοι ἔχουν λίγη ἐπιστημονικῆ τσίπα, δηλαδή-, ἐνῷ αὐτὸς ἐπειδὴ ἐδήλωσε ὅχι ἔξυπνος καὶ ἰδιαίτερα ἐπαΐων, ἰσχυρίζεται ὅλα αὐτά δημοσίως)

ΔΗΜ: Καὶ οἱ ψευδεῖς εἰδήσεις, δυστυχῶς, δια…. (δὲν ἀφήνει ὁ σεβ. νὰ ὁλοκληρώσει τὴν φράσι του)

σ.Π.Σ: … Ὑπάρχει μιὰ φοβία γιὰ παρενέργειες γιὰ ὅλα αὐτά. Μιὰ παραφιλολογία. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι γνωρίζουν πῶς κατασκευάζονται τὰ ἐμβόλια. Μάλιστα ἕνας τέτοιος, κληρικὸς δυστυχῶς, μοῦ ἐπετέθῃ δημοσίᾳ καὶ εἶπε ὅτι εἶμαι καθαιρετέος ἐπειδὴ ὑποστηρίζω τοὺς ἐμβολιασμοὺς κτλ.

ΔΗΜ: Λοιπόν, θέλω… (θέλει, ἀλλὰ ὁ σεβ. συνεχίζει)

σ.Π.Σ:… Καὶ ἀναγκάστηκα ἐγὼ νὰ κάνω τὴ δίωξι. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ ἀδιαφόρησε. Λοιπὸν εἶναι ἕνα πολυσύνθετο πρόβλημα γιὰ τὸ ὁποῖον δυστυχῶς ἡ Πολιτεία καὶ οἱ θεσμοί της δὲν δείχνουν τὴν ἀπαραίτητη ἐνέργεια… (σχόλιο: Ἔτσι παρουσιάζει τὴν δίωξι τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου)

ΔΗΜ: Λοιπὸν… (δὲν εἶναι εὔκολο νὰ σταματήσει τὸν σεβ)

σ.Π.Σ: Αὐτὸ, λοιπὸν, δημιουργεῖ γενικώτερα μία ἀστάθεια καὶ δίδει τὸ δικαίωμα σὲ κάποιους ἀνθρώπους νὰ μὴν δέχονται τὸν ἐμβολιασμό, ποὺ εἶναι ἡ μόνη ὁδὸς γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι αὐτῆς τῆς πανδημίας, ὅπως καὶ κάθε πανδημίας. (σχόλιο: ἐμβολιασμὸς ἡ μόνη ὁδὸς. Ὁ μὴ ἐπαΐων στὰ ἰατρικά, δογματίζει ἰατρικῶς) Βέβαια , πρέπει νὰ πῶ, γιὰ νὰ μὴν μονολογῶ, ὅτι τὸ ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα δὲν εἶναι σημερινὸ ἐφεύρημα…

ΔΗΜ: Προφανῶς, ὄχι.

σ.Π.Σ: Ἤτανε παλαιώτατο…

ΔΗΜ: Ἔτσι, ἔτσι…

σ.Π.Σ: Ἀπὸ τότε ποὺ ἐμφανίστηκε τὸ ἐμβόλιο τῆς πολυομυελίτιδος, τῆς εὐλογιᾶς, κλπ. Ἀλλὰ μὲ τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ μόνον αὐτὲς οἱ ἀσθένειες κατεπολεμήθησαν καὶ ἐξαφανίσθησαν. (σχόλιο: ξαφνικὰ ἀνακάτεψε τὸ … ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα καὶ τὰ γενετικὰ ἐμβόλια τοῦ παρόντος μὲ τὰ κλασσικὰ ἐμβόλια ποὺ ξέραμε)

ΔΗΜ: Ὡραία.

σ.Π.Σ: Ἄς τὸ καταλάβουν, λοιπὸν, οἱ ἀγαπητοὶ ἀκροαταί, καὶ ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἀμφισβήτησι ὅτι δὲν εἶναι οὔτε ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένο, οὔτε ἠθικά, οὔτε πνευματικά, οὔτε θρησκευτικά ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς ἀποτελεῖ κάτι τὸ ἀπαράδεκτο ἤ τὸ μὴ συμβατὸ μὲ τὴν ὑγεία μας καὶ μὲ τὴν προοπτική. (σχόλιο: ἐνῷ αὐτὸ ποὺ λέει εἶναι .. τεκμηριωμένο) Μάλιστα ἕνας, αὐτὸ λέω γιὰ νὰ εὐθυμήσουμε καὶ λίγο, μοῦ εἶπε ὅτι ὁ περίφημος Νομπελίστας Μομπελιέ, ἔχει δηλώσει ὅτι μετὰ ἀπὸ 33 χρόνια, ὅλοι ὅσοι ἔχωμε ἐμβολιαστεῖ θὰ ἔχωμε κάποια σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας. Καὶ τοῦ ὰπήντησα ὅτι ἐγὼ εἶμαι 65, στὰ 98, ἐὰν εἶναι 33 ἀκριβῶς τὰ χρόνια, θὰ εἶμαι 98 χρονῶν ὀπότε δὲν θὰ μὲ ἀφορᾶ τὸ θέμα. (σχόλιο: Ἔτσι ἀντιπαρέρχεται ὁ σεβ. τὶς θέσεις τοῦ Νομπελίστα Μοντανιέ -τὸν μπέρδεψε μὲ τὴν πόλι Μονπελιέ- ποὺ δὲν εἶπε τέτοια πράγματα βέβαια… ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔχει τὴν φευγαλέα ἐντύπωσι ὁ εὐπειθὴς ἀκροατὴς, ἄν τοῦ ἀναφερθοῦν οἱ θέσεις τοῦ Μοντανιέ, ὅτι πρόκειται γιὰ φαιδρὸ πρόσωπο ποὺ λέει τέτοιες μποῦρδες)

ΔΗΜ: Εὔχομαι καὶ στὰ 100. Πᾶμε τώρα στὴν οὐσία. Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι δυστυχῶς –καὶ θὰ συμφωνήσω μ᾿ αὐτό- καὶ ἀπὸ λάθη ποὺ ἔχουν γίνει ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἐδὼ ἔχει μπεῖ τώρα καὶ ἡ Ἐκκλησία στὴ μέση. Καὶ τὸ λέω γιατί; Ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἕνας χῶρος λατρείας, ἕνας χῶρος πνευματικότητας. Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας χῶρος ἀντιπαραθέσεων. Ἀπὸ τὴν μία, λοιπὸν, θεωρῶ ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ ἐπιτευχθῇ ἕνα μέτρο ποὺ θὰ λέει ὅτι θὰ πρέπει νὰ γίνονται ἔλεγχοι στοὺς χώρους λατρείας, διότι ἡ ἐκκλησία εἶναι πάντοτε ἀνοιχτή. Ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θέλει νὰ μπῇ μέσα , νὰ ἀνάψῃ ἕνα κερί, δὲν μιλάω μόνο γιὰ τὴ συμμετοχή του στὴ Θεία Λειτουργία. Εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ ἕνας ἀστυνόμος ἤ ἕνας ἐπίτροπος ἤ ὁποιοσδήποτε ἄλλος, ὁ ὁποῖος νὰ κάνῃ τοὺς ἐλέγχους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δυστυχῶς, βλέπουμε ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι κάνουν τὸ ἐξῆς συγκλονιστικό γιὰ ἐμένα. Προσπαθοῦν νὰ διαχωρήσουν, λὲς καὶ εἶναι κάτι διαφορετικό, ἡ πίστι ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Λές καὶ τὸ ἕνα ἀντιμάχεται τὸ ἄλλο σεβ. Καὶ θέλω τὴν ἄποψί σας γι᾿ αὐτό.

σ.Π.Σ: Μά αὐτὸ εἶπα, ἀγαπητὲ Παναγιώτη, φίλτατε Παναγιώτη. Αὐτὸ εἶπα ὁ καημένος καὶ ἐδέχθην καταιγισμὸν ὕβρεων καὶ συκοφαντικῶν, ἔτσι, προτάσεων. Ἀπαραδέκτως. Σοῦ εἶπα ἰσχυρίστηκε, κληρικὸς μάλιστα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὅτι ἔχω παραβιάσει -ἐπειδὴ μιλῶ ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ὑπὲρ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ὑπὲρ τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἐπαϊόντων, τῶν εἰδικῶν, καὶ ὄχι τοῦ κάθε ἀσχέτου καὶ τυχαρπάστου ὁ ὁποῖος δὲν γνωρίζει τὰ πράγματα , ἀλλὰ ἀπὸ ἰδεοληψία ὁμιλεῖ, ἐδέχθην τὴν μομφή ὅτι πρέπει νὰ καθαιρεθῶ ἀπὸ τὴν ἀρχιερωσύνη μου, διότι δῆθεν παρεβίασα ἱεροὺς κανόνες τοὺς ὁποίους μάλιστα δὲν ἀνέφερε, οὔτε τὸ ἀδίκημα ποὺ διέπραξα ἀνέφερε, ἐπειδὴ μιλῶ ὑπὲρ τῶν ἐμβολίων, γιατὶ δὲν ὑπάρχει, γι’ αὐτὸ δὲν τὰ ἀνέφερε. (σχόλιο: Δὲν κατηγορεῖται ὁ σεβ. ἐπειδὴ γενικῶς ὁμιλεῖ ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἡ ὑπὲρ τῆς ἐπιστήμης ἤ ὑπὲρ τῶν ἐπαϊόντων. Κατηγορεῖται ὅτι προτείνει νὰ ἐμβολιαστοῦν χριστιανοὶ μὲ παρασκευάσματα ποὺ περιέχουν κύταρα ἀπὸ ἐκτρωμένα ἐπὶ τούτου ἔμβρυα, δηλαδὴ ἀπὸ δολοφονημένες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις. Εἶναι προϊόντα φόνου ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων. Θέλει καὶ κανόνες ποὺ προσδιορίζουν τὸ ἀδίκημα;) Λοιπόν, αὐτὴ ἡ κατάστασις ἡ ὁποία δημιουργεῖται καὶ εἰς τὸν κλῆρον εἶναι τραγική, διότι συγχέουν πράγματα ἀνόμοια. Κατ᾿ ἀρχὰς ἡ ἐπιστήμη δὲν εἶναι δαιμονικὸ γεγονός, εἷναι ἐκ Θεοῦ. Τὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Π.Δ. ἀναφέρονται ἐπωνύμως στοὺς ἰατροὺς καὶ λένε: καὶ γὰρ τὸν ἱατρὸν ὁ Θεός ἔκτισε καὶ τὰ φάρμακα ὁ Θεὸς ἔδωκε. Λοιπὸν ὅποιος ἀντιμάχεται τὴν ἱατρικὴ ἐπιστήμη καὶ τὰ φάρμακα καὶ γενικώτερα τὴν προσπάθεια κατανοήσεως τοῦ κόσμου , αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει διάκρισι, ἡ ὁποία εἶναι ἡ βασική τῶν ἀρετῶν στὴν χριστιανικὴ πίστι, καὶ φωτισμὸ ἀπὸ τὸν Θεό. Δαιμονοκρατεῖται, δυστυχῶς. Καὶ γι’, αὐτὸ τὸν λόγο γίνεται ἀκουσίως καὶ ἀδελφοκτόνος, γιατὶ πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀσθένεια.

(σχόλιο: Δαιμονοκρατοῦνται, κατὰ τὸν σεβ. ὅσοι δὲν δέχονται τὰ ἐμβόλια καὶ εἶναι ἀδελφοκτόνοι ἐνῷ αὐτοὶ ποὺ τὰ προτείνουν ἐνῷ γνωρίζουν ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς κατασκευαστὲς ὅτι ἔχουν θανατωθεῖ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις κατὰ τὴν διαδικασία παρασκευῆς τους ἔχουν… Θεῖο φωτισμό!!!) Δὲν εἶναι λοιπὸν κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ δῇ κανεὶς μὲ ἕνα ἐλαφρο βλέμμα. Συνάνθρωποί μας μπαίνουν σὲ ἐντατικὲς καὶ πεθαίνουν . Εἴχαμε ἕνα παράδειγμα ἑνὸς κληρικοῦ δικοῦ μας ὁ όποῖος, δυστυχῶς παρ’ ὅλη τὴν προσπάθεια ποὺ κάνουμε, ἦτο ἀντιεμβολιαστής. Λοιπὸν, αὐτὸς ἔλεγε καὶ ἰσχυρίζετο ὅτι κινδυνεύει κανεὶς ἀπὸ θρομβώσεις ὅταν κάνει τὸ ἐμβόλιο. Ἀρρώστησε λοιπὸν ὁ καημένος, πῆγε στὸ νοσοκομεῖο, τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ὑποστῇ θρομβώσεις ἀλλεπάλληλες στὰ πόδια του, καὶ εἶναι πλέον σὲ εἰδικὴ θεραπεία , μὲ ἀντιθρομβωτικὰ φάρμακα κλπ. Βλέπουμε, λοιπὸν, ὅτι ὑπάρχει μιὰ παραφιλολογία. Καὶ ἐπανέρχομαι καὶ πάλι ὅτι συκοφαντεῖται ἡ ἰατρικὴ τέχνη καὶ ἐπιστήμη ποὺ ὅμως ὅπως λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει ἐμφυτευθεῖ στὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν σοφία καὶ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐλογία τοῦ παναγίου Θεοῦ. Ὅσον ἀφορᾶ γιὰ τὶς ἐκκλησίες. Ἔχεις πάρα πολὺ καλὴ προσέγγισι. Δὲν εἶναι ἐφικτὴ ἡ δυνατότητα στοὺς ναοὺς νὰ ἐλέγχουν τοὺς εἰσερχομένους. Προσπαθοῦμε νὰ ἐπιβάλλουμε τὸν ἐξαερισμό, τὴν μάσκα, στοὺς εἰσερχομένους, τὶς ἀποστάσεις, ἀλλὰ τὸ νὰ ζητοῦμε τώρα τὰ ράπιντ τέστ καὶ τὰ χαρτιά, κλπ κλπ ποιός θὰ τὸ κάνει αὐτό; Δὲν ὑπάρχει κατάλληλος ἄνθρωπος. Οἱ ἐπίτροποι εἶναι ἐθελονταὶ καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἔρχονται καὶ σὲ ρήξι μὲ τοὺς εἰσερχομένους, ὅπως ἀντιλαμβάνεσαι εὐλόγως

ΔΗΜ: Προφανῶς.

σ.Π.Σ: Οἱ νεωκόροι ἔχουν καθήκοντα ἄλλα, καὶ οἱ ψάλτες καὶ οἱ κληρικοὶ λειτουργοῦν τὴν ὥρα τῆς λατρείας. Ἄρα δὲν εἶναι ἐφικτὸ αὐτὸ τὸ πράγμα, τὸ ὁποῖο κάποιοι σκέφτηκαν γιὰ τοὺς ναούς. Αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶναι ἐφικτὸ εἶναι τὸ νὰ, ἡ ἱεραρχία, ὅπως τὸ κάνει ἤδη, ἡ Σύνοδος, οἱ ἐπίσκοποι, ὅλοι μας νὰ προσπαθοῦμε νὰ διαφωτίσουμε τοὺς ἀνθρώπους ἀληθινά, μὲ ἀγάπη, μὲ σεβασμό στὴν ἐλευθερία τῆς προσωπικότητος βέβαια, (σχόλιο: ὅλα αὐτὰ ποὺ λέγει ὁ σεβ. μὲ τὸν τρόπο ποὺ βλέπετε, εἶναι προσπάθεια διαφωτίσεως περὶ τῆς ἀληθείας μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό τῆς προσωπικότητος!!!) άλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ καὶ μὲ ἐπίγνωσι τοῦ τί σημαίνει τὸ νὰ στρέφεσαι ἐναντίον τῆς ἐπιστήμης καὶ ἐναντίον τῶν φωτισμένων ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐργαστεῖ ἐπὶ χρόνια ἐπάνω εἰς αὐτὸ τὸ τεράστιο ἔργο ποὺ λέγεται ἰατρικὴ τέχνη, καὶ νὰ ἀμφισβητῇς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τὰ θέματα, ἐνῷ ἐσὺ εἶσαι ἀδαῆς καὶ δὲν γνωρίζεις. Καὶ τὸ μόνο ποὺ ἔχεις ὡς περιουσία εἶναι τὸ θράσος τῆς ἀγνοίας σου. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐγκληματικὸ στὴν περίπτωσί μας.

ΔΗΜ: Ὡραία. Ὑπάρχουν οἱ δικές σας φωνές, ὑπάρχουν ὅμως, δυστυχῶς, φωνὲς ἱεραρχῶν οἱ ὁποῖες εἶναι στὴν ἀντίθετη κατεύθυνσι. Ἐδὼ πρέπει νὰ ἐξηγήσουμε κάτι ποὺ ἴσως ὁ κόσμος νὰ μὴν γνωρίζει. Ἡ ἑκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει δισχιλιετὴ καὶ πλέον ἱστορία, ἔχει τὴ δική της κανονικὴ τάξι καὶ αὐτὴ ἀκολουθεῖται. Ἐγὼ θέλω νὰ ἐρωτήσω εὐθέως: Θὰ πρέπει νὰ ἐπιβάλλονται ποινὲς σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν στὶς ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ, γιατὶ ἔχει πάρει κάποιες ἀποφάσεις ἡ ΔΙΣ, ἔχει πάρει κάποιες θέσεις γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἀκόμα καὶ ἄν διαφωνοῦν κάποιοι ἱεράρχες, καὶ μᾶς λυπεῖ τὸ ὅτι διαφωνοῦν, πρέπει νὰ ὑπάρχουν μέτρα γι᾿ αὐτοὺς τοὺς ἱερεῖς;

σ.Π.Σ: Ἐὰν κανεὶς περιορίζεται στὸν ἑαυτό του καὶ ἀρνεῖται τὶς ἀποφάσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς του ἀρχῆς εἶναι ἕνα πνευματικὸ ἀδίκημα ποὺ ἀφορᾶ αὐτὸν καὶ τὸν πνευματικό του πατέρα. Ἐὰν ὅμως αὐτὴ τὴν ἀντίθεσί του τὴν δημοσιοποιεῖ καὶ κάνει πόλεμο ἐναντίον τῆς ἐκκλησιαστικῆς του ἀρχῆς, αὐτὸ -τὸ ἔχω πεῖ δημόσια- ἔχει δυστυχῶς, σχισματικὴ χροιά. Δηλαδὴ αὐτὸς ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας. Διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι σῶμα, ἀγαπητέ Παναγιώτη μου, δὲν εἶναι ρεμπέτ ἀσκέρι, ὅπως νομίζουν κάποιοι, οὔτε αὐτοπροσδιορίζεται ὁ κάθε ἕνας μέσα στὴν ἐκκλησία. Στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ κεφαλή, εἶναι ὁ Χριστός, καὶ εἰς τύπον καὶ τόπον τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ ἐπίσκοπος.( μὲ κάποις προϋποθέσεις, βέβαια, δέσποτά μου) Γι᾿ αὐτὸ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, ἕνας ἀποστολικὸς Πατέρας καὶ μάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας ειχε πεῖ ὅπου εἶναι ὁ ἐπίσκοπος ἐκεῖ καὶ ἡ ἀποστολικὴ ἐκκλησία, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὅπου εἶναι ὁ ἐπίσκοπος εὶς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ ἐκεὶ εἶναι καὶ ἡ ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι λοιπὸν σῶμα καὶ δὲν μπορεῖ ὁ καθεὶς , ἄν θέλει νὰ εἶναι μέλος τῆς ἐκκλησίας, νὰ αὐτοπροσδιορίζεται ἤ νὰ αὐτοσχεδιάζει. Ἡ Ἱεραρχία, λοιπόν, καὶ ἡ ἐκκλησία ὅλη, (σχόλιο: μεγάλο μέρος τῆς Ἱεραρχίας εἴτε ἐνεργητικῶς, ὅπως ὁ ἴδιος, εἴτε παθητικῶς –διὰ τῆς σιωπῆς του- ἀκολουθεῖ αὐτὴ τὴν γραμμὴ, ἀλλὰ ὄχι «ἡ Ἐκκλησία ὅλη», κλῆρος καὶ λαὸς, γι᾿ αὐτὸ σπεύδει προκαταβολικῶς νὰ τοὺς χαρακτηρίσῃ σχισματικούς) συνολικὰ στοιχεῖται στὴν ὀρθὴ ἄποψι, στὴν ὀρθὴ καὶ λογικά καὶ ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ ἄποψι, ὅτι δὲν ὑπάρχει πνευματικὸ ζήτημα ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἐμβολιασμό. (σχόλιο: ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχει τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων, ἀλλὰ καὶ τῆς διὰ τοῦ δόλου καὶ τῆς βίας ἐπιβολῆς στοὺς ἀνθρώπους) Δὲν ὑπάρχει πνευματικὸ ζήτημα ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀντιμετώπισι μιᾶς ἀσθενείας, ἀσφαλῶς ἐκζητοῦμε τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἕλεος, ἐμεῖς ἐδὼ στὸν Πειραιά μάλιστα, ὅπως τὸ ἔχωμε πεῖ καὶ ἄλλες φορές, ἔχωμε ἐμπειρία αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τὸ 1795 ἡ μεγάλη πανδημία τῆς εὐλογιᾶς μὲ τὴν χάρι τῆς Παναγίας Ρόδον τὸ Ἀμάραντο ἀποσκορακίσθηκε καὶ σώθηκε ὁ τόπος. (σχόλιο: Γιατί δὲν τὸ πράξατε καὶ τώρα αὐτὸ. Γιατὶ δὲν προσφύγατε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὴν χάρι τῆς Παναγίας; Νὰ λιτανεύσετε στὸν Πειραιά κλῆρος καὶ λαός; Τότε θὰ μπορούσατε νὰ λέτε ὄτι ἔχετε ἐμπειρία) Εἶχαν προσφύγει ὅλοι τότε οἱ ἄνθρωποι στὴν χάρι τῆς Παναγίας, ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ σεβόμεθα καὶ τὴν ἰατρική τέχνη. Καὶ ξέρεις κάτι; Τὄχω πεῖ πολλὲς φορές, ὅπου ὑπάρχει ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου δὲν παρεμβαίνει ὁ Θεός. Ὁ Θεὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία. Μᾶς ἔχει δώσει λοιπὸν τὸν αὐτοκράτορα νοῦ, τὴν συνείδησί μας, τὴν γνώσι, τὴν λογική τὴν ἐλευθερία μας γιὰ νὰ ἐνεργοῦμε, καὶ αὐτὴ τὴ στιγμή ὑπάρχει αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο τὸ ὁποῖο μᾶς προσφέρει μιὰ κάλυψι , ἐν μέτρῳ βέβαια, ὅπως ἀποδεικνύεται, καὶ χρειάζεται νὰ ἔχωμε σεβασμὸ στὴν προϊσταμένη μας ἀρχή, στοὺς ἐπισκόπους μας, στοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔχουν γνώσι τῶν ἀντικειμένων . Μὴν ἀκοῦμε φωνὲς ἀνόητες καὶ ἀλλότριες, συνομωσιολογικά σενάρια, ἀλλὰ ἐκεῖ ἐπανέρχομαι καὶ πάλι καὶ λέγω ὅτι δυστυχῶς ἡ Πολιτεία καὶ τὰ ὄργανα τὰ θεσμικὰ δὲν λαμβάνουν θέσι. Ἀφήνουν τὰ πράγματα ἀνεξέλεγκτα. Θὰ ἐνθυμεῖστε ὅτι ὁ κύριος ἐκεῖνος, ἐκεὶ στὴ Βόρειο Ἐλλάδα ὁ ἐπόπτης ὑγείας εὑρίσκετο ὑπο τὴν παρακολούθησι τοῦ πειθαρχικοῦ του Συμβουλίου χωρὶς νὰ λαμβάνεται καμμία ἀπόφασις γι᾿ αὐτόν. Καὶ ἔβγαινε στοὺς δυστυχεῖς ἀνθρώπους τοὺς διασωληνωμένους ἤ ὑποψηφίους καὶ νὰ τοὺς λέῃ τὶς δικές του ἀφέλειες καὶ ἀστάθειες χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν ἐλέγχει. Λοιπὸν, πολλὰ τέτοια παραδείγματα. Ὅσοι κληρικοὶ δὲν ἀκοῦνε τὴν φωνὴ τῆς ἐκκλησίας τους ἀσφαλῶς πρέπει νὰ ἐλεγχθοῦν ἀπὸ τοὺς οἰκείους ἐπισκόπους. Γι᾿ αὐτὸ τὸν λόγο, ἐπανέρχομαι καὶ πάλι, ὑπάρχει τὸ λεγόμενο κανονικὸ δίκαιο , καὶ τὸ ἐκκλησιαστικόδλικαιο. Δὲν ὑπάρχουν οἱ ἱεροὶ κανόνες γιὰ νὰ παραβιάζονται χωρίς συνέπειες.

ΔΗΜ: Καὶ ἄρα θὰ πρέπει νὰ ἐπιβάλλονται. Θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω πάρα πολύ , εἶναι μεγάλη χαρὰ νὰ ἀκούγονται τέτοιες φωνὲς καὶ νὰ εὐχηθῶ μὲ τὴν ….

σ.Π.Σ: Καὶ ἐγὼ Παναγιώτη σὲ εὐχαριστῶ. Σοῦ εὔχομαι πάντοτε μὲ τὸν σταθμὸ αὐτὸν , τὰ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ποὺ μιλεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ ὄχι μὲ ἀκρότητες, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη, διότι ἀγαποῦμε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι μᾶς βρίζουν καὶ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐκχυδαϊζουν καὶ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι ἔχουν τὴν ἀλήθεια ἐνῷ δὲν ἔχουν, καὶ ἔχουν τὸ ψέμα, οἱ καημένοι, τοὺς ἀγαποῦμε καὶ αὐτοὺς ὅλους. Μὲ ἀγάπη γιὰ τὴ ζωή. Γιατὶ ἐδὼ δὲν εἶναι θέμα ἐπιβολῆς κάποιου ἤ κατισχύσεως κάποιου ἐναντίον τοῦ ἄλλου, δὲν εἶναι ἰδεολογικὸς πόλεμος ἐδῶ. Ἐδῶ εἶναι μιὰ πανδημία ποὺ σκοτώνει. Σκοτώνει. Ἐμεῖς ἐδὼ, -ὅπως τὸ ξεύρεις καλά, γιατὶ ἀγαπᾶς τὸν Πειραιά καὶ ἀγαπᾶς ὅλους μας καὶ εἴμαστε εὐγνώμονες γι’ αὐτό, γιὰ τὴν πολλή σου στήριξι, καὶ στὴ Μητρόπολι καὶ στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο, καὶ στὴν διαφώτησι τοῦ κόσμου- χάσαμε ἕναν πρωτοπρεσβύτερο 42 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε τέτοιες ἀπόψεις ὁ καημένος καὶ δὲν μᾶς ἄκουγε. Λοιπόν, στὸν καθεδρικὸ ναὸ τῆς ἁγίας Τριάδος , καλλικέλαδο, εὐγενέστατο, ἠθικώτατο, ἕνα κόσμημα πραγματικά τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς κατέληξε ἀπὸ τὸν Κορωνοϊό, διότι δὲν μᾶς ἄκουγε. Διότι 10 μέρρες ἀσθενὴς δὲν πῆγε στὸ νοσοκομεῖο παρὰ τὶς παρακλήσεις μας.

ΔΗΜ: Πραγματικά, τραγικό.

σ.Π.Σ: Καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο. Ἄφησε 2 παιδιὰ θαυμάσια, ἄφησε τὴν πρεσβυτέρα του, καὶ μᾶς ἔκανε μιὰ μεγάλη πικρία αὐτὴ ἡ ἱστορία, διότι ἀπωλέσαμε ἕναν πολὺ καλὸ κληρικό, ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀναπληρωθῇ. Ὅπως ἀντιλανβάνεσαι Παναγιώτη, ξέρεις πόσο δύσκολο εἶναι νὰ βρῇς ἕναν πολὺ καλὸ συνεργάτη.

ΔΗΜ: Ἔτσι εἶναι, ἔχετε ἀπόλυτο δίκηο. Σεβασμ …

σ.Π.Σ: …Καὶ τὸν χάσαμε τὸν ἄνθρωπο αὐτὸν διότι ἄκουγε αὐτὲς τὶς ἀνόητες φωνές. Γι᾿ αὐτὸ εἶπα ὅτι αὐτοὶ ἀκουσίως ἤ ἐκουσίως γίνονται ἀδελφοκτόνοι καὶ θὰ δώσουν λόγο στὸν Θεό, γι᾿ αὐτὰ τὰ πράγματα. Δὲν θὰ μείνει ἔτσι αὐτό. Δὲν εἶναι κάτι ἀπλό. Λοιπὸν εὔχομαι σὲ ὅλους σύνεσι, εὐθυκρισία, ταπείνωσι, διάκρισι, προσευχή καὶ κυρίως νὰ τηροῦμε τὰ μέτρα τὰ ὁποία μᾶς λέγουν οἱ εἰδικοί. Δὲν εἴμαστε ὅλοι εἰδικοὶ γιὰ ὅλα.

ΔΗΜ: Σεβ σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πολὺ γιὰ τὴν ἐπικοινωνία.

σ.Π.Σ: Καὶ γώ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀγάπη σου καὶ γιὰ τὴν καλωσύνη σου νὰ μὲ ακούσῃς καὶ νὰ μὲ ἀκούσουν καὶ οἱ εὐγενεῖς ἀκροαταί.

ΔΗΜ: Μεγάλη μας χαρά. Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά.

σ.Π.Σ: Κάθε εὐλογία. Καλὲς γιορτές.

Αφήστε μια απάντηση