Αρχική Ορθοδοξία Κάμε προσευχή, Γέροντα, νὰ μὴ τρελλαθὼ  ἀπο τὴν µεγάλη χαρὰ ποὺ νοιώθω – Ἅγιος Γέροντας Ἱερώνυμος τῆς Ἀιγίνης

Κάμε προσευχή, Γέροντα, νὰ μὴ τρελλαθὼ  ἀπο τὴν µεγάλη χαρὰ ποὺ νοιώθω – Ἅγιος Γέροντας Ἱερώνυμος τῆς Ἀιγίνης

0
Κάμε προσευχή, Γέροντα, νὰ μὴ τρελλαθὼ  ἀπο τὴν µεγάλη χαρὰ ποὺ νοιώθω – Ἅγιος Γέροντας Ἱερώνυμος τῆς Ἀιγίνης

Κάμε προσευχή, Γέροντα, νὰ μὴ τρελλαθὼ  ἀπο τὴν µεγάλη χαρὰ ποὺ νοιώθω – Ἅγιος Γέροντας Ἱερώνυμος τῆς Ἀιγίνης

Οι σύγχρονοι Γέροντες,Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης 1883-1966 | Διακόνημα


Μία γυναῖκα, λέγει. Κάμε προσευχή, Γέροντα, νὰ μὴ τρελλαθὼ  ἀπο τὴν µεγάλη χαρὰ ποὺ νοιώθω. Ἔχω πολὺ µεγάλη χαῥᾷ πνευµατικὴ καὶ Φοβοῦμαι.

Δηλαδή, προσεύχεται πολὺ καὶ δὲν ἀντέχει στὴν χαρὰ ποὺ αἰσθάνεται.

Ἐσεῖς ἀράγε πόσο προσεύχεσθε; Δὲν δοκιµάσατε, νὰ δῆτε τί χαρὰ θὰ πάρετε ἀπὸ τὴν καθαρὰν καὶ περισσοτέραν προσευχήν! Αὐτὴ ἡ χαρὰ εἶναι ἡ ἀνωτέρα. Ἡ καθαρὰ προσευχὴ καὶ ἡ ἐπιμονὴ στὴν προσευχὴν ἕλκουν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιά µας καὶ ὅταν τὴν τραβήξουν καὶ κατοικήσῃ µέσα µας, τότε δὲν θὰ θέλετε τίποτα. Τότε θὰ καταλάβετε, πὼς καμμιὰ ἄλλη χαρὰ δὲν εἶναι σὰν καὶ αὐτήν.

Πηγή

σ. 209, Ο Γέρων Ἱερώνυμος τῆς Ἀιγίνης 1883-1966 / Βίος, πνευματικαὶ “υποθήκαι καὶ παραινέσεις αὐτοῦ, ὡς συνελέγησαν καὶ κατεγράφησαν” ὑπὸ Σωτηρίας Δ. Νοῦση, Ἐκδότης ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ – 1978.

Αντιγραφή orthopraxia.gr

 

Ο Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης.

 

Αφήστε μια απάντηση