Τὸ ΔΙΣ ἐξαμαρτεῖν, οὐκ ἀνδρῶν σοφῶν.

Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης 

Ιερός Θίασος

 

Τί γίνεται ἐκεῖ μέσα, στὴν ΔΙΣ; Τί κάνουν αὐτοί οἱ εὐλογημένοι ἄνθρωποι; Νἄταν μαζὶ, νὰ πῇς ὅτι κάτι ἤπιαν, ὁπότε παροινήσαντες λένε ὅσα θολωμένη διάνοια μεθυόντων διατάζει τὴν μπερδεμένη γλώσσα …. Ὅμως ἦταν, ἀκούω, σὲ τηλεδιάσκεψι. Ὁ ἕνας μακρὰν τοῦ ἄλλου. Ἄρα;  Ἄλλο μεθύσι θὰ μέθυσαν, ὅπως τώρα καὶ ἕναν χρόνο…

Ἀνακοινώνουν λοιπὸν, ὅτι ἡ ΔΙΣ:

«ζ) Παρακολουθεί στενά το ζήτημα των εμβολιασμών, μέσω της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία με συνεχείς αναφορές της ενημερώνει το Συνοδικό Σώμα για όλες τις εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό η Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε ότι, κατόπιν γενομένης έρευνας, τα εμβόλια κατά του covid-19 που επί του παρόντος χρησιμοποιούνται στην Πατρίδα μας, δεν απαιτούν την χρήση καλλιεργειών εμβρυϊκών κυττάρων για την παραγωγή τους.
Με αφορμή την ανωτέρω ενημέρωση η Ιερά Σύνοδος επαναλαμβάνει, ιδίως προς όσα από τα μέλη Της παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία στα σενάρια απειλής και κινδύνων, στηριζόμενα μονομερώς και ανεξέλεγκτα είτε σε διογκωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο, είτε διακατέχονται από διάφορες προκαταλήψεις, ότι η επιλογή του εμβολιασμού δεν είναι ζήτημα τόσο θεολογικό ή εκκλησιαστικό, αλλά κυρίως ιατρικό-επιστημονικό και αποτελεί ελεύθερη προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου σε επικοινωνία με τον ιατρό του, χωρίς ο εμβολιασμός να συνιστά έκπτωση από την ορθή Πίστη και ζωή». ΔΙΣ 13/1/2021(1) 

 

Τὸ πρῶτο μέρος, ὅτι δηλαδὴ γιὰ τὰ ἐμβόλια δὲν ἔχουν χρησιμοποιηθῇ καλλιέργειες  κυττάρων ἐκτρωθέντων (=δολοφονηθέντων) ἐμβρύων, ἔχει πολλαπλῶς ἀπαντηθῇ καὶ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα, καὶ ἀπορεῖ κανεὶς πῶς τὸ δηλώνουν γραπτῶς. 

Στὸ δεύτερο δυσκολεύομαι νὰ δεχτῶ καὶ νὰ καταλάβω τί θέλουν νὰ ποῦν καὶ θὰ προσπαθήσω λίγο, μήπως καὶ  ξεδιαλύνουν τὰ πράγματα. 

Κατ᾿ ἀρχὴν σὲ ποιούς ἀπευθύνεται ἡ ΔΙΣ, στὸ τμήμα αὐτό;  Ἀπευθύνεται στὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου; Τὸ ἀνακοινωθὲν αὐτό λέει: «η Ιερά Σύνοδος επαναλαμβάνει, ιδίως προς όσα από τα μέλη Της…» Ἀπευθύνεται «στὰ μέλη Της». Στὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δηλαδή. Μὰ τὸ ἀνακοινωθὲν τὸ συνέταξε ἡ Διαρκὴς ἱερὰ Σύνοδος καὶ ὄχι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἡ ὁποία δὲν συνέρχεται πλέον, οὔτε καὶ διαδικτυακῶς. Καὶ ἀπευθύνεται μὲ ἀνακοίνωσι στὰ μέλη της; Ἔτσι, μὲ τέτοια προχειρότητα, χωρὶς καμμία τεκμηρίωσι, ἀπλῶς μὲ τὴν ἀπόφανσι ὅτι ἔτσι εἶπε ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς; Πόσοι συναποτελοῦν τὴν Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ὅλη ἡ Ἱεραρχία (ἐν ἐνεργεία, σχολάζοντες καὶ τιτουλάριοι) εἶναι 106 ἄνθρωποι. Δὲν μποροῦσαν νὰ ἐνημερωθοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ συζητήσουν κάπως σοβαρά οἱ ἄνθρωποι αὐτοί; Ὑπάρχουν πληροφορίες ἄφθονες καὶ ὅσο γίνεται ἀντικειμενικὲς γιὰ τὸ ζήτημα, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἐξετάζουν, ἀπὸ τὶς ὀποῖες  ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτὰ ποὺ τοὺς ἐνημέρωσε ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς -ἄν ὅντως ἔχει ὑπάρξει τέτοια ἐνημέρωσις καὶ ὁδηγεῖ σὲ τέτοια συμπεράσματα- εἶναι ἐλλιπή, καὶ ἄρα τὰ συμπεράσματα αἴωλα καὶ παραπλανητικά.

Αὐτὸ ποὺ ἐντυπωσιάζει εἶναι ὅτι οἱ συντάκτες τοῦ κειμένου, ἄν εἶναι τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ, ἤ δὲν ἀντιλαμβάνονται πόσο μειωτικὰ καὶ ὑποτιμητικὰ μιλοῦν γιὰ τοὺς συνεπισκόπους τους ἤ τὸ ἐπιδιώκουν. Τοὺς ἀναφέρουν ὅτι «παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία στα σενάρια απειλής και κινδύνων». Εἶναι μιὰ πιὸ ἐκλεπτυσμένη διατύπωσις τοῦ χαρακτηρισμοῦ «συνωμοσιολόγοι» (ποὺ πιὸ ἐκλαϊκευμένα κυκλοφορεῖ καὶ ὡς «ψεκασμένοι»).(Ἴσως ἐπειδὴ ἔχει χρησιμοποιηθεῖ κατὰ κόρον ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τοὺς δημοσιογράφους κατὰ παντὸς μὴ ἀποδεχομένου ἀμασητὶ τὰ καλοπληρωμένα κηρύγματά τους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ΔΙΣ καὶ μεμονωμένους ἐπισκόπους, ἐνίοτε, ἐναντίον ἄλλων συνεπισκόπων τους καὶ κατὰ κόρον κατὰ τοῦ ἀπείθαρχου ποιμνίου, φαίνεται ὅτι ἐδὼ ἀποφάσισαν νὰ ἀλλάξουν τὸ λεξιλόγιό τους).

 Ἐντυπωσιάζει ὅτι γνωρίζουν καὶ τὰ αἴτια αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς:  στηρίζονται «μονομερώς και ανεξέλεγκτα είτε σε διογκωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο, είτε διακατέχονται από διάφορες προκαταλήψεις». Παρουσιάζουν τοὺς συνεπισκόπους τους ὅτι διακατέχονται α) ἀπὸ μονομέρεια («μονομερῶς»), β) δὲν ἐλέγχουν τὰ ὅσα πληροφοροῦνται («ἀνεξέλεγκτα»), γ) ἐπηρεάζονται ἀπὸ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ δ) διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις!!! Μόνον αὐτά. Ὅλα αὐτὰ, λένε ἐπίσκοποι, ὅτι τὰ κάνουν ἐπίσκοποι. Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἄν ἀντιλαμβάνομαι καλῶς ὅσα λένε. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κατέχουν θέσεις ἀρχιερέων καὶ ἔχουν ἀναλάβει τὴν διαποίμανσι τοῦ λαοῦ. Ποιοί; Οἱ μονομερεῖς, αὐτοὶ ποὺ χάφτουν ἀνέλεγκτα ὅσα διογκωμένα τοὺς πλασάρουν δημοσιογράφοι τοῦ διαδικτύου καὶ μάλιστα διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις; Τέτοια ἄτομα προφανῶς ( μὲ μονομέρεια, χωρὶς κρίσι καὶ μὲ σωρεία διαφόρων προκαταλήψεων) δὲν κάνουν οὔτε νὰ τοὺς ἐμπιστευτῇς τὸν σκύλο σου νὰ τὸν πᾶνε βόλτα, ὄχι νὰ ποιμαίνουν  ἀνθρώπους.

 Καὶ δὲν τὰ λένε οἱ ἐπίβουλοι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἀνθρωπιστὲς-προοδευτικοὶ-ἐπιστημονίζοντες ἀλλὰ τὰ λένε ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας , ἡ ΔΙΣ, σὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωσι τους!!!  Προφανῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἀπαξιοῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν μαζί τους καὶ νὰ διαλεχθοῦν ὡς ὁμότιμοι καὶ ἀδελφοί.

 Ἄρα γε καταλαβαίνουν τί λένε καὶ τί κάνουν;

 Ἄν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα θὰ ἔπρεπε ἀφοῦ νηστέψουν καὶ προσευχηθοῦν καὶ ἐνδυθοῦν σάκκο καὶ σποδό, μὲ ἀγωνία καὶ δάκρυα νὰ καλέσουν τοὺς συνεπισκόπους τους καὶ μία καὶ δύο καὶ τρεῖς φορὲς, καὶ νὰ προσπαθήσουν νὰ τοὺς ἐνημερώσουν, νὰ τοὺς συνετίσουν, νὰ τοὺς βοηθήσουν γιὰ τό καλό τοῦ λαοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο ὑπάρχουν. Νὰ τοὺς βγάλουν ἀπὸ τὴν μονομέρεια, νὰ παραθέσουν στοιχεία ἀληθή καὶ ἀπολύτως τεκμηριωμένα, ὥστε νὰ ξεθολώσουν οἱ ἔννοιες καὶ νὰ καθαρίσουν οἱ λογισμοί καὶ οἱ προκαταλήψεις. Αὐτὸ δὲν παρακαλοῦμε καθημερινῶς τὸν Κύριο; «Τοὺς λογισμὸς διόρθωσον, τὰ ἐννοίας κάθαρον» δὲν λέμε στὸ ἀπόδειπνο; Δὲν Τὸν παρακαλοῦμε ἐπίσης: «Δώρησαι ἡμῖν ὁ Θεὸς, γρήγορον νοῦν, σώφρονα λογισμόν», ὅπως καὶ τὴν Θεοτόκο νὰ μᾶς ἀπαλάξῃ «ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τῶν λογισμῶν» στὴν εὐχαριστία μετὰ τὴν Θεία Κοινωνία;

 Γιατὶ ἀντὶ νὰ κάνουν αὐτὸ τοὺς ξεφτιλίζουν μὲ «ἐπίσημα» ἀνακοινωθέντα; Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι ἔτσι ξεφτιλίζονται καὶ οἱ ἴδιοι καὶ ἐν μέσῳ διωγμοῦ τῆς πίστεως ἀποδεικνύουν τὴν ἀνυπαρξία ἑνότητος, γιὰ τὴν ὁποία μὲ τὰ λόγια -δῆθεν- ἐνδιαφέρονται; Πόσοι καὶ ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ ἐπίσκοποι; Τί μποροῦν νὰ περιμένουν οἱ ἱερεῖς τους καὶ ὁ λαὸς ἀπὸ τέτοιους ἐπισκόπους; Δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ κινηθοῦν οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἀπομάκρυνσί τους, ἀφοὺ προφανῶς ζημιώνουν τὴν ἐκκλησία. Στὸν τρικυμισμένο καιρὸ μας μὲ τὶς «πρωτόγνωρες» καταιγίδες οἱ Ἐκκλησίες χρειάζονται ἐμπείρους καὶ γενναίους καπετάνιους καὶ ὄχι ψιλοχαζοὺς μούτσους, ὅπως παρουσιάζουν αὐτοὶ τοὺς συνεπισκόπους τους. Τὸ ὅτι τίποτε δὲν γίνεται ἀπὸ τὰ παραπάνω, ἀλλὰ γράφονται καὶ ἀνακοινώνονται ὅλα αὐτά, καταδεικνύει  καὶ τὴν αἴσθησι περὶ  ἐκκλησιαστικοῦ σώματος ποὺ ἔχουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι.

 Ἀπορῶ πῶς ἀνέχονται τέτοιες ἀνακοινώσεις οἱ ὑπόλοιποι ἐπίσκοποι ποὺ δὲν εἶναι μέλη τῆς ΔΙΣ. Ἄν ἀντιμετωπίζουν ἔτσι τοὺς συνεπισκόπους τους εἶναι ἀναμενόμενο νὰ ἀντιμετωπίζουν τὸ ποίμνιό τους ὡς ἀγέλη ἐνοχλητικῶν ἠλιθίων, γι᾿ αὐτὸ μᾶς ἐκτοξεύουν ὅλη αὐτὴ τὴν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου θεολογικὴ παραγωγὴ ποὺ μᾶς περιλούει τόσον καιρό, ὅπως τὰ εἰδικὰ λευκὰ ὀχήματα τῆς ἀστυνομίας ποὺ διαλύουν τοὺς διαδηλωτές ἤ ταραξίες μὲ ἐκτοξευόμενο νερό. 

Καὶ στὴν συγκεκριμένη παράγραφο ὑπάρχει δεῖγμα αὐτῆς τῆς θεολογικῆς παραγωγῆς: «Η επιλογή του εμβολιασμού δεν είναι ζήτημα τόσο θεολογικό ή εκκλησιαστικό, αλλά κυρίως ιατρικό-επιστημονικό και αποτελεί ελεύθερη προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου σε επικοινωνία με τον ιατρό του, χωρίς ο εμβολιασμός να συνιστά έκπτωση από την ορθή Πίστη και ζωή».

Προσέξτε σοφία καὶ θεολογικό βάθος, δεδομένου ὅτι «σοφὸν τὸ σαφές» καὶ «οὐ χρὴ ἀποφαίνεσθαι, ἀλλ᾿ ἀποδιδόναι μαρτυρίας» (Ἁγ. Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης PG78,509). «Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι τόσο θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικό…» Δὲν εἶναι τόσο. Πόσο εἶναι δηλαδή; Γιατί,  παραδέχονται ὅτι εἶναι θεολογικὸ θέμα. Διαφορετικὰ θὰ ἔλεγαν: «Δὲν εἶναι θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικό θέμα». Πόσο εἶναι , λοιπόν; Γιὰ πεῖτε μας σεβασμιώτατοι, ἐσεῖς. Ἐδὼ δὲν χρειάζονται οἱ «εἰδικοί». Ἐδὼ ἐσεῖς (ὀφείλετε νά) εἶστε οἱ εἰδικοί, οἱ ποιμένες, οἱ διάδοχοι τῶν ἀποστόλων, οἱ θεολόγοι. Πόσο λοιπὸν εἶναι θεολογικό τὸ ἄν θὰ πρεπει κανεὶς νὰ κάνει τὸ ἒμβόλιο ἤ ὄχι; Αὐτὸ ὀφείλετε νὰ ἀπαντήσετε καὶ στοὺς συνεπισκόπους σας καὶ στὸν λαό τοῦ Θεοῦ τὸν ὁποῖο (ὑποτίθεται ὅτι) ποιμαίνετε. Τό «τόσο» δὲν εἶναι σαφές. Ἄρα δὲν εἶναι καὶ σοφόν. Ἀπὸ πού ἡ ἔλειψις σοφίας, ἀφοὺ ἀρχή σοφίας φόβος Κυρίου; Ἴσως σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι εἶστε ἀθεόφοβοι. Ἄπαγε, τῆς βλασφημίας.

«Δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικὸ, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικὸ-ἐπιστημονικό» λέτε. Ἄν μιλᾶτε γιὰ τὴν ἔρευνα, τὴν παρασκευὴ καὶ τὴν χρῆσι τοῦ ἐμβολίου ποιός, κατ᾿ ἀρχὴν, ἔχει ἀντίρησι ὅτι εἶναι ἰατρικὸ-ἐπιστημονικὸ ζήτημα. Ὅπως καὶ τὸ θέμα τῆς ἀσθένειας τοῦ κωρονοϊοῦ, ποιὸς κατ᾿ ἀρχὴν διαφωνεῖ ὅτι εἶναι θέμα ἰατρικὸ-ὲπιστημονικό; (Ἀσχέτως ὅτι χρησιμοποιεῖται πολιτικά). Ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὅμως ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶναι μία συνεχῶς ἐξελισσομένη κατάστασις. Ἂσφαλῶς γνωρίζετε ὅτι ἡ προσπάθεια αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν σταματᾶ, οὔτε ἐξαντλείται, οὔτε ὁλοκληρώνεται. Ἡ γνώσις ποτέ δὲν εἶναι ἀπόλυτη, ποτέ δὲν εἶναι πλήρης. Τὸ λένε καὶ οἱ σύγχρονες ἐπιστημονικὲς θεωρίες, ὅπως ἀκούω, τὸ λέει ἐξ ἄλλου καὶ ὁ ἀπόστολος: «εἰ δέ τις δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε καθὼς δεῖ γνῶναι·» (Πρὸς Κορινθίους Α΄κεφΗ΄, 2).  Ἡ ἐκμετάλευσις ὅμως καὶ τῆς ἀσθενείας καὶ τοῦ ἐμβολίου δὲν εἶναι θέμα θεολογικὸ-ἐκκλησιαστικό; Δὲν ἀφορᾶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου; Ὁ φόβος ποὺ καλιεργήθηκε, ἄς μείνουμε μόνο σ᾿ αὐτό, δὲν εἶναι θεολογικό καὶ ἐκκλησιαστικό ζήτημα; Φόβος, ἄγχος, ἀβεβαιότης, ἀγωνία ἀλλὰ καὶ βίαιες ἐνέργειες καὶ αὐτοκτονίες καὶ ἀπομάκρυνσις ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο καὶ ὅλα ὅσα συμβαίνουν, δὲν εἶναι θεολογικὰ ζητήματα; Δὲ θὰ τρέξει στὸν ἱερέα ὁ τρομοκρατημένος, ὁ πανικόβλητος, ὁ προβληματισμένος νὰ βρεῖ παρηγοριὰ καὶ κουράγιο; Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐκκλησιαστικὸ ἄρα καὶ θεολογικὸ γεγονός; (Δὲν ἀσχολούμαστε τώρα ἐδὼ μὲ τὰ ὁσα ἐσεῖς οἱ ἐπίσκοποι πράξατε, ἐνῷ δὲν ἔπρεπε· καὶ ὅσα δὲν πράξατε,  ἐνῷ ἦταν χρέος σας -κλειστὲς ἐκκλησίες καὶ διακωμώδησις τῆς πίστεως).

Τώρα δεύτερη φορά ξανακάνετε τὰ ἴδια. Ὡραία . Ἄς δεχτοῦμε, ὡς ὑπόθεσι,  ὅτι τὸ ἐμβόλιο εἶναι κυρίως ἰατρικὸ-ἐπιστημονικὸ ζήτημα. Ἐσεῖς γιατί βγαίνετε ἔργῳ καὶ λόγῳ καὶ παρεμβαίνετε σὲ ἕνα τέτοιο ζήτημα καὶ κάνετε προτάσεις ἀκόμη καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι; «Κάνει έκκληση τόσο προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσο και προς την Ελληνική Κυβέρνηση να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα ο ικανός αριθμός εγκεκριμένων εμβολίων για τους πολίτες». Ανακοινωθὲν ΔΙΣ/4/1/2021(2)

Αὐτὴ τὴν ἔκκλησι βρήκατε νὰ κάνετε πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι ἤ τὸ λέτε ἀπλῶς γιὰ νὰ ἀκουστῇ ἀπὸ τὸν λαό, ὅτι συναινεῖτε καὶ ἐνδιαφέρεστε γιὰ τὸν ἐμβολιασμό του; Δηλαδὴ ἐνισχύετε τὴν προσπάθεια νὰ πειθαναγκαστῇ ὁ λαὸς νὰ ἐμβολιαστῇ μὲ ἀμφιβόλου ἀποτελεσματικότητος καὶ πιθανῶς ἀγνώστων κινδύνων ἐμβόλια ἐνῷ λέτε ὅτι «αποτελεί ελεύθερη προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου»; Εὐχαριστοῦμε πάντως γιὰ τὴν λεκτικὴ γενναιοδωρία σας νὰ μᾶς ἐπιτρέπετε νὰ ἐπιλέγουμε ἐλευθέρως. Ἄν τὸ ἐννοεῖτε κιόλας, τότε σημαίνει ὅτι ὁ κάθε ἕνας μας ἔχει δικαίωμα νὰ ἐπιλέξῃ. Ἔχει; Ἐλεύθερα; Ἄν φρονεῖτε κάτι τέτοιο τότε πρέπει νὰ συμμαζέψετε τὸν συνάδελφό σας ποὺ ἔχετε τοποθετήσει στὴν Ἀργολίδα –καὶ καμπόσους ἄλλους -διότι αὐτοὶ δημοσίως ἰσχυρίζονται ὅτι τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ κάνει κανεὶς χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ ἐπισκόπου καὶ ἄν κάνει εἶναι ὄργανο τοῦ διαβόλου: «Αυτός που κάνει κάτι χωρίς ευλογία του επισκόπου, έστω και αν νομίζει ότι είναι το πιο άγιο, εργάζεται για τον διάβολο». ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 21/12/2020(3)  

 Γιατὶ ὅμως βγῆκε ὁ Ναυπάκτου μετὰ βαΐων καὶ κλάδων καὶ τηλεοπτικῶν καμερῶν καὶ ἐμβολιάστηκε εἰς θέαν τῶν πάντων; Γιατὶ ἀκολούθησε καὶ ὁ Πειραιῶς; Ἕνα γεγονὸς προσωπικῆς ἐλευθερίας, ὅπως λέτε, ἰατρικὸ μάλιστα, ποὺ συνδέεται μὲ τὸ ἀπόρρητον τῶν ἱατρικῶν πράξεων γιατί προβάλεται δημοσίως; Ποιὸν ἐνδιαφέρει ἄν ὁ ἐλεύθερος ἄνθρωπος π.χ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος συμβαίνει νὰ εἶναι ἐπίσκοπος Ναυπάκτου, ἀποφάσισε ἐλευθέρως νὰ κάνει ἐμβόλιο; Ἀφορᾶ αὐτὸν καὶ τὴν ἐλευθέρα ἐπιλογή του. Γιατί νὰ συμβαίνῃ μπροστὰ στὶς κάμερες τῶν δημοσιογράφων;  Ἄν χρειαστεῖ νὰ κάνει ἔλεγχο προστάτη ἤ κωλονοσκόπησι ἤ νὰ σφραγίσῃ κανένα δόντι, θὰ γίνῃ τὸ ἴδιο; Θὰ καλέσῃ τὰ κανάλια; (Τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν Πειραιῶς καὶ γιὰ κάθε ἐπίσκοπο). Μπορεῖτε νὰ μᾶς ἐξηγήσετε γιατί ὅλα αὐτά; Ἐξηγῆστε τα ὅπως νομίζετε. Ἐπιστημονικὰ, θεολογικά, ἐκκλησιαστικά μὲ κάποια μορφὴ κοινῆς λογικῆς τέλος πάντων. Νὰ καταλάβουμε τί ἀκριβῶς φρονεῖτε. Σὲ ποιὲς ράγες κινεῖται τὸ βαγόνι τῆς λογικῆς σας. Ποὺ ὁδηγεῖ ἡ ξέφρενη πορεία τῶν πράξεών σας τὸ ζοῦμε… Οἱ πολιτικοὶ γνωρίζουμε καλὰ ποιὸν ὑπηρετοῦν, οἱ δημοσιογράφοι καὶ οἱ «εἰδικοὶ» τί παροχὲς ἔχουν. Ἐσεῖς;  Ποιόν ὑπηρετεῖτε;  Νὰ βάλουμε κάτω τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ τὴν πράξι τῆς Ἐκκλησίας; Ἔχει νόημα; Ὅσον ἀφορᾶ ἐσᾶς ἤ πολλοὺς ἀπὸ σᾶς –δὲν γνωρίζω τὰ πρόσωπα βλέπω τὶς ἐνέργειες καὶ τὴν ὅλη πορεία, τὴν τελευταῖα: Κολυμπάρι, Οὐκρανικὸ, Κορωνοϊός, ἐμβόλια- δὲν ἔχει κανένα νόημα. Πολλοὶ  σεβάσμιοι κληρικοὶ κάθε βαθμῖδος ἔχουν μιλήσει καὶ τὸ ἀποτέλεσμα … οἱ ἀνακοινώσεις αὐτές καὶ οἱ δημόσιοι ἐμβολιασμοί σας.. Ἔχει, ὅμως, γιὰ ὅσους νομίζουν ὅτι ἐσεῖς ὑπηρετεῖτε τὴν ἐκκλησία μέχρι καὶ ὅτι εἶστε ἡ ἐκκλησία ὅπως ψευδόμενοι, ἐνίοτε, λέτε, καὶ σᾶς ἀκολουθοῦν σὲ αὐτὲς τὶς προτροπές σας. Ἔχει καὶ γιὰ ὅσους κλονίζονται καὶ φοβοῦνται καὶ ἀποροῦν γιατὶ ἄλλα νοιώθουν μὲ τὴν καρδιά τους καὶ ἄλλα φτάνουν στὰ αὐτιά τους καὶ στὰ μάτια τους ἀπὸ ἐσᾶς.

Πάντως ἐπειδὴ μάκρυνε ὁ λόγος, δὲν προβληματίζεστε, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν παραπάνω, ἄν δικαιοῦσθε νὰ ἀποφαίνεστε αὐθεντικῶς ἄν κάτι, ὅπως ὁ ἐμβολιασμὸς συνιστᾶ ἤ ὄχι ἔκπτωσι τὴν ὀρθὴ πίστι καὶ ζωή; Λέτε ἀδιστάκτως: «χωρίς ο εμβολιασμός να συνιστά έκπτωση από την ορθή Πίστη και ζωή» καὶ εἶμαι σίγουρος ὅτι ἀργότερα τὸ ἴδιο θὰ πεῖτε γιὰ ὁποιαδήποτε μορφὴ σφραγίσματος. Δὲν εἶναι παράξενο, οἱ ἅγιοι πατέρες τὸ ἔχουν πεῖ, καὶ ὁ πολύτλας ἅγιος Παΐσιος τὸ ἔχει πεῖ καὶ χειρογράφως γράψει. Παράξενο εἶναι ποὺ πολλοὶ κάνουν ὅτι δὲν τὸ καταλαβαίνουν καὶ καλύπτουν τὴν δειλία τους καὶ τὸ βόλεμά τους πίσω ἀπὸ τὶς δικὲς σας σοφὲς ἀποφάνσεις. Ἀλλὰ, ὅπως λέτε καὶ σεῖς ἐλεύθεροι εἴμαστε νὰ διαλέξουμε, ἄρα καὶ ὑπεύθυνοι γι᾿ αὐτές τὶς ἐπιλογές μας. Ἔ! Νὰ δοῦμε τί θὰ ποῦμε τότε στὸ μεγάλο κριτήριο: «Μὰ, ἑμεῖς τὴν ΔΙΣ ἀκούγαμε…».

 

 Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων. 19/1/2021


 

Παραπομπές

  1. http://www.ecclesia.gr/epikairotita/main_epikairotita_next.asp?id=3104 
  2. https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/41405-i-iera-sunodos-den-sunainei-sta-nea-kubernitika-metra-kai-emmenei-stin-arxiki-kua
  3. https://imargolidos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%cf%89%ce%b4/

ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ

Τὸ ΔΙΣ ἐξαμαρτεῖν, οὐκ ἀνδρῶν σοφῶν. (Γεώργιος Τζανάκης)
Προηγούμενο άρθροΧωρίς Χριστό και Ελληνισμό. Μια καινή, κενή και ψεύτικη ελευθερία…
Επόμενο άρθροπ. Στυλιανός Καρπαθίου ~ Ομιλία περί εμβολιασμού / Πανδημία πρόληψη, μέτρα ἐγκλεισμοῦ (17/01)

Αφήστε μια απάντηση