Αρχική Ορθοδοξία Τὰ δάκρυα δὲν εἶναι τίποτες ἄλλο, συνήθεια εἶναι…

Τὰ δάκρυα δὲν εἶναι τίποτες ἄλλο, συνήθεια εἶναι…

0
Τὰ δάκρυα δὲν εἶναι τίποτες ἄλλο, συνήθεια εἶναι…

Τὰ δάκρυα δὲν εἶναι τίποτες ἄλλο, συνήθεια εἶναι…

Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

 

Τὰ δάκρυα δὲν εἶναι τίποτες ἄλλο, συνήθεια εἶναι...

Πιστεύσατέ με ὅτι τὰ δάκρυα δὲν εἶναι τίποτες ἄλλο, συνήθεια εἶναι (ο άγιος αναφέρεται στα δάκρυα της νοεράς προσευχής).

Ἂν συνηθίσεις νὰ κλαῖς, τὴν ἄλλη μέρα θὰ κλαῖς, καὶ τὴν ἄλλη μέρα θὰ κλαῖς, καὶ θὰ φτάσεις σ᾿ἕνα σημεῖο θὰ πεῖς:«Γιατί κλαίω; Κι ἐγὼ δὲν ξέρω».

Ναὶ ἀλλὰ μὲ τὰ δάκρυα ξέρεις πόσος καθαρισμὸς γίνεται μέσα;
Πῶς πλένεις τὴ φανέλα σου, τὸ μαντήλι σου μὲ τὸ σαπούνι, ἔτσι εἶναι καὶ τὰ δάκρυα στὴν προσευχή.

Μέσα σου καθαρίζεται, καθαρίζεται, καθαρίζεται κι ἔρχεται κατόπιν σ᾿ἄλλα ἀνώτερα δάκρυα.

Τὰ δάκρυα, θὰ σᾶς πονέσει ὁ ἐγκέφαλος μέσα, τὸ μυαλὸ θὰ σᾶς πονέσει, διότι εἶναι τὰ πρῶτα δάκρυα, τὰ ὁποῖα λέγονται «καθαρτικὰ δάκρυα», καθαρίζουν τὰ δάκρυα μέσα.

Ὅταν περάσει ὁ βαθμὸς τῶν «καθαρτικῶν», ἔρχονται ἄλλα δάκρυα «χαροποιά».

Τὰ ὁποῖα, καὶ τὸ πρόσωπό σας θὰ γίνει ὡραῖο, θὰ ὀμορφαίνει, καὶ ὁ ἄλλος ὁ συνάνθρωπός σου, ὁ συνάδερφός σου, ὁ παραδελφός σου, θὰ τὸν βλέπεις σὲ ἄλλην ὡραιότητα.

Πνευματικῶς ἐννοῶ.

Χριστός Παναγία

 

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: ο Θεός γνωρίζει, σε δοκιμάζει | Διακόνημα

Αφήστε μια απάντηση