Αρχική Διάφορα Συνοδική ἀπόφασις: Μισόλογα καὶ ἀπραξία. Ἡ εὐθύνη κληρικῶν καὶ λαοῦ (Γεωργίου Τζανάκη)

Συνοδική ἀπόφασις: Μισόλογα καὶ ἀπραξία. Ἡ εὐθύνη κληρικῶν καὶ λαοῦ (Γεωργίου Τζανάκη)

0
Συνοδική ἀπόφασις: Μισόλογα καὶ ἀπραξία. Ἡ εὐθύνη κληρικῶν καὶ λαοῦ (Γεωργίου Τζανάκη)

Συνοδική ἀπόφασις: Μισόλογα καὶ ἀπραξία.

Ἡ εὐθύνη κληρικῶν καὶ λαοῦ.

Γεωργίου Τζανάκη

Τελικῶς τί θέλει νὰ πῇ ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος μὲ τὴν ἀπόφασί της; Σὲ ποιούς ἀπευθύνεται καὶ τί λέει στὸν κάθε ἕνα; Ποιός ὁ πραγματικὸς στόχος καὶ σκοπός μιᾶς τέτοιας ἀνακοινώσεως;

Μία πρόχειρογραμμένη ἀνακοίνωσι μὲ 9 ἀριθμημένες παραγράφους στὶς ὁποῖες βρίσκονται διάσπαρτες διαπιστώσεις, θέσεις, ἀπόψεις, ἐρωτήσεις σὲ μιὰ στιγμὴ ποὺ ἀπαιτεῖται λόγος ἀπλός, σαφὴς καὶ οὐσιαστικὸς ποὺ νὰ παρεμβαίνει, ὅμως, στὰ γεγονότα καὶ νὰ δημιουργεῖ ἀποτελέσματα. 

Εἰδικῶς στὴν κακοδιατυπωμένη 2η παράγραφο, ὁ συντάκτης της προσπάθησε νὰ δικαιολογήσῃ τὴν «ὑποχρέωσι» τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐνημερώσῃ τὸν πιστὸ λαό:

 «Προφανώς η Πολιτεία νομοθετεί, αλλά αυτή η παράμετρος ούτε στερεί την ελευθερία του λόγου από την Εκκλησία ούτε απαλλάσσει την Εκκλησία από το καθήκον ενημέρωσης του πιστού λαού ούτε μπορεί να της υποδείξει σε τι συνίσταται η αμαρτία». Ἀνακοίνωσις Ἰερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 23/1/2024 §2 [1]

Αὐτὰ εἶναι προφανὴ καὶ αὐταπόδεικτα καὶ δὲν χρειάζεται νὰ ἀναφέρονται, διότι μπορεῖ  νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι ὑπῆρχε ὑπόσχεσις πρὸς τὴν Πολιτεία ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ μιλοῦσε, οὔτε θὰ ἐνημέρωνε τὸν λαό, καθότι τὸ νομοθετικὸ ἔργο ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ τοὺς πολιτικούς, ὅπως, ἰσχυρίζονται καὶ δὲν ἔχει καμμιὰ δουλειὰ ἡ Ἐκκλησία. Οἱ δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἰερωνύμου καὶ τοῦ Κρήτης Εὐγενίου κάτι τέτοιο ἔδειχναν. «Ούτε μπορεί να της υποδείξει σε τι συνίσταται η αμαρτία». Ἡ πολιτεία θὰ μποροῦσε νὰ ὑποδείξῃ σὲ τί συνίσταται ἡ ἁμαρτία; Βέβαια τόσοι καὶ τόσοι πολιτικοὶ (ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς τηλεμαϊντανοὺς, τοὺς δημοσιογράφους καὶ κάποιους διάσημους) δηλώνουν μὲ ἀπόλυτη σιγουριὰ ὅτι ὁ κιναιδισμὸς, ἡ ἀρσενοκοιτία καὶ ὁ λεσβιασμὸς δὲν εἶναι ἁμαρτία [2]καὶ κάποιοι ἱεράρχες συμφωνοῦν. Ὅμως καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν ἀνακοίνωσι τῆς Συνόδου πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται ὅτι οἱ παρεκλίσεις αὐτὲς εἶναι ἁμαρτία.

Ἀντιθέτως στὴν εἰσήγησι τοῦ Μεσογαίας Νικολάου ἀναφέρονται σαφέστατα ὅτι ἀποτελοῦν κατὰ τὸν Ἀπ. Παῦλο «ἀτιμία, ἀσχημοσύνη, ἀκαθαρσία, μὴ καθῆκον, κατὰ δὲ τὸν Χρυσόστομο μανία, ὕβρι, ἀλλόκοτη λύσσα» σελ16 καὶ «ὡς τὴ μεγαλύτερη ἁμαρτία». [3] Οἱ ὑπόλοιποι ἱεράρχες δὲν συμφωνοῦν; Γιατί δὲν συμπεριέλαβαν στὴν ἀνακοίνωσί τους αὐτό τὸ κομμάτι, ποὺ δὲν ἀποτελεῖ διαπίστωσι κάποιου, ἀλλὰ παγία θεμελιώδη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας; 

Συνεχίζοντας ἡ ἀνακοίνωσις ἀναφέρει:

«Η Εκκλησία δεν νομοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για τους νόμους. Αν σιωπήσει, όμως, φέρει βαρύτατη ευθύνη και αυτοκαταργείται».(ὅ.π.)ΙΣΕΕ §2

Εὐθύνη φέρει ὅταν δὲν ἀντιδρᾶ καὶ ἀδρανεῖ τὴν ὥρα ποὺ σχεδιάζεται νὰ ψηφιστοῦν τέτοιοι νόμοι. Πᾶνε νὰ τὸ ποῦνε, ἀλλὰ δὲν τοὺς βγαίνει. Καὶ τί λένε; «Αν σιωπήσει, όμως, φέρει βαρύτατη ευθύνη και αυτοκαταργείται». Δηλαδὴ ἄν μιλήσει, ὅπως τώρα μὲ τὴν ἀνακοίνωσι αὐτή, ἔχει κάμει τὸ χρέος της; Ἄν πεῖ ὅλα ὅσα λέει στὴν ἀνακοίνωσι θεωρεῖ ὅτι ἔφυγε ἀπὸ τοὺς ὥμους της ἡ «βαρυτάτη εὐθύνη»; Λέει, σὲ ἄλλο σημεῖο: 

«Ἡ Αγία Εκκλησία μας είναι κάθετα αντίθετη προς το προωθούμενο νομοσχέδιο … τάσσεται κατά του πολιτικού γάμου «ομόφυλων ζευγαριών»… απορρίπτει τον πολιτικό γάμο ασχέτως φύλου». (ὅ.π.)ΙΣΕΕ §8

Καλὰ τὰ λέει. Τὰ ἀκούει, ὅμως, ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ πέριξ αὐτοῦ καὶ τί ἀπαντοῦν; «Σεβόμαστε τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ προχωροῦμε στὸ νομοθετικό ἔργο μας». Ὁπότε τί κερδήθηκε; Οἱ ἀρχιερεῖς ἀπέσεισαν τὴν εὐθύνη τους, ἡ ἐκκλησία δὲν αὐτοκαταργήθηκε, ὅπως νομίζουν,  καὶ ὅλα καλά; Εἶναι σὰν νὰ βλέπεις κάποιους νὰ πᾶνε νὰ βάλουν φωτιὰ σ᾿ἕνα χωριό καὶ ἐσύ ἀντί νὰ ξυπνήσεις τοὺς χωριανοὺς ποὺ κοιμοῦνται, φωνάζοντας, στέλνωντας ἀνθρώπους νὰ εἰδοποιήσουν, χτυπῶντας τὶς καμπάνες· λές στοὺς μὲν ἐπίβουλους ὅτι αὐτὸ ποὺ πᾶνε νὰ κάνουν εἶναι κακὸ καὶ καταστροφικό καὶ στοὺς γύρω σου ὅτι δὲν συμφωνεῖς ἀλλὰ δὲν ἔχεις καὶ εὐθύνη γιατί μίλησες.  Αὐτὸ κάνει ἡ ἱεραρχία μὲ τὸ ἀνακοινωθὲν αὐτό.

Τὰ παραπάνω δὲν τὰ λέω ἐγώ, φυσικά. Τὰ εἶπε ὁ Μεσογαίας στὴν εἰσήγησί του.

«Ἡ Ἐκκλησία ἀσφαλῶς καὶ δὲν νομοθετεῖ. Οὔτε καὶ θὰ ἤθελε. Ἔχει τοὺς νόμους της καὶ εἶναι διαχρονικοί, αἰώνιοι καὶ θεόσδοτοι. Δὲν νομοθετεῖ, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν φέρει εὐθύνη. Φέρει ὅμως βαρύτατη εὐθύνη μόνον ἐὰν σιωπήσει. Καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ κάνει. Πρέπει νὰ φωνάξει καὶ δυνατά». Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ. σελ.25. Εἰσήγησις στὴν Σύνοδο. 23/1/2024.[3]

«Πρέπει νὰ ὑψώσει τὴ φωνή της (ἡ Ἐκκλησία) καὶ μάλιστα δυναμικὰ νὰ ἀσκήσει τὴν ἐπιρροή της. Ἐὰν σιωπήσει ἢ ἀδρανήσει, αὐτοκαταργεῖται». ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (ὅ.π.) σελ.7 

Ἀπὸ δῶ πῆρε ὁ συντάκτης τῆς ἀνακοινώσεως, ὅσα ἤθελε καὶ τὸν βόλευαν, καὶ τὰ ἔβαλε στὴν ἀνακοίνωσι: «Αν σιωπήσει, όμως, φέρει βαρύτατη ευθύνη και αυτοκαταργείται»

Ἡ διαφορὰ εἶναι τεράστια, ὅσο τεράστια εἶναι ἡ διαφορά ἀπὸ τὴ σιωπή στὴν ὑψωμένη φωνή. Ἔχουμε σιωπή, ψίθυρο, σιγανὴ ὁμιλία, κανονικὴ ὁμιλία, δυνατὴ φωνή-κραυγή. Σ᾿ αὐτὴ τὴ διαβαθμισι ἡ ἀνακοίνωσι τῆς ΙΣ ποὺ βρίσκεται; Στὸν ψίθυρο ἤ στὴν σιγανὴ ὁμιλία; Ὄχι παραπάνω.

Ὅμως ἐπειδὴ σημασία ἔχουν τὰ ἔργα καὶ ὄχι τὰ λόγια, ὁ μὲν Μεσογαίας -ποὺ φυσικὰ γνωρίζει αὐτὸ ποὺ κάθε φυσιολογικὸς ἄνθρωπος γνωρίζει- δὲν περιορίζεται στὸ «Πρέπει νὰ ὑψώσει τὴ φωνή της», ἀλλὰ προχωρᾶ στὸ σημαντικώτερο: «καὶ μάλιστα δυναμικὰ νὰ ἀσκήσει τὴν ἐπιρροή της». Ἐπιρροὴ σημαίνει ἔργα, πράξεις, ἐνέργειες. Γι᾿ αὐτὸ καὶ στὴ συνέχεια τῆς προτάσεώς του δὲν λέει ἀπλῶς «ἐὰν σιωπήσει» -ὅπως τὸ παρουσιάζει ὁ συντάκτης τῆς συνοδικῆς ἀνακοινώσεως-   ἀλλὰ  «ἐὰν σιωπήσει ἤ ἀδρανήσει, αὐτοκαταργεῖται». Ἡ σιωπὴ (ἐὰν σιωπήσει) ἀφορᾶ τὸ «πρέπει νὰ ὑψώσει τὴ φωνή της», ἡ ἀδράνεια (ἐὰν ἀδρανήσει) ἀφορᾶ τὸ «πρέπει … δυναμικὰ νὰ ἀσκήσει τὴν ἐπιρροή της». Ἄν λείπει κάποιο ἀπὸ τὰ δύο αὐτοκαταργεῖται. Στὴν ἀνακοίνωσι δὲν ὑπάρχει τίποτα ἀπὸ τὰ δύο. Ὑπάρχει μία παράθεσις ὀρθῶν μὲν, ἀλλὰ ἀποσπασματικῶν καὶ ἀναποτελεσματικῶν λόγων.

Ἡ παροῦσα ὑπόθεσις δὲν εἶναι σκέρτσα καὶ ναζάκια εὐαισθήτων ψυχῶν μὲ ἰδιαιτερότητες καὶ πολυποίκιλους σεξουαλικοὺς προσανατολισμούς, ποὺ ζητοῦν νομιμοποίησι τῶν ἔξεων καὶ τῶν παθῶν τους, ὡς δικαιωμάτων, καὶ ἐπικαλοῦνται τὴν ἀγάπη τῶν ἀγαποπλήκτων σημερινῶν χριστιανούληδων. Ἔχουν χαλάσει τὸν κόσμο καὶ μᾶς ἔχουν ζαλίσει, γιὰ ποιό λόγο ἄραγε; 

Μέχρι καὶ ἡ ΙΣ διερωτᾶται: 

«Ποιος είναι ο ουσιαστικός λόγος αυτής της απόφασης που αλλάζει συνολικά και άρδην τον θεσμό του γάμου και την ιδιότητα του γονέα και γιατί προωθείται με τόση επιμονή;» (ὅ.π.) §7

Μόνο ποὺ ἡ Σύνοδος δὲν εἶναι ρήτορας νὰ θέτῃ ρητορικὰ ἐρωτήματα, ἀλλὰ σῶμα ποιμαντικὸ ποὺ δίδει οὐσιαστικὲς καὶ σωτήριες ἀπαντήσεις. Ξέρουν ποιός εἶναι ὁ λόγος; Γιατὶ δὲν τὸν λένε. Δὲν τὸν ξέρουν; Τί ποιμένες εἶναι τότε , ἀφοὺ δὲν βλέπουν τὰ σημεία τῶν καιρῶν. Ποὺ ὁδηγοῦν τὸν λαό;

Στὴν εἰσήγησι τοῦ Μεσογαίας ἀναφέρονται μὲ σαφήνεια οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀντιδράσῃ. Μόνον μερικὰ ἀποσπάσματα παραθέτω, χωρὶς σχολιασμό:

«ἡ προπαγάνδα περὶ δικαιωμάτων καὶ ἰσότητος τῶν ὁμοφυλοφίλων στὸν γάμο καὶ ἡ τυχὸν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου ὑπονομεύει τὸ Ἔθνος καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴν λειτουργεῖ ἀντεθνικά. Οἱ δημογραφικὲς συνέπειες ἑνὸς τέτοιου νόμου φαντάζουν τρομακτικές...» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ὅ.π.σελ18

 «ἡ διαιώνιση τῆς ἀνθρωπότητας ἔχει στηριχθεῖ στὴν ὕπαρξη δύο φύλων καὶ στὴν ἕνωσή τους. Ἀντίθετα, ἕνας τέτοιος νόμος προσβάλλει τὴ δημιουργία… Δὲν ἀποτελεῖ κοινωνικὴ πρόοδο ἀλλὰ σύγκρουση μὲ τὴ φυσικὴ τάξη, κατήφορο» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ὅ.π.σελ 18

Καὶ συγκεντρωτικά:

«Τελικά, ἡ νομιμοποίηση τοῦ γάμου μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, στὴν οὐσία καταστρέφει τὰ ὁμοφυλόφιλα ἄτομα, δημιουργεῖ σύγχυση στὰ φυσιολογικά, διχάζει τὴν κοινωνία, προσβάλλει τὴ φύση. Ἐπιπλέον, ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας ἀπαξιώνεται, οἱ ἠθικὲς ἀξίες ἐκφυλίζονται, ὁ ἄνθρωπος εὐτελίζεται, ἡ δημογραφικὴ ἀπειλὴ κορυφώνεται, ἡ πίστη στὸν Θεὸ κλονίζεται, ἡ νέα γενιὰ αὐτοαμφισβητεῖται, ὁ πολιτισμὸς ὅπως τὸν γνωρίζουμε καταστρέφεται. Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἀντιδράσει ἡ Ἐκκλησία;» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ὅ.π.σελ19

 Ἔλα, ντέ!! Ἄν εἶναι ἀληθὴ ὅσα ἀναφέρει ὁ σεβ.Μεσαγαίας –καὶ φυσικὰ εἶναι-αὐτὴ ἡ ἀντίδρασι εἶναι τὸ ζητούμενο

Ἀπορῶ πῶς τὰ ἄκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ἀπλῶς ἔβγαλαν τέτοιο κείμενο-ἀπόφασι. «Κλονίζεται ἡ πίστις, ὁ γνωστὸς πολιτισμὸς καταστρέφεται, οἱ ἀξίες ἐκφυλίζονται, ἡ κοινωνία διχάζεται» καὶ ὅλα τὰ ἀλλα ποὺ ἀναφέρει· καὶ τὸ διὰ ταῦτα τῆς Συνόδου εἶναι μιὰ ἐπιστολὴ στοὺς ἀξιοτίμους Βουλευτὲς, μία ἀνακοίνωσις στοὺς ναοὐς καὶ ἡ ἐξουσιοδότησις στοὺς ἐπισκόπους γιὰ πρωτοβουλίες ἐντὸς τῶν ἐπαρχιῶν τους, λὲς καὶ δὲν ἔχουν αὐτὸ τὸ δικαίωμα!!!

  

Ἡ ἀντίδρασις ἔπρεπε νὰ ἔχει γίνει καιρὸ πρίν. Σκοπίμως τὴν καθυστέρησαν οἱ Ἀρχιεπίσκοποι. Ὅπου εἶναι δυνατὸν, καὶ ἐπιτρέπει ὁ καιρὸς καὶ οἱ συνθῆκες, πρέπει νὰ ὀργανωθοῦν λαοσυνάξεις. Ἄλλη μιὰ εὐκαιρία στοὺς ἱεράρχες μας νὰ δείξουν ὅτι νοιάζονται, ὅσοι νοιάζονται, γιὰ τὸν δυστυχὴ λαό καὶ τὴ χώρα μας. Τόσοι σύλλογοι, ἀδελφότητες καὶ ἄλλα χριστιανικὰ σωματεία.Τόσοι ἄνθρωποι πνευματικοί. Ἡ πλειονότης τοῦ λαοῦ ἔχει ἀκόμη ἀποθέματα πίστεως. Ἄς ὀργανώσουν συγκεντρώσεις καὶ διαμαρτυρίες. Τόσα εἶπε καὶ ἔκανε ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τὰ θέματα αὐτά (τῆς ἀντιδράσεως στὶς ἐνέργειες τῶν πουλημένων πολιτικῶν). Τί πρέπει νὰ συμβῇ γιὰ νὰ ξεκουνήσουμε ἀπὸ τὴ βολή μας; Οἱ βουλευτὲς, τὸ ἐλάχιστον, πρέπει νὰ προειδοποιηθοῦν ὅτι σὲ περίπτωσι ποὺ δὲν καταψηφίσουν τὸ ἐλεεινὸ αὐτὸ νομοσχέδιο, ὄχι ἀπλῶς δὲν πρόκειται νὰ ξαναπάρουν ψῆφο, ἀλλὰ οὔτε νὰ ξαναπατήσουν στὶς ἐκκλησίες νὰ μὴν ξανατολμήσουν. Ἐλπίζω νὰ βρεθοῦν σύγχρονοι Ἀμβρόσιοι νὰ τοὺς τὸ διαμηνύσουν.

Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ὀφείλει νὰ ἀναλάβῃ τὸ χρέος ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ.

Γεώργιος   Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 25 Ἰανουαρίου 2024. 

[1] https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/61295-anakoinosi-ieras-synodou-gia-omofylo-gamo-omofyli-goneikotita

[2] Στὶς 18.1.2024 ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος Παῦλος Μαρινάκης στὴν ἐρώτησι δημοσιογράφου: «Ἡ πρόσφατη δήλωσι ποὺ ἔκανε ὁ Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἁμάρτημα»,ἀπάντησε: «Προφανώς δεν είναι αμάρτημα και είναι λυπηρό να ακούγονται αυτές οι διατυπώσεις που νομίζω δεν εκπροσωπούν ούτε τους πιστούς ούτε την Εκκλησία συνολικά.  Εἶναι μειοψηφικὲς καὶ μᾶς βρίσκουνε σθεναρᾶ ἀπέναντι».

[3] Στὴν εἰσήγησι τοῦ σεβ. Νικολάου παραπέμπει σύνδεσμος μέσα στην ἀνακοίνωσι τῆς Συνόδου ποὺ βρίσκεται στὸ [1].

Αφήστε μια απάντηση