Αρχική Featured Προσωπικά δεδομένα / Σύντομα κάποιες κυβερνήσεις και εταιρείες θα μπορούν να χακάρουν όλους τους ανθρώπους

Προσωπικά δεδομένα / Σύντομα κάποιες κυβερνήσεις και εταιρείες θα μπορούν να χακάρουν όλους τους ανθρώπους

0
Προσωπικά δεδομένα / Σύντομα κάποιες κυβερνήσεις και εταιρείες θα μπορούν να χακάρουν όλους τους ανθρώπους
ÓõæÞôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç ìå ôïí éóôïñéêü êáé óõããñáöÝá Yuval Noah Harari, ìå èÝìá "ÐïëéôéêÞ, Åîïõóßá êáé ç Ðáíäçìßá", óôï ðëáßóéï ôïõ Athens Democracy Forum 2020. Ôçí óõæÞôçóç óõíôüíéóå ç Liz Alderman, õðåýèõíç ïéêïíïìéêþí åéäÞóåùí ôçò åöçìåñßäáò "New York Times" óôçí Åõñþðç. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Προσωπικά δεδομένα / Σύντομα κάποιες κυβερνήσεις και εταιρείες θα μπορούν να χακάρουν όλους τους ανθρώπους

Προσωπικά δεδομένα / Σύντομα κάποιες κυβερνήσεις και εταιρείες θα μπορούν να χακάρουν όλους τους ανθρώπους

——

σημ. orthopraxia.gr: Τροποποιήθηκε λίγο ο τίτλος που έδωσε το ιστολόγιο Ασκητής, έτσι ώστε να δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτά που λέει ο αγαπημένος των παγκόσμιων ελίτ, αλλά και των “Ελλήνων”, Γ. Ν. Χαράρι.

 ———–

«Εταιρείες και κυβερνήσεις στις μέρες μας αρχίζουν  να το πράττουν – να χακάρουν τον άνθρωπο – και αυτό οφείλεται στη συγχώνευση της επανάστασης στη βιοτεχνολογία.» Yuval Noah Harari

Ακολουθεί απόσπασμα απο βίντεο του Yuval Noah Harari με τίτλο : «Είμαστε προετοιμασμένοι για το 2025;»

«Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για τη ζωή αυτή τη στιγμή στον 21ο αιώνα, ότι τώρα είμαστε ζώα που μπορούν να μας χακάρουν.  (να παρέμβουν σε εμάς νοητικά και σωματικά )

Έχουμε την τεχνολογία να αποκρυπτογραφήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ή αυτό που νομίζετε, αυτό που θέλετε, να προβλέψετε τις ανθρώπινες επιλογές να χειριστείτε τις ανθρώπινες επιθυμίες, με τρόπους οι οποίοι δεν ήταν δυνατοί πρωτύτερα.

Βασικά για να χακάρετε έναν άνθρωπο, χρειάζεστε δύο πράγματα.

Χρειάζεστε πολλά δεδομένα, ιδιαιτέρως βιομετρικά δεδομένα ( Facebook ,Instagram , Twitter , TikTok , WhatsApp , Viber , Suunto , Garmin κλπ ), όχι μόνο για το πού πηγαίνετε και τι αγοράζετε, αλλά τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σας και στο εσωτερικό του εγκεφάλου σας.Και δεύτερον, χρειάζεστε μεγάλη υπολογιστική ισχύ για να κατανοήσετε όλα αυτά τα δεδομένα.

Προηγουμένως στην ιστορία αυτό δεν ήταν ποτέ δυνατό.

Κανείς δεν είχε αρκετά δεδομένα και αρκετή υπολογιστική δύναμη για να χακάρει τα ανθρώπινα όντα,ακόμα κι αν η KGB ή η Gestapo σας ακολουθούσαν 24 ώρες την ημέρα…, παρακολουθούσαν κάθε σας συνομιλία με τους άλλους.., έβλεπαν ποιούς συναντάτε.., ακόμα και έτσι,δεν θα είχαν τη βιολογική γνώση για να καταλάβουν πραγματικά τι συμβαίνει μέσα σας.Και σίγουρα δεν είχαν την απαραίτητη υπολογιστική δύναμη για να βγάζουν νόημα.Ακόμη και από τα δεδομένα που μπορούσαν να συλλέξουν.

Έτσι, η KGB δεν μπορούσε να σας καταλάβει πραγματικά.

Δεν μπορούσε πραγματικά να προβλέψει όλες τις επιλογές σας ή να χειραγωγήσει όλες σας τις επιθυμίες.

Αλλά τώρα αυτό αλλάζει.. !

Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει η KGB..εταιρείες και κυβερνήσεις στις μέρες μας αρχίζουν  να το πράττουν και αυτό οφείλεται στη συγχώνευση της επανάστασης στη βιοτεχνολογία

Βελτιωνόμαστε στο να κατανοούμε τι συμβαίνει μέσα μας, στο σώμα μας, τον εγκέφαλο..και ταυτόχρονα η επανάσταση στη τεχνολογία της πληροφορίας μας δίνει την απαραίτητη  υπολογιστική δύναμη.

Όταν συνδυάζετε αυτά τα δύο -Όταν η τεχνολογία της πληροφορίας συγχωνεύεται με τη βιοτεχνολογία- αυτό που παίρνετε είναι η ικανότητα δημιουργίας αλγορίθμων που με καταλαβαίνουν καλύτερα από ότι καταλαβαίνω τον εαυτό μου (! ! ! ) και, στη συνέχεια, αυτοί οι αλγόριθμοι δεν προβλέπουν απλώς τις επιλογές μου, αλλά μπορούν επίσης να χειραγωγήσουν τις επιθυμίες μου και να μου πουλήσουν βασικά οτιδήποτε..είτε είναι προϊόν ή πολιτικός..

Κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν για την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της επανάστασης του  Αυτοματισμού… το φαντάζονται ως ένα είδος μοναδικής εκδήλωσης…οτι έχουμε την μεγάλη επανάσταση στην Τεχνητή Νοημοσύνη το 2025.»

Απόσπασμα απο την ομιλία του στο Davos 2020 / Σύντομα κάποιες κυβερνήσεις και εταιρείες θα μπορούν να χακάρουν ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
Πηγή μεταφράσεων και κειμένου : ιστολόγιο Ασκητής

Αφήστε μια απάντηση