Αρχική Ορθοδοξία Παράνομα εἰκονογραφημένα (Γ. Τζανάκη)

Παράνομα εἰκονογραφημένα (Γ. Τζανάκη)

0
Παράνομα εἰκονογραφημένα (Γ. Τζανάκη)

Παράνομα εἰκονογραφημένα.

(σχόλιο μεστὸν σκοταδισμοῦ καὶ δεισιδαιμονίας 

–τὸ διαβάζετε μὲ δική σας εὐθύνη)


Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 12 Δεκεμβρίου 2023

Παράνομα εἰκονογραφημένα (Γ. Τζανάκη)


Ὅταν ἀκοῦμε γάμος, στὸ μυαλὸ ἔρχεται ἡ εἰκόνα ἑνὸς ἀνδρὸς καὶ μιᾶς γυναίκας ποὺ ἀποφασίζουν νὰ ἐνώσουν τὶς ζωὲς τους καὶ νὰ συστήσουν οἰκογένεια  καὶ ἐξ αὐτοῦ νὰ προκύψουν παιδιά. (Ἄν εἶναι ἀπὸ Θεοῦ τὸ νὰ προκύψουν).  Ἄνδρας καὶ γυναίκα. Ἀνδρόγυνο. Ὑπῆρχε μάλιστα καὶ ὁλόκληρη διαδικασία περὶ τῆς νομιμότητος τοῦ γάμου καὶ τοῦ ἀνδρογύνου, συχνὰ μὲ ὑπερβολὲς -γιὰ μᾶς σήμερα- ἀλλὰ ἀποδεικνύεται τί μεγάλη σημασία ἀποδιδόταν στόν γάμο καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ συνήρχοντο σὲ κοινωνία γάμου, γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς κοινωνίας. 

Σὰ Χανιὰ, στὴν παλαιὰ Μητρόπολι, ὑπάρχει μιὰ παληὰ εἰκόνα τῆς μελλούσης κρίσεως, ποὺ ἔχει τοποθετηθῇ στὸ παρεκκλήσι τῶν ἁγίων Παΐσίου καὶ Πορφυρίου. Ἐκεὶ παρουσιάζονται καὶ οἱ διάφορες κατηγορίες ἁμαρτωλῶν πρὸς γνώσι καὶ συμμόρφωσι τῶν ἐκκλησιαζομένων. Ἐκεῖ, λοπὸν, ὑπάρχουν καὶ δύο διάβολοι οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν στὴν λίμνη τοῦ πυρὸς, τὴν καιομένην ἐν θείῳ, ἕνα ἄνδρα καὶ μία γυναίκα μὲ τὰ χέρια δεμένα πίσω καὶ μὲ ἀλυσίδα στὸν λαιμό. Ἑπάνω ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἱτίας: ἈΝΔΡΌΓΙΝΟΝ ΠΑΡΆΝΟΜΟΝ (μὲ αὐτὴν τὴν ὀρθογραφία). Βλέπετε πόση σημασία ἐδίδετο στὴν νομιμότητα τοῦ ἀνδρογύνου. (Φανταστεῖτε νὰ ζοῦσαν σήμερα αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ σκεφτόταν ἔτσι, καὶ νἄβλεπαν αὐτὰ ποὺ λέγονται καὶ γίνονται μὲ τοὺς «γάμους» καὶ τὶς «οἰκογένειες» ἐκφύλων καὶ τὴν προσπάθεια νομιμοποιήσεώς τους….)

Μόνο ποὺ στὴν εἰκόνα, τῶν δύο καταδικασμένων προηγοῦνται ἄλλα δύο πρόσωπα δεμένα μὲ τὴν ἴδια ἀλυσίδα.  

Καὶ ἡ αἰτία τῆς καταδίκης τους: ΟἹ ΣΥΓΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ. Αὐτοὶ ποὺ συγχώρησαν, δηλαδὴ ἐπέτρεψαν, νὰ γίνῃ αὐτό. Καὶ αὐτοὶ εἶναι κληρικοὶ, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ καλύματα τῆς κεφαλῆς των. 

Ἄς φροντίσουν  οἱ παπάδες μας νὰ μὴν βρεθοῦν στὴ θέσι τους καὶ μεῖς στὴ θέσι τοῦ ἀνδρογύνου. Γιὰ τοὺς ἐπισκόπους μας τί νὰ πῶ; Ὅταν ξαναπάω στὸν ναὸ αὐτὸ θὰ κοιτάξω νὰ δῶ μήπως ὑπάρχει εἰδικὴ θέσι γι᾿ αὐτούς. Αὐτοί: «Λένε, λένε, λένε… πράμα δὲ λένε…» , ὅπως ἔλεγε ἡ ἁγία γερόντισσα Γαλακτία. (Ἡ Ὁσία γερόντισσα Γαλακτία τῆς Κρήτης. σελ 180.) [1]

Ἄν αὐτὰ συμβαίναν γιὰ τὰ παράνομα ἀνδρόγυνα (ἄνδρας καὶ γυναίκα) τί νὰ λέμε τώρα γιὰ  τοὺς «γάμους»  τῶν ἀνωμάλων; Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ νὰ σιωποῦν ἤ καὶ νὰ εὐλογοῦν ἐπίορκοι κληρικοὶ κάθε βαθμίδος. 

«Στὴν πιὸ βαθειὰ κόλασι θὰ πάνε οἱ ἐπίορκοι ἱερωμένοι, οἱ βλάσφημοι τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, ποὺ ξεπερνοῦνε τὸ διάβολο, καὶ οἱ διεστραμμένοι ποὺ κάνουνε ἀνωμαλίες , ἄντρες μὲ ἄντρες, γυναίκες μὲ γυναίκες, ἄντρες μὲ γυναῖκες μεταξύ τους» (ὅ.π. σελ.136)  

 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 12 Δεκεμβρίου 2023

 

[1] Η ΟΣΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ἐκδόσεις Θεομόρφου. Λευκωσία 2023

Αφήστε μια απάντηση