Αρχική Ορθοδοξία Οὐκρανία, Κράϊνες καὶ τῆς σύγχρονης χαλιμᾶς τὰ παραμύθια. (Γ. Τζανάκης)

Οὐκρανία, Κράϊνες καὶ τῆς σύγχρονης χαλιμᾶς τὰ παραμύθια. (Γ. Τζανάκης)

0
Οὐκρανία, Κράϊνες καὶ τῆς σύγχρονης χαλιμᾶς τὰ παραμύθια. (Γ. Τζανάκης)

Οὐκρανία, Κράϊνες καὶ τῆς σύγχρονης χαλιμᾶς τὰ παραμύθια.

Γράφει ο Γεώργιος ΤζανάκηςὍποιος πρὶν καμμιὰ τριανταριὰ χρόνια ἔζησε, σὲ κάποιο βαθμό, τὰ πραγματικὰ γεγονότα στὴν τότε Γιουγκοσλαβία, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀνατριχιάσῃ μὲ ὅσα γίνονται σήμερα στὴν Οὑκρανία. Ξαναγίνονται τὰ ἴδια πράγματα, ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους, γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό.

Ἀπὸ τὴν Κράϊνα τότε ξεκίνησαν (συνέχεια τῶν σφαγῶν τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου). Στὴν Οὑκρανία σήμερα. Στὰ ἀκρινά μέρη, στὶς ἀκρινὲς περιοχές, στὶς ἐσχατιές, ἐκεὶ ποὺ τελειώνει ὁ ὀρθόδοξος κόσμος καὶ ἀρχίζει ἡ φραγκοπαπιστική, ἡ εὐρωμασωνική, ἡ σατανιστικὴ εὐρωσιωνιστικὴ ἐπικράτεια ποὺ θέλει νὰ διαλύσῃ τὸν ὀρθόδοξο κόσμο.

Δύο φορὲς βρέθηκα στὴν τότε Γιουγκοσλαβία καὶ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου καὶ ἔζησα -ἔστω καὶ λίγο- καὶ κατάλαβα, ὅσο μποροῦσα νὰ καταλάβω, τὸ τί διαδραματιζόταν καὶ ποιὰ ἦταν ἡ στόχευσις. Ἄκουγα τὸ 1992 τὸν στρατηγὸ Μλάντις νὰ μᾶς λέει: «Μοῦ λένε οἱ Εὑρωπαῖοι -Γιατί πολεμᾶς; Μπορεῖς νὰ νικήσῃς; Δὲν γίνεται. Ἄστα καὶ φῦγε. –Μὰ ἐδὼ εἶναι οἱ τάφοι τῶν προγόνων μου. Δὲν μπορῶ νὰ μὴν τοὺς ὑπερασπιστῶ. –Δὲν μπορεῖς νὰ ἀντέξῃς. Θὰ σὲ διαλύσουμε. -Ἰδού ἡ Ρόδος, ἰδού καὶ τὸ πήδημα. Ἐλάτε νὰ τὰ πάρετε. –Θὰ τὰ πάρουμε καὶ ἐσυ θὰ καταδικαστῇς ὡς ἐγκληματίας πολέμου»

Αὑτὰ μᾶς τὰ ἔλεγε ὁ στρατηγὸς Μλάντιτς τὸ 1992!!! ( Ἴσως κάπου ὑπάρχουν ἀκόμη οἱ ἠχογραφήσεις αὐτές). Προκαταβολικὰ «ἐγκλήματίας πολέμου». Ἀπὸ τότε εἶχε προδιαγραφεῖ αὐτὸ ποὺ ἔγινε πολὺ ἀργότερα. Ἔστησαν τὸ «Σεράγιεβο» καὶ ὅντως κατέληξε στὸ δικαστήριο ὡς ἐγκληματίας πολέμου, γιατὶ ὑπερασπίστηκε τὴν πατρίδα του. Αὑτὸ τὸ τέλος περιμένει ὅσους ὑπερασπίζονται τὴν πίστι τους καὶ τὴν πατρίδα τους ἀπὸ τὴν διαλυτικὴ ἐπιβουλή τῶν σατανιστῶν νεοεποχητῶν.

Τὸ 1994, δεύτερη ἀποστολή, ἐβίωσα τὴν δημοσιογραφικὴ ἀγυρτεία, ὄχι ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις καὶ τὶς ἐφημερῖδες, ἀλλὰ μέσα στὸ ἴδιο λεωφορεῖο καὶ στὸ ἴδιο ξενοδοχεῖο μὲ 35 ἔλληνες δημοσιογράφους ποὺ πηγαιναν νὰ καλύψουν τὰ γεγονότα. Δὲν χρειάζονται λεπτομέρειες… Σήμερα πάντως ἔχουν τερματίσει τὴν προπαγάνδα.

 Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι τότε φασίστες, φανατικοὶ μουσουλμάνοι, μισθοφόροι καὶ κάθε σατανιστικὸ ἀπόβρασμα μὲ τὶς εὐλογίες τῶν παπιστῶν ἐπετέθησαν καὶ πολέμησαν  μιὰ ὀρθόδοξη χώρα. Τὸ ἔργο τὸ ὁλοκλήρωσαν οἱ ἀμερικανοὶ καὶ τὸ ΝΑΤΟ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὅλοι γνωρίζουν. Βομβάρδιζαν ἐπὶ μῆνες τὰ πάντα. Αὐτοὶ ποὺ τώρα μιξοκλαῖνε γιὰ εἰσβολὴ καὶ  ἀγριότητες στὴν Οὐκρανία.

 Ἀποτέλεσμα νὰ δοθῇ τὸ λίκνο τοῦ Σερβικοῦ ἔθνους, τὸ Κοσυφοπέδιο καὶ τὰ Μετόχια, στοὺς ἀλβανοὺς ἐθνικοφασίστες, στοὺς καλύτερους συμμάχους τῶν ναζὶ μὲ τὴν μεγαλύτερη ἐθελοντικὴ παρουσία στὸν στρατὸ ποὺ ἐξεστράτευσε ἐναντίον τῆς πρώην συμμάχου των ΕΣΣΔ, καὶ νὰ ἀποκόπῇ ἡ Βοσνία ἀπὸ τὴν ἐναπομείνασα Σερβία.

Ἦταν ἡ Σερβία τὸ σύνορο τῶν δύο κόσμων. Ἠ ἄκρη τῆς Ρωμιοσύνης, τῆς  ὀρθοδόξου ὁμολογίας, τῶν ἐχθρῶν τοῦ σατανά, τὸ ἀκρινό μέρος, ἡ Κράϊνα. Καὶ τώρα εἶναι ἡ Οὑκρανία. Ἴδιες λέξεις, ἴδια οὐσία. Πάλι τὸ ἴδιο. Οὐκρανία, Κίεβο. Τὸ λίκνο τῆς ὀρθοδόξου Ρωσίας. Καὶ ἔρχονται πάλι οἱ ἴδιοι. Μὲ σχεδιασμούς  ποὺ πάνε πολὺ πίσω χρονικῶς. Μὲ πολυχρόνιες ὀργανωμένες προσπάθειες ἀπὸ τὰ παπιστικὰ ἄντρα μέχρι τὰ μασωνοσιωνιστικὰ ἐργαστήρια. Ὅποιος δὲν ἐθελοτυφλεῖ, δὲν ἔχει λοβωτομηθῇ ἤ δὲν ἔχει τηλεοπτικῶς ἐκμαλακισθῇ μπορεῖ (καὶ πρέπει) νὰ ἐλέγξῃ τὰ παραπάνω.

Αὑτὸ ποὺ κάνει πιὸ πικρὸ αὐτὸ τὸ ποτήρι εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τότε πηγαίναμε βοήθεια μὲ τὴν κάλυψι τῆς ἐκκλησίας (ἁπὸ τὴν Ἐλλάδα) καὶ βοηθῶντας τὴν ἐκκλησία (στὴν Σερβία). Σήμερα ἡ ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὰ ἴδια παπιστικομασωνικὰ κέντρα ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία ὄχι μόνο ἔσχισε τὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀναγνωρίζοντας ὡς ἐκκλησία ἀχειροτόνητους καὶ ἀφορισμένους, ἀλλὰ κάνει καὶ ἐράνους γιὰ νὰ βοηθήσῃ  τὴν «ἐκκλησία» τῶν φασιστῶν τοῦ Ἐπιφανίου, τοῦ ψευδεπισκόπου ποὺ κατεσκεύασε ὁ Βαρθολομαῖος γιὰ νὰ βοηθήσῃ τὶς μεθοδεύσεις τῶν ἐβραιοσιωνιστῶν (κατὰ τὰ σχέδια τοῦ Μπιελίνσκι). 

Δὲν μᾶς φτάνει ὁ σατανιΚούλης ποὺ στελνει ὄπλα στοὺς φασιστες γιὰ νὰ σκοτώνουν τοὺς ὀρθοδόξους ὣστε νὰ αὐξηθῇ τὸ μίσος ἀνάμεσα στοὺς ὀρθοδόξους λαοὺς, ποὺ χρόνια μεθοδευμένα καλλιεργοῦν οἱ σατανιστὲς τοῦ Βατικανοῦ· ἔχουμε καὶ τὴν ἄλλη  ἡγεσία, τὴν ἐκκλησιαστικὴ,  ποὺ συμμετέχει ἐνεργῶς στὶς προσπάθειες. Μετέρχονται κάθε τρόπο ὥστε νὰ τρέξῃ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο αἷμα καὶ νὰ αὐξηθῇ τὸ μίσος μεταξὺ ὀρθοδόξων ποὺ τόσο μεθοδικὰ καλλιεργοῦν οἱ ἐγχώριοι καὶ οἱ ἐκ Φαναρίου οἰκουμενιστές.

Καὶ κάποιοι προσπαθοῦμε νὰ ποῦμε καὶ νὰ ἐξηγησουμε γιὰ τοὺς διαφόρους ἐπισκόπους καὶ ἀρχιεπισκόπους ποὺ φυτεύουν στὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας τὰ διάφορα κέντρα καὶ τὰ παράκεντρα ὥστε νὰ ἐλέγξουν ἀπὸ μέσα τὴν ἐκκλησία… 

Γνωρίζω ὅτι μέσα στὸν καταιγισμὸ πρώτα τῆς χρεοκοπίας καὶ τῶν μνημονίων, κατόπιν τῆς φασιστικοποιήσεως τῶν πάντων, μὲ ἀφορμὴ τὴν μεθόδευσι τοῦ κορωνοϊοῦ, καὶ τώρα μὲ ἀφορμὴ τὸν πόλεμο δὲν ὑπάρχει πλέον δυνατότης σκέψεως. Ἡ ἀνελέητη συνεχὴς προπαγάνδα τὴν μιὰ γιὰ τὰ ἐμβόλια, τώρα μὲ τὰ τοῦ πολέμου δὲν ἀφήνει περιθώρια ψύχραιμης καὶ στοιχειωδῶς λογικῆς προσεγγίσεως. Ἄνθρωποι ὑλόφρονες, ἐκμαυλισμένοι, ἠθικῶς διαλυμένοι, τρομοκρατημένοι, οὐσιαστικῶς ὑπηρέτες τῶν δαιμονίων -ὅπως ἔχουμε καταντήσει- δὲν μποροῦμε κἄν νὰ ἀντιληφθοῦμε τί γίνεται. Ὁ νοῦς ἔγινε χῶμα. «Τὸν νοῦν χοῦν ἀπετέλεσα» ποὺ λέει τὶς μέρες αὐτὲς ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης. Χρόνια τώρα, σὲ αὐτὸ τὸ χῶμα φυτεύουν οἱ προδότες τῆς πίστεως τοὺς οἰκουμενιστικοὺς σπόρους τους καὶ καλλιεργοῦν τοὺς γενιτσάρους ποὺ βλέπουμε γύρω μας νὰ στελεχώνουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία καὶ νὰ διαβρώνουν τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας. Καὶ μεῖς βυθισμένοι στὴν ἀπιστία, τὴν ἁμαρτία, στὸν δαιμονισμὸ, μὲ λογισμοὺς, μὲ ἔργα, μὲ ἀνοχὴ στὸ ὄργιο ποὺ ἐξελίσεται γύρω μας δὲν δίνουμε περιθώρια στὸν Θεό νὰ ἐπέμβῃ καὶ νὰ κολοβώσῃ τὶς ἡμέρες τὶς μαῦρες. 

Καὶ ἀρχίζει ἡ σαρακοστή γιὰ νὰ φτάσουμε στὸ Πάσχα. (σημ: αὐτὰ εἶχαν γραφτεῖ πρὶν τὴν σαρακοστὴ, ἀλλὰ δὲν τὰ δημοσίευσα μιὰ ποὺ ἀφ᾿ ἑνὸς εἶναι γνωστὰ σὲ ὅσους θέλουν νὰ βλέπουν καὶ βδελυρὰ σὲ ὅσους δὲν θέλουν νὰ σκέπτονται, ἀλλὰ πάντως κουραστικὰ γιὰ τοὺς ζαλισμένους ἀδελφούς). Τί θὰ σκεφτοῦν ἄραγε ὁ σατανιΚούλης καὶ τὰ ἐπιτελεία του γιὰ νὰ ἐκτελέσουν τὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους καὶ νὰ μαγαρίσουν καὶ αὐτὸ τὸ Πάσχα; Τὴν πρώτη χρονιὰ ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες, τὴν ἐπομένη ἔκαναν τὸ Πάσχα τὸ Μεγάλο Σάββατο, φέτος τί θὰ σκεφτοῦν μαζὶ μὲ τὴν προδοτικὴ ἱεραρχία; Ἴσως ὁ ἀλληλοσκοτωμὸς καὶ τὸ μίσος μεταξὺ ὀρθοδόξων νὰ εἶναι ἡ προσφορά τους πρὸς τὸν σατανά.

Πρέπει νὰ ἀντέξουμε στὴν δαιμονικὴ προπαγάνδα. Νὰ κλείσουμε τὶς ὀθόνες τοῦ ψεύδους καὶ μὴν ἀκοῦμε τὰ ἀπύλωτα στόματα τῶν προδοτῶν ἱεραρχῶν καὶ ἱερέων. Γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ δημοσιογραφικὴ ἀγυρτεία δὲν χρειάζεται συζήτησις. Βλέπουμε ποιοὶ ἔχουν τοποθετηθῇ σὲ θέσεις εὐθύνης καὶ τί πράττουν.  

Στὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσαρακοστῆς ὅλα ἔχουν λεχθῇ. Ὅποιοι μποροῦν νὰ καταλαβαίνουν τὰ λόγια ἄς τὰ προσέξουν. Ὅποιοι ξέρουν νὰ προσεύχονται ἄς αὐξήσουν τὶς προσευχές τους. Καὶ ἕνα κύριε ἐλέησον, ἄν εἶναι ἐκ καρδίας, βοηθᾶ, ὅπως λὲν αὐτοὶ ποὺ ξέρουν. Καὶ κυρίως ἄς σταματήσει ἡ πολυδιάσπασι καὶ ἡ καχυποψία πρὸς ὅλους. Στραπατσαρισμένες ψυχὲς καὶ μπαλωμένα μυαλὰ εἴμαστε ὅλοι. Ἄς μὴν ψάχνουμε γιὰ ἄσπιλους καὶ ἀμόλυντους. 

Καὶ ὁσον ἀφορᾶ τοὺς ἱεράρχες, στοὺς ὁποίους ὀνομαστικῶς ἀναφέρομαι τακτικά, δὲν γίνονται ἀναφορὲς ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἄσπιλοι, ἐπειδὴ σὲ κάτι ὑστεροῦν. Γίνεται κριτικὴ διότι ἔχουν ἐντελῶς ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξο πίστι. Οἱ πράξεις τους δείχνουν ἀνθρώπους ποὺ δὲν πιστεύουν κἄν στὸν Θεό, πολὺ δὲ περισσότερο ὀρθοδόξως. Ὄχι μόνον λειτουργοῦν ὡς κακοὶ πολιτικοὶ μὲ ράσα, πολιτικὰ πιόνια ἐννοεῖται, ἀλλὰ γίνονται φορεῖς καὶ μεταδότες μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνικῆς σαπίλας ποὺ ἀναπόφευκτα θὰ μολύνῃ ἔτι περαιτέρω τὸ ὀρθόδοξο ποίμνιο καὶ θὰ τὸ μετατρέψῃ σὲ ἕνα οἰκουμενιστικὸ πολτό κατάλληλο μόνο γιὰ τὰ νεοεποχήτικα καλούπια. Δὲν μπορεῖ νὰ συνεχιστῇ αὐτὸ. Ἄν δὲν τὸ σταματήσουν οἱ ἄνθρωποι, μάλλον θὰ τὸ σταματήσει ὁ Θεός καὶ μαζί μ᾿ αὐτὸ καὶ μᾶς γιὰ νὰ μὴν συνεχίσουμε νὰ μαγαρίζουμε τὸ χῶμα ποὺ πατοῦμε καὶ νὰ ἐξευτελίζουμε τὴν πίστι τῶν πατέρων μας.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 10 Μαρτίου 2022 

        

 

Αφήστε μια απάντηση