Αρχική Διάφορα Οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐκδικοῦνται τίς παραβάσεις τους. (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐκδικοῦνται τίς παραβάσεις τους. (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

0
Οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐκδικοῦνται τίς παραβάσεις τους. (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐκδικοῦνται τίς παραβάσεις τους. (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Τὸ ποτήρι τῶν θλίψεων

Γέροντα, εἶναι όρθό ἕνας όρθόδοξος Χριστιανὸς νὰ ζὴ κάτω ἀπὸ τίς διατάξεις τῶν Κανόνων;

– Παιδί μου, ὸ Κύριός μας ἔζησε κάτω ἀπὸ τὸν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, κι ἐμεῖς διερωτόμαστε ἂν πρέπει νὰ ζοῦμε ὑπὸ τὸν Νόμο τῆς Χάριτος τῶν κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων;

«Υποθήκες Ζωής», Από τη Ζωή και τη Διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου, σελ. 225 Ι.ΗΣΥΧ.ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΙΗ Έκδοση (2018), 

 

Αντιγραφή: orthopraxia.gr

Αφήστε μια απάντηση