ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ (Γ. Τζανάκης)

ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

Ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος κ.Πέτσας μιλῶντας σήμερα 15/12 στὸν Realfm 97,8 ἀναφερόμενος στὴν ἐπικοινωνία Πρωθυπουργοῦ καὶ Ἀρχιεπισκόπου εἶπε:

«Ήταν σε πολύ καλό κλίμα η επικοινωνία Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου, τέθηκε το ζήτημα στην επιτροπή λοιμωξιολόγων για να δουν τι περιθώρια υπάρχουν για το άνοιγμα των εκκλησιών μας κατά τις ημέρες των εορτών και αντιλαμβάνομαι ότι η επιτροπή κινείται στην κατεύθυνση να έχουμε τρεις ημέρες αντί για δύο ανοιχτές τις εκκλησίες, δηλαδή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα. Με τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν οι εκκλησίες να έχουν διπλή λειτουργία, κάτι που γινόταν και στο παρελθόν».

Δηλαδὴ παρεχωρήθη νὰ «ἀνοίξουν» οἱ ἐκκλησίες καὶ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου!!!

«Όσον αφορά τον αριθμό των πιστών εντός των ναών αντί των εννέα ατόμων να πάμε στους 25 κατά μέγιστο, ένα άτομο ανά 15 τ.μ. στους μη μητροπολιτικούς ναούς, ενώ για τους μητροπολιτικούς ναούς να πάμε στους 50 πιστούς το μέγιστο για αυτές τις τρεις ημέρες».

Ἀντὶ γιὰ 9 πιστοὶ θὰ μποροῦν νὰ μποῦν 25 σὲ κάθε ναό.!!!

«Είναι θέμα της επιτροπής, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης οι κανόνες λειτουργίας. Η επιτροπή δεν κάνει διαπραγμάτευση. Λαμβάνει τις αποφάσεις με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, αυτό έκανε και τώρα. Εμείς θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή των ειδικών, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν».

Γιὰ νὰ καταλήξει:

«Αν αυτή η ευελιξία δώσει τη δυνατότητα στην Ιερά Σύνοδο να έχει μια εποικοδομητική στάση και σήμερα, μένει να το δούμε Πιστεύω ότι η Εκκλησία όπως και στο παρελθόν θα δείξει υπεύθυνη στάση και δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα καθώς πηγαίνουμε προς αυτές τις δύσκολες και ιδιαίτερες γιορτές».

Ὅπως βλέπετε γιὰ ὅλα ἀποφασίζει ἡ ἐπιτροπὴ τῶν λοιμοξιολόγων κατὰ τὸν κ.Πέτσα. Καὶ ἡ κυβέρνησις ἀπλῶς ἐφασρμόζει, ὅσα τῆς λένε οἱ λοιμοξιολόγοι, μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια. (Ἴσως ἄδικα ἀφόρισαν κάποιους ἀπ᾿ αὐτοὺς, μὲ τόση εὐλάβεια ποὺ ἔχουν…) 

Βέβαια, ἄλλα λένε οἱ εἰδικοί:

«Υπάρχει και μια έντονη πολιτικοποίηση της επιδημίας από πολλούς σε διάφορα επίπεδα. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά εμφανίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. η έκφραση της επιστημονικής άποψης διεθνώς περνάει από πολιτικά φίλτρα. Δηλαδή αναλόγως εάν η επιστημονική άποψη ταιριάζει με το οποιοδήποτε πολιτικό αφήγημα είτε την επικυρώνουν είτε την ακυρώνουν».  (Γκίκας Μαγιορκίνης 24/11/2020 συνέντευξις in.gr, tanea.gr και tovima.gr)

«Η επιτροπή το μόνο που έχει πει κατ’ επανάληψη και το λένε όλοι οι επιστήμονες, είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε το συγχρωτισμό πολλώ δε μάλλον στη φάση αυτή που είμαστε με πολύ αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα υπόλοιπα αφορούν αποφάσεις της Πολιτείας» ( Γκίκας Μαγιορκίνης 16/11/2020 συνέντευξις MEGA)

Δηλαδὴ τὸ ἀντίθετο ἀπὸ ὅσα λέγει ὁ κ. Πέτσας. Οἱ κυβερνητικοὶ λένε ὅτι γιὰ ὅλα ἀποφασίζουν οἱ εἰδικοὶ λοιμοξιολόγοι.  Οἱ λοιμοξιολόγοι, ὅπως βλέπετε, λένε ὅτι γιὰ ὅλα ἀποφασίζει ἡ Πολιτεία ἀνάλογα μὲ τὰ σχέδιά της , ἀλλὰ ἀνεξαρτήτως αὐτοῦ προτείνεται νὰ ἑορταστοῦν Χριστούγεννα, ἡ ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλέιου καὶ τὰ Θεοφάνεια μὲ 25 «τυχεροὺς» σὲ κάθε ἐκκλησία. Καὶ καλεῖται ἡ ἱεραρχία νὰ ὲπιδείξῃ εὐελιξία καὶ  ἐποικοδομητικὴ καὶ ὑπέυθυνη στάσι ὅπως καὶ στὸ παρελθόν.

Σὲ τέτοιες συμπληγάδες ἔβαλαν τὴν ἐκκλησία οἱ ποιμένες. Κάποια στιγμὴ θὰ καταλάβουν αὐτὸ ποὺ ὅλος ὁ κόσμος βλέπει, ὅτι δηλαδὴ ἔτσι ποὺ συμπεριφέρθηκαν, μὲ τέτοια ὑποχωρητικότητα καὶ δουλικότητα ποὺ στάθηκαν ἔναντι τῶν λάϊτ ἀντιχρίστων κυβερνώντων (ἐλαφροὶ στὴν ἐφαρμοσθείσα βία) ἀποδείχτηκαν μαλακώτεροι ἀπὸ τὸ κερὶ χωρὶς νὰ διωχθοῦν, χωρὶς νὰ ὁδηγηθοῦν στὰ δικαστήρια, χωρὶς νὰ φέρουν τὰ στίγματα καὶ τοὺς μώλωπες τῶν τυράννων, ὅπως οἱ παλαιοὶ ποιμένες καὶ πιστοί:

«Ἀλλ’ ἐκεῖνοι μὲν ἀπαγόμενοι καθ’ ἡμέραν, καὶ διδάσκαλοι καὶ μαθηταὶ, καὶ μυρίους μώλωπας ἔχοντες καὶ συνεχῆ στίγματα, τῶν ἐν παραδείσῳ διαγόντων μᾶλλον ἐτρύφων· ἡμεῖς δὲ οὐδὲ ὄναρ τοιοῦτόν τι ὑπομείναντες, κηροῦ παντός ἐσμεν μαλακώτεροι». ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ) PG57 394

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, πατέρες. Μαλακισθήκαμε καὶ καταπέσαμε τῆς πίστεως ἐν καιρῷ εἰρήνης, ἐνῷ ἔχουμε τόσα καὶ τόσα παραδείγματα τῶν πατέρων μας ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν πίστι. Τί μᾶς ἀξίζει λοιπόν;

«Τίνος οὖν ἂν εἴημεν ἄξιοι, τοσαῦτα ἔχοντες ὑποδείγματα, καὶ ἐν εἰρήνῃ μαλακιζόμενοι καὶ καταπίπτοντες;» ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ὅ.π.)

Σφαζόμαστε χωρὶς νὰ μᾶς πολεμᾶ κανένας. Χωρὶς νὰ μᾶς διώκει κανένας παραλύουμαι. (Ἔτσι δὲν λέτε, ὅτι δὲν ὑπάρχει διωγμὸς; Γιατὶ εἶστε λοιπὸν παραλυμένοι καὶ περιδεείς;). Δὲν μποροῦμε νὰ σωθοῦμε οὕτε στὴν εἰρήνη. Οἱ πατέρες ἐνῷ καιγόταν ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη καὶ ἡ φωτιὰ  εἶχε ἀνάψει σὲ ὅλη τὴν γῆ, μπήκαν μέσα καὶ ἀρπάζανε ἀπὸ τὶς φλόγες τοὺς καιομένους. Καὶ μεῖς, πατέρα καὶ ποιμένα καὶ δεσπότη καὶ πιστέ, οὐτὲ τὸν ἑαυτό μας δὲν μποροῦμε νὰ ὑπερασπιστοῦμε (καὶ γινόμαστε ρεντίκολα καὶ χλεύη τοῦ κάθε ἐμπαικτή πολιτικάντη). Τί θὰ εἶναι πλέον θάρρος γιὰ μᾶς, ποιὰ συγνώμη μποροῦμε νὰ περιμένουμε;

«Οὐδενὸς γοῦν πολεμοῦντος σφαττόμεθα, οὐδενὸς διώκοντος ἐκλυόμεθα· ἐν εἰρήνῃ σωθῆναι κελευόμεθα, καὶ οὐδὲ τοῦτο δυνάμεθα. Κἀκεῖνοι μὲν, τῆς οἰκουμένης καιομένης, καὶ κατὰ τὴν γῆν ἅπασαν τῆς πυρᾶς ἀναπτομένης, εἰσιόντες ἔνδοθεν, ἐκ μέσης ἥρπαζον τῆς φλογὸς τοὺς ἐμπιπραμένους· σὺ δὲ οὐδὲ σαυτὸν διατηρῆσαι δύνασαι. Τίς οὖν ἡμῖν ἔσται παῤῥησία; ποία συγγνώμη;» ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ὅ.π.)

Δὲν ὑπάρχουν μαστιγώματα καὶ φυλακὲς καὶ τύραννοι καὶ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο ἀπ᾿αὐτά. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἔχουμε τὴν ἐξουσία, ἔτσι δὲν λέει τὸ σύνταγμα καὶ οἱ νόμοι; Τοὺς «πιστοὺς ἄρχοντες» δὲν μνημονεύετε ; Ὅλο τιμὲς καὶ δόξες καὶ ἀνέσεις δὲν εἴσατε; Τί συμβαίνει λοιπόν;

«Οὐ μάστιγες, οὐ δεσμωτήρια, οὐκ ἄρχοντες, οὐ συναγωγαὶ, οὐκ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἐπίκειται, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον ἅπαν, ἡμεῖς ἄρχομεν καὶ κρατοῦμεν. Καὶ γὰρ βασιλεῖς εὐσεβεῖς, καὶ τιμαὶ πολλαὶ Χριστιανοῖς, καὶ προεδρίαι καὶ δόξαι καὶ ἀνέσεις»· ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG57 394 -395

Τώρα σᾶς ξαναβάζουν στὸ δίλλημα: καλεῖται ἡ ἱεραρχία νὰ ὲπιδείξῃ εὐελιξία καὶ  ἐποικοδομητικὴ καὶ ὑπέυθυνη στάσι ὅπως καὶ στὸ παρελθόν. Δηλαδὴ νὰ τὰ δώσετε πάλι ὅλα χωρὶς μιλιὰ, χωρὶς νὰ ὑπερασπιστεῖτε τὴν πίστι καὶ τοὺς πιστούς. Αὐτὸ περιμένουν ἀπὸ σᾶς καὶ τὸ ξέρετε καλά. Ἤ 9 ἤ 25 ἤ 55 ἥ ὁτιδήποτε ἄλλο, καλὰ γνωρίζετε ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ ζήτημα. Ξέρετε καλὰ ὅτι τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἄλλοι ἀποφασίζουν πλέον γιὰ τὴν ἐκκλησία. Ἐσεῖς εἶστε τὸ ἄλλοθί τους. Εἶστε ἡ νομιμοποίησις τῆς παρανομίας, ἡ κάλυψις τοῦ διωγμοῦ, οἱ συνεργοὶ τοῦ ἀρχεκάκου διώκτου.

Καὶ παληὰ τὰ ἴδια ἔκαναν οἱ τύραννοι. Τοὺς χριστιανοὺς τοὺς παρουσίαζαν σὰν κοινοὺς διαφθορεῖς καὶ καταστροφεῖς τῆς οἰκουμένης καὶ ἔτσι ἐπιχειροῦσαν νὰ τοὺς ἀποκεφαλίσουν. 

Ὡς κοινοὺς τῆς οἰκουμένης λυμεῶνας, οὕτως ἀποτυμπανίζειν ἐπεχείρουν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ὅ.π.)

Τώρα κατηγοροῦνται ὅτι μολύνουν μὲ τὰ μυστήρια, ὅτι μολύνουν ἀπὸ τοὺς ναοὺς, ὅτι μολύνουν οἱ εἰκόνες· καὶ ἀνοίγουν τὰ κομμωτήρια καὶ τὰ νυχάδικα καὶ οἱ ἀγορὲς καὶ τὰ χαμαιτυπία καὶ ἐσεῖς καλεῖστε νὰ τὰ ἀποδεχθεῖτε ὅλα αὐτὰ,νὰ τὰ «νομιμοποιήσετε» ἐκκλησιαστικῶς  καὶ νὰ πῇτε καὶ εὐχαριστῶ. Διαφορετικὰ θὰ σᾶς κατηγορήσουν ὅτι δὲν ἐφαρμόζετε τοὺς νόμους.

 Τότε οἱ πατέρες συρόταν στὰ προκατειλημένα δικαστήρια καὶ ἔπρεπε καὶ τὴν πίστι νὰ ἀποδείξουν ἀληθινή καὶ ὅτι δὲν ἀντιστρατεύονται τοὺς κοινοὺς ἀνθρωπίνους νόμους. Καὶ ἔπρεπε νὰ φροντίζουν ὑπερασπιζόμενοι τὴν πίστι νὰ μὴν κατηγορηθοῦν ὅτι πᾶνε νὰ ἀνατρέψουν τοὺς νόμους, καὶ ταυτόχρονα προσπαθῶντας νὰ δείξουν ὅτι δὲν ἀνατρέπουν τὰ διατεταγμένα νἀ μὴν διαφθείρουν τὴν ἀκρίβεια τῶν δογμάτων

«Καὶ πανταχοῦ τὰ δικαστήρια προκατείληπτο ταῖς τοιαύταις ὑπονοίαις, καὶ πολλῆς ἔδει τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς εἰς τὸ ἀμφότερα δεῖξαι, καὶ τὸ δόγμα ἀληθὲς ὂν, ὅπερ ἐπρέσβευον, καὶ ὅτι οὐ λυμαίνονται τοῖς κοινοῖς νόμοις, καὶ μήτε σπουδάζοντας εἰπεῖν περὶ τοῦ δόγματος, ἐμπεσεῖν εἰς ὑπόνοιαν τῆς τῶν νόμων ἀνατροπῆς, μηδ’ αὖ πάλιν σπουδάζοντας δεῖξαι, ὅτι οὐκ ἀνατρέπουσι τὴν κοινὴν πολιτείαν, διαφθεῖραι τὴν τῶν δογμάτων ἀκρίβειαν». ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG57 394

Τί κάνατε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ σεβασμιώτατοι; Τίποτε ἀπολύτως. Φέρατε τὰ πράγματα σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε καὶ οἱ σημερινοὶ τυρανίσκοι καὶ οἱ ἄλλοι ἀντίθεοι νὰ σᾶς κατηγοροῦν ὡς ὑπευθύνους γιὰ τὴν διόδοσι τῆς ἀρώστιας, καὶ ὅσοι ἔχουν στοιχειώδη ἐκκλησιαστικὴ συνείδησι νὰ βλέπουν ὅτι προδώσατε τὴν πίστι καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν περίπτωσι.

Ὁπότε ὅποια ἀπόφασι καὶ νὰ πάρετε ,ὅσο καὶ νὰ διακοσμήσετε μὲ λέξεις αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τίποτα δὲν ἀλλάζει. Μπορεῖτε νὰ ἀκολουθήσετε πλέον τὸν δρόμο ποὺ δείχνουν οἱ ἔστω καὶ ἐλάχιστοι συνεπίσκοποί σας, τὸν δρόμο τῆς μαρτυρίας τῆς πίστεως καὶ τοῦ πιθανοῦ μαρτυρίου ἀνοίγωντας τὶς ἐκκλησίες καὶ φανερώνοντας τὸν διωγμό; 

Μόνον αὐτὸ θὰ εἶχε ἀξία. Ἀλλὰ αὐτὸ γίνεται ἀπὸ ὅσους δὲν εἶναι μόνο τῶν θρόνων διάδοχοι ἀλλὰ καὶ τῶν τρόπων συμμέτοχοι.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης  Ἀκρωτήρι Χανίων.  15/12/2020

Προηγούμενο άρθρο”Είναι καιρός να δώσουμε Μαρτυρία…” ~ Αρχ. Σάββας Αγιορείτης
Επόμενο άρθροΝεαρή γυναίκα που “έκανε μετάβαση φύλου” ασκεί δίωξη στο Βρετανικό σύστημα υγείας

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Καί ἄκουσον ἄκουσον! γράφει τό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου:
    “Πολλοί πιστοί θεώρησαν προσβλητική γιά τούς ἴδιους καί τήν Ἐκκλησία τήν παρουσία ἀστυνομικῶν δυνάμεων ἔμπροσθεν Ἱερῶν Ναῶν (λ.χ. κατά τίς ἑορτές τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος) καί ἄλλοι θεώρησαν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος στόν βωμό τῆς διατηρήσεως καλῶν σχέσεων μέ τήν Κυβέρνηση μειοδότησε σέ ζητήματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν Λατρεία καί τήν ζωή Της”.
    Ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοί πού θεωροῦμε… ἔχουμε θεωρίες καί φαντασίες καί ὑστρερίες… ἐνῶ οἱ ποιμένες τηροῦν ἐπακριβῶς τά τῆς πίστεώς μας καί τό ἀποδεικνύουν ἄλλωστε!
    Καί ἀναρωτιέμαι: Οἱ ποιμένες καί οἱ “πολλοί πιστοί” δέν ἀνήκουν στήν ἴδια Ἐκκλησία; Γιατί μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ἀντίπαλοί μας; Γιατί μοῦ φαίνεται ὅτι μᾶς ἀντιμετωπίζουν ἐχθρικά; Ἐφόσον ὑπάρχουν δύο γνῶμες γιά ἕνα θέμα, κάποιος λέει ἀλήθεια καί κάποιος ψέματα. Ἀλλά ὅταν λέμε τό μαῦρο ἄσπρο καί τό ἄσπρο μαῦρο, πῶς νά δεχθοῦμε τήν ἀλήθεια; “Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς” (Ἰωάν. 18,37).

Αφήστε μια απάντηση