Αρχική Ορθοδοξία Ξεσκεπάζεται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἡ ἀνείπωτη κατάντια τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας διοίκησης (Ν. Δαπέργολα)

Ξεσκεπάζεται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἡ ἀνείπωτη κατάντια τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας διοίκησης (Ν. Δαπέργολα)

0
Ξεσκεπάζεται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἡ ἀνείπωτη κατάντια τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας διοίκησης (Ν. Δαπέργολα)

Ξεσκεπάζεται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἡ ἀνείπωτη κατάντια τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας διοίκησης

φρικτὰ γελασμένοι εἶναι καὶ κάποιοι χριστιανούληδες  ποὺ βρῆκαν ἄξια καὶ ἐπαρκῆ τὴν πρόσφατη ἀνακοίνωση τῆς Ἱεραρχίας

γράφει ο Ν. Δαπέργολας ~ Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας

Ξεσκεπάζεται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἡ ἀνείπωτη κατάντια τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας διοίκησης (Ν. Δαπέργολα)Καθὼς προχωρᾶ ἡ (δῆθεν) δημόσια διαβούλευση τὴν ὁποία (δῆθεν) ἐξήγγειλε τὸ νεοταξικὸ ἀνδρείκελο ποὺ παριστάνει τὸν πρωθυπουργὸ τῆς ὑπερσαχάρειας ἀποικίας γιὰ ἕνα θέμα ἐπὶ τοῦ ὁποίου βεβαίως στὴν πραγματικότητα δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ πρόθεση νά…διαβουλευθεῖ (ἀλλὰ εἶναι ἀπολύτως προαποφασισμένο μὲ τὸν γνωστὸ φασιστικὸ τρόπο τῶν τυράννων ὅτι θὰ περάσει), μαζὶ μὲ τὴ γελοιότητα τῶν τιποτένιων πολιτικῶν ποὺ ἔλεγαν ὅτι θὰ καταψηφίσουν, ἀλλὰ ὅλοι μας ἐξ ἀρχῆς γνωρίζαμε τί θὰ πράξουν τελικά, ξεσκεπάζεται ἀσφαλῶς γιὰ μία ἀκόμη φορὰ καὶ ἡ ἀνείπωτη κατάντια τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας διοίκησης. Καὶ θὰ ἔλεγα, πρωτίστως αὐτή. Ὅπως (καὶ θὰ τὸ ἐπαναλαμβάνω συνεχῶς καὶ μὲ κάθε εὐκαιρία) πρωτίστως δική τους θὰ εἶναι καὶ ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν τελικὴ ὑπερψήφιση τοῦ βδελύγματος. Γιατί γνωρίζουμε καλὰ ὅτι αὐτοί, ἂν ἤθελαν, θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ ἀποτρέψουν καὶ μάλιστα εὔκολα. Οἱ δῆθεν ποιμένες μας ὅμως, ἀντὶ νὰ φωνάξουν πρὸς τὸ ἀντίχριστο καθεστὼς ὅτι ξεσηκώνουμε τὸν κόσμο μέχρι νὰ ἀποσύρετε τὸ βδέλυγμα, ὅτι θὰ ἀφορίζεται ὅποιος δὲν τὸ καταφηφίσει καὶ ὅτι αὐτὸ τὸ αἶσχος θὰ τὸ περάσετε μόνο πάνω ἀπὸ τὰ κορμιά μας (αὐτὴ εἶναι ἡ στάση πραγματικοῦ Ὀρθόδοξου ἀρχιερέα, στὰ βήματα τῶν Χρυσοστόμων καὶ τῶν Μαξίμων καὶ τῶν Μάρκων Εὐγενικῶν), ἐπέλεξαν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ νὰ πετάξουν τὴ μπάλα στὴν κερκίδα μὲ ἀχαρακτήριστες ἀστειότητες.

 

Ἂν νομίζουν ὅμως οἱ κύριοι αὐτοὶ ὅτι ἐκπληρώνουν τὸ καθῆκον τους μὲ κείμενα θεολογικῶν διαπιστώσεων καὶ ἀναλύσεων ποὺ ἀνακοινώνουν (ἐνῷ οἱ καιροὶ ἀπαιτοῦν ὄχι ἀναλύσεις καὶ δὴ γιὰ τὰ πασιφανῆ καί αὐτονόητα, ἀλλὰ ἀνένδοτη δράση) ἢ μὲ κάτι παρακλητικὲς light ἐπιστολὲς ποὺ ἀποστέλλουν ἢ μὲ τὰ ἀνεκδιήγητα νανουριστικὰ κηρύγματα ποὺ βγάζουν (σὰν τὸ θλιβερὸ κειμενάκι ποὺ ἔστειλαν νὰ διαβαστεῖ προχτὲς στοὺς ναοὺς) καὶ ἐπίσης μὲ κάτι ψόφιες συνάξεις ποὺ προγραμματίζονται κυρίως σὲ ἐσωτερικοὺς χώρους – γιὰ νά τά…λέμε μεταξύ μας καὶ νὰ μὴν ἐνοχλοῦμε κανένα παραέξω (κορωνίδα βεβαίως ἡ ξεδιάντροπη ἑτοιμαζόμενη σύναξη στὸ Βελλίδειο τὴν ὁποία συνδιοργανώνουν κάτι ψοφοδεῆ σωματεῖα καὶ τρεῖς κορυφαῖοι ὡς πρὸς τὴ συστημική τους ταυτότητα καὶ τὶς οἰκουμενιστικές τους θέσεις μητροπολῖτες, φέρνοντας μάλιστα καὶ ἕναν τέταρτο διακεκριμένο νεοταξίτη συνάδελφό τους ὡς ὁμιλητή), πραγματικὰ εἶναι φρικτὰ γελασμένοι. Ὅπως βεβαίως φρικτὰ γελασμένοι εἶναι καὶ κάποιοι χριστιανούληδες (εἴτε κατὰ μόνας εἴτε καὶ μέσῳ κάτι ἀστείων συλλόγων, σωματείων, κομματιδίων καὶ λοιπῶν φαρισαϊκῶν μαζώξεων) ποὺ βρῆκαν ἄξια καὶ ἐπαρκῆ τὴν πρόσφατη ἀνακοίνωση τῆς Ἱεραρχίας (ἕως καὶ φωτισμένη τὴ χαρακτήρισαν μερικοὶ) καὶ ποὺ φρονοῦν ὅτι, ἐπειδὴ ἔγραψαν καναδυὸ ἀπονευρωμένες ἐκθεσοῦλες ἰδεῶν ἢ πῆγαν ἁπλῶς καί ἄκουσαν τήν…ὁμιλία τοῦ δεσπότη, ἔκαναν κι αὐτοὶ τὸ χρέος τους (μὴ σᾶς πῶ δὲ καὶ ὅτι…ἀντιστάθηκαν κιόλας).

 

Δυστυχῶς, συνεχίζουν νὰ εἶναι ἁπαξάπαντες ἐντελῶς ἀνάξιοι τῶν περιστάσεων καὶ τῶν ζοφερῶν καιρῶν ποὺ ζοῦμε. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὸ τὸ φρικῶδες ζήτημα, τὸ πλέον βδελυκτὸ ἁμάρτημα στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ποὺ οὔτε κἄν τά Σόδομα δὲν τὸ εἶχαν μετατρέψει σὲ κρατικὸ νόμο, ἀντὶ νὰ κάνουν ἐπί τέλους κάτι οὐσιαστικὸ τόσο οἱ ἀνθυποσπιθαμιαῖοι ἐπίσκοποι μὲ τὶς αὐλές τους ὅσο καὶ οἱ «ὀρθόδοξες» συλλογικότητες τῆς κακιᾶς ὥρας ποὺ τρέχουν πίσω ἀπό τήν…αἰγίδα τους, ἀπρόθυμες νὰ σπάσουν ἐπί τέλους αὐγά, αὐτοὶ ἀντίθετα συνεχίζουν νὰ ρίχνουν νερὸ στὸν μύλο τῆς ἀντίχριστης πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ οὐσιαστικὰ νὰ τορπιλίζουν κάθε προοπτικὴ καὶ κάθε ἐλπίδα πραγματικῆς ἀντίδρασης.

 

Καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ πληρώσουμε ὅλοι μας πάρα πολὺ ἀκριβά…

 

Αφήστε μια απάντηση