Αρχική Ορθοδοξία Μόνο εμβολιασμένοι στον Ναό της Αναστάσεως

Μόνο εμβολιασμένοι στον Ναό της Αναστάσεως

0
Μόνο εμβολιασμένοι στον Ναό της Αναστάσεως

Μόνο εμβολιασμένοι στον Ναό της Αναστάσεως…

Μόνο εμβολιασμένοι στον Ναό της Αναστάσεως


Η ιστοσελίς του Πατριαρχείου ανακοινώνει ότι όσοι εκ των τέκνων του Αραβοφώνου ποιμνίου αυτού εξ Ιεροσολύμων και των κατεχομένων περιοχών, Ιερείς, Επίτροποι ή και πιστοί, επιθυμούν να προσέλθουν εις την τελετήν του Αγίου Φωτός το Μέγα Σάββατον, οφείλουν να προσέλθουν την ημέραν ταύτην μεταξύ 9.00 και 11.00 π.μ. ώραν εις την Νέαν Πύλην και εκείθεν παρά της Αστυνομίας και εκπροσώπων του Πατριαρχείου θα λάβουν την έγκρισιν να εισέλθουν, οι μεν εμβολιασμένοι εις τον Ναόν της Αναστάσεως, οι δε μη εμβολιασμένοι να μείνουν εις το Κεντρικόν Μοναστήριον επί των δωμάτων του Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Μόνο εμβολιασμένοι στον Ναό της Αναστάσεως

Αφήστε μια απάντηση