Αρχική Διάφορα Μήπως γι’ αυτό τα μπλε αυγά του Μητσοτάκη;

Μήπως γι’ αυτό τα μπλε αυγά του Μητσοτάκη;

0
Μήπως γι’ αυτό τα μπλε αυγά του Μητσοτάκη;

Μήπως γι’ αυτό τα μπλε αυγά του Μητσοτάκη…;

 

Εικόνα
Μήνυμα του Πρωθυπουργού για την Ανάσταση.

 

 

Μήπως δεν πρέπει να θυμίζουμε σε κάποιους το παρακάτω…; Μήπως δεν πρέπει να τους στενοχωρούμε; Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί και όχι…


 

Περὶ δὲ τῶν κόκκινων ὠῶν τῶν ἐν Ἀναστάσει ἐσθιομένων, πολλοὶ πολλὰ λέγουσιν ἀδέσποτα· ὁ δὲ Γάζης Παΐσιος σοφὸς ἀνὴρ, λύων τὰ ζητήματά τινα πρὸς τὸν βασιλέα Ρωσσίας λέγει, ὅτι, ὅταν οἱ Ἐβραῖοι εἶπον· (Ματθ. 27,25) «τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν,» εὐθὺς ἐκοκκίνισαν ὅλα τὰ πράγματα ὁποῦ εἶχον εἰς τὰς οἰκίας των, ἀκολούθως δὲ καὶ τὰ αὐγά. Ὅθεν εἰς ἐνθύμισιν τοῦ θαύματος, κοκκινίζομεν καὶ ἡμεῖς τὰ αὐγὰ ἐν τῇ Ἀναστάσει· καὶ τοῦτο τὸ θαῦμα, λέγει, ὅτι τὸ ἔχομεν ἐκ παλαιᾶς παραδόσεως.

Ὑποσημείωση τοῦ Πηδαλίου – Άγιος Νικόδημος (ΠΘ΄ κανὼν τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Σελ. 298).

 

orthopraxia.gr

 

ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ


Ευχαριστώ πολύ τον αδερφό από το Φωνή Βοώντος που κάνει την αντιγραφή στο πολυτονικό και για την όλη βοήθεια που παρέχει στο ιστολόγιο…


Μήπως γι' αυτό τα μπλε αυγά του Μητσοτάκη;

Αφήστε μια απάντηση