Αρχική Ορθοδοξία Καί οἱ ἄγγελοι ἀποκρίθηκαν: «Ἐπειδή ὁ Θεός ἔτσι οἰκονόμησε, ὥστε οἱ ἄνθρωποι μέσῳ τῶν άλλων να διορθώνονται».

Καί οἱ ἄγγελοι ἀποκρίθηκαν: «Ἐπειδή ὁ Θεός ἔτσι οἰκονόμησε, ὥστε οἱ ἄνθρωποι μέσῳ τῶν άλλων να διορθώνονται».

0
Καί οἱ ἄγγελοι ἀποκρίθηκαν: «Ἐπειδή ὁ Θεός ἔτσι οἰκονόμησε, ὥστε οἱ ἄνθρωποι μέσῳ τῶν άλλων να διορθώνονται».

Καί οἱ ἄγγελοι ἀποκρίθηκαν: «Ἐπειδή ὁ Θεός ἔτσι οἰκονόμησε, ὥστε οἱ ἄνθρωποι μέσῳ τῶν άλλων να διορθώνονται».

Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος - Γενικές Ομιλίες (mp3)

Λειμωνάριον το Παλαιόν (Εκδόσεις η Αγία Άννα), 2005 έκδοση Α΄, σελ. 80-81 / Αντιγραφή orthopraxia.gr


Ένας ἀπό τούς πατέρες μᾶς διηγήθηκε ότι κάποιος ἱερομόναχος ἀξιώθηκε γιά τήν ἀρετή του νά βλέπει δύο ἀγγέλους τήν ὥρα τῆς λειτουργίας νά στέκονται ἀπό τά δεξιά του καί ἀπό τά ἀριστερά του. Εἶχε ὅμως μάθει ἀπό αἱρετικούς τό τυπικό τῆς λειτουργίας καί ὡς ἀμαθής τῶν ὀρθῶν δογμάτων ἔσφαλλε. Μέ θεία οἰκονομία, ὅμως, ἔτυχε κάποιος ἱεροδιάκονος πρακτικός νά τόν παρατηρήσει καί μετά τήν λειτουργία νά τοῦ πεῖ ὅτι ὅσα ἔλεγε δέν ἦταν τῆς ὀρθόδοξης πίστης ἀλλά τῶν αἱρετικῶν. Ὁ γέροντας ἔχοντας θάρρος, γιατί ἔβλεπε τούς ἀγγέλους, δέν ἔδινε σημασία στήν συμβουλή τοῦ διακόνου μά καί ὁ διάκονος δέν σιωποῦσε, ἀλλά ἐπέμενε ὅτι δέν ἀκολουθοῦσε τήν τάξη τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Βλέποντας ὁ ἱερέας τήν ἐπιμονή τοῦ διακόνου, ὅταν ἄρχισε πάλι τήν λειτουργία καί εἶδε τούς ἀγγέλους κατά τήν συνήθεια, εἶπε σ’ αὐτούς ὅτι ὁ διάκονος τοῦ εἶπε τό καί τό. Καί οἱ ἄγγελοι τοῦ εἶπαν «Καλῶς σέ δίδαξε καί δέξου τήν συμβουλή». Καί ο ἱερέας τούς ξαναρώτησε: «Γιατί, λοιπόν, δέν μοῦ λέτε τό σφάλμα;». Καί οἱ ἄγγελοι ἀποκρίθηκαν: «Ἐπειδή ὁ Θεός ἔτσι οἰκονόμησε, ὥστε οἱ ἄνθρωποι μέσῳ τῶν άλλων να διορθώνονται».

Αφήστε μια απάντηση